Tips för ett miljösmartare kontor

Tips för ett miljösmartare kontor
Värme och kyla står för nästan 60 procent av ett kontors totala energiförbrukning. Resten är el som till största delen
förbrukas på kontoret. Här finns många energitjuvar som datorer, servrar, skärmar, batteriladdare, kopiatorer, skrivare,
kaffemaskiner och ständigt tända lampor. Med små förändringar kommer man långt och varje arbetsplats är unik. Det är
de små, vardagliga valen som påverkar i längden. Här har vi samlat några tips på vad både företaget och du som individ
kan göra för att få ett miljösmartare kontor.
Tips på vad företaget kan göra:
Se positivt på variation inomhus. Vissa exempel visar på att energi-
Gör det enkelt att återvinna och källsortera. Skapa ett tillgängligt
förbrukningen kan minskas med upp till 5 procent om inomhustempe-
utrymme för källsortering. Se över vilka fraktioner som behövs som ex-
raturen sänks en grad. Genom att prata med alla på företaget kan man
empelvis papper, wellpapp, brännbart, plast, batterier och elektronik.
skapa en ökad tolerans för temperatursvängningar inomhus vid ändrad
Minska avfallet genom att använda produkter som kan återanvändas
väderlek. Se även över möbleringen med hänsyn till lokalens värme-
istället för engångsartiklar. Sälj eller skänk bort utrustning som ni byter
och eventuell kylförsörjning.
eller inte längre behöver.
Välj rätt belysning. Har ni redan lågenergilampor? Bra, det är ett steg
Uppmana till skrivarhyfs och ställ in skrivarna på automatisk dub-
i rätt riktning. Tänk på att de innehåller kvicksilver, så släng dem inte i
belsidig utskrift. En ännu effektivare lösning är ”follow-me-print” - en
soporna när de går sönder. Se istället till så att de kommer till återvin-
lösning där dokumenten samlas i en virtuell kö och utskrift sker först
ningen. Tänk också på att installera närvarogivare till belysningen så att
när en personlig kod knappas in på plats vid skrivaren. Pappersförbruk-
det bara lyser när någon är där.
ningen kan minska med 25-30 procent med en sådan lösning. Använd
miljömärkta tonerkassetter eller återfyllbara färgpatroner, och glöm inte
Välj miljömärkt, ekologiskt och närproducerat. Idag kan du få stora
att returnera tonerkassetter, färgpatroner och färgband för återvinning.
delar av ditt kontorsmaterial med miljömärkning. Tänk också på att nyttja smarta refillsystem, exempelvis för pennor. Även datorer och skärmar
Skippa tjänstebilarna och gå med i en bilpool istället. Sunfleet finns
finns med miljömärkning (Svanen, TCO, Energy Star). Det innebär att de
idag över hela landet och har många företagskunder. Skaffa tjänstecyk-
är energieffektiva och uppfyller miljö- och/eller arbetsmiljökrav. Kolla så
lar eller lånekort till lånecyklarna i staden och cykla till möten. Uppma-
att företagets datorer inte är innehåller bromerande flamskyddsmedel.
na företagets medarbetare att ta bussen, tunnelbanan eller spårvagnen
Även städning kan fås med miljömärkning. Saknas den tjänsten hos
när det är möjligt. Och såklart, teckna avtal med cykelbud.
din leverantör så kan ni tillsammans se över metoder och vilka kemikalier som används. Och slutligen, tänk miljö och ekologi även i köket.
Konferera över nätet eller telefon. Om du måste resa, välj tåget före
Ekologiskt och närproducerat är alltid det bästa valet för miljön.
flyget på korta sträckor och hotell eller konferensanläggning som är tillgänglig via kollektiva färdmedel. Kom ihåg att beräkna er klimatpåverkan och kompensera för era utsläpp.
Med små förändringar kommer man långt.
Det är de små, vardagliga
valen som påverkar
i längden.
n göra:
erson ka
p
m
o
s
u
d
d
a
v
å
Tips p
ntoret och se
a val du gör på ko
lk
vi
om
n
te
ve
ed
Bli m
l?
a, miljövänliga va
Hur kan de bli aktiv
spektiv.
dem ur ett miljöper
åka kollektivt
cykla, gå eller
det bästa att
är
så
et
igh
öjl
Om du har m
granne.
tar dig till jobbet.
a med någon
du kan samåk
Tänk efter hur du
om
lla
ko
,
bil
a
du behöver åk
och ät som
till jobbet. Om
med i matlåda
rt det utan ta
bo
e
int
a
st
ka
er hemma,
du får mat öv
med matlåda. Om
Ta
g.
lunch nästa da
ara mycket
n kontoret sp
gon grad så ka
nå
ed
m
ra
om det
rie
va
n kan du ta på
mhusklimatet
m att låta ino
på kontoret. De
no
ar
Ge
kv
.
a
dig
ng
på
hä
ä
Kl
och låt den få
en extra tröja
energi. Ta med
någon dag.
a
t på kontoret
ler från använd
känns lite kylig
aluminiumspira
h
oc
st
pla
ra
a - sortera
på att separe
gre går att lag
skillnad! Tänk
era och inte län
avfall, det gör
ng
t
fu
dit
t
a
at
ter
r
or
ta
lls
slu
Kä
obiltelefonen
ck. Och när m
anteckningsblo
avfallet.
.
den i elektronik
ter få lite ledigt
andra appara
skrivaren och
er
,
m
en
ar
rm
dr
kä
ge
ds
en datorn, bil
n. Stand by-lä
går hem. Låt äv
r hem för dage
Stäng av när du
eller när du gå
m
de
er
nd
vä
när du inte an
Stäng av dem
an tror.
m
företagsnivå.
energi än vad
m kan göras på
pel på saker so
em
ex
ns
a. På så sätt
fin
nd
andra sidan
göra annorlu
annorlunda. På
om ni kan börja
g
ta
re
fö
t
dit
Tipsa om att göra
e, fråga gärna
g det? Om int
Gör ditt företa
or skillnad!
kan du göra st
Länktips för mer läsning
Krav.se
Svanen.se
Svanen.se/EU-Ecolabel
Ftiab.se/hushall/fragorochsvar/myteromatervinning
Naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval
Energimyndigheten.se
Belysningsbranschen.se
Lampinfo.se