Regler - Tactic

SE
5+
år
3 - 6 30 +
spelare
min.
Innehåll
50 kort med ord att rita, ritblock, spelplansblock, penna, timglas och tärning.
Spelidé
Turas om att rita ledtrådar till orden på korten medan de andra spelarna försöker
gissa vad som ritas. Barn som ännu inte lärt sig läsa ritar bara de illustrerade
orden.
Om någon gissar rätt får både den som ritar och den som gissar rätt flytta framåt
på spelplanen genom att kryssa över spelfält. Den som kommer först i mål
vinner.
Korten
Varje kort innehåller 4 ord i 4 olika kategorier:
- Vit = Bildord (illustrerade ord)
- Blå = Saker (substantiv)
- Grön = Djur och natur
- Röd = Personer/figurer/yrken
Förberedelser
Blanda korten och lägg dem i en hög med baksidan upp så att alla lätt kan
nå dem och ställ timglaset bredvid. Varje spelare eller lag tar ett blad från
spelplansblocket och kastar sedan tärningen. Spelaren med högsta talet får
börja och tar då ritblocket och pennan.
Spelets gång
Spelaren som börjar tar det översta kortet från högen och tittar på det utan
att visa det för de andra spelarna. Spelaren väljer en av kategorierna och säger
högt vilken han/hon valt (eller bara kategorifärgen). Den som inte kan läsa väljer
bildordet.
Obs! Det är bara i första omgången – innan några spelfält är kryssade - som
man får välja kategori. Så fort en spelare förflyttat sig ut på banan är det
spelfältet som spelaren senast kryssade som bestämmer vilken kategori
som ska ritas.
Exempel: I första omgången har du fått förflytta dig två steg framåt, vilket betyder
att ditt kryss är över ett grönt fält, Djur och natur. Nästa gång det är din tur att rita
ska du rita ordet på kortet som är från Djur och natur-kategorin (grön).
Om en spelare får ett ord som han/hon inte förstår läggs kortet underst i högen
och spelaren får ta ett nytt kort.
Spelaren till vänster om den som ska rita vänder timglaset och spelaren i tur
börjar rita ordet. Samtliga spelare, förutom den som ritar, ska nu försöka gissa
ordet innan sanden runnit ut. Alla får gissa samtidigt. Den som först gissar rätt
kryssar över ett spelfält framåt på sin spelplan. Spelaren som ritade får kasta
tärningen och kryssa över lika många fält som den visar (1-3). Har ingen gissat
rätt inom tiden får ingen kryssa några fält. Kortet läggs då i botten på korthögen.
Turen går därefter vidare åt vänster.
Spelslut och vinnare
För att gå i mål måste man gå jämnt ut, dvs det får inte bli några tärningsprickar
över. Man kan gå i mål antingen med ett tärningskast eller genom att kryssa ett
steg om man gissat rätt.
Den som kommer först i mål har vunnit.
Reglerna i korthet
1. Vänd timglaset.
2. Rita ordet/bilden på ditt kort (kategori = fältet som du senast kryssade).
3. Alla andra spelare gissar vad du ritar.
4. Första spelare som gissar rätt kryssar över ett fält framåt på sin spelplan. Den
som ritade kastar tärningen och kryssar över motsvarande antal fält (1-3).
5. Första spelare i mål på exakt antal steg har vunnit.
www.tactic.net 01832 A