läs mer här

Bromma 2015-02-27
RESA INOM NORDEN OCH EUROPA
- Pass eller id-kort? Här får du svaren!

Inom Sverige kräver vi ingen legitimation.
(Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation)

Medborgare i de nordiska länderna behöver inte ta med pass vid resor inom Norden (Sverige, Finland, Danmark, Norge
(exklusive Svalbard) och Island). Du ska dock alltid kunna styrka din identitet om den efterfrågas när du reser.

Resa inom Schengen. Personkontrollerna har tagits bort vid gränserna mellan Schengenländerna. Trots det måste du ha
pass eller det nya nationella ID-kortet med dig, eftersom det är de enda handlingar som visar ditt medborgarskap. Det
nationella ID-kortet är SIS-märkt och du beställer det hos Polisen. Obs! De lettiska och estiska myndigheterna kräver
fortsatt pass, eller nationellt ID-kort, både vid ankomst/avgång.
Alla resande från Frankrike ska visa upp ett giltigt ID-kort eller pass vid avgång.
o
Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien,
Tyskland, Ungern och Österrike.

Resa utanför Schengen. Om du reser till en destination utanför Schengenområdet blir du alltid ombedd att visa pass vid
incheckningen samt innan du går ombord på planet.

Barn ska, oavsett ålder, ha ett eget pass som styrker deras nationalitet också då de reser tillsammans med en vuxen.
Föräldrar eller vårdnadshavare till barn som reser ensamma ska alltid visa upp en giltig ID-handling vid incheckningen,
oavsett resmål.
Notera: Nationellt id-kort och körkort är INTE samma sak. Ett nationellt idkort skaffas hos polisen och är ett kort (som är som har format som ett
körkort MEN det står vilket land som utfärdat, som passet) Se exempel här:
Bromma 2015-02-27
RESA TILL STORBRITANNIEN
- du måste registrera dina uppgifter före avresa

Brittiska myndigheter kräver att alla flygbolag ska lämna så kallad APIS-information (APIS = Advanced
Passenger Information) om passagerare som reser mellan Skandinavien och Storbritannien.
Bromma 2015-02-27
RESA TILL USA
- viktiga råd för dig som är på väg till USA
DITT PASS

Du måste ha ett maskinläsbart pass som ska vara giltigt under hela din vistelse i USA.

Om du inte har ett maskinläsbart pass, eller om din planerade vistelse kommer att överstiga 90 dagar, måste du skaffa
ett amerikanskt visum före avresa.
DIN BOKNING OCH ADRESS FÖRSTA NATTEN I USA

Uppgifterna i din bokning - namn inklusive mellannamn, kön och födelsedatum - måste överensstämma med
uppgifterna i ditt pass.

Dessa uppgifter ska finnas i bokningen minst 72 timmar före avresa annars kan du bli nekad ombordstigning - och du är
personligen ansvarig att lämna dem till flygbolaget i tid.

För bokningar gjorda inom 72 timmar före avresa måste personinformationen lämnas vid bokningstillfället.

Du måste ange din adress för den första natten i USA till flygbolaget senast vid incheckning (gäller även passagerare i
transit). Dessa uppgifter kan lämnas vid bokningen – då sparar du tid på flygplatsen. Gäller ej amerikanska medborgare
eller innehavare av green card.
Bromma 2015-02-27
DITT INRESETILLSTÅND (ESTA)

Uppgifterna i din bokning - namn inklusive mellannamn, kön och födelsedatum - måste överensstämma med uppgifterna
i ditt pass.

Skandinaver omfattas av Visa Waiver Program som innebär att du inte behöver ett visum för inresa till USA, men det
krävs ett inresetillstånd (kallas för ESTA) - som du enkelt ansöker om här. Även transitpassagerare via USA behöver ett
inresetillstånd.
Följande länder omfattas av Visa Waiver Program och kräver ett godkänt ESTA
Andorra
Irland
Monaco
Slovenien
Australien
Island
Nederländerna
Spanien
Belgien
Italien
Nya Zeeland
Storbritannien
Brunei
Japan
Norge
Sverige
Danmark
Lettland
Portugal
Sydkorea
Estland
Lichtenstein
San Marino
Tjeckiska republiken
Finland
Litauen
Schweiz
Tyskland
Frankrike
Luxemburg
Singapore
Ungern
Grekland
Malta
Slovakien
Österrike

Ansökan av inresetillstånd ska göras senast 72 timmar före avresa via ESTA:s webbplats. I de flesta fall behandlas
ansökan omedelbart och svar ges online inom några sekunder, men det kan ta längre tid.

Det är passagerarens ansvar att ansöka och erhålla ett ESTA. Var noggrann när du fyller i ansökan så att alla
passuppgifter är korrekta.

Vid incheckning kontrolleras att du har ett godkänt ESTA från den information som avläses elektroniskt från passet.

Tänk på att utan ett visum, eller ett godkänt ESTA, får du inte gå ombord på din flight till USA.

Ett godkänt ESTA gäller i två år och för flera inresor till USA. Om du förnyar ditt pass så måste en ny ESTA-ansökan
göras. Varje ansökan kostar 14 dollar.

Passagerare som har visum behöver ej ansöka om ESTA.
Bromma 2015-02-27
DITT BAGAGE

Lås inte väskan. Vid resor till, från eller via USA bör du inte låsa din väska, annat med ett s.k. TSA-lås som är godkänt av
myndigheterna i USA. Är väskan låst vid resa till, från eller via USA, och din väska skadas om låset bryts upp av
myndigheterna, ersätter flygbolaget inte skadan.
VID ANKOMST TILL USA

I enlighet med US VISIT Program måste alla passagerare som reser in i USA lämna fingeravtryck och bli fotograferade vid
ankomsten.
Bromma 2015-02-27
RESA TILL RYSSLAND
- du behöver både pass och visum

Reser du till Ryssland behöver du ett giltigt pass och visum.

Visumet måste vara utställt före avresa till Ryssland - det inte är möjligt att söka om visum på flygplatsen eller vid
ankomst.

Ditt visum ska vara giltigt på den dag du reser in i Ryssland, och vara placerat i ett giltigt pass. Kön, födselsedatum och
passnummer ska vare korrekt angivet i ditt visum.

Visumkraven gäller vid resor till, eller via, Ryssland. Ett visum utställt med felaktiga resedatum kan resultera i att du
nekas att resa med ditt flygbolag till Ryssland.

Ett visum kan användas mer än en gång.

Reseförsäkring är ett krav för medborgare från Schengenländer och Israel, inget vi kräver som flygbolag men något
passageraren bör känna till.

Om du reser till Vitryssland via Moskva, måste du i allmänhet ha ett ryskt (transit) visum.