Katedralskolan och dess kollegium 1915-2015

Katedralskolan och dess kollegium 1915-2015
Katedralskolans kollegium 1915-2015
När man talar med människor om vad de minns från sin skoltid så är det ofta lärare de berättar om.
Så var det även när jag ringde upp några av de äldsta eleverna som är i livet året då katedralskolans
nuvarande byggnad fyller hundra år och ett jubileum står för dörren i oktober 2015. Den äldsta före
detta eleven i livet översten Nils-Fredric Haegerström är nästan lika gammal som skolan, han fyller
100 år i februari 2016. Hans minne är kristallklart och han har även skrivit sina memoarer som jag
fått ta del av. Dessutom har elever intervjuat honom om livet på skolan på 1930-talet. De två äldsta
kvinnorna i livet bor nu båda i Halland och är 96 respektive 95 år gamla. De berättade om hur det
var att gå på en skola som var anpassad för gossar. De mindes också mycket väl den första
kvinnliga läraren på skolan Eleonore Bruno. Den ena av dem var inneboende hos fröken Bruno och
den andra hade haft henne som lärare.
Även som tjänstgörande lärare träffar man äldre kollegor, hör historier berättas från gamla elever
och läser skrifter om gamla tider. Detta gjorde mig nyfiken på de legender i vars fotspår jag
vandrar, och beslutade mig för att forska fram de som arbetat på skolan under dessa 100 år. Det blev
till slut långt fler än vad jag hade tänkt mig, närmare 700 personer.
Detta är alltså ett försök till en liten matrikel över vilka som har arbetat på skolan under de senaste
100 åren. Förre studierektorn Olof Norman gjorde en sammanställning över bland annat lärarna på
skolan i sin bok Högre allmänna läroverket-Katedralskolan i Linköping 1927-1977. Denna bok har
naturligtvis varit en viktig grund. Normans sammanställning är dock inte exakt och fullständig,
vilket denna inte heller är då det ibland har varit svårt att få fram exakta årtal och personaluppgifter.
Norman tar dessutom bara med lärare som arbetat på skolan i tre år eller mer, såvida de inte är fast
1
anställda adjunkter eller lektorer. Mina huvudsakliga källor, förutom Normans bok, har varit de
årliga skolkatalogerna. Även muntliga källor såsom nuvarande och tidigare kollegor har med
tacksamhet utnyttjats. Sammanställningen inleds med lärarkollegiet, vilket också Norman
fokuserade mest på. Kollegor som inte är lärare finns uppställda efter yrkeskategori efter lärarna.
I äldre tider var titulaturen av högsta betydelse. Det var mycket noga vilken sorts lärare man var,
om man var fast anställd eller inte och vilken utbildning man hade. I förekommande fall står titlar
och utbildningar även med här. Alla ämnen och senare kurser står inte med, utan i huvudsak de man
är utbildad och behörig i. Många lärare har tidigare varit på andra skolor i kommunen eller på andra
orter i landet vilket står med i flera fall. En del har även fyllnadstjänst på katedralskolan vilket
också är medtaget där uppgiften finns.
Norman valde att göra sin sammanställning kronologiskt med de äldsta först, kategoriserade efter
titel. Här valde jag istället att dela upp alla lärare i två olika kategorier. En med Normans lärare plus
de som varit på skolan efter 1976 i bokstavsordning. Och en med alla idag, hösten 2015, anställda
lärare på skolan i en maratontabell med den först anställde Hans Larsson som nummer ett. De
medarbetare som varit kortare tid än två år på skolan har inte fördelsuppgifter medtagna, detsamma
gäller för de som är i aktiv tjänst. Undantag och avvikelser kan förekomma även på denna punkt.
1
Olof Norman, Högre
allmänna läroverket-Katedralskolan i Linköping 1927-1977. Utgiven av
Föreningen Linköpings läroverkspojkar, Linköping 1977, sid 241
Lärare, adjunkter och lektorer
År på skolan
Adérn Sven, kristendomskunskap.
Agrell Oskar (1878-1930) adj i kristendom & sv, tidigare i Sala.
Ahlberg Carin (f.1940) maskinskrivning, ordinarie tjänst på Berzeliusskolan.
Alexandersson Karl (1888-1976) adj i sv, ty & eng.
Allenmark Anna-Greta, ty, senare på Elsa Brändström.
Alm Birgitta (f. 1938) handelslärare, tidigare ALG.
Almer-Svensson Inga (1903-1982) adj i ma, fy & kemi.
Almgren Eva (f. 1944) handelsämnen.
Almgren Hans (f. 1934) hi & sh, även på Berzeliusskolan och Folkungaskolan.
Almquist Thomas (1918-1984) civ.ing, ma & ke.
Almroth Pontus, sh & hi.
Almstedt Johannes (1865-1927) fil lic, adj i hi, sv & ty.
Alvin Ragnar (1883-1950), fil dr, lektor i historia, adj i sv & latin.
Andersson Astrid (f. 1938) sv & en, tidigare på komvux.
Andersson Birgit, spec. lärare.
Andersson Carl, träslöjd.
Andersson Eskil (1901-1988) musikdirektör, tidigare vid seminariet.
Andersson Ingrid (f. 1940) ty & fr.
Andersson Lena, slöjd.
Andersson Lennart, allmän språkkunskap & drama.
Andersson Peter (f. 1970) ge & hi, senare rektor på Folkungaskolan.
Andersson Olof (1892-?) sv, ty & eng.
Andersson/Alverman Signe (1900-1973) adj i sv & hi, senare i Halmstad.
Andersson Thörnow Krister, ekonomi & ma.
Antonsson/Arnedahl Johan (1878-1947) adj i matte, fy & kemi.
