Ansök 2–22 mars på stockholm.se/sommarjobb Du måste vara

Sommarjobb för
dig som är 16–19 år
Ansök 2–22 mars på stockholm.se/sommarjobb
Du måste vara folkbokförd i Stockholms stad.
Snabbt svar på dina frågor:
facebook.com/sommarjobbistockholm
Sommarjobb för
dig som är 16–19 år
Ansök 2–22 mars på stockholm.se/sommarjobb
Du måste vara folkbokförd i Stockholms stad.
Snabbt svar på dina frågor:
facebook.com/sommarjobbistockholm
Sommarjobb för
dig som är 16–19 år
Ansök 2–22 mars på stockholm.se/sommarjobb
Du måste vara folkbokförd i Stockholms stad.
Snabbt svar på dina frågor:
facebook.com/sommarjobbistockholm