Läs hela artikeln här!

Med livet som insats
Bohusläns
Per-Erik Korström
bästa
Per-Erik ”Pekka” Korström har jobbat länge inom försvarsmakten och FN. Han har stor erfarenhet
av internationell konflikthantering och vet hur det är att befinna sig mitt i krutröken. Han har gjort
ett stort antal FN-uppdrag, räddat livet på civila och medlat fred mellan diktaturer och självutnämnda
ledare. I denna berättelse tar Pekka med oss till inbördeskriget i Georgien, krutröken i Irak och
stridigheterna i Kurdistan och Libanon.
Mitt i ett blodigt inbördeskrig
Med livet som insats
För att göra en lång story kort jobbade
Pekka 35 år i försvarsmakten. Mest
utomlands men också mycket med
utbildning. Efter tiden i försvaret fick
han en tjänst som chef för en FNinsats i norra Irak och Kurdistan, med
målet att skydda utsatta minoriteter i
de områden där IS är idag. Efter det
fick han, från UD, en förfrågan om att
bli militär rådgivare för FN i Georgien.
Där pågick ett fullständigt inbördeskrig och tusentals människor hade
några månader tidigare tvingats fly
upp i bergen.
I Georgien var Pekka alltså direkt
delaktig i att rädda livet på hundratals
civila. Dock med stor fara för sitt eget
liv. Vid ett tillfälle, när evakueringen
av flyktingarna hade börjat, blev
helikoptern beskjuten och flera
ombord miste livet. Ett annat tillfälle
som Pekka minns väl och kan beskriva
i detalj är en natt då livet återigen
hängde på en skör tråd och bomberna
föll runt byggnaden han befann sig i.
- När vi kom upp första gången
kom de sårade från striderna på
traktorflak, de låg där och hoppade
och hälften hade dött. Då fick man
riva upp kläderna och plocka ut
glassplitter på dem utan bedövning.
Vid ett annat tillfälle hade man lagt
upp veckans offer på en fotbollsplan. Det var trettio kroppar, gröna
och förstörda i ansiktet av utslag.
Människor svalt och det var fruktansvärda förhållanden. Att sedan, några
veckor senare, kunna flyga upp
med medicinsk utrustning och se
mäniskornas tacksamhet. Det var stort,
berättar Per-Erik.
- Efter drygt sjuttio nedslag såg
jag sprickorna i taket och tänkte att
nu går det åt helvete igen. Jag låg i
min sovsäck och konstaterade att
”that’s it”. Sedan gäller det att komma
vidare. I sådana situationer är det
bara att försöka överleva. Det har
ofta varit den tuffaste uppgiften,
berättar Pekka lugnt.
Att försöka hejda våldsspiralen
Idag jobbar Per-Erik, på uppdrag av
FN, med att försöka stoppa våldsspiralen.
- Det krävs otroligt mycket tålamod
men vi ser att det kan ge resultat.
Eldupphör är viktigast. Att man får
slut på striderna och istället försöker
Pekka om banken:
Norra
profiler
skapa en kontakt. Vi försöker ge
beslutsfattare alternativ till våldet,
visa att det inte finns några militära
lösningar och att våld inte löser
någonting, berättar han.
Med passion för uppdraget
Det är lätt att beundra de insatser
som Pekka gör och har gjort för våra
medmänniskor. Svårare är det dock
att förstå var modet kommer ifrån.
Vad är det egentligen som driver en
människa att sätta sitt eget liv på
spel för att rädda andras? Här är
Pekkas svar:
- Från början var det äventyrslustan
som lockade. Den övergick ganska
snart till en känsla av att kunna göra
en insats och på senare tid blev det
en passion. Men det har satt sina
spår. Går jag in i en köttaffär kan
jag fortfarande känna lukten av den
bombade marknadsplatsen. När det
smäller hoppar jag till mer än andra
och ibland kommer det flashbacks.
Mina ärr syns inte på röntgen men
de finns där. Man går inte oskadd
ur sånt här. Det gör man inte, säger
Per-Erik allvarsamt.
Jag låg i min sovsäck och
konstaterade att ”that’s it”.
/ Per-Erik ”Pekka” Korström
- Alla som jag träffade
sa att man ska vara kund
i den lokala banken, och
då blev det så. Allt är ju
så enkelt på Sparbanken
Tanum och de har en
väldigt hög servicenivå.