November 2015 Här kommer aktuell

November 2015
Här kommer aktuell medlemsinformation.
Samverkansavtalet i Östersunds kommun
= MBL/AML
Från och med den 17/7 har Lärarförbundet inget
samverkansavtal med Östersunds kommun. I dagsläget är
det flera frågor som står på högkant och som vi arbetar
med. bl. a gäller det budget och de besparingarna som
nämnden ålagt barn- och utbildningsförvaltningen. Det har
blivit köpstopp inom förskola och skola vilket vi protesterat
emot.
Genom att säga upp samverkansavtalet har vi upptäckt att
vi, genom att tillämpa lagstiftningen inom arbetsrätten, får
en större insyn i vad som fattas beslut omkring och detta
innebär att vi har fått syn på frågor som borde ha
processats med oss fackliga.
Det är viktigt att arbetsgivaren är noga med att informera
och förhandla med Lärarförbundet, vilket man slarvat med
på arbetsplatsnivå på flera ställen. En del som hör av sig
har samverkan på samma sätt som tidigare men på andra
ställen tillämpas MBL/AML på rätt sätt.
Vi vet att det görs en hel del fel pga av bristande kunskaper
där arbetsgivaren försöker stänga ute Lärarförbundet från
information som berör våra medlemmar. Ni som har frågor
och funderingar; Hör gärna av er!
Vi har centralt också utestängts från olika arbetsgrupper
och vi tillåts inte längre delta vid rekryteringar av nya
skolledare. Just nu inväntar vi en av oss begärd träff med
arbetsgivaren centralt för att få igång en dialog. För
närvarande pågår inga diskussioner kring nytt
samverkansavtal.
Löner
Den 22/10 var det löneöverläggning inför löneöversyn
2016. Lärarförbundet har lämnat in yrkanden där vi kräver
att arbetsgivaren fortsätter sina satsningar på lärarlöner.
Arbetsgivaren lägger ut 2,5% till löneöversyn 2016. Dessa
går till generell löneökning (1,2%) och till särskilt goda
arbetsprestationer (1,3%). Förutom detta satsar kommunen
på prioriterade grupper. Alla dessa prioriteringar är
föranledda av rekryteringsproblematik. Följande grupper
bland våra medlemmar är prioriterade; Förskollärare och
fritidspedagoger (1000:-), spec. ped/spec.lär (500:-), SvA-lär
(400:-) och tidigarelärare (500:-). Lönen fördelas individuellt
och differentierat.
Detta är andra året arbetsgivaren satsar på några av våra
medlemsgrupper och vi förutsätter att satsningar fortsätter
även kommande år. Dessutom stundar en avtalsrörelse och
ett nytt avtal ska vara på plats 1/4 2016.
Vi kommer att fortsätta att driva på för högre
lärarlöner, inom både kommunal och privat
verksamhet.
Arbetsbelastning
Lärare har hård arbetsbelastning och detta är
fortsättningsvis en mycket viktig fråga för oss i styrelsen. Vi
har kontinuerliga kontakter med politiker, vi lyfter frågor till
förvaltningen och försöker påverka så att man säkerställer
en god arbetsmiljö för våra medlemmar. Sjuktalen inom
barn- och utbildning ökar, flest sjukskrivna finns bland
förskollärare och fritidspedagoger. Om du har en kollega
som är sjukskriven en längre tid, uppmana hen att ta
kontakt med oss. Det är viktigt att man tar sin möjlighet att
få fackligt stöd i rehabiliteringsprocessen.
Om du får ett nytt jobb, kontakta oss innan du skriver
på ditt anställningsavtal för att kolla lönenivåerna.
Medlemsviktigheter
Vi vill att du kontrollerar dina medlemsuppgifter via
Lärarförbundets hemsida. Logga in på
www.lararforbundet.se med personnummer och
medlemsnummer (finns vid adressetiketten längst bak på
Lärarnas tidning) och ändra dina uppgifter på ”Mina sidor”
och ”Mina uppgifter”. När du ändrat dina uppgifter så gå
längst ner på sidan och klicka på ”Uppdatera” för att
ändringen ska gå in. Glöm inte att kolla om du har en
aktuell e-postadress. Den är viktigt för att vi snabbt ska
kunna få ut information till alla våra medlemmar. När du
ändå är inne på hemsidan; kolla informationen kring
arbetsbelastning, hur du kan arbeta mot rasism, löner och
lönestatistik, bästa skolkommun och mycket mera.
Karriärtjänster
Staten har aviserat satsningar på lärarna i höstbudgeten.
Denna tas i december och om det blir som tänkt kommer
detta att ge 3 miljarder till lärarlöner. Ca 60.000 lärare i
landetkommer att få del av dessa pengar, vilka kommer att
få löneökning på 3000:- i genomsnitt.
Vårt höstseminarium
Den 22 oktober bjöd vi in alla medlemmar till interaktiv
teater med en teatergrupp som heter Tage Granit och de
spelade en pjäs som heter ”Lärare mot rasism”. Det var en
givande kväll där vi gärna hade varit fler.
Arbetsplatsbesök
Vi kommer gärna till din arbetsplats och hälsar på. Ring till
expeditionen och boka tid, telefon 143735. Vi tar med lite
fika och kommer för att resonera och diskutera om hur ni
har det och vad ni förväntar er av oss.
Styrelsen i Lärarförbundet i Östersund