Arnell Virve (1924-2000) eng & ty.
Arvidson Jöns Maurits (1884-1966) fil dr, adj i sv, ty, eng & fr.
Arvidsson Arvid Natanael (1875-1950) adj i kristendom & hi, senare i Göteborg.
Aurell Anna (1896-1985) adj i sv & hi, tidigare i Bollnäs.
Ask Helge (f. 1928) adj i eng & fr.
Axelson/Ivenborg Carin (1920-1985) kristend, sv & fr.
Axelson Erik (1897-1957) adj i sv, hi & ge.
Axenfors Benny, nk & ke.
1943-1944
1914-1930
1980-1983
1930-1953
1976-1977
1980-2000
1938-1965
1986-1996
1975-1987
1957-1959
1978-1979
1908-1927
1921-1948
1985-1994
1978-1979
1925-1926
1949-1965
1964-1968, 1973-2005
1978
1976-1977
2003-2013
1932-1935
1940-1949
1981-1982
1908-1943
1957-1964
1914-1926
1907-1917
1954-1962
1958-1992
1950-1957
1929-1957
1997-1998
Barbagallo Nadia Anna, it.
Beckman Karl Wilhelm (1860-1926) fil dr, lektor i hi & sv, även riksdagsledamot.
Bengtsson Jan, hi, ordinarie på Folkungaskolan.
Bengtsson Sverker (1931-2011) fil dr, lektor i franska.
Berg Ann-Christin, ekonomi.
Bergendahl Gustaf (1892-1957) ma, fy & kemi.
Bergenhem Annette (f. 1963) nk, ke & bi.
Berggren Anna-Lena (1930-2011) nk & bi.
Berggren Kerstin (f. 1928), nk, ordinarie på Elsa Brännström.
Berggren Lennart (f. 1927) vik lektor i sv, hi & sh.
Berggren Per Gustaf (1870-1931) fil dr, adj i hi, senare rektor i Strömstad.
Bergman Kerstin (f. 1935) lektor i latin, grekiska, även på St Lars.
Bergström Tage (f. 1928) slöjdlärare.
Bergström Viktor (1905-1978) fil dr i ma & fy, ordinarie lektor vid seminariet.
Bergwall Runa (1935-1998) sv, re & fs.
Berlin Inga-Lill, (f. 1945) sv, senare på Berzeliusskolan.
Berner Nils (1867-1934), fil dr, lektor i tyska & engelska, tidigare i Vänersborg.
Bernsten Ingegerd (f. 1940) hi, sh, ma & ge.
Birath Sven (1890-1980) adj i sv & ty, tidigare i Hudiksvall och Örebro.
2010-2011
1889-1924
2007-2008
1965-1997
2000-2001
1930-1936
1991-1993, 1998-1999
1976-1995
1992-1995
1960-1967
1904-1918
1968-69, 1975-1998, 01-02
1956-1961
1941-1944
1978-1998
1980-1993
1913-1932
1981-2005
1939-1956
Bjerke Kenneth (f. 1945) sv & en.
Björck Tage (1918-2009) ma & fy.
Björkholm Inga (1916-2008) gymnastikdirektör, senare på Berzeliusskolan.
Björkenborn Gun-Britt (f. 1939) handelslärare.
Björklund Gerd (f. 1950) handelslärare.
Björkman Håkan (1943-2013) ma & fy.
Björndahl Birgitta, ekonomi.
Björnsson Sven (1905-1950) fil dr, lektor i hist & geog, lektor i Malmö 1950.
Blomster Lisbeth (f. 1956) musik.
Bobeck Herman (1888-1953) ma, ke & biol.
Bodö Westerholm Britt (f. 1953) drama.
Borén Britt-Marie, ma, ordinarie tjänst på Berzeliusskolan.
Borg Eva (f. 1929) en & fr.
Borin-Munsin Sofi (f. 1974) ps & hi.
Boo Catharina (f. 1949) sv & re.
Borggård Anders (1917-1976) adj i eng & fr, senare metodiklektor vid LIU.
Bremström Orrby Anne Charlotte (f. 1943) sp, ordinarie tjänst på komvux.
Brindmar Ulf, ma & fy.
Bringer/Törnbäck Berit (f. 1932) adj i geo & biol, vik lektor 68-69, senare i Kärna.
Brodén Elisabeth (f. 1947) sv, hi & re.
Brunkhorst Ingeborg (1911-2004) adj i sv & ty, senare i Brännkyrka.
Bruno Eleonore (1883-1942) adj i sv & hi, tidigare förest. Karlshamns flicklärov.
Brusewitz-Beckman Ester (1889-1972) adj i sv & hist, tidigare vid flickskolan.
Brydolf Knut Gunnar(1904-1977) teckning & slöjd.
Bynke Margareta, ekonomi.
Bäckman Sven (1905-1984) geo, biol & ma.
Bäckström Birgitta, hi, ordinarie tjänst på Berzeliusskolan.
1993-2012
1959-1964
1967-1970
1995-2001
1987-1998
1989-2010
1998-1999
1947-1950
1980-1983
1926-1929
1998-2004
1977-1978
1975-1994
1999-2012
1979-2015
1953-1968
1981-1982, 2007-2010
2003-2004
1962-1966, 1968-1969
1980-2014
1955-1959
1929-1942
1935-1954
1927-1933
1979
1933-1938
1983-1984
Calén Tore (f. 1934) adj i eng & ty.
Ceco Dzevad, ma & fy.
Chirita Manuela, sp & en, ordinarie på Berzeliusskolan.
Claesson Bo (1933-2007) drama, senare på universitetet.
Claesson Eva (f. 1935) adj i ma & fy, senare på Berzeliusskolan.
