Läs tidningen - Sibbo svenska församling

S:t Sigfrids
Kungörelser
www.sibbosvenskaforsamling.fi
5/2015
S:t Sigfrids
Kungörelser
5/2015
Informationsblad för Sibbo svenska församling
Redaktör: Kira Nyman
Ansvarig utgivare: Helene Liljeström
Tryckt på Silverprint i Nickby
23. årgången, Oktober 2015
Jag behöver dig
Jag kom inte hit för att jag tror.
Jag kom hit för jag behöver dig.
Man har sagt att du är mycket god.
Jag har ingen alls som hjälper mig.
Så skriver författaren Britt G. Hallqvist i en psalm. Hon beskriver en
längtande människas känslor och förhoppningar. Tron kanske är vack­
lande och svag. Men längtan är djup. Längtan efter Någon som kan hjäl­
pa, trösta och vara nära när livet är svårt. När sorgen är tung att bära
behöver vi Någon som kan bära oss. När det är svårt att tro på en god
Gud, då behöver vi hans närhet på ett särskilt sätt.
Käre Gud, nu vet du hur det är.
Om jag ej förstår ett enda grand
av din högtid, kom då som musik,
eller sitt i bänken – håll min hand.
I allhelgonatiden lever vi alldeles särskilt nära den gränslösa osynliga världen. Frågorna kring liv
och död gör kanske att vi vill säga till Gud: Jag behöver dig! Och Gud svarar oss med en närhet
som övergår vårt förstånd. Han möter oss i tystnaden, i ljuset, i musiken, i längtan, i oron. Han hål­
ler din hand. Han håller min hand. Nära är han och han ger hopp och trygghet.
Välsignelse och ljus i allhelgonatid!
Helene Liljeström
kyrkoherde
2 S:t Sigfrids Kungörelser
Vi ordnar en välgörenhetsgala
till förmån för Nepal
Mia och Ben Westerling är vår församlings un­
derstödmissionärer från Finska Missionssäll­
skapet i Nepal.
Ben är regionchef både för Nepal och Pa­
kistan och har helhetsansvar för arbetet. Han
är också förman för de FMS anställda. Mia är
koordinator och informatör för det kyrkliga ar­
betet. Kyrkan i Nepal är en av världens snab­
bast växande kyrkor.
Den 21.11.2015 ordnar vi tilsammans med Fin­
ska Missionssällskapet en välgörenhetsgala,
FORGET-ME-NOT, för att understöda FMS ar­
Foto: Pia Kummel-Myrskog
bete. Mia och Ben ville gärna skicka en häls­
ning till alla i Sibbo svenska församling som tänker delta i insamlingen på något vis.
9.10.2015
Hej till alla er i Sibbo!
Varma hälsningar från Kathmandu. Efter sommarens regnperiod får vi igen njuta av de snöklädda
bergstopparna. Ett stort, varmt tack till Sibbo svenska församling och alla er stöder oss och Finska
Missionssällskapets arbete i Nepal!
Arbetet är i största grad ett samar­
bete mellan er, oss och våra lokala
samarbetspartner.
Det här året har varit en verklig pröv­
ning för Nepal. I vårens jordbävning
med flera efterskalv dog ca 9 000
människor och 22 000 skadades all­
varligt. Över 0,5 miljoner hem total­
förstördes och ett stort antal förstör­
des till den grad att de inte längre är
beboeliga. Otaliga jordskred, som
följd av jordbävningarna, försvåra­
de och försvårar återuppbyggnads­
arbetet ytterligare.
Familjen Bika utanför sitt nya temporära hem. Familjen Bika är
daliter och Leadership Training Department LTD byggde hundra
hus åt daliterna i Baireni kommun med stöd från Finska Missionssällskapet och tre andra internationella organisationer.
Foto: Buddha Mangrati
S:t Sigfrids Kungörelser 3
Utmaningarna är många men vi lever i förtröstan på att Gud har allt under kontroll. Mitt i alla
svårigheter efter jordbävningen fick vi på många ställen se hur hjälpen nådde fram.
Finska Missionssällskapet arbetar i Nepal både med utvecklingssamarbete och kyrkligt arbete.
Arbetet görs helt i samarbete med lokala organisationer. Utvecklingsarbetet går ut på att förbätt­
ra människors levnadsförhållanden i avlägsna byar.
