Trevlig sommar !

BABBLA
Brf Banslätts
medlemstidning
Nr 2 • År 2015 • Årg. 34
!
r
a
m
m
o
s
g
i
l
v
Tre
Något ur innehållet
4
Styrelsen, felanmälan, trivselvärdar,
uthyrningsansvarig, aktivitetsansvariga.
5
Stöldskyddsmärkning.
Använd Märk-DNA.
6
7
Föreningsstämman.
Städdagen.
8
Hemförsäkring och bostadsrättstillägg –
en förklaring om försäkringarna.
9
Miljöhusregler. Dålig efterföljning.
Vi måste följa bestämmelserna för
bättre ekonomi.
10
Vägverkets åtgärder längs med väg 226, Huddingevägen.
Babbla
Ansvarig utgivare:
Peter Widengren
Redaktör
Saga Åshage, Kvällsv. 6 tel 778 02 49
Korrektur
Ann-Mari Engström
Grafisk formgivning
Cobran Grafik
E-post: [email protected]
2
Omslagsfoto: Cobran Grafik Foto i övrigt: Lars Mogren
Tryck: Bomastryck, Sollentuna
Preliminära utgivningsmånader
Mars, juni, september och december.
Brev till Babbla skall vara undertecknade med fullständigt
namn, men kan självfallet publiceras under signatur.
Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner artiklar och
brev. Redaktionen svarar för osignerat material.
Banslätts Bostadsrättsförenings blad, juni 2015
Ordförandesidan
Peter Widengren
Hejsan och varmt välkomna till
sommaren – eller?
I
skrivande stund (början juni) har jag, liksom ni, säkert länge längtat efter den och
den måste ju komma ? Grönt och fint har
vi i alla fall i väldiga mängder just nu runt
omkring oss.
Nu är snart våra fönsterbyten klara. Jag tycker att
det blev väldigt fint och ljust inne i vår lägenhet. Den
blev dessutom tystare och varmare. Detta lovar gott !
Nästa projekt som styrelsen planerar är att med
hjälp av solceller på våra tak försörja föreningen med
större delen av vårt elbehov. Det är ett mycket miljövänligare och kostnadseffektivare alternativ än till
köpt el eftersom priserna och villkoren för att installera solceller blivit avsevärt bättre. Våra hustak har
de absolut bästa lägena man kan tänka sig, har en
utredning som kommunen gjort visat.
Styrelsen har inte glömt cykelförvaringsfrågan. Vi
återkommer.
Vad annars händer framöver ?
Blandat:
I höst sker den obligatoriska lägenhetsbesiktningen.
Då kommer även brandvarnarna att kontrolleras.
Tips! Kolla upp dem själva före besiktningen.
Den sedvanliga kräftskivan är lördagen den 5 september. Boka den redan nu!
Vi förhandlar just nu med en insamlingsorganisation om att placera en klädinsamlingscontainer i
miljöhuset. Angående miljöhuset läs mer i denna
BABBLA.
Banslätts Bostadsrättsförenings blad, juni 2015
Styrelsen kommer att kalla till extrastämma i november för att besluta om de nya stadgarna. Vi antog
ju nya stadgar på årsmötet den 28 maj, men de måste
antas två gånger för att gälla.
Det börjar närma sig att vi får nya brevlådor i varje
entré. Posten har hört av sig. Det kommer att ta ett
tag ändå.
Annat
Styrelsen har fått en ny medlem och det är Daniel
Åkerlund som kommer att ansvara för energi- och
fastighetsfrågor. Välkommen Daniel !
Samtidigt vill jag passa på att tacka allas vår trotjänare och klippa, Mari Ann, som officiellt slutar i
styrelsen. Mari Ann finns dock kvar hos oss alla som
Seniorkonsult fram till nyår.
Jättetack till dig Mari Ann för alla dina insatser!
Ny vice ordförande är Hans Bergsten.
En till som ska tackas är Jarl Åshage för lång och
trogen tjänst vad gäller snickarvertkstan. Stort tack
till dig Jarl för allt fint jobb du lagt ner på denna!
Tack till er alla!
Ha nu en skön sommar allihopa!
– er ordförande.
