VILL DU FÖRLÄNGA DITT GYMAVTAL?

VILL DU FÖRLÄNGA DITT GYMAVTAL?
Går ditt gymavtal ut men du vill fortsätta träna? För att träna utan uppehåll
rekommenderar vi att du besöker biblioteket under dess öppettider minst tre
arbetsdagar innan ditt kort går ut. Efter att du betalat läggs en ny period till kortet som
börjar direkt då föregående period slutar.
Har ditt kort redan hunnit gå ut och du vill förlänga det får du räkna med att
”återaktivering” av kortet sker med tre arbetsdagars (max) fördröjning från det att du
varit in och betalat för den nya perioden (den nya perioden startar från
återaktiveringsdatumet).
Naturligtvis kan du också byta korttyp, t.ex. från säsongs- till månadskort. Även vid
byte gäller ”återaktivering” med tre arbetsdagars fördröjning. Kom alltså gärna och
byt korrtyp innan din nuvarande period avslutas.
Mvh, Fritidskansliet