Inom det kyrkliga arbetet satsar FMS på familjearbete, utbildning av lekmän och teologer, sön­
dagsskollärare, kvinnoledarskolning, preventiv och stödjande verksamhet inom hiv/aids sektorn.
Påverkansarbete för att främja fred mellan olika folkgrupper och samhällsklasser är också en del
av arbetet.
Ett stort tack för att ni bryr er om oss i Nepal och i vår
lilla by!” Hälsningen kommer från Pabitra Bika som får
representera alla nepaleser som sällan får möjlighet att
tacka personligen.
Pabitra har gått ledarskolningen för kvinnor. Tillsam­
mans med sin man Yakub som är pastor i området, har de
utbildats till ledare för äktenskapskurser. Utbildningar­
na ordnas av Leadership Training Department LTD med
stöd från Finska Missionssällskapet.
LTD fick höra om skadorna efter jordbävningen i Bi­
kas kommun Baireni och tack vare denna kontakt kunde
hundra hus byggas åt daliterna i området. Yakub, som
också är utbildad svetsare kom att leda byggarbetet.
Daliterna är den grupp av människor som står längst ner
i kastväsendet och som i generationer diskriminerats av
andra.
Foto: Mia Westerling
Psaltaren 63: 7-9 ”Jag minns dig när jag gått till vila, jag tänker på dig i nattens timmar, ty du kom
till min hjälp. I dina vingars skugga jublar jag. Jag håller mig tätt intill dig, din hand ger mig stöd.”
Massor med hälsningar från Mia och Ben Westerling
De insamlade pengarna vid FORGET-ME-NOT kommer att gå via Finska Missionssällskapets
kata­stroffond till Center for Mental Health and Councelling CMC Nepal för arbetet för psyko­
socialt stöd till jordbävningsdrabbade. Det här ändamålet har Maria och Ben Westerling föresla­
git. Under välgörenhetsgalan kommer vi också att ha kontakt med missionärerna i Kathmandu via
Skype.
4 S:t Sigfrids Kungörelser
FORGET-ME-NOT
Musiken kommer att stå i huvudrollen under
galan och ett stort gäng med artister och musi­
ker kommer att stå på scenen:
Jennie Storbacka är en
sångerska, skådespelerska
och sånglärare från Hel­
singfors. Hon medverkade
2013 i Wasa Teaters musikal
Fighting Star, tidigare i år
kom hon tredje i tävlingen
The Voice of Finland och
senast var hon aktuell med
showen Crazy in Love på Casino Helsinki un­
der två veckor nu i höst. Foto: Ville Paasanen
Många sibbobor känner
igen namnet Paulina Biström och sångrösten som
hör därtill. Paulina kommer
från Hindsby men studerar
musik i Jakobstad. Förutom
att Paulina har medverkat
i otaliga konserter, mässor
och fester här i Östnyland
så har hon också hunnit göra ett namn för sig
annanstans. 2013 medverkade Paulina i Wasa
Teaters musikal Fighting star. Foto: Julia Lillqvist
Sångerskan Maria Höglund kommer från
Kyrkslätt och har uppträtt överallt i Finland, men
till vardags arbetar hon som
psykolog. Hon var med och
tävlade i The Voice of Fin­
land tidigare i år, och under
församlingens temavecka
i september medverkade
hon under programmet En
kväll om kärlek tillsammans
med sin man, och musikern,
Tomas Höglund.
Bandet Satin Circus bildades 2010 av fyra
unga killar: Axel Kalland (keyboard, saxofon),
Kristian ”Krippe” Westerling (gitarr och sång),
Olli Halonen (trummor) och Paul Uotila (bas,
sång). Satin Circus fick skivkontrakt 2012 och
släppte sitt första album ”Expectations” 2014.
Tidigare i år var bandet med i Tävlingen för ny
musik och hoppades på att få representera Fin­
land i Eurovision Song Contest 2015 men ham­
nade tvåa i finalen. Foto: Anton Sucksdorff
Sångerskan och låtskriva­
ren Elna Romberg kom­
mer från Helsingfors och
har i många år arbetat inom
branchen. Hon deltog i The
Voice of Finland i år och
hennes första singel ”Make
New” släpps i höst. Elna
har uppträtt runtom i Fin­
land med, och skrivit låtar för, många kända
Finländska artister och dessutom leder hon
Finlands äldsta gospelkör, His Master’s Noise.