Claeson Knut (1888-1960) geo & biol.
Collmar Birger (1902-1966) sv, ty & eng.
Comstedt Kristina (f. 1973) drama & sv.
Corvo Vitaliano (f. 1933) it.
1964-1965
2010-2012
1997-1998
1976-1996
1964-1968
1925-1933
1937-1940
2004-2010
1980-1983, 98-99, 01-03
Dahlén Eva (1952-2013) ps & sh.
Dahlgren Cecilia, hi, ordinarie på Berzeliusskolan.
Dahlgren Mattias (f. 1970) ma & nk, senare rektor på Berzeliusskolan.
von Dahn Gerd, handelslärare, senare komvux.
Danielsson Christel, teater.
Darell Ragnar (1877-1965) musikdirektör.
Deckwitz Marianne, bild.
Djurfeldt Christer (1925-2010) eng & fr.
Dyberg Albert (1890-1962) adj i sv & ty.
1996-2013
2006-2007
1998-2012
1979-1980
1976-1977
1905-1941
1991-1992
1955-1962, 1980-1991
1928-1954
Edelman Birgitta, maskinskrivning.
Edlund Astrid (f. 1937) hi, sh & soc.kun.
Edlund Helmer (1903-1982) adj i sv & latin, tidigare och senare i Eksjö.
Edlund Marianne (f. 1945) ek. ämnen.
Edvardsson Börje (f. 1938) idrott, senare hallansvarig i Vasahallen
Ehn Karl O A (1862-1941) adj i ge, ma & bi.
Einarsdotter Wendelhof Inger (f. 1948) fil, stationerad på Berzeliusskolan.
Ek Berit (f. 1940) ekonomi, tidigare ALG, senare på Folkungaskolan.
Ekdal Rolf (f. 1944) ekonomi, ordinarie tjänst på komvux.
1990-1992
1963-2001
1956-1957
1972-2012
1976, 1979-2005
1907-1927
2005-2007, 2008-2009
1980-1994
1975-1981
af Ekenstam Adolf (1932-2006) fil dr, lektor i ma, metodiklektor lärarhögskolan i Link.
Elgcrona Karin (f. 1936) adj i ma & fy.
Eliasson Rolf (f. 1942) sh & soc.kun, vice studierektor 88-89.
Emmelin Carl Oscar E (1885-1968) adj i hi & ge, senare i Jönköping.
Enewald Nils(1888-1976), fil dr, lektor i historia & sv, tidigare adj i Hälsingborg.
Ericson Sophia, sp.
Ericsson Stefan, slöjd.
Eriksson Arne (f.1937) hi & sh.
Eriksson Fredrik (f. 1971) ek.
Eriksson Hans (1947-2007) handelslärare, tidigare på ALG.
Eriksson Per (f. 1958) ke, bi & nk, senare rektor i Mjölby.
Eriksson Sofie, bild.
Erlandsson Benny (f. 1955) data.
Esbjörnsson Harry (1927-1995) adj i biol & geog.
Esbjörnsson-Lakatos Maria (f. 1956) nk & ke, senare rektor på bla Berzeliusskolan.
Eskilsson Ullastina (f. 1935) gymnastikdirektör.
1961-1981
1963-1965, 1968-2001
1978-2007
1923-1926
1925-1954
2008-2009
1980-1981
1966-1969
2008-2012
1980-1998
1991-1993, 1998-2012
2002-2005
1998-2007, 2010-2012
1961-1992
1994-2005
1959-1998
Fahlander Maj (1911-1996) adj i ma & kemi, tidigare i Luleå.
Fahlander Kjell (1908-1964) fil dr, lektor i biologi, tidigare i Luleå.
Fahréus Stig (1934-2008) sv, ty & ma.
Falk Axel (1865-1956) adj i kristend, sv & ty.
von Feilitzen Alvin (1878-1951) adj i ty, eng & fra.
Finnberg Patrik, sv.
Fischerström Nils (1903-1987) adj i eng & fr, senare i Stockholm.
Flink Margareta (f. 1935) eng & fr.
Flink Peter (1934-1993) adj i hi & sh.
Flood Gun-Britt (f. 1947) ma & fy.
Flood Gösta (1913-1996) adj i sv & eng.
Forsberg Bo (f. 1932) hi & sv.
Fransson Birgit, adjunkt i ekonomi.
Fransson Inga (f. 1932) idrott.
Fransson Robert (1935-2015) lektor i ma.
Fransson Rune (1927-2009) fil lic, lektor i sh.
Fransson Sara, en, ordinarie på Berzeliusskolan.
Fransson Simmons Helena, drama.
Fransén Karin, bi, ke & nk. Senare i Örebro.
Fredborg Alvrun (1925-2013) geo & bio.
Fredriksson Helmer (1924-1996) ma & ps.
Fredriksson Per-Olof (1927-2006) adj i ma & fy, senare studierektor 71-92.
Fridén Maragareta (f.1930) eng, ty & fr.
Frisk Gösta (1916-2010) , fil dr, lektor i ty & eng, rektor vid Link lärarhögsk 1967.
Fåhraeus Ann-Mari (f. 1936) lektor i en & sv.
Fältström Claes, bi, stationerad på Berzeliusskolan.
Färdig Britta (f. 1947) naturk & psyk.
1952-1976
1951-1964
1957-1960
1906-1930
1919-1943
2008-2009
1941-1951
1964-1968
1964-1993
1987-2013
1951-1978
1976-1978, 1984-1993
1990-1991
1976-1996
1990-2000
1971-1992
2006-2007
2009-2010
2005-2007
1958-1961
1976-1989
1952-1992
1957-1960
1948-1967
1990-1999
2004-2005
1972-1979
Gagner Anita, textilslöjd.
