INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)

INVESTERINGSÄSKANDE (flera komponenter)
Projektnamn
Projektnummer
Nybyggnad förskola gumboda
I1525
Orsak till äskandet
Nybyggnad förskola
Investeringsutgift (kr)
Äskade driftsmedel, engångskaraktär (kr)
2 170 000
0
0
Ersatt tillgång, försäljningsinkomst (kr)
0
Ersatt tillgång, restvärde (kr)
(ersatt tillgång påverkar årets resultat om tillgången säljs och/eller har ett restvärde)
Beräknad avskrivningstid (antal år)
Ev pay-back tid (antal år)
Varierande beroende på komponenter. Se bilaga.
0
Beräknad årlig kapitalkostnad 2016 (kr)
Beräknad årlig kapitalkostnad 2017 (kr)
Beräknad årlig kapitalkostnad 2018 (kr)
(baserat på internränta)
96 000
94 000
93 000
2,4%
Kostnadsbärare efter aktivering
Kst 3263
Ev påverkan på internhyra
Ja
Relevans (se fliken "Delar i
investeringsbudget")
Tidsplan
1
2015-2016
Ansvar
Verksamhet
Attestant
Ersättare
331
9105
Henrik Sundkvist
Lars-Åke Holmgern
Övrig information:
Se KS-15/00300 411 §156