Foto: Lari Heikkilä
På scenen står också ett stor husband bestå­
ende av Thomas Törnroos (trummor), Rasmus
Fredensborg Jensen (perc), Zacharias Holm­
kvist (bas), Niklas Mansner (gitarr), Staffan
Strömsholm (keyboard), Lauri Palin (flygel),
Patrik Frisk (keyboard), och stråkar.
Biljetter till FORGET-ME-NOT kan köpas för
25€ (endast kontanter) i förväg från:
Pastorsexpeditionen (Stora Byvägen 1,
vardagar 9–12)
Nickby bibliotek (Norra Skolvägen 2,
må–to 9–20, fre 9–16 och lördag 9–15)
Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2,
må–ons 10–20, to–lö 10–16)
S:t Sigfrids Kungörelser 5
Personalnytt
Vid datorn i ämbetshusets informationsrum sitter
Namn: Kira Nyman, 24
den här hösten Kira Nyman. Kira är sibboflicka
Familj: mamma, pappa och
och var (för oss lämpligt) utan fast engagemang
två äldre systrar, och hunden
när det behövdes en vikarierande informations­
Chili
sekreterare i församlingen. En planerad utbild­
ning i Skottland hade inställts och Kira hoppade Läser just nu: Blond, en
med kort varsel modigt in i vårt team. Det blev bok om Marilyn Monroe, av
rivstart med information för temavecka och Joyce Carol Oates
Favoritfilm: så många, men
mycket annat.
I många år var Kira mycket aktivt med i un­ just nu kanske Wild
Foto: Sini Peltomäki
gdomsverksamheten och fungerade ofta som Favoritresmål: Nya Zee­
hjälpledare på skriftskolläger. Höstdagsresorna land, (Det är så vackert där. Att bo där skulle vara
med församlingens andra ungdomar hörde också som att finnas i en film eller bok).
självklart till programmet. Kira har hunnit studera Favoritmat: vegetariska rätter
utomlands redan i två repriser. Under gymnasie­
tiden (Brändö gymnasium) var hon ett år som utbytesstuderande i USA, och senare under studieåren i
Arcada på International Business-linjen blev det ett års utbytesstudier i Dublin på Irland. År 2014 blev
hon färdig tradenom och jobbade sedan en tid i branschen.
På fritiden är hon gärna ute i Rosala där familjen har stuga och då får hunden Chili följa med. Kira
gillar att måla, något som hon inspirerades till redan som liten av sin farmor. Att läsa är också något som
lockar henne och då blir det gärna sådana böcker som också har filmatiserats eftersom film också är
ett intresse. Kira hjälper gärna andra med det hon kan, och på jobbet är vi glada över att det. Här är vi
många som vill nå ut med information om verksamhet av olika slag, och ibland blir det kö till Kiras rum.
Ny musiker i församlingen är Mauriz Brunell som blev anställd som tf. kantor från början av septem­
ber. Glädje! Mauriz kommer från Österbotten, född i Karleby, gått i skola i Solf och i Vasa. Han är upp­
vuxen i ett kantorshem, både pappa och styvmor är kantorer. Redan som liten var Mauriz aktivt med
i kyrkan och vikarierade sin pappa vid orgeln som fjortonåring. Han spelade violin, piano och orgel.
Musiken var alltså viktig från början men också teknik har fascinerat. Mauriz tog en kombiexamen
när han blev student. Han fick samtidigt en examen i automatikteknik (robotprogrammering). Några
månaders praktik vid Oravais hus gav erfarenhet av att serva maskiner. Samtidigt vikarierade han som
kantor, och märkte att det han trivdes bäst med det.
Det blev studier i Sibeliusakademin där Mauriz
Namn: Mauriz Brunell, 24
också träffade Martina som blev hans hustru. Nu stu­
Familj: hustru Martina, två bröder, en halv­
derar båda på kantorslinjen samtidigt som de arbetar.
syster och en halvbror med föräldrar.
Martina är musiklärare i Borgå. Mauriz försäkrar att de
trivs utmärkt här i södra Finland fastän de kommer från
Bokintresse: fack­
Österbotten. Musiken har tagit en stor del av hans tid
litteratur, just nu Pro
när han både jobbar med och studerar musik och han
Organo Plena.