Garton Inger, ekonomi, ordinarie på Berzeliusskolan.
Gelotte Ivan (1912-1956) slöjdlärare.
Gillqvist Hilmer (1877-1973) adj i ty, eng & fr.
Gottberg Peter (f. 1947) nk & bi, senare bildningschef.
Graf Harald (f. 1963) ty & fi.
Granberg Laila (f. 1946) en & fr.
Grauers Kerstin (f. 1947) sh & soc.kun & ma, senare rektor i Stockholmsområdet.
Gravé Rolf (1939-2006) re.
Griph Folke (1910-1997) sv, hi och matte.
Grubbström Anne-Marie (f. 1944) teckning.
Gruwberger Ewa (1931-2014) sh & soc.kun.
1979-1981
1994-1995
1944-1956
1927-1942
1981-1998
2000-2010
1980-2011
1991-1999
1973-1977
1955-1960
1977-2000
1976-1996
Grönkvist Bengt-Olov (f. 1936) fil lic, lektor i ma & fy.
Gustaver Carla (f. 1925) bild.
Gyulai Niklas (f. 1964) data, stationerad på Berzeliusskolan.
Göransson Georg (1893-1963) fil lic, adj i sv, ty & hi, senare i Malmö.
1967-2001
1978-1980, 1983-1984
2003-2008, 2009-2010
1927-1931
Hagnell Thorsten (1906-1996) musikdirektör, tidigare i Uddevalla, senare i Lund.
1941-1948
Hagström Karl Leonard (1855-1926) fil dr, lektor i ma & fy, tidigare docent i Uppsala. 1893-1920
Hallberg Mathilda, drama, ordinarie på Berzeliusskolan.
2006-2007
Hammar Hans (1878-1948) adj i kristendom & sv, tidigare i Hudiksvall.
1918-1939
Hammers Viola (1900-1981) sv, hi & hemkunskap.
1956-1961
Hammersjö Anna-Karin, sv.
1988-1989
Hansson Alf (f. 1933) en & ty.
1985-1998, 2001-2015
Hansson Torsten (1903-1948) adj i kristend & hi, tidigare i Tranås.
1939-1948
Hederström Yngve (1924-2010) adj i franska.
1962-1963
Hedin Sigurd (1889-1964) adj i ma, fy & kemi.
1930-1951
Hedman Anders, ma & nk.
2014-2015
Hedman Solweig, nk.
1980-1982
Hegestad Linda, ty & sv.
1999-2000
Heidefors Kerstin, textilslöjd, ordinarie tjänst på St Lars.
1976-1977
Heine Lisa, latin.
2002-2003
Hemer Ove (1916-1998), fil dr, lektor i ma & fy, tid. i Uppsala, lärhögskol Malmö 1960.1952-1960
Hernqvist Lena (f. 1956) ekonomi.
2000-2013
Henning Bengt-Olof (1914-1995) fil lic. lektor i sv & hi, försöksgymnasiet i Link 1959. 1954-1959
Herrlander Leif (1930-2008) en & sv.
1979-1995
Hess Rolf (f. 1937) adj i ma & fy.
1972-1994
Hessel Ann-Charlotte, data.
1996-1997
Hindmarsh Helena (1920-?) hi & geog.
1950-1953
Hindmarsh Roland (1922-?) eng.
1950-1953
Hjalmarsson Micke, ma, tidigare på Birgittaskolan.
2012-2013
Hjertstedt Ingrid (1911-2001) adj i en & fr, senare i Bromma.
1952-1958
Hofling Gotthard (1866-1947) adj i matte & naturlära.
1903-1931
Holgersson Gun-Britt (f. 1939) musikdirektör.
1966-1972
Hollman Folke (1909-1992) adj i kristend & hi.
1951-1974
Holm Berit, maskinskrivning.
1979-1980
Holmström Folke (1902-1978) fil dr, lektor i kristendom, senare i Lund.
1939-1954
Hoskins Amanda, en, senare i Stockholm.
2014-2015
Hughes Charles, data.
1998-1999
Hulling Einar (1891-1953) sv, hi, ma & ge, senare i Varberg.
1925-1927
Hultgren Mari, sh & ge, senare på Folkungaskolan.
2007-2008
Hultin Carl (1894-1962) teol lic, adj i kristend & hi, senare lektor i Djursholm.
1931-1939
Hällgren Birgitta (1945-2002) ma & fy.
1984-2001
Hällje Börje (1913-1999), lektor i psykologi, ordinarie tjänst på St Lars.
1975-1978
Högberg Curt (f. 1938 ) teckning, senare på St Lars.
1978-1983
Högnäs Sandra (f. 1979) idrott, ordinarie på Berzeliusskolan.
2008-2012
Hörnblad-Lundberg Britt, teckning.
1976-1977
Hörwing Pernilla (f. 1968) ekonomi.
1998-2010
Isacsson Erik (1872-1953) adj i ty, eng & fr. Rektor realskolan i Malmö 12-24.
Isaksson Gunnar, kt.
Ivarsson Horned Berit (f. 1947) specialpedagog.
1907-1912, 1924-1937
1979-1980
2004-2013
Jacobsdotter Märta (1919-2005) adj i geo & biol.
Jakobsson Harry (1920-2005) fil dr, lektor i fr, senare i Malmö.
Jacobsson Nils (1873-1950), teol dr, lektor i kristendom.
Jakobsson Bernhard (1892-1962) sv, ty & eng.
Jernberg Ina (f. 1928) handelslärare.
Jogerup Karl-Erik (1933-2000) civ.ek, ekon ämnen.
