Flera oberoende utredningar som visar ovan redovisade

Matavfallskvarn
Bilinsamling
Biogasproduktion
100%.
46%. Rapport U2010:10, SGC216.
Mängd matavfall
100% mals i kvarnen.
100% av utsorterat material.
Kapacitet
Allt matavfall inklusive ben, kärnor& skal.
Allt samlas in. Avgår rensning & avskiljning.
Felsortering
0% Kvarnen sorterar bort fel material.
15%.
Miljövänligt
100%. Allt går till biogas i reningsverket.
46%.
Investering privatperson
ca 5000:-.
Ingen.
Driftkostnader privat
El & vatten (ca 30 kr/år).
Hämtning av matavfall extradyrt med vikttaxa.
Driftkostnader kommun
Intäkt via biogas och vattenförbrukning.
Drivmedel + chaufför + påsar + bruna tunnor.
Återvinning övrigt avfall
Bekvämlighet
Bara torra material sorteras till återvinning.
Blandat med matavfall till deponi eller förbränning.
Rent och snyggt i köket. Bara torra sopor som är
lätta att sortera.
Lukt, flugor, bära ut påsen rengöra tunnan från
maskar. Risk för råttor.
Råttor/skadedjur
Inga. De t finns ingen mat till dem.
Stor risk.
Bara torra sopor, Inga matrester som luktar,
inga flugor, självrengörande.
Inga, matavfallet rinner i avloppet till reningsverk.
Våta sopor som luktar, flugor och råttor,
Soptunnan och bilen måste tvättas & desinficeras.
Insamling, transport till rivningsanläggning,
transport av rejektet till förbränning.
Hygien
Transport
Plats
Arbetsvänlighet för
sophämtarna
Ökat utrymme. Kvarn hänger under diskhon .
Utrymme i skåpet för sopkärl + tunna på gården.
Ja.Inget matavfall, minskad vikt ca 50%.
Nej Lukt, flugor, råttor, larver, droppande påsar.
Återvinningsbart
100%.
46%. Rapport U2010:10, SGC216.
Fördelar
Bekvämt, Ingen lukt, inga djur, ingen rengörning.
Man kan mäta insamlat materialets vikt.
Går ej att mäta det insamlade matavfallets vikt.
Vått avfall, lukt, råttor, flugor, rengörning av
tunnan samt sopbilen. Dyr insamling dålig effekt.
Nackdelar
Flera oberoende utredningar som visar ovan redovisade resultat lämnas vid begäran.