Film: komedi och tor­ är glad över utbudet av fina konserter i trakten. Mauriz
har en bred insikt i olika sorters musik. Han gillar orgel
tilla en fredagkväll
och klassisk repertoar, men han var också pianist i ett
Drömresemål: en
band inom gardets musikkår och spelade ”Suomipop”
bilsemester i Europa.
på stampersonalens fester under armétiden. Vi är öve­
Framtidsplaner:
rens om att mångsidighet är bra. Nu ger körarbetet nya
att göra diplomen i
erfarenheter när Mauriz har inlett höstens kyrkokör­
Foto: Kira Nyman
orgelspel
verksamhet.
Text: Helene Liljeström
6 S:t Sigfrids Kungörelser
Dopträd
Den första advent 29.11 kl 10, under en tvåsprå­
kig färshögmässa, kommer vi att ta i bruk ett dop­
träd i Sibbo kyrka. Trädet är gjort av samfällig­
hetens församlingsmästare Svante Nystén och
kommer att ha sin plats i närheten av dopfunten
framme i kyrkans kor.
Varje gång en människa döpts in i vår för­
samling, kommer vi som tidigare att nämna den
nydöpta vid namn och be för den och dess familj
och faddrar i högmässan. Nytt är att vi nu också
kommer att hänga upp en fågel i trädet i samband
med bönen. Vi kommer också att speciellt bjuda
in den nydöpte, föräldrar och faddrar till hög­
mässan för att själva ha möjlighet att hänga upp
fågeln i trädet. På varje fågel kommer den nydöp­
tas namn, födelsedatum och dopdatum. Fåglarna
hänger kvar i trädet ett kyrkoår i taget. Fåglarna
tillverkas av det lokala företaget Stil&form.
Foto: Matilda Wikström
Varför vill vi ha ett dopträd? Vi blir genom do­
pet en del av Kristi världsvida kyrka. Kyrkan är
ett stort sammanhang, så stort att det är svårt att
fånga i enbart ord. Här kommer bildspråket och
symboler till vår hjälp.
Trädet är en bild av Guds trygga famn som
omfattar alla. Trädet består av oss människor som
grenar och blad på livets träd eller som fåglar
som får skydd och näring ur trädet. Det som hål­
ler samman allt och alla är stammen som är Jesus
Kristus. Fåglarna kopplas också starkt ihop med
bilden av Den heliga Anden som vi får i dopet
som en gåva av Gud.
Dopträdet handlar om gemenskap och sam­
hörighet i en stor familj, därför är det naturligt att
dopträdet används och tas i bruk av både Sibbo
svenska församling och dess systerförsamling Si­
poon suomalainen seurakunta.
Text: Camilla Ekholm
Alla helgons dag
Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt
sätt alla dem som har lämnat livet här på jorden.
Genom att tända ljus på gravarna och pryda dem
med ljung och gröna kvistar inför vintern, vördar
vi våra kära bortgångnas minne och minns dem
med kärlek och tacksamhet. Ljusen påminner oss
om att det finns ett hopp också i dödens närhet.
Ljusen lyser upp höstmörkret och berättar för oss
om ett ljus som besegrar mörkret och ett liv som
trotsar döden. Genom Jesus Kristus har vi del av
ett liv som är evigt och som ingen kan ta ifrån oss.
De cirkelformade kransarna som ofta får pryda
gravarna är evighetens tecken. Vi sörjer inte utan
hopp. Bortom döden finns Guds öppna himmel
och en evig glädje.
För dem som har förlorat någon anhörig se­
dan senaste alla helgons dag ordnar församlin­
gen en samling för sörjande i Prästgården efter
mässan på alla helgons dag, där ljus tänds för alla
församlingsmedlemmar som har gått från tiden
in i evigheten under denna tid.
Sorgen är en vän som hjälper oss att leva med
den förlust som vi har mött. Det är ibland viktigt
att få tala med någon om sin sorg och dela den
med andra. För den som vill erbjuder församlin­
gen en möjlighet att delta i en sorgegrupp där
man tillsammans med andra får tala om det som är
tungt att bära ensam. Är du intresserad av att vara
med i en sorgegrupp, ta då kontakt med Camilla
Ekholm eller Milja Westerlund eller någon annan
av de anställda. Kontaktuppgifter finns på denna
tidnings sista sida och på församlingens hemsida.
