nedtecknat aug 2015 - Teckningsmuseet i Laholm

Teckningsmuseets Vänner Nr 4
augusti 2015
Det vackra, det sköna
I senaste ”nedtecknat” skrev jag med anledning av utställningen Träd om konst och natur i
samklang. Vid vernissagen invigningstalade Christel Kvant om trädens betydelse för såväl
luft och människa. Låt vår förening ta fasta på det!
I vardagen kan vi njuta av naturens enorma skönhet. Både alldeles i vår närhet och ute i
skog och mark. Ni som var med på vår resa till Pilane har säkert ett bestående minne av
vad detta kan betyda. Tillsammans måste vi värna om denna skatt, så även i vår stadsmiljö.
Konkret kan det handla om Apotekarelunden i Laholm. När du läser detta har
förhoppningsvis de hundraåriga lindarnas öde lösts på bästa sätt.
Natur och konst måste få upplevas också av kommande generationer!
Men nu till det som snart händer på museét. Lördag 19 september är det vernissage på
utställningen Prime Matter. Föreningens medlemmar har då möjlighet att kl.12.00 få
träffa ett tjugotal av de deltagande tecknarna. Detta är en början på ett försök att kunna
åstadkomma specialvisningar för oss i Vänföreningen. Det kan i framtiden bli verklighet
om vi visar vårt intresse redan nu. Så välkommen kl 12.00 den 19 september!
Hösten kommer snart – låt oss hoppas att också lindarna i lunden får skifta i gult och
Lindblommor
orange.
Ulrika Hermelius
Konstälskare, trädkramare och ordförande
Hej! Jag skriver från ett stökigt kontor, första dagen tillbaks på arbetet efter semestern. Jag
försöker komma iordning och ikapp, samtidigt som jag får rapporter från personalen om
alla nöjda och glada besökare i sommar. Både utställningen #TRÄD och ”1955-1994 – 40
år med svenska tecknare” har fått idel bra betyg och omdömen och gästboken är full av
positiva hälsningar och budskap. Inväntar detaljerad besöksstatistik, det ser ut som att vi
haft över 8500 personer på museet, bara i juli! Härliga nyheter att nystarta sitt arbete med.
Det är mycket glädjande att kunna presentera grupputställningen ”Prime Matter” på
Teckningsmuseet i höst. När Madlen Herrström kontaktade oss och berättade om projektet lät det väldigt
spännande, och efter några samtal och mail så drogs riktlinjerna upp. Tanken svindlar – att se etthundra
konstnärer från hela Europa och Amerika delta med fem teckningar var! Alla har fått samma materiella
begränsningar (verken måste vara i A4-format eller mindre, svarta, vita eller i gråskala, samt oramade) vilket
verkligen visar konstnärernas olika uttryck och hur de jobbar med teckning. Vi är glada
och stolta över att vara en del i projektet ”Prime Matter” och hoppas att ni finner
utställningen lika inspirerande som vi gör. Dessutom verkar vi få hit nästan en femtedel
av konstnärerna till vernissage! Så räkna med internationell prägel från bl.a. Frankrike,
USA, Polen, Italien och Norge. ”Prime Matter” öppnar med vernissage 19 september kl.
12-16 med invigning kl. 13. Även utställningen ”Ur skissblocket” startar den 19
september. I utställningen möter vi skisser och skissblock ur Teckningsmuseets samling
– bilder präglade av frisk direkthet och naken, rörande personlighet.
Läs mer om utställningarna på www.teckningsmuseet.se
Härliga sensommarhälsningar!
Jonas Heintz Museiansvarig