1950-1985
1958-1962
1909-1938
1930-1936
1983-1988
1968-1971
Johansson Anette, sv & en.
Johansson Bror (f. 1946) ma & fy.
Johansson Eva (f. 1940) en & ty.
Johansson Gösta (1917-1995) adj i hi & geo, tidigare i Säffle.
Johansson Jonas, fil.
Jonasson Kajsa, drama, även på ALG.
Jonsson Erik (1889-1976) fil lic, adj i ma, fy & kemi, senare lektor vid seminariet.
Jonsson Oskar (1865-1960) adj i sv & ty, tidigare i Vänersborg.
Jonsson Urban (f. 1946), sh.
Josefsson Jonathan, ek.
Josefsson Lars-Gunnar (f. 1947) nk, ma & ke, senare studierektor, rektor Berzeliusskol.
Jungert Tomas, ek & ps.
Jungstedt Nils (1889-1957) teckning, även författare och tecknare. Senare i Eskilstuna.
Jurelius Ulla (1919-1988) maskinsk, stenog.
Järnholt Karin (f. 1930) ma, fy & ke.
2013-2014
1976-1992
1976-2003
1954-1981
2004-2005
2007-2009
1926-1951
1911-1930
2003-2006
2010-2012
1976-2002
2009-2010
1925-1927
1970-1985
1959-1967
Kalén Herbert (1893-1953) fil dr, adj i sv, ty & eng, senare i Göteborg.
Karlsson Berit (f. 1932) maskinskrivn., tidigare grundskolan.
Karlsson Bernt (f. 1943) ekonomiska ämnen.
Karlsson Frank, idrott.
Karlsson Håkan (f. 1944) ma & da.
Karlsson Irene, idrott.
Karngård Bengt, (1920-1982) teckning, ordinarie tjänst på St Lars.
Kastman Karin, ekonomi.
Kellagher Anita (f. 1939) hi & sh.
Kempemo Per-Arne (f. 1938) hi & sh, även studierektor.
Kernell Karl A H (1852-1918) fil lic, adj i språk, tidigare i Norrköping och Eskilstuna.
Klockhoff Oskar (1850-1929) fil dr, lektor i sv & fil, tidigare i Sundsvall.
Knapp Lasse (1926-2014) adj i sv & eng.
Kock-Åström Helena (f. 1953) ke & nk.
Kolsmyr John (f. 1939) ma & fy.
Konstandinis Siw, en.
Korsfeldt Birgit (f. 1930) ma, fy & bi.
Kristensson Göran (1935-2014) lektor i en & ty.
Kristoffersson Marie, hälsokunskap, ordinarie på Berzelisskolan.
Kullenfelt Torsten (1901-1963) sv & ty.
Kvissberg Marianne (f. 1931) sv & kristend.
Kvist Rune (f. 1922) adj i ma & kemi, tidigare i Lidköping.
Källdén Mats, ma.
Källström/Jacobsson Barbro re & sv.
Källström Vega (1919-1995) hi & re.
1926-1929
1980-1996
1982-2009
2012-2013
1997-2008
1999-2000
1971-1978
1999-2000
1976-2004
1976-1988
1896-1917
1891-1915
1960-1992
1996-1999
1965-1969
1978-1979
1956-1960
1989-1998
1991-1993
1930-1936
1957-1960
1960-1987
1980-1981
1980-1982
1976-1983
Landemark Lars (f. 1949) ekonomiska ämnen.
Landerholm Petter (f. 1979) musik.
Landervik Maire (f. 1941) sv & sp.
Landgren Gunvor (1912-2010) adj i geo & bio, senare i Lomma.
de Landsberger Maria-Teresa, sp.
Larholm Erik, idrott & ma.
Larsson Agneta, nk & bi.
Larsson Barbro, handelslärare.
Larsson Bengt (f. 1938) ma & fy.
Larsson Göran, nk, stationerad på St Lars.
Larsson Pär, slöjd.
Larsson Sven (1916-1980) adj i eng & ty.
Lassebro Barbro (1928-2000) teckning.
Lavermo Ruth (1915-2007) musik.
Lawrence Oliver, en & fr.
1981-1988
2006-2007, 2009-2012
1968-2007, 2009-2010
1957-1960
1980-1981
2010-2012
1996-1998
1983-1985
1963-1966
1979-1980
1978-1979
1960-1976
1972-1992
1976-1980
2004-2005
Leirnes Randi, bild, ordinarie på Passagen.
Lennerbrant Kerstin, ty, ordinarie tjänst på Berzeliusskolan.
Lerner Håkan, bi.
Lie Ann (1947-2011) ma & fy, tidigare på komvux.
Liljeblad Björn (f. 1933) sv & eng, senare på Berzeliusskolan.
Lilliedahl Sven (1898-1983) fil dr, lektor i latin och grekiska.
Lind Anna, sv.
Lind Bennedette (f. 1955) idrott.
Lind Lena, drama.
Lind Sam (1891-1958) ty, eng & fr.
Lindberg Hans (f. 1944) hi & sh, senare kommunens cykelgeneral.
Lindeberg Brita, geo & ma.
Lindell Axel (1870-1940) slöjdlärare.
Linderbäck Leif (f. 1946) ma & fy.
Lindgren Alf (f. 1945) sh & hi.
Lindgren Karl-Eric (1908-1969) fil lic, adj i eng & fr, senare lektor i Västervik.
Lindgren Per, fil. ordinarie på ALG.
Lindkvist Harald (1881-1974), fil dr, lektor ty & eng, rektor 1929 HAL Helsingborg.
Lindskog Erik (1902-1967) adj i sv & latin.
Lindström Olaf, sh, ordinarie tjänst på Berzeliusskolan.