Om du vill göra en insats för att minnesljus skall
lysa för flera av dem som har dött, kan du köpa
något ljus extra, och efter kl 20 på alla helgons
dag tända det och sätta det på en grav, där ingen
har tänt något ljus. I Guds rike är ingen bortglö­
md och hoppets och livets ljus lyser för alla.
Text: Helene Liljeström
S:t Sigfrids Kungörelser 7
Gudstjänster
Observera tider och platser som avviker!
Sibbo kyrka 25.10 kl 12, Missionsmässa och
därefter missionslunch (10 euro). Rolf o Char­
lotte Steffansson från Finska Missionssällska­
pet medverkar, samt Camilla Ekholm, Helene
Liljeström, Lauri Palin. Pensionärer från Pen­
sionärsföreningarna i Östra Nylands distrikt
deltar. Cellist Daniel Schultz medverkar.
Sibbo kyrka 31.10 kl 12, Mässa på Alla hel­
gons dag med ljuständning till minne av de
församlingsmedlemmar som avlidit sedan
senaste allhelgona. Efter mässan inbjuds an­
höriga till samling för sörjande i Prästgården.
Ekholm, Katja Korpi, Mauriz Brunell, Palin,
Milja Westerlund, Ann-Lis Biström, Schultz.
Söderkulla församlingscentrum 1.11 kl
18 (Obs tid och plats!), Taizémässa, Ekholm,
Brunell, kyrkokören. (Ingen mässa i Sibbo
kyrka 1.11)
Sibbo kyrka 8.11 kl 12, Familjemässa på
farsdagen, Ekholm, Palin, barnkören.
Sibbo kyrka 15.11 kl 18 (obs! tiden), Kvälls­
mässa med Östra Nylands kyrkosångskrets
som framför Then nya pingstmessan arrange­
rad och tonsatt af Timo Kiiskinen. Östnyländ­
ska körer, Liljeström, Brunell, Dirigent EricOlof Söderström.
Sibbo kyrka 22.11 kl 12, Mässa med skrift­
skolstart. De nya konfirmanderna (2016) med
familjer inbjuds. Efter mässan information
till konfirmandfamiljerna i kyrkan. Korpi, Ek­
holm, Palin, Patrik Frisk, Kjell Lönnqvist.
Sibbo kyrka 29.11 kl 10 (Obs tiden!), Första
advent firas i år med tvåspråkig mässa. Ek­
holm, Liljeström, Elisa Varkemaa, Mirkko von
Hintze, Brunell, Palin, Marko Korven-Korpi­
nen, Tiina Paloniemi, Isabella Munck, Sonja
Krogars, församlingarnas kyrkokörer. Kyrk­
kaffe efter mässan.
8 S:t Sigfrids Kungörelser
Personalen
Ann-Lis Biström, tf. diakonissa
050 566 3691
Camilla Ekholm, kaplan
050 566 3689
Carola Rantti, husmor på Nilsasgården
050 307 16 56
Helene Liljeström, kyrkoherde
050 566 3692
Isabella Munck, ansvarig för barnverksamheten
040 034 2033
Katja Korpi, församlingspastor
050 540 0869
Kira Nyman, tf. informationssekreterare
040 643 2363
Kjell Lönnqvist, ungdomsarbetsledare
050 557 2342
Lauri Palin, tf. kantor
044 566 36 54
Mauriz Brunell, tf. kantor
050 330 4734
Milja Westerlund, diakon
050 566 36 90
Patrik Frisk, ungdomsarbetare
050 566 3688
Pastorsexpeditionen (Stora Byvägen 1)
Monika Mård, församlingssekreterare
Kristina Holm, kanslist
må–fr kl 9–12
(09) 239 10 05
Ekonomikontoret (Stora Byvägen 1)
Henrik Sundström, vik. ekonomichef
må–fr kl 9–12
(09) 239 12 62
Ann-Christine Wiik är tjänstledig t.om.
31.07.2016
Charlotte Steffansson är tjänstledig t.om.
31.12.2015
Mera kan du läsa på vår hemsida, där du också
hittar vår händelsekalender.
Adressen är ­sibbosvenskaforsamling.fi
Hitta oss också på Facebook som
’Sibbo svenska församling’
och på Instagram som’Sibbosvenskaforsamling’