3
Bostadsrättsföreningen Banslätt
Kvällsvägen 4 nb, 146 31 Tullinge
Tel/fax: 08-778 55 30
Orgnr: 712 800 15 88
Felanmälan/Fastighetens skötsel
Styrelsen
Ordförande
Peter Widengren, Kv. 6 tel 778 38 64
[email protected]
Vice ordförande, fastighetsfrågor,
underhållsplan
Hans Bergsten, Kv. 4 tel 530 232 99
[email protected]
Sekreterare
Lars Roswall Kv. 2
tel 778 20 25
[email protected]
Ekonomifrågor
Irina Söderman, Kv. 10
[email protected]
Kommunikatör
Ann-Mari Engström, Kv. 12
tel 778 05 46
[email protected]
Miljö- och fastighetsfrågor
Andreaz Wennerström, Kv. 14 tel 778 86 93
[email protected]
Energi- och fastighetsfrågor
Daniel Åkerlund, Kv. 8 tel 420 253 64
[email protected]
Seniorkonsult
Mari Ann Pahverk, Kv. 16 tel 530 338 30
[email protected]
Ledamot för HSB
Annika Klasson
[email protected]
tel 711 22 09
Revisor
Rolf Garneij, Kv. 8
[email protected]
tel 778 51 51
Valberedning
Kjell Larsson, sammankallande
Els-Britt Larsson
Monica Ahlström
Trivselvärdar
Kvällsv Kvällsv Kvällsv Kvällsv Kvällsv Kvällsv Kvällsv Kvällsv 2:
4: 6: 8: 10: 12: 14: 16: Yvonne Roswall
Ulla Karlsson
Birgitta Renger
Elisabeth Lindqvist
Maj-Lis Hasselqvist Marie Lindell Leif Bergman
Birgitta Berglund Telefon:
tel 608 68 00
Telefontid:
Månd–onsd 08.00–16.30,
torsd 08.00–18.00
fred 08.00–13.00
Lunchstängt: Månd–torsd 12.00–13.00
Besöksadress: Nyängsvägen 3, 1 tr, (vid Hemköp)
Tullinge Torg
Besökstid:
Må–fred 09.00–12.00
torsdag 16.00–18.00
E-post:[email protected]
Fastighetsjour: Securitas tel 657 64 70
Hissjour:
Kone tel 618 01 80
Fastighetsskötare: Christer Borgmalm tel 608 68 25
Förvaltare: Ronnie Löfgren
[email protected]
Hemsidan:
www.banslatt.se
Uthyrningsansvarig
Föreningslokalen
Elisabeth Lindqvist
Övernattningsrummet
Andreaz Wennerström
tel 778 20 25
tel 778 55 31
tel 778 29 36 tel 778 58 18
tel 778 29 26
tel 778 29 37
tel 778 63 73
tel 774 79 90
Störningsjouren
Vid oroligheter och skadegörelse kontakta
störningsjouren på telefon 568 214 00.
tel 778 86 93
Aktivitetsansvariga
Bastun
[email protected]
Flaggning
Lars Erik Lindqvist
Fritidskommittén
tel 531 803 88
tel 778 31 32
tel 778 63 29
tel 778 58 18
Suzanne Elfsö
Anja Landmark
Elisabeth Lindqvist
Lars Erik Lindqvist
Grillplatser och park
Jarl Åshage Motionslokalen
tel 778 58 18
tel
tel
tel
tel
0708-778 788
778 06 04
778 58 18
778 58 18
tel 778 02 49
Andreaz Wennerström Felipe Urbina
tel 778 86 93
tel 0760-89 40 62
Nattvandring
Els-Britt Larsson
tel 778 31 32
Snickarverkstaden
Aulis Viitanen
Vävstugan
Kerstin Hector Britt Lewander
tel 778 38 15
tel 778 46 49
tel 500 81 559
Fredag–lördag 20.00–04.00
söndag–torsdag 20.00–03.00
4
Banslätts Bostadsrättsförenings blad, juni 2015
Stöldskyddsmärkning för privat och hushåll
Skydda dina värdesaker med Märk-DNA
Smartwater Märk-DNA
Smartwater grundades i England och har verkat
brottsförbyggande i 20 år.
