Mötesprotokoll 2015 03 23 - Lunds Extremsportarsällskap

LESS
Lunds
Extremsportarsällskap
MÖTESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum
Tid
Plats
2015-03-23
19:00
AF Borgen
Lund
Beslutande
Ordf. Wouter Prosper
Anneli Bartholdsson
Louise Ullerfelt
Robin Jakobsson
Victor Kvamme
Jonatan Kuuse
Mötet öppnas
Mail och meddelanden
Lundagård vill göra en artikel om oss. Lördag kan passa, då det blir tricking.
En masterstudent vill intevjua svenska surfare till sin kurs, vi vidarebefordrar till
medlemmarna och ser om någon vill vara med.
Hänt
Surfweekend på Bornholm 21-22a/3. 7 personer besökte Bornhom och bodde på
Bornholm Surf Farm över natten. Reserapport med bilder ska skrivas och läggas
in på hemsidan.
Söndagsaktiviteten var longbord. Ett litet gäng blev det.
På G; Veckoaktivitet
Tricking-event på Lördag med Anton Frisk.
Karnevalspengar
Vi fick; Quadrokoptern (Dji Phantom 2) och 10 000 kr till vinsch.
Wouter erbjuder sig hålla kontakt med Robin T och Philip Werner som anmält
intresse att ordna material till/beställa grejerna till vinschen.
Vi har hämtat hem Quadrokoptern med Gopro 3+ black med tillbehör. Jonatan
1
bokar genomgång för styrelsen med sin vän, som kan hålla kurs i hur man styr
apparaten.
För att kunna köpa in vinschen, beslutade vi att vi gör en rekvisition, enligt
rekommendation från karnevalens Ekonomichef för karnevalen. Det betyder att
vi får pengarna att köpa vinschen för, i förhand istället för efterhand. Jonatan
håller kontakten men ekonomichefen.
Quadrocopter
Skriftliga riktlinjer för denna behövs!
Vi diskuterar ifall vi ska vi låna/hyra ut den?
Idé;
Medlemmar bör ha tillgång till den. Fylla i kontrakt (+användning), pant, körinstruktion.
Andra? Hallands vill låna t.ex. Hyra ut i så fall? Tydliga skriftliga kontrakt. Hur
gör vi om den skulle gå sönder? Vi avvaktar med beslut för vidare diskussion på
nästa möte.
Medlemmar
Alumni
Har en fb-grupp. Kicki är en av dem som har koll där.
AF vill ha lista på alla medlemmar, så de kan jämföra mot sina medlemma.
Wouter tittar på detta.
En rensning vore också nödvändigt, för att ta bort gamla medlemmar och skicka
vidare de icke-studerande till alumni. Vi beslutar att ett mail ska skickas
Surfresa/Kiteresa
Kite; Intresset för kite-resa finns. Mest prisvärt att åka med La Point (enligt resemötet för någon vecka sedan).
Surf; Intresset för en nybörjarsurfresa mindre. Dags att börja planera nu OM vi
ska boka med La Point.
Men eftersom intresset verkar mindre för en surfresa med La Point och större
för en egensnickrad resa vill vi tacka nej till La Point, just med surfen. Vi hoppas
fixa kite-resa med La Point istället.
Louise ber om prisförslag från Peter på La Point.
Undergrupper skapades för skidresa och surfresa på resemötet. Anton är med i
surfgruppen och Michaela i skidgruppen, ifall fler vill vara med.
Li ska troligtvis iväg på en surfresa snart, kanske kan fler LESSare få haka på där.
Anton kollar läget med Li.
Hemsidan
Vi hjälps åt med hemsidan, men Anton kan uppdatera och kolla med en kille som
vet mer om hemsidan. Kalendern funkar inte just nu och texter behöver ses över.
Louise har nyare foto på LESSare från mulitfest, än den som ligger uppe nu.
Vad händer?
Internt vind-event
2
9 maj LESS-klubbevent tema vind och vatten för medlemmar i samarbete med
Jonatan Asu. Kombinera med segling, kite, SUP, Philip Werner, lekar, volleyboll,
grill, fest, osv.
LESS afton
Vi pratar om att hålla en LESS-afton i slutet av april, i någon annan form än Café
Athen. Robin ser om han kan boka AF-källaren, och ser även över hur vi får
internet på kontoret.
Annat förslag på LESS-afton;
Inspirationskväll med filmklipp/youtube/vimeo i Blå vinden?
Klätterkurs med Simon för grönt kurs
Simon fixar rabatterad kurs med SKK och vill skicka samlad faktura till LESS.
7e,8e 14e,15e – fyra kurser med 4pers i varje! Så 16 platser totalt. Ev 30 totalt
om Simon kan få en ”hjälpinstruktör”, oklart i nuläget. Kan bli i höst med! Stort
intresse.
Ca 450 kr.
Vi kommer fram till att anmälan klätterkurserna görs via Google docs formulär.
Swish
Swish till LESS fixat! Wouter ser när betalningar kommer in och kan
administrera.
Numret är: 1230346205.
Vid betalningar med swish kommer någon extra krona tillkomma, för att täcka
kostnaden som Swish tar ut.
Marin & Henning startar wakepark i Västra hamnen!
Vill kanske ha ett event med oss! Öppnar i maj.
Jonatan håller kontakten med Henning.
Skanörsgården
Planerad till den 16e mars. Finns plats för 30 personer! Diskussion om hur vi gör
detta på bästa sätt, då intresset förväntas vara stort. Planeringen får fortsätta på
nästa möte.
Studiecirkel-bidraget
Robin ska dubbelkolla, hur säkert är det att vi får vårt bidrag?
Fler på mötet och nästa möte.
Vi pratar om att det vore bra om fler från styrelsen kan vara med på
styrelsemötena och pratar om kommunikationen oss emellan.
Diskussion om vem som gör vad och vad som ska tas på nästa möte.
Nästa möte: 30e mars
Monstermötet avslutas
3