Återuppbyggandet - Ronneby Folkteater

Återuppbyggandet
1
Återuppbyggandet
Det är 1864. Ronneby ska byggas upp igen efter stadsbranden.
Lantmätare Carl Leopold Slöör (1816-1893) och hans
sekreterare, löjtnant Tjäder, drar upp riktlinjerna för den nya
tomtindelningen. Husägarparet Johan och Amanda samt 26åriga pigan Lina (senare känd som Ränte-Lina) lyssnar och
lägger sig i.
SLÖÖR
Lystring! Husägare i Ronneby! Det har gått snart två
månader sedan den ödesdigra branden som lade hela
Ronneby nedanför kyrkberget i ruiner. Mitt namn är
alltså Carl Leopold Slöör, lantmätare, och det här är min
sekreterare, löjtnant Tjäder. Vi har suttit med i plankommittén som nu är färdig med den nya stadsplanen
för Ronneby köping.
JOHAN
Ny stadsplan? Ska det vara nödvändigt?
AMANDA
Kan vi inte bara bygga upp våra hus igen på tomterna
där dom stod?
TJÄDER
Nej se det går inte. Kommunalstämman har bestämt så
här.
SLÖÖR
Hrm. Nej som sagt, det går inte. Ronneby behöver en ny
gatuplan. Häradshövding Gadd har ju ställt i utsikt att
kunna ansöka om förnyade stadsprivilegier i framtiden,
och då duger det inte med gamla medeltida gränder.
JOHAN
Ja, mitt hus ska då stå där det alltid har stått.
Urban Jönsson 2015
Återuppbyggandet
2
TJÄDER
Får jag påminna om att det står inte där nu.
JOHAN
Nej, och vet löjtnanten varför? Det har brunnit ner!
SLÖÖR
Lugn i ledet! För det första behöver gatorna bli bredare,
20 alnars bredd, för att förhindra spridning av nya
bränder. Avstånden mellan husen måste också bli
bredare. För det andra ska det bli raka gator, som anstår
en stad. För det tredje är det ett villkor för att vi ska få
statsbidrag.
JOHAN
Jaså. Ja, i så fall så.
AMANDA
Vilken tur, Johan, att vår tomt ligger vid torget. För det
har ju redan raka kanter.
JOHAN
Det har du rätt i, Amanda lilla.
SLÖÖR
Ähum. Torget… ska flyttas. Enligt stadsplanen ska
torget ligga mitt emot Söderbro.
JOHAN
Mitt emot Söderbro?! Där nere bor ju bara sjömän och
slödder. Eller… bodde.
LINA
Vad hör jag Johan säja? Slödder? Min syster bor där!
JOHAN
Jaså. Vilken båt arbetar hon på? Förresten, Lina ska inte
lägga sej i.
TJÄDER
Det har väl ingen betydelse vilka som bott vid Söderbro
förut. Nu ska där bli torg.
JOHAN
Vår tomt låg vid det gamla torget. Då får vi förstås en
ny tomt vid det nya.
Urban Jönsson 2015
Återuppbyggandet
3
TJÄDER
(Råkar skratta)
SLÖÖR
Så enkelt är det inte, är jag rädd. Herr Johansson har fått
sig tilldelad en tomt i det fjortonde kvarteret.
JOHAN
Vad?
TJÄDER
Låt mej se... Den ligger ungefär vid gamla Fogdegatan.
JOHAN
Ska jag bo vid Fogdegatan nu? Hörde du det, Amanda?
AMANDA
Lugna ner dej nu, Johan.
SLÖÖR
Vi gör så här. Vi döper gatan till Prinsgatan i stället. Blir
det bra?
LINA
Jojo. Fint ska det va’.
JOHAN
Hmm. Prinsgatan. Ja, låt gå för det då.
SLÖÖR
Bra.
AMANDA
Är vår nya tomt lika stor som den gamla?
JOHAN
Så’na frågor du ställer, Amanda. Det är klart att den är.
TJÄDER
(Råkar skratta till igen)
SLÖÖR
Eh... Den är faktiskt något mindre.
Urban Jönsson 2015
Återuppbyggandet
4
JOHAN
Prat. Min tomt är granne till färgare Liljengrens och
dom är lika stora. Det är klart att jag ska ha en lika stor
tomt nu. Har Liljengren också fått mindre?
TJÄDER
Jag ska se efter. Nej, han har fått en större.
JOHAN
Han har fått en större tomt. Och jag har fått en mindre.
TJÄDER
Får jag påminna om att kompromissariernas beslut icke
må överklagas.
SLÖÖR
Herr Johansson kommer givetvis att ersättas kontant för
det fall att tomten befinns vara sämre än den tidigare.
Detta angavs i direktiven från kommunalstämman.
AMANDA
Se så, Johan. Det får vi väl vara nöjda med? Vi får ju
kontant ersättning. Det kan vara bra till att köpa nytt
för.
JOHAN
Huset får vi betalt genom brandstodsförsäkringen.
AMANDA
Huset ja. Men allt annat som brann upp. Mina grytor.
Och mors virkade dukar.
LINA
Jag kan virka nya dukar åt er!
AMANDA
Lina har det bra hon. Hennes mors hus klarade sej från
branden.
LINA
Ja, jag tackar Gud för den försynen. Och ännu bor jag
kvar hos mor, hon behöver mej hemma. Men snart
tänker jag flytta. Jag har ju två faderslösa barn att
försörja. I framtiden funderar jag på att starta något
själv. Kanske ett skär-kötteri.
Urban Jönsson 2015
Återuppbyggandet
5
AMANDA
Ja, Lina är ju bra på att stoppa korv, det har jag allt sett.
JOHAN
Vad står ni två och pratar om nu? Kom Amanda, vi har
inte tid att stå här längre. Jag ska gå och inspektera vår
tomt. Vår nya tomt. Vår framtid på Prinsgatan.
– Slut –
Urban Jönsson 2015