Nyhetsbrev - Luleå Renhållning AB

Nyhetsbrev
Nr 1/2015 FRÅN LULEÅ RENHÅLLNING
En miljönär har hållbar konsumtion som en vana
Är du medlem av en cykelpool?
Grattis, då är du miljönär-vänlig!
Att laga, låna och återanvända
är nämligen miljönär-vänligt och
det är något som Sveriges kommuner och branschorganisationen
Avfall Sverige vill belöna. Märket
”miljönär-vänlig” har tagits fram
för att inspirera till en hållbar konsumtion. Tanken är att uppmärksamma alla de som gör det möjligt
för allmänheten att laga, låna eller
återanvända – eller att på annat sätt
minska avfallet.
Det långsiktiga målet är att minska
mängden avfall och göra hållbar
konsumtion till en god vana. Alla
verksamheter, företag, privatpersoner eller organisationer kan tilldelas märkningen. Huvudverksamheten måste dock vara att laga, låna
eller återanvända eller att på annat
sätt minska avfallet.
Några exempel:
• Bloggare som skriver om återanvändning
• Cykelpooler
• Cykelreparatörer
• Skomakare
• Skräddare
• Bibliotek
• Kretsloppsparker
Vill du också tillhöra miljönärvänliga klubben? Ansök om
märket på www.miljönär.se eller
kontakta oss på Luleå Renhållning.
Företag på Kronans återvinningscentral
Från och med 1 april 2015 erbjuder
vi företag, föreningar och andra
verksamheter, att mot en avgift,
lämna sitt avfall på Kronans
återvinningscentral. Företag kan
även lämna sitt avfall på återvinningscentralerna i Sunderbyn,
Antnäs och Råneå.
flakbil, skåpbil eller släpvagn märkt
med företagsnamn. Detsamma
gäller om du kommer med avfall
som uppenbarligen kommer från
ett företag eller dylikt. Utför du
eller har du utfört arbete åt en privatperson och lämnar dennes avfall
så betraktas du också som företag.
När är du företagare?
Du betraktas som företagare,
förening eller verksamhet när du
kommer med avfall i en personbil,
För mer information om vilka
regler som gäller, besök www.renhallningen.se eller prata med någon
av oss i personalen.
Så undviker du att
avfallet fryser i sopkärlet
Vintertid kan det hända att
avfallet fryser fast i sopkärlen.
Här är några tips för att undvika
att det händer:
• Lägg påsen i en hink med
lock utomhus för att frysa
till innan den läggs i kärlet
• Lägg tidningspapper i
botten av kärlet
• Håll kärlet rent, det minskar
risken för fastfrysning
• Kontrollera även att dina
påsar inte är fastfrusna i
kärlet dagen du har tömning
Asbest ska vara inpackat
Ska du lämna asbest på någon
av våra ÅVC? Tänk på att asbest
ska vara inpackat när du kommer
med det till oss. Orsaken är att
det finns risk att det dammar och
asbest är farligt att andas in.
Fjärdeklassare tävlar
om att bli batterihjältar
Nu kan Sveriges fjärdeklassare
bli batterihjältar. Den 5 mars
drar nämligen Batterijakten igång
för andra året i rad. Det är en
tävling som går ut på att samla
in så många förbrukade batterier
som möjligt och se till att de
återvinns. Initiativtagare till
Batterijakten är Håll Sverige
Rent, Varta och Clas Ohlson.
Mer information på
www.batterijakten.se
Luleå Renhållning AB, Murbruksvägen 4, 973 45 Luleå, Tfn: 0920-25 09 00, [email protected], www.renhallningen.se
Luleå Renhållning AB, Murbruksvägen 4, 973 45 Luleå, Tfn: 0920-25 09 00, kundservic[email protected], www.renhallningen.se
Nu ska vi minska mängden
avfall som går till förbränning
År 2011 slängde vi 140 kg brännbart avfall per person i Luleå.
Målet till 2015 var att minska den
siffran med 10 procent. Tyvärr
har vi inte lyckats med det så nu
tar vi nya tag! Om vi är noga med
att sortera vårt avfall minskar
mängden som går till förbränning. Brännbart avfall är till
exempel diskborstar, kuvert,
pärmar, post-it-lappar, lego,
ljusstumpar, plåster, pennor etc.
Genom att sortera ut förpackningar och tidningar minskar
avfallsmängderna och materialet
kan återvinnas till nya förpackningar.
Farligt avfall, elavfall och grovavfall får aldrig hamna i soppåsen.
4000 sopkärl töms varje dag
Varje dag tömmer våra chaufförer i genomsnitt
totalt 4000 kärl. När vi kommer till dig är det
därför viktigt att det är skottat och lätt att ta
sig fram. Får chauffören problem och det tar
tid blir det svårt att hinna med alla tömningar
under dagen. Som fastighetsägare är det ditt
ansvar att det är rent runt kärlet och i värsta fall får chauffören lämna
kärlet och köra vidare till nästa. Tack för att du skottar och sandar runt
sopkärlen!
Så sorterar du värmeljus
Varje år använder vi ca 300 miljoner värmeljus. När vi återvinner
värmeljusen gör vi en stor vinst för
miljön, de är nämligen gjorda av
aluminium som är väldigt energikrävande att framställa. Värmeljusen sorteras som metall. Tänk på
att det är viktigt att skilja vekeshållaren från ljuskoppen. Vekeshållaren
är gjord av järn som sorteras ut av
magneter och om inte den är lös
Avvikande öppettider ÅVC
2 april
Råneå ÅVC öppet 12.00 - 16.00
Övriga ÅVC öppet 07.00 - 16.00
3 - 6 april
Alla ÅVC stängda
30 april
Råneå ÅVC öppet 12.00 - 16.00
Övriga ÅVC 07.00 - 16.00
1 maj
Alla ÅVC stängda
13 maj
Antnäs ÅVC öppet 12.00 - 16.00
Övriga ÅVC 07.00 - 16.00
14 maj
Alla ÅVC stängda
kommer även ljuskoppen av aluminium att sorteras som järn och brinna
upp. Ett tips - tryck på undersidan
så lossnar brickan som vekeshållaren
sitter fast i. Du behöver inte sortera
dem var för sig, det räcker med att
vekeshållaren är lös.
Avvikande hämtningsdagar
för dig som har ordinarie hämtning:
Tisdag 31/3 - fredag 3/4
Ställ ut kärlen en dag tidigare och låt
dem stå tills det är tömt.
Måndag 6/4
Ställ ut kärlen en dag senare och låt dem stå tills
det är tömt.
Tisdag 28/4 - fredag 1/5
Ställ ut kärlen en dag tidigare och låt
dem stå tills det är tömt.
Tisdag 28/4 - torsdag 1/5
Ställ ut kärlen en dag tidigare och låt dem stå tills
det är tömt.
Tisdag 12/5 - torsdag 14/5
Ställ ut kärlen en dag tidigare och låt
dem stå tills det är tömt.
30 maj
Alla ÅVC extra öppet 09.00 - 16.00
Luleå Renhållning AB, Murbruksvägen 4, 973 45 Luleå, Tfn: 0920-25 09 00, [email protected], www.renhallningen.se
Luleå Renhållning AB, Murbruksvägen 4, 973 45 Luleå, Tfn: 0920-25 09 00, [email protected], www.renhallningen.se