Läs protokoll

 Guvernörsskifte samt presidentskifte i Möllevångens Rotaryklubb på Moriska Paviljongen 29 juni 2015 1. President Kurt Westlund hälsade de 74 gästerna välkomna och uttryckte samtidigt betydelsen av Rotary som nätverk. 2. Efter en välsmakande buffé inleder Malmö Möllevångens avgående President Kurt Westlund kvällens ceremonier. Inledningsvis tackar Kurt Kjell‐Åke Bergman för hans insatser under året som ordförande i klubbens medlemskommitté och tilldelade Kjell‐Åke en PHF. Kurt överlämnar presidentnål och kedja till inkommande president Bert Svensson, som blir den förste president i klubben som ”återanvänds”. President Bert ger en bild av det kommande året med ett antal spännande aktiviteter och påminner särskilt om distriktskonferensen den 17 oktober på Latinskolan i Malmö med påföljande middag på Malmö Rådhus. Bert tackar sin företrädare Kurt för de fina fredagsbreven Kurt varje vecka skickat till klubbens medlemmar. 3. Avgående distriktsguvernör Bengt Holmström inleder guvernörsskiftet med en reflektion över sitt guvernörsår och hur målen, både Rotary Internationals och distriktets, nämligen synlighet, medlemsutökning, fullfölja arbetet med Polio Plus har uppnåtts. Bengt konstaterar att mycket positivt har gjorts. Han uppmärksammar bland annat utvecklingen av New Generation och Rotary Fun Day samt bildandet av Rotaract klubben Helsingborg‐Höganäs, men det som Bengt betonat allra mest är klubbesöken som gett honom så mycket positivt. Bengt framför sitt tack till alla distriktets klubbar, Assisterande Guvernörer, Distriktsorganisationen samt Hammenhögs RK. Följande personer tilldelades en PHF ‐
‐
‐
‐
Kalle Högberg Ingmar Nilsson Kerstin Algéus Jan Nimmermark ‐ Leif Mazetti Nissen Vidare överlämnar Bengt diverse gåvor som keps, slipsar och pins till medlemmarna i distriktsorganisationen. 4. Bengt Holmström överlämnar till inkommande guvernör Viveca Serder kedja och nål som i sin tur avtackar Bengt med Past Guvernors nål och blommor. 5. Guvernör Viveca berättar att Möllevångens Rotaryklubb haft tre guvernörer genom åren ‐ Sture Olsson 1959, Erling Bager 1965 samt Kjell Barnekow 1975. Hon presenterar vidare gäster som betytt och betyder mycket för henne, dottern Johanna och maken Lennart, Bo Hennby samt Solveig Svensson. Viveca tar upp några frågor som är viktiga att besvara: ‐ Varför är jag rotarian? ‐ Vilka är skälen till och vad är själen i våra olika klubbar? ‐ Vilken är själen i vårt distrikt? Viveca betonar vidare vikten av att betrakta Rotary både som ett yrkesnätverk och en serviceorganisation och en stor utmaning är generationsskiftet. Viveca kommer i september att träffa alla presidenter med respektive assisterande guvernör för planering av året. Viveca påminner om RI‐presidentens motto ”Be a gift to the World” och hur nära vi förhoppningsvis är att få en poliofri värld med hittills i år knappt 30 fall i Pakistan och Afganistan och inga fall i Afrika sedan i höstas! 6. Avgående distriktssekreterare Kalle Högberg överlämnar sekreterarenålen till inkommande sekreterare Bengt Lövdén. 7. Margareta Appel och Gerda Fubrin från Mårten Werners stiftelse överlämnar 450 000 kr till Läkarbanken för att köpa en jeep med flak. Ett stort tack för den fantastiska gåvan! Birgitta Nelson från Malmö‐Möllevången RK blir ny kontakt i distriktet för Läkarbanken. 8. Kurt Westlund tackar samtliga närvarande och avslutar 2015 års guvernörsskifte i distrikt 2390 och presidentskifte i Malmö‐Möllevången RK. Vid pennan Bengt Lövdén