Var med och sortera ditt matavfall!

Var med och sortera ditt matavfall!
Visste du att hälften av dina hushållssopor består av matavfall? Det behöver inte gå till spillo.
Matavfallet kan omvandlas till biogas som är ett miljösmart fordonsbränsle. Därför får nu ditt
hushåll möjlighet att sortera ut matavfall. Det är enkelt, kostar inget extra och ni gör miljön en
tjänst.
Varför matavfallsinsamling?
Vad kostar det?
Det bästa är förstås att äta upp maten, men vid matlagning
blir det nästan alltid rester i form av skal, rens och annat som
inte går att äta. Det är i första hand sådant vi vill samla in. Med
matavfallsinsamling sluts kretsloppet och vi får både energi i
form av biogas och biogödsel som används på åkermark.
Det kostar ingeting extra att sortera sitt matavfall.
Tvärtom blir avgiften lägre för abonnenter som sorterar.
Hur går det till?
Istället för att lägga ditt matavfall bland övriga hushållssopor
lägger du det i en särkild våtstark papperspåse som placeras i
en påshållare under diskbänken. Påsen lägger du sedan i ett
speciellt kärl där era sopor hämtas. En sopbil med två fack
- ett för matavfall och ett för övrigt hushållsavfall - kommer
sedan och tömmer kärlet.
Startpaket
Du som vill sortera ditt matavfall får ett startpaket med
papperspåsar, påshållare och matskrapa. Dessutom får du
information om hur du sorterar.
Hur gör jag?
Kontakta din fastighetsägare för att vara med och sortera
matavfall.
Vad händer med matavfallet?
Matavfallet körs till Hagby återvinningscentral för
vidare transport till Uppsala. Där rötas avfallet och blir
till biogas och biogödsel.
Frågor?
Kontakta din fastighetsägare om du vill veta mer om hur
det fungerar i din fastighet. Mer information finns också
på taby.se/matavfall.
För övriga frågor om matavfall kontakta kommunens
avfallsenhet på telefon 08-55 55 90 00 eller e-post
[email protected]
Vad räknas som matavfall?
Kul att veta
Som matavfall räknas till exempel:
• Alla slags matrester, tillagade och råa
• När biogas används som fordonsbränsle tillförs
ingen ny koldioxid till atmosfären.
• Skal och rester från frukt och grönsaker
• 10 kilo matavfall tar en biogas-driven bil 1,5 mil.
• Äggskal
• När biogas produceras av matavfall får man en
restprodukt som kallas biogödsel. Den är väldigt
näringsrik och används som gödningsmedel
inom jordbruket.
• Kött- och fiskben
• Fiskrens, räkskal m.m.
• Choklad och annat godis
• Chips, popcorn och övrigt snacks
• Teblad, tepåsar, kaffesump och filter
• Hushållspapper
• Matavfall från 6 700 personer kan driva Täbys sex
sopbilar som går på biogas.
Hur sorterar jag mitt matavfall?
För att matavfallet ska kunna bli biogas är det viktigt att
rätt saker hamnar i påsen. Här ser du några exempel på
vad som räknas som matavfall.
JA
• Alla slags matrester,
tillagade och råa
• Skal och rester från
frukt och grönsaker
• Äggskal
• Kött- och fiskben
• Fiskrens, räkskal m.m
• Choklad och annat
godis
• Chips, popcorn och
övrigt snacks
• Teblad, tepåsar, kaffesump och filter
• Hushållspapper
NEJ
• Tobak, fimpar och
snus
• Tuggummi
• Krukväxter
• Glasspinnar och ätpinnar
• Blomjord
• Dammsugarpåsar
• Blöjor, bindor och
tamponger
• Textil, glas, plast eller
metall
• Kattsand och strö från
djurburar
• Grillkol och trädgårdsavfall