Pilgrimsvandringar 2015 - Pilgrimsleder Skaraborg

PILGRIMSVANDRINGAR
Vandringar med tid för eftertanke, tystnad och enkelhet.
Pilgrimens sju nyckelord
Långsamhet, Frihet, Enkelhet,
Bekymmerslöshet, Tystnad,
Delande, Andlighet
6 april EMMAUSVANDRING start med andakt i Acklinga kyrka kl.10.00
därefter vandring till Hömbs kyrka där det avslutas med Emmausmässa
kl.12.00, Stellan Wihlstrand, Vandringens längd 4 km. Ta med matsäck!
26 april PILGRIMSVANDRING UTMED VÄTTERN från Almnäs till Norra
Fågelås kyrka.Start vid Almnäs kl 16.00 därefter vandring som avslutas
med Taizémässa kl 18.00. Vandringens längd ca 3 km, ta med matsäck!
Ledare och mer information Krister Annell, 0503-32385
14 maj Kristi Himmelfärdsdag
PILGRIMSVANDRING från Klämmesbo Missionshus till Hållsdammen
Start kl. 09.00 med frukostföreläsning med psykiatrikern Håkan Andersson, Broddetorp.
Gemensam frukost, därefter Pilgrimsvandring cirka 3 timmar på leden Hjo-Kungslena
till Hållsdammen som ligger högt uppe på Hökensås.
Där möter vi pilgrimsvandrare från Hjo/Norra Fågelås.
Korvgrillning och gemensam avslutningsandakt. Vandringens längd ca 8 km.
För vandringen ta med egen matsäck. Skjuts tillbaka ordnar vi tillsammans
Arr: Klämmesbo Missionsförsamling, Svenska Kyrkan, Tidaholm,
Pilgrimsleden Hjo-Kungslena
Mer information, ring Berit Johansson, 070-388 09 33
14 maj Kristi Himmelfärdsdag
VANDRING från Hjo Kyrka till Hållsdammen med pilgrimsmässa i Norra Fågelås.
Start kl 09.00 Morgonbön i Hjo Kyrka, därefter vandrar vi till Norra Fågelås Kyrka
och firar pilgrimsmässa kl. 12.00. Därefter fortsätter pilgrimsvandringen till
Hållsdammen där vi möter pilgrimsvandrare från Klämmesbo.
Korvgrillning och gemensam avslutningsandakt. Skjuts tillbaka ordnar vi tillsammans.
För vandringen ta med egen matsäck. Vandringens längd ca 10 km.
Arr: Svenska Kyrkan, Hjo
Mer information Krister Annell, 0503-32385
14 maj Kristi Himmelfärdsdag
FRANCISKUSVANDRING
Start med andakt kl.13.00 i Franciskuskapellet därefter vandring till Kungslena kyrka där vi
firar mässa kl.16.00. Anna Apell, stiftspräst för pilgrimsvandringar medverkar.
Vandringens längd är ca 5 km.
Mer information Stellan Wihlstrand 0502-197 51
14 juni Söndag
PILGRIMSVANDRING från Hömbs kyrka till Edåsa kyrka
Start i Hömb kl 14.30, pilgrimsmässa i Edåsa kyrka kl 18.00
Vandringens längd ca 7 km. Ledare: Richard Mellgren, Stellan Wihlstrand
Ta med matsäck, skjuts tillbaka ordnar vi tillsammans.
Arr: Svenska kyrkan Värsås, Svenska kyrkan Tidaholm, Pilgrimsleden Hjo-Kungslena,
Mer information Richard Mellgren 070-2729141 eller Stellan Wihlstrand 0502-197 51
23 juni Tisdag- 28 juni Söndag
PILGRIMSVANDRING till Vadstena. Tema: I den helige Franciskus fotspår”
Start i Kungslena kyrka, överfart från Hjo till Hästholmen tidigt på morgonen den 25 juni,
därefter vandring mot Alvastra kloster och Klosterleden som för oss vidare till Vadstena.
Ledare: Anna Apell, pilgrimspräst Skara Stift
Max 15 deltagare. Denna vandringen spänner över 6 dagar och vi vandrar
i en obruten grupp samtliga dagar.