Linell Siv (f. 1943) sv & en.
Ljungberg Carolina, ma & fy.
Ljunggren Nils (1891-1969) adj i latin & sv.
Ljungzell Fredrik (f. 1930) sv & hi, senare metodiklektor vid LIU.
Lohm Kristina, en.
Lohmander Carl Ludvig (1868-1953) fil dr, adj i ma & fy, tidigare i Kristianstad.
Lundberg Brita (1918-2011) sv & en.
Lundberg Knut (f. 1929) fil lic, lektor i fr & sp, lektor Link. lärhögskola 1968.
Lundgren Arvid (1879-1957) teckning.
Lundgren Hans (f. 1947) musik, även dirigent & tonsättare, director musices vid LIU.
Lundgren John (1901-1980) teckning.
Lundquist Margareta (f. 1943) ty & en.
Lundqvist Berit, musik.
Lundqvist Inga (1903-1976) gymnastikdirektör.
Lundqvist Tommie (f. 1947) lektor i hi & re, senare vid LIU.
Löfgren Elisabeth (f. 1936) sv & re.
Löfgren Göta (1915-2013) adj i sv & hi, tidigare i Enskede.
Löfgren Jennie, idrott och ek.
Lönn Maria, musik.
Lönnerholm Erik (1908-1993) adj i kristend & sv, tidigare i Karlskrona.
2007-2008
1985-1986
2000-2001
2001-2011
1960-1969
1928-1964
2007-2008
2000-2014
2003-2004
1922-1929
1987-2000
1940-1941
1927-1933, 1935-1940
2002-2011
1997-2012
1943-1952
2011-2012
1914-1929
1936-1967
1974-1975
1998-2010
1998-1999
1931-1956
1958-1964
1983-1984
1913-1933
1976-1983
1966-1968
1909-1944
1983-1988
1933-1939
1993-2008
1981-1982
1930-1948
1985-1996
1977-2001
1961-1980
2007-2009
1990-1992
1947-1973
Malm Karin (f. 1934) ekonomiska ämnen. Tidigare på komvux
Malmberg Tom (1944-2006) nk & ke.
Malmbjörk Lars (f. 1936) re, ordinarie tjänst vid Berzeliusskolan.
Malmrot Bertil (1893-1989) fil dr, lektor i ma & fy, tidigare rektor hal i Strängnäs.
Malmsborg Kenneth (f. 1954) ma & fy, senare i Norrköping.
Malmsten Ann, sv.
Malmström Sven (1912-1975) civilekonom, lektor i ekonomi.
Mannerhjerta Bernhard (1857-1933) kapten, gymnastiklärare, även på seminariet.
Mantilla Alvarez Galina, ry & sp.
Marke Karl O, hi, sv & ps. Ordinarie tjänst som lektor vid seminariet.
Mattsson Hans, ma, ordinarie tjänst vid Berzeliusskolan.
Mattsson Nils-Göran (f. 1942) fi, ps, fy & ma. Senare rektor och lärare i Åtvidaberg.
Mideklingt Leif, ps.
Millinger Anna, idrott.
Modin Elisabeth (f. 1947) ry & ty.
Molini Bengt (1909-1943) adj i en & fr.
1974-1998
1976-1994
1974-1980
1949-1952
2011-2014
1989-1990
1970-1975
1894-1921
2004-2007
1941-1942
1976-1978
1973-1996, 2001-2002
1977-1978
1984-1985
1996-2001
1940-1942
Moum Sverre, ekonomi, ordinarie tjänst på Berzeliusskolan.
Möldener Ulf (f. 1934) träslöjd.
Möller Bengt, sp & en.
Möller Ernst (1875-1955) adj i sv, ty & hi.
1982-1983
1979-1984
2014-2015
1909-1940
Narbrink Gunilla (f. 1936) sv & kristend.
Nihlzon Birgitta (f. 1947) handelslärare.
Nilsson Allan (1910-1986) teckning & slöjd.
Nilsson Anne, sh, ordinarie tjänst på komvux.
Nilsson Frans (1865-1952) adj i ma, fy & kemi, tidigare i Stockholm.
Nilsson Karl S J (1884-1957) adj i ma & fy, senare i Stockholm.
Nord Margareta, ekonomi.
Nordberg Cecilia, sv & hi.
Nordefeldt E C R Teofilus (1884-1965) fil dr, adj i ma, fy & ke, senare i Stockholm.
Nordenhed Mats, bild.
Nordin Eva (f. 1949) sv & hi, senare rektor i Strängnäs.
Nordlander Åsa, ma, ordinarie på St Lars.
Nordlund Britt (1916-1994) adj i sv & eng, tidigare i Borås.
Nordström Halvar (1887-1964) adj i eng & fr, tidigare i Gävle.
Norlindh Sven (1882-1957), fil dr, lektor i hist och geogr.
Norling Ingrid (f. 1946) en & sv, första IB-koordinatorn 2000-2007. Tidigare komvux.
Norman Olof (1909-1981) adj i sv & ty, även studierektor 68-74. Skolans historiker.
Norrbom Sven Erik (1889-1961) fil dr, adj i ty, eng & fr. Senare rektor i Stockholm.
Nyberg Lars, latin & gr.
Nystedt Karl-Elis (1908-1980) adj i sv & hi.
Nyström Gerd (f. 1935) en & sv.
Näslund Sune (f. 1943) träslöjd.
1960-1965
1987-1997
1939-1944
1982-1983
1913-1930
1912-1919
2012-2013
2008-2010
1920-1926
1997-1998
2001-2006
1989-1990
1953-1981
1938-1953
1917-1947
1981-2008
1941-1974
1920-1926
1998-2000
1944-1973
1974-1997
1979-1983
Odisho Adam, bild.
