Feriearbete broschyr

Feriejobb
Hofors kommun
2015
Du som söker
är 16, 17 eller 18 år (slutar årskurs 9 eller slutar år 1 eller år 2 gymnasiet 2015). Du ska inte
vara 19 år när du jobbar i sommar. Huvudregeln är att du är folkbokförd i Hofors kommun.
Läs igenom
all information i broschyren.
Fyll i
ansökningsblanketten. Texta tydligt. Alla uppgifter ska finnas med. Är du under 18 år måste
målsman godkänna. Hofors kommun ska ha din ansökan senast 31/3 2015. Har du något
funktionshinder som hindrar dig att utföra vissa arbetsuppgifter är det bra om du berättar
det. Lämna gärna ett CV, du tränar inför framtiden.
Kom till
Entré Ungdom onsdag 18/3 kl 17-20 och fredag 20/3 kl 18-22.
Då får du extra mycket tips på att skriva ett CV och hur du fyller i ansökan.
ARBETSOMRÅDEN – kort förklaring på vilka arbetsuppgifterna kan vara












CAFÉ, KÖK OCH SERVERING – baka, sälja, servera, diska, städa
KOLLOLEDARE – ordna aktiviteter med barn, bad (simkunnig/simprov) bara v.25
TURISM – guida turister i Stollgången, Skolmuseet, Gammelstilla
BARNOMSORG – leka och stötta barn i förskola och på fritids
DAGVERKSAMHET FÖR ÄLDRE - aktivera och hjälpa äldre på dagvården
PARK OCH TRÄDGÅRD – rensa, vattna, klippa, städa
HOCKEY CAMP – servera måltider och hjälpa till vid hockeylägret
FOTBOLLSSKOLA- vaktmästeri, pumpa bollar, hjälptränare,
STALL & HÄST – hjälpa till vid ridskolan, det krävs stor häst och stallvana
REPARATION OCH UNDERHÅLL – laga, måla, tvätta, iordningställa
BIBLIOTEKET – låna ut böcker och sätta upp böcker i hyllor
ARRANGERA PÅ BRUKET – ingå i en grupp som ordnar med aktiviteter i centrum
Så här tillsätter vi feriejobben
Entré Ungdom i samråd med arbetsplatsen fördelar feriearbetena och du tilldelas ett jobb
och en period. Du kan inte byta period eller plats. Därför är det viktigt att du anger om det är
någon vecka när du absolut inte kan jobba. Vi kommer att försöka vara tillmötesgående men
vi kan inte garantera att du får det jobb du sökt.
Arbetsplatsen ansvarar för din arbetstid, arbetsmiljö och tidsrapportering. Information om
dig kan hämtas från skola eller den referens du anger i CV eller annan kontakt.
Belastningsregister och tystnadsplikt
För att arbeta med barn krävs att du till arbetsgivaren lämnar ett utdrag från
belastningsregistret.
Så här gör du: gå in på www.polisen.se och Belastningsregister. Välj blankett gällande Skola
och barnomsorg. Observera att sökandet ur registret kan ta upp till 2 veckor. Utdraget ska
lämnas första dagen du jobbar.
Att arbeta med barn och äldre ställs krav på tystnadsplikt. När du kommer till arbetsområdet
får du veta vad sekretess betyder och du får godkänna att du följer sekretesslagen.
Du kan få
maximalt 60 timmar arbete. Arbetsgivaren bestämmer när du jobbar. Det kan vara
4 tim/ dag i 15 dagar, 6 tim/dag i 10 dagar eller 8 tim/dag i 7,5 dag. Veckodagar kan variera.
Perioden du kan erbjudas feriearbete är mellan vecka 25- vecka 32.
Din lön är
75 kronor i timmen. Maximalt 4 500 kronor.
Det här gäller för feriearbete:
- Det ska finnas en handledare på arbetsplatsen.
- Du får inte ersättning för obekväm arbetstid.
- Du ordnar själv med resor till och från jobbet.
- Inga arbetstimmar registreras när du är sjuk eller inte kommer till arbetet.
- Lön betalas ut 27 juli, 27 augusti, 25 september. Lön betalas inte ut på förhand.
OBS!
Din lön skickas till Swedbank. Kontrollera vilken bank du har. Om du har annan bank än
Swedbank måste du själv kontakta din bank så att lönen överförs från Swedbank till din
bank.
Om du tjänar mindre än 18 824 kronor under 2015 kan du slippa betala skatt. Du ska
meddela detta till kommunen. Du ordnar med blankett från skatteverket
gå in på www.skatteverket.se – se vidare länk privat och självservice. Du lämnar blanketten
till din arbetsgivare som skickar den med lönerapporteringen till kommunen.
Entré Ungdom kontaktar dig
och meddelar det arbete du erbjuds, senast vecka 17. Antingen via brev, mejl eller
telefonsamtal. Du ska tacka ja eller nej till arbetet. I annat fall kan arbetsplatsen övergå till
annan sökande.
Vi svarar på frågor och hjälper dig
Enhetschef Entré Ungdom
Ritva Snellman, Hofors kommun.
Mobil 073-809 41 24. E-post: [email protected]
Ungdomscoach Håkan Vikström
Mobil: 070-167 08 38 E-post [email protected]
Ungdomscoach Jonas Skoglund
Mobil: 070-16 08 36 E-post: [email protected]
16 mars-31 mars
Måndag kl 15-17. Tisdag kl 17-19
Onsdag kl 15-17. Torsdag kl 17-19
Träffar du oss på Entré Ungdom
Håkan och Jonas
Ansökningsblankett finns
-
på Entré Ungdom, Folkets Hus
öppet måndag – torsdag klockan 15-20. fredag klockan 18-22.
på Petreskolan och Björkhagsskolan.
www.hofors.se Spar blanketten på din dator, sedan kan du skriva ut den
Två val
1) Du skickar ansökningsblanketten till
Hofors kommun
”Feriejobb”
813 81 Hofors.
2) Du lämnar ansökningsblanketten till
Entré Ungdom
Skolgatan 21
Folkets Hus
81330 Hofors