Korsord nr 7, 2014

T
K O
I
D Ä R O M
N K
P
G
M I
U R A N
T R Å N G
A U N D E
N
E M
I
K L E
G I R
N
O R T
R E N A
O T O R I
A
R A D
HAR STARKA
MUSKLER
I SVANSEN
HÄNGS
EN DEL
PÅ
SÄTTS I
HALSEN
TVISTA
DE LÄRDE
INKLÄMNINGSSYNDROM
HANDLING
TJORVENS
KOMPIS
KAN ÄTAS
BRÄND
VARUHUS
DUK SOM
STÖD
GOTT OCH
BROTT
HAR VI
I BERGGRUNDEN
MAGER
M
E
Ä R R
H Ö F
N Ä S A
T R
E K
G R O D
G R U
F O T O
© ORDSMEDJAN
YNKRYGG
ÄR MED
OM
FÅR DE I
LÄNGDEN
HAR
“KAMMAR”
KRAN
BANKSYMBOL
ÅNGRADE
ORD
VANLIGA
RÖRELSER
KORT
ANTAR
FÖLJAKTLIGEN
MÄRR
ROXETTE
BLOTT
RÄKNAR
VI
IBLAND
U
T
FICK
BÄLTEN
PÅHITTAD
E
N
B
A
R
T
SNÄV
SNUTT
D
E
L
O
S
O
A
Ö
N D M
N
T
DE AVRUNDAS
GÖRA
VERKAN
SIDORÖRELSE
SLITSTARKT
BAGARE
ROMAN
AV JANE
AUSTEN
DÅLIGT
GOTTADE
SIG
ÄLSKVÄRDA
SKA
DET
HÄR
STÖDANORDNING
OCH
DET
VISSTE
JAG INTE
LEG
HELAN
OCH
HALVAN
KVÄVE
KAN
VIFTAS
ÖVER
HATT
N T
HÖGSTÄMD DIKT
RYMDFIGUR
BRUKAR
PLÅTADE
E L
T E
BRYTS
TVÅ
OCH TVÅ
DRAR
LATA
A
R F
M A
M
J Ö
O S
J A
K
A R
BERYKTADE
RÅMAR
KAN
MÅNGA
SAMER
ÄR DET
SNÄLLT
ATT
STÄLLA
T
R
O
L
L
S
P
Ö
OAVBRUTEN
I
D
E
L
I
FORN
HÄRSKARE
ALSTRA
G
E
DE ÄR
FINA
STENAR
A
G
A
T
E
R
N
A
T
S
U A
T
S
S Å
U P P
P A R
SKÖNJA
SKRIVS
MED
MASKIN
MEDEL
MOT
BLADLÖSS
UPPGAV
STÄNKARE
SKAPAR
FÖRETAGETS
IMAGE