Ohlsén Per Lennart, ma & fy.
Ohlson Anders (1897-1993) sv, hi & geog.
Ohlsson Gunnel, slöjd.
Ohlsson Marianne, danskurser.
Ohlsson Sven-Olof, musik.
Olsson Olof (1887-?) sv, ty ge & hi.
Olsson Oscar (1886-19?) adj i latin & sv, senare i Stockholm.
Olsson Ulf, ekonomi.
Olander Hans, latin & gr.
Oldby Karin (1919-2008) ty & fr.
Olsen Leif (f. 1935) ma, fy & ke.
Olsson Ingrid (f.1961) lektor i hi, senare på LIU.
Orméus Nils Gustav (1919-1993) adj i sv & ty, senare metodiklektor vid LIU.
Orrenius/Centerwall Eva (f. 1940) fr & ry.
Ottosson Sven (f. 1929) adj i ma & fy, senare metodiklektor vid LIU.
1998-1999
2010-2012
1937-1941
1977-1978
1980-1982
1972-1974
1924-1928
1918-1930
1985-1986
2000-2001
1968-1985
1958-1967
1999-2012
1960-1968
1970-1973
1959-1968
Pajovic Milan, idrott.
1998-2000
Pastorelli Roberto (f. 1944) it.
1976-1980
Pedersen Jens (f. 1942) ps & hi, senare vid LIU.
1978-1995
Persson Kerstin (1960-1998) sh, även på Berzeliusskolan och ALG.
1988-1989, 1991-1994
Persson Margareta (1906-1976) adj i sv & ty.
1952-1965
Persson Susanne, fil, ordinarie på Berzeliusskolan.
1998-1999
Peters Inge (1882-1954) fil dr, lektor i ty & sv, tidigare i Visby, Härnösand, Landskrona.1932-1947
Peterson Axel (1893-1957) fil dr, lektor i eng & franska, tidigare i Gävle.
1943-1957
Petersson Viktor (1885-1963) fil lic, adj i geog & biol, tidigare i Eksjö.
1931-1950
Pettersson Hjalmar Bernhard (1863-1933) adj i ma & naturlära.
1904-1926
Pettersson Jan, sv & en.
1991-1992
Pettersson Robert (1903-1966) fil dr, lektor i geog, tidigare i Norrköping.
1952-1966
Planting Doris, nk.
Prade Roland, ma & nk, stationerad på St Lars.
1993-1994
1976-1977
Ragnarsson Åsa, sv, ordinarie på de Geer i Norrköping.
2009-2010
Rahmberg Kerstin (f. 1925) gymnastikdirektör.
1949-1954
Rehme Björn, geo & biol, senare på St Lars.
1960-1962
Rehme Sofi (f. 1963) ekonomi, senare vid LIU.
1989-1994, 1999-2007
Reje Irene, ma, ordinarie tjänst på Berzeliusskolan.
1977-1978
Risberg Bernhard (1862-1947), fil dr, lektor i latin & svenska, professor 1938.
1894-1928
Risberg Gösta (1919-1997) gymnastikdirektör.
1954-1983
Roitto Jennie, sv & re, senare på Berzeliusskolan.
2011-2012
Ronéus Tage (1907-1972) adj i sv & kristend, senare i Malmö.
1940-1946
Roos Gull-Britt, maskinskrivning.
1992-1993
Rosell Erland (1910-1992) , fil dr, lektor i sv & ty, tidigare i Luleå, unlekt i Karlstad 68. 1948-1968
Rosencrantz Catharina, ekonomiska ämnen, ordinarie på Berzeliusskolan.
1993-1994, 1996-1997
Rosenqvist Viktor (1900-1975) adj i ma & kemi, senare i Enskede.
1937-1957
Rossenbeck Klaus, ty.
1986-1987
Roth Märtha (f. 1928) handelslärare.
1987-1993
Rudelius Karl-Elof (1911-1993) fil dr, lektor i sv & hi, tidigare rektor i Åtvidaberg.
1954-1976
Runyeon Karin, en, ordinarie tjänst på Berzeliusskolan.
1975-1976
Ruthberg/Andrée Synne (f. 1936) sp & fr.
1987-1988, 2001-2007
Rydén Georg (1892-1949) adj i sv, ty & eng, senare i Göteborg.
1927-1939
Rydman Marie-Anne, drama.
1996-1998
Rågmark Inga (f. 1926) en & fr.
1976-1992
Räntilä Viktor (1906-1990) adj i ma, fy & kemi, studierektor 66-71.
1944-1971
Sahlin Georg (1901-1980) sv, ty & hi.
1932-1937
Sahlström Verner, ma & ke.
1940-1942
Samuelsson Lars (1924-2002) fil lic, lektor i eng & ty, vikarierande studierektor 79-82 1968-1989
Samuelsson Horned Kerstin (f. 1950) sv & re.
1993-2015
Sandborg Helena, ma, senare på Berzeliusskolan.
2012-2013
Schött Harald (1861-1933) fil dr, lektor i naturalhistoria & ke.
1896-1926
Shabo Julian, data, ordinarie på Berzeliusskolan.
2008-2009
Shen Xiao-Qian, ma.
2014-2015
Sigas Elias, spec.lärare, ordinarie på ALG.
2011-2012
Simonsson Eva, handelslärare.
1984-1985
Sjölander Charlotta, teckenspr.
2010-2012
Sjölin Martin (f. 1965) ma & fy.
2002-2010
Sjölund Fritiof (1890-1940) adj i eng & fr.