Stöldmärkningen är väldigt svår att upptäcka för
blotta ögat men lyser upp kraftigt gröngult i speciell
belysning.
Unika koder
Applicering
Applicering sker enkelt genom att pensla på objekten
varpå vätskan härdar/torkar fast. På de flesta ytor
syns inte märkningen. På vissa ytor kan märkningen
synas som en glänsande yta. Märkningen kan utföras
på många olika ställen på ett objekt, vilket skapar en
osäkerhet hos kriminella som gör att de inte tycker
det är värt risken att stjäla.
Vätskan i varje Smartwater-behållare innehåller en
unik kod som registreras på en person. På så sätt
kopplas objekt till dess ägare och kriminella brott.
Endast en ¼ milliliter av vätskan krävs för att i en laboratorieanalys få fram den unika koden och därmed
ägaren till objektet. Den unika koden registreras i en
internationell databas vilket erbjuder en internationell spårbarhet.
Smartwater är helt ofarligt för hälsa och miljö.
Polisen – Detektering och spårning
Återförsäljare
Polisen har nationella rutiner och utrustning för att
detektera och spåra Smartwater. Smartwater är
godkänt som märk-dna av svensk polis och nationellt
forensiskt centrum, NFC (f.d. Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL). Smartwaters patenterade gröngula färg syns enbart i speciellt UV-ljus
vilket ger polisen det underlag som krävs föra att
vidta tvångsåtgärder såsom att beslagta gods och
gripa misstänkta. Polisen, Larmtjänst och Eurosafe
Security Solutions AB kan söka direkt på de unika
koderna i Smartwaters internationella databas via
mikropunkter som finns adderade som standard i
Smartwaters märk-dna.
Märk-DNA säljs av bland andra, Stöldskyddsföreningen, Smarta skydd och av flera låsföretag.
Banslätts Bostadsrättsförenings blad, juni 2015
Dekaler och skyltar
Objekt och hushåll förses med brottsförebyggande
dekaler och skyltar.
Miljö och hälsa
5
Föreningsstämman 2015
Ett 50-tal medlemmar samlades i Banslättsskolan vid årets stämma.
Brf Banslätts årsstämma hölls
som vanligt i Banslättsskolans matsal den 28 maj. Cirka 50 medlemmar deltog.
Mötesordförande var som brukligt Alf Norberg, som hade kallats
upp från Skövde för den hedervärda uppgiften att leda förhandlingarna.
Alf är en rutinerad ordförande
och ledde stämman föredömligt.
Till sin hjälp hade han Linda
Nykvist som sekreterare.
En hel del synpunkter framfördes
i samband med motionerna.
En stadgeändring godkändes
också. Den bestod i en anpassning
till den nu gällande bostadsrättlagen samt en bättre anpassning till
vårt moderna språkbruk. I samband med denna stadgeändring
beslutades även att lägenhetsinnehavaren numera ansvarar för hela
ytterdörren och inte som tidigare
endast för innersidan medan föreningen ansvarade för yttersidan.
Då alla stadgeändring måste godkännas av två på varandra följande
stämmor, beslutades därför att en
extra stämma ska hållas den 26
november i anslutning till de ordinarie husmötena.
6
Banslätts Bostadsrättsförenings blad, juni 2015
Städdagen den 23 maj
Banslätts Bostadsrättsförenings blad, juni 2015
7
Hemförsäkring och bostadsrättstillägg
Två olika försäkringar
Hemförsäkring
Bostadsrättstillägg
Nya dörrar och fönster
Bättringsfärg för fönstren
Dags för Hus 4 att få nya fönster
Vill du måla vitt på bruna fönsterkarmar?
Om du inte själv plockar undan möbler, gardiner och
annat som är i vägen kommer Mistral att debitera dig
för den tid det tar för jobbarna att få plats för fönsterbytet.
Här är färgkoden för att matcha de nya fönstren.
En hemförsäkring tecknas av var och en och även av
de som bor i andra hand. Den täcker lösegendomen i
bostaden vid brand, inbrott och vattenskador. Detta
är en försäkring som alla bör teckna. Du tecknar
hemförsäkringen hos ett valfritt försäkringsbolag.
