Broschyr att läsa på skärmen

Välkommen till Rättviks kommun och
Classic Car Week
Foto: Martin Litens
Foto: Martin Litens
Foto: Martin Litens
Foto: Martin Litens
Polisen Dalarna och Rättviks kommun har ett syfte med sitt arbete
under Classic Car Week som vi hoppas överensstämmer med besökarnas
förväntningar, nämligen en trygg och trevlig upplevelse i Rättvik!
Foto: Ulf T
INFORMATION FRÅN
POLISEN!
ALKOHOL
Foto: Ulf T
Vi accepterar ingen alkoholförtäring på allmän plats.
Det lokala alkoholförtäringsförbudet omfattar spritdrycker, vin och starköl.
Om det i någon situation finns laglig möjlighet så kommer vi att direktförverka alkohol.
Vi rapporterar/bötfäller överträdelser.
BILKÖRNING
En grundläggande målsättning är att
såväl alla gäster som boende i Rättvik
ska uppleva ett gott ordningsläge.
I linje med det som besökaren upplever
som vanligt traditionellt polisarbete
kommer vi att fokusera på att förhindra
och beivra brott (fylleri, bråk, trafikförseelser, skadegörelse med mera),
samt arbeta för att skapa god ordning
och säkerhet.
Foto: Ulf T
Riksväg 70 genom Rättvik är en viktig genomfartsväg. Under CCW har trafikproblem på
grund av ”spontan-cruising” mellan rondellerna orsakat timslånga bilköer.
Av den anledningen har rondellerna spärrats för vändande trafik. Vi ber besökarna att inte
hindra genomfartstrafiken samt följa anvisningar från CCW-funktionärer.
Trafikbrott rapporteras vid otillåtet antal passagerare, passagerare som ej färdas på avsedd
plats i fordonet samt burnouts. Det kan resultera i böter eller vårdslöshet i trafik.
Vi hoppas att alla besökare finner det enkelt och rimligt att acceptera våra regler. Från
polisens sida vill vi att det skapas förutsättning för alla att få en trevlig vistelse och upplevelse i Rättvik under Classic Car Week.
Polisen Dalarna
Lars Winther, kommenderingschef | Sven-Bertil Björklund, polisinsatschef | Magnus Johansson, bitr. polisinsatschef
Hjälp till att hålla
Rättvik rent!
Sortera era sopor • Panta burkar och flaskor •
Använd papperskorgar, miljöstationer och toaletter
Karta över miljöstationer och toaletter finner ni på nästa sida.
Vi samverkar för ett trevligare och renare Rättvik
RÄTTVIKS HANDEL
Foto: Martin Litens
Classic Car Week 2015
Miljöstationer
Glas, metall, brännbart
Glas, metall, tidningar, pappersförpackningar
Jarl camping
Toaletter
Extra
Ordinarie
Med appen Rädda Hjärtat hittar
du närmaste hjärtstartare och
får stöd i akutläge vid både
hjärtstopp och luftvägsstopp.
Övrigt
!
G
VÄ
FURUT
O
RPSVÄ
GE N
NDERS
VÄG
!
N
AN
AT
N
TA
AN
AT
AR
KV
A
SG
N
G
AC
KE
N
!T
GEN
GG
KEN
N
N
Rättviks kommun©Geodatasamverkan
ATA
K
BOC
G
GE N
M VÄ
G
VÄ
KS
FA
LU
VÄ
GE
N
LÅNGB
AC
GE
VI
Ä
SV
NG
T
RÅ
IV
Ä
SLALOM VÄ
ER
AN
R
TO
´
SB
AT
T
S VÄG
HU
AN
AT
NG
AR
KV
Kulturhus
T
IL
HV
500 m
IA
ANGLIC
D
BA
G
AS
IK
N
TA
Båtham n
NORDAHLS VÄG
AN
AT
GG
GA
B
!
N
TA
R
TO
SG
IH
N
AN
OR
ST
KN
T
0
KV
AR
A
ÅG
BR
Y
!
T
GE
N
AT
AN
VA
SA
G
EN
T
AN
AT
AN
AT
G
VÄ
Resecentrum
G
AG
LG
T
TA
GE
!
AT
AN
L
DA
O
SK
AN
AT
GE
GA
YG
T
ND
EN
AN
AT
GG
B
!
T
!
AN
AT
KG
R
TO
R
N
TA TO
GS
BR
!
Polis
N
TA
GA
G
NY
R
PA
A
SG
N
GE
ER
NB
NG
LÅ
BHS
Ä
NV
AN
AT T
AN
AT
ÖK
Ä
SV
T
R
JÄ
G
GS
G
LA
HÖ
RN
K
RI
U
TH
T
T
en
rk
LGATAN
TRA
CEN
Rättviks pa
L
VI
IE
ST
!
!
G
SVÄ
CENTRALGATAN
UND
Knektplatsen
T
Rättviksskolan
PRÄSTSKOGSGATAN
!
T
LU
!
T
! T Vårdcentral
HWC
ÄG
L
ENÅ
Prästskogsvallen
camping
LLES V
Enåbadet
camping
EN
Å
HÖ ÖK
O
!
T
VÄG
ÄG EN
EN
HJORT
A
BACKA
V
ÄG
HELLE
BERGS
ENÅBADSVÄGEN
U
GJ
RV
TA
REPARATÖRVÄGEN
G
VÄG
SKOM
MARS
VÄG
PRÄSTSKOGSGATAN
EN
EN
AN
AT
G
VÄ
LG
PI
GE
Siljanbadets
camping
R
BE
VÄ
N
ÄNGSÅ
S
BJÖRKEN
ÄG
SV
YG
LE
GS
E
ÄG
ENVÄGEN
R
KE
BR
ÄG EN
L
HE
RV
ALVÄGEN
Å
NY
MENADEN
NG
LÅ
V
KULL
SJÖPRO
A
FIL
BJÖRKEN
M
AS
VÄ
G
EN
Stiernhööks gymnasiet
S
N
ET
RG
BE
LI
E
eVrÄkGet
N
KalkGvE
RP
GE
N
TEXTILVÄG
EN
se även anvisningar
Z
LF
VÄ
UT
O
DS
V
GO
UN
Parkering
SL
Körhus
ÄG
EN
Bankomat
Hjärtstartare
HE
D
B
Rättviks arena
JARLV
Ä GE N
T
BERGM
ANS VÄ
G
T
FU
R
!
!
Det finns många skäl att dricka varannan vatten.
Vilket är ditt?
rattvik.se/varannanvatten
Brahus.se
Våga hjälpa!
NO 1052
Rättviks Rotaryklubb | BRÅ Rättvik | Systembolaget i Rättvik | Rättviks Handel
Levia | Bokstaven | Classic Car Week | Riesbeck Reklam
Håll koll på din promillenivå med appen Promillekoll från Systembolaget.
Produktion: Riesbeck Reklam
Samarbetspartners