Kostnad för mat, övernattning och överfart över Vättern tillkommer. Anmälan senast 22 maj
Mer information Anna Apell 0511-262 59, [email protected],
www.svenskakyrkan.se/skarastift
28 juni Söndag
PILGRIMSVANDRING från Klämmesbo Missionshus till Fröjereds kyrka. Tema: Att inte döma
Start kl 13.00 med lunch därefter kl. 14.30 vandring till Fröjereds kyrka. (längd ca 7 km).
Gudstjänsten börjar kl 17.00 Vid vackert väder Friluftsgudstjänst på Gamla kyrkplatsen
annars i kyrkan. Ta med eget fika. Skjuts tillbaka ordnar vi tillsammans.
Ledare: Per Boger
Arr: Klämmesbo Missonsförsamling, Svenska kyrkan, Tidaholm, Pilgrimsleden Hjo-Kungslena
Mer information och anmälan till lunchen, Berit Johansson, 070-388 09 33 senast 25 juni.
7 juli Tisdag- 12 juli Söndag
PILGRIMSVANDRING till Vadstena. Tema: I den helige Franciskus fotspår”
Start i Kungslena kyrka, överfart från Hjo till Hästholmen tidigt på morgonen den 9 juli.
därefter vandring mot Alvastra kloster och Klosterleden som för oss vidare till Vadstena.
Ledare: Stellan Wihlstrand, präst
Max 15 deltagare. Företräde har den som vandrar samtliga dagar men i denna vandring kan
du också delta en eller flera dagar i mån av plats. Kostnad för mat, övernattning och överfart
över Vättern tillkommer. Anmälan senast 5 juni .
Mer information Stellan Wihlstrand, tel 0502-19751, [email protected]
www.svenskakyrkan.se/tidaholm
30 augusti
PILGRIMSVANDRING PÅ CYKEL utmed Ösans dalgång.
Start vid Suntaks gamla kyrka. Mässa firas under dagen. ca.3-4 mil.
Mer information Stellan Wihlstrand, tel 0502-19751, [email protected]
www.svenskakyrkan.se/tidaholm och annonsering.
Tisdagar-Söndagar vecka 26-36
VANDRA ENSKILT på leden mellan Kungslena och Vadstena
Planera din egen vandring. Varje tisdag dessa veckor kl. 08.30 Sändning i Kungslena Kyrka.
Mat och logi finns i Kungslena, Orleka, Klämmesbo, Hjo, Stocklycke, Borghamn, Rogslösa mm.
För båtfärd mellan Hjo och Hästholmen kontakta Arne Björklund 010-559 7252.
Från Hästholmen vandrar du Klosterleden till Vadstena. Eller ta bussen mellan Hjo och
Karlsborg och åk med m/y Modig till Motala se www.gotakanal.net/modig.asp (förbokning).
Från Motala vandrar du Birgittaleden till Vadstena.
Mer information www.pilgrimslederskaraborg.se, www.pilgrimscentrum.se/
pilgrimsvandring eller Anita Tilander 0502-13992
Pilgrimstänkandet är urmänskligt.
Att vara till, röra sig och mogna. Att söka en rytm i livet.
Att vilja, söka möjligheter och ibland kunna. Att gå, rasta och omorientera och välja väg.
Att starta, komma till delmål och nå fram. Vilka är vägarna och vilket är målet?
- ur förordet till Tankegångar om pilgrimsteologi.
Pilgrimsvandrare finns över hela vår jord och i de flesta stora världsreligioner. Människor
har alltid vandrat kortare eller längre sträckor för att nå ett yttre eller inre mål.
Ända sedan den första pingsten har den kristna Kyrkan pilgrimsvandrat till olika geografiska platser, platser som av olika skäl fått en särskild betydelse för de troende. Det yttre
målet är viktigt, men kanske är vägen dit ännu viktigare. En pilgrimsvandring är en yttre
och en inre vandring på samma gång.
Mer information finns att hämta:
www.pilgrimslederskaraborg.se
www.svenskakyrkan.se/tidaholm
www.svenskakyrkan.se/skarastift
Stöd föreningen Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening genom ditt medlemskap.
Sätt in 50 kr på bg 142-3334 skriv ditt namn och telefonnummer så tar vi kontakt med dig.
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, Tidaholm.