Du behöver inte ha tillägget för bostadsrätt eftersom
vår förening tecknar det kollektivt.
Vet du att
om du har medel innestående i inre fonden kan du
använda dessa medel till att betala till exempel låsbara fönster, balkongdörrar och okrossbar ruta.
HSB-kontoret i centrum tar emot era kvitton.
OBS !
De som inte byter balkongdörrar nu, men vill byta
vid ett senare tillfälle, kan lämpligen kontakta Mistralgruppen AB. Se adress nedan.
Mistralgruppen AB
Tel. 08-600 04 10
Projektledare för arbetet med fönster
och balkongdörrar är:
Bo Klys.
[email protected]
Insändare
– Tänk på att inte starta disk och/eller tvättmaskin
på sådana tider att det kan störa grannarna efter
klockan 22.00
– Tänk på att förpacka soporna ordentligt innan de
slängs i sopnedkastet. Om det är lätta sopor till exempel nötskal, flyger de ut i hisshallen via de lägre
sopnedkasten.
8
Bostadsrättstillägget är en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen och tecknas kollektivt av föreningen
för samtliga lägenheter. Försäkringsskyddet består av
fastighetsförsäkring, som täcker skador på stomme
och dolda ledningar och bostadsrättstillägg som
täcker skada på ytskiktet till exempel: målning, väggbeklädnad, sanitetsgods.
När en skada inträffar, anmäl den alltid till HSB:s
kundtjänst för att därigenom få en enhetlig behandling av skadorna. Samordning är en viktig del i hanteringen av till exempel vattenskador.
Stockholmsvitt
Internationell färgkod: NSC S0502Y.
Det vill säga vit kulör med 5% svart och 2% gult inblandat.
Vill du ha hjälp med målningen runt de nya fönstren? Kontakta Hans Bergsten i styrelsen för information om pris och tidpunkt.
Tävling
Föreningslokalen/Puben
Ge vår publokal ett bättre namn.
Vi i Fritidskommittén tycker att det anordnas många
olika evenemang i vår gemensamma lokal på Kvällsvägen 12, förutom pubaftnar. Därför tycker vi den
förtjänar ett annat namn.
Vill du bidraga med ett förslag till namn så skriv ned
det och lägg förslaget på vår expedition Kvällsvägen
2–4, eller skicka via e-post:
[email protected]
Enväldig domare är Fritidskommittén.
Pris till vinnande förslag. Namn på vinnare och det
vinnande förslaget publiceras i nästa nummer av
Babbla.
Banslätts Bostadsrättsförenings blad, juni 2015
Viktigt om miljöhuset
Vi byggde ett miljöhus för att underlätta
för alla i brf Banslätt.
Anslagen på väggarna visar vad som kan kastas i
miljöhuset och vad som ska till miljöstationen framför Hus 1 eller till Skyttbrinks återvinningscentral.
Tyvärr följs inte reglerna vilket gör att kostnaderna
ökar och påverkar föreningens ekonomi. Vi vill helst
slippa införa öppettider med vakt.
NK-hyllan, som den skämtsamt kallas, är den hylla
där vi kan ställa saker vi inte längre behöver, men
kan vara någon annan till glädje.
Miljöhusets bibliotekshörna sköts exemplariskt av
Hans Lindberg som själv erbjöd sig att hålla ordning
på våra kasserade böcker.
Läs och spara bifogad
Kasta rätt-lista!
Kasta rätt i miljöhuset
I vårt miljöhus kan vi lägga elskrot, glödlampor, batterier enligt märkning på kärl/container.
Vi kan även ställa spis, torkskåp, toalett, badkar,
handfat, tvätt- och diskmaskiner där.
I de stora gröna vagnarna kan vi lägga det mesta:
glasvaror (skålar, speglar, rutor) porslin, kläder, skor,
leksaker, husgeråd, blommor, nedklippta buskar och
julgranar.
På vår NK-hylla kan vi ställa saker som någon annan kan ha glädje av, alltså inte kläder/saker som är
smutsiga och trasiga.
