a) Denna bindning/förening uppkommer när två eller flera

Instuderingsfrågor Periodiska systemet sid 340-363
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vilka tre partiklar finns i ett grundämne?
Vilken laddning har de? Använd symbolerna p+, n0 och e-.
Hur kan man ta reda på antalet protoner i ett grundämne?
Var finns elektronerna?
Vad heter de olika elektronskalen
Vad kallas det yttersta elektron skalet?
Vad kallas de elektroner som finns i det yttersta skalet?
Vad har grundämnen som befinner sig i samma grupp ( lodrät kolumn) gemensamt.
Vad har grundämnen som befinner sig i samma period ( vågrät rad) gemensamt.
Visa hur man kan räkna ut antalet neutroner i grundämnet Mg med hjälp av formeln :
Atommassa – atomnummer = antal neutroner
11. Vad innebär begreppet ädelgasstruktur?
12. Vilka joner bildar grundämnen i grupp 1 (den lodräta kolumnen)
13. Vilka joner bildar grundämnen i grupp 17
14. Varför bildar ädelgaserna inte joner?
15. På vilket sätt sitter t.ex. molekylen H2O ihop?
16. På vilket sätt sitter jonföreningen NaCl ihop?
17. Vad är det för skillnad på en molekylbindning och en jonförening? Det finns flera skillnader.
18. Avgör vilken följande texter som handlar om en molekylbindning eller en jonförening:
a) Denna bindning/förening uppkommer när två eller flera atomer delar
valenselektroner med varandra. Anledningen till att de delar elektroner med
varandra är att de vill ha fulla valensskal.
b)Denna bindning/förening beror på dragningskraften mellan positiva joner och
negativa joner som skapar bindningen.
19. Rita en Kaliumatom
20. Rita en Flourjon.
21. Vad är en isotop?