I vårt miljöhus ska vi inte lägga
Kartonger
De lämnas i container framför Hus 1.
Färg, lösningsmedel och sprejburkar.
Ska lämnas i Skyttbrink eller annan återvinningscentral.
Byggmaterial, renoveringsskräp, kasserade golv,
tapeter och dylikt.
Lämnas på återvinningscentral.
Frys- och kyl
NK-hyllan.
Skriv datum
Det som läggs på NK-hyllan ska förses med datum då
du lägger saker där. Efter en månad kastas de saker
som ingen har tagit.
Lämnas på återvinningscentral eller tas tillbaka av
leverantör vid inköp av ny kyl/frys.
Hämtning kan beställas hos SRV på
tel. 0200-26 46 00 eller på www.srvatervinning.se.
Självklart lägger vi aldrig tidningar eller
hushållssopor i miljöhuset!
Överfullt miljöhus. Kartonger tar stor plats.
Banslätts Bostadsrättsförenings blad, juni 2015
9
Nuvarande terminal
Ny bussterminal vid Tullinge station
Nu ska nya bussterminalen byggas
Vägverket kommer att bygga en vändplan på bussterminalen och stänga två utfarter. Vändplanen
ska sedan bara användas av bussarna. För att öka
säkerheten för oskyddade trafikanter och öka framkomligheten på väg 226, kommer i- och utfarten till
bussterminalen och pendlarparkeringen att bli signalreglerad.
Arbetet beräknas pågå till sommaren 2016.
Hastigheten på väg 226 kommer att sänkas förbi
bussterminalen på väg 226 varvid framkomligheten
vid pendlarparkeringen kommer att påverkas. Utöver
detta kommer delar av parkeringsytan att behöva
användas som parkeringsyta för maskiner och byggmaterial, dessutom blir det därför färre parkeringsplatsen.
Hur kommer ombyggnaden att påverka oss?
Många busshållplatser i den nuvarande bussterminalen flyttas under byggskedet till södra sidan av järnvägen. Mer information hittar du på trafikverkets
hemsida, trafikverket.se/tumba-tullinge
©Tomas Öhrling 2014
Så här kommer den nya
bussterminalen i Tullinge
att se ut när den är klar
sommaren 2016.
10
Banslätts Bostadsrättsförenings blad, juni 2015
Planerade åtgärder längs med väg 226 Huddingevägen
Under hösten 2014 förbättrade Trafikverket väg
226 Huddingevägen mellan Tumba och Tullinge.
De flesta åtgärder är nu genomförda. Det som
återstår är att förstärka skyddet vid Tullinge vattentäkt och att slutföra arbetet på busshållplatsen
Hamrabron.
När arbetet börjar med att stärka vattenskyddet
behöver Trafikverket stänga av ett körfält i cirka två
månader. Detta kommer att påverka trafiken mellan
Tumba och Tullinge högst väsentligt.
Ingen av de entreprenörer som Trafikverket har avtal
med kommer att kunna genomföra arbetet med start
vecka 26 i år. Därför har Trafikverket valt att skjuta
upp detta arbete till sommaren 2016. Då kommer
även trafikpåverkan i samband med bussterminalen
vid Tullinge att vara avslutad.
Förbättringsåtgärder mellan Tullinge och Tumba
Planering av ny gång- och cykelväg mellan Skyttbrink och Tullinge.
Gång- och cykelväg byggs
Trafikverket utreder möjligheten att bygga en gångoch cykelväg längs väg 226 mellan Skyttbrink och
Tullinge. Under sommaren/hösten 2015 planerar
Vägverket att ställa ut en vägplan i form av en
granskningshandling.
Banslätts Bostadsrättsförenings blad, juni 2015
Vi kan då ta del av förslaget till hur en gång- och
cykelväg ska byggas och även lämna våra synpunkter.
Gång- och cykelväg kommer att byggas mellan
Flaggplan och Hälsovägen i Huddinge.
11
r
e
b
m
e
t
p
e
s
5
n
e
d
a
r
e
v
för årets kräftskiva !
Reser
Kräftbordet ordnas av Elisabeth och Lars-Erik Lindqvist.
12
Banslätts Bostadsrättsförenings blad, juni 2015