1935-1940
Sjöstrand Gustaf Samuel (1849-1932) adj i
1882-1915
Sjöström K H Lambert (1865-1937) adj i sv, kristendom & ty. Även rektor i Askersund. 1902-1925
Sjöö Kjell-Ove, ekonomi.
2000-2001
Skarfors Inga (1903-2004) gymnastikdirektör.
1954-1967
Skarfors Ragnar (1902-2000) gymnastikdirektör, tidigare i Visby.
1937-1965
Skårman Göran (1906-1989) teckning.
1945-1971
Sköldberg Leif, ma & da.
1987-1989
Smith Arvid (1877-1949) fil dr, lektor i eng & franska, tidigare i Gävle.
1930-1942
Spetz Åke (1917-1986) fil lic, lektor i kemi.
1960-1981
Steinbeck Rudolf (1939-2004) ty.
1986-1990
Stenberg Christoffer, idrott & fil.
2009-2010
Stendahl Bror, sv, en & sp.
2004-2005
Stenqvist Lisbeth (f. 1936) fr & sp.
1972-2001
Sternö Göran, soc. kunsk & konsum. kunsk.
1979-1980
Storck-Flood Brita (1918-2006) adj i sv & hi.
1954-1983
Stroh Franz (1923-2006) fil lic, lektor i tyska, univlektor i Sthlm 59.
1970-1988
Strömberg Jan (f. 1945) spec.idrott.
2002-2012
Strömstedt August, ty & eng.
1941-1942
Ståhl Olsson Christina (f. 1950) bildlärare.
Sundberg Karl Josef (1906-2003), teol lic, lektor i kristend., tidigare i Umeå.
Sundin Roland (f. 1960) musik.
Swartling Ulrika, fil.
Svedén Gunnar (1910-1993) adj i geo & bio, senare i Örebro.
Svedmert Åke, ekonomi.
Svensson Aron (1863-1933), fil dr, lektor i matte & fysik, Västervik 01-13.
Svensson Christer, en & hi.
Svensson Erik (1894-1962) fil dr, lektor i ma & fy, docent vid Stockholms högsk 1935.
Svensson Torsten, slöjd, stationerad på Folkungaskolan.
Svensson Åke (f. 1935) eng, ty & fr.
Sverneskog Maria, ty.
Svärdh Katarina (f. 1958) sh & soc.kun.
Söderberg Hadar (1909-1995) adj i sv & latin, tidigare i Skara.
Söderberg Tom (1900-1991) fil dr, adj i sv & hi, senare lektor i Hälsingborg.
Söderqvist Olof Elias (1867-1927) fil dr, lektor i hi & ge, tidigare i Malmö.
Sörensson Anna-Lena, sv & hi, senare riksdagsledamot.
1990-1995
1954-1973
1992-1994, 1999-2001
2010-2012
1947-1958
1994-1996
1897-1901, 1913-1928
2007-2008
1937-1959
1976-1977
1963-1968, 1976-1997
1991-1992
1993-1999
1958-1975
1942-1949
1916-1927
1990-1991
Teiling Einar, geo & biol. Ordinarie tjänst som lektor vid seminariet.
Teke Hans, fil.
Ternström Martin, sh, senare på Folkungaskolan.
Tesser Viktor (1909-1972) teckning.
Tholander Michael, ps, senare bitr professor LIU.
Thomasson Johan B (1887-1968) sv & krist. Ordinarie tjänst som lektor vid seminariet.
Thoor Anita (f. 1936) musiklärare.
Thydell Bo, data, även på Berzeliusskolan.
Thörning Daniel Gustaf (1857-1947) adj i
Torgård Salomon (1885-1972), fil dr, lektor i biologi, adj i biol & geog i Kalmar.
Tormalm Ann-Mari (f. 1939) sv, även författare.
Tronnersjö Maria (f. 1942) re & sv.
Turner Elisabet, en.
Törner Bror Gustaf (1881-1926) adj i sv, ty & eng.
1941-1942
2003-2004
1987-1988
1944-1949
1995-1996
1941-1944
1975-1997
2002-2003
1895-1922
1927-1951
1984-1988
1976-1977, 1984-2010
2005-2006
1918-1926
Uggla Inga-Britt, musik, ordinarie på Folkungaskolan.
Uhler Arvid (1893-1947) fil dr, lektor i matte och fysik, lektor i Sthlm 1937.
1988-1989
1928-1937
Wahrberg K A Paulus (1858-1938) adj i
1900-1923
Wakeham-Ragnar Karin (f. 1960) sh & ge.
1997-2006
Walan Åsa, nk, bi & ke. Senare på Berzeliusskolan.
1993-1995
Wallander Barbro (1909-1975) teckning, senare vid Elsa Brändström.
1947-1967
Wallander Nils (1875-1958) adj i ty, hi & geog, rektor vid Ljungstedtska skolan.
1907-1941
Wallensten Ivar (1917-2010) kristend, hi & geo, senare adj vid Rudbeckianska.
1953-1956
Wallentin Bengt (1937-2014) eng & ty.
1964-1967
von Vegesack Viktor (1883-1937) kapten, gymnastikdirektör, undervisar även i fäktning.1921-1937
Weinhardt Christer (f. 1940) hi, sh & soc.kun.
1966-2006
Wennerberg Rune (f. 1929) lektor i nk.
1985-1994
Wennerblad Erik (1892-1974) adj i ty & eng, tidigare i Umeå.
1944-1958
Werner Margareta, nk, ordinarie tjänst på Elsa Brändström.
1969-1974
Westling Lars (1930-2000) adj i ma & fy, senare metodiklektor vid LIU.
1958-1968
Westling Thor (1890-1951) adj i ma, fy & kemi, senare i Stockholm.
1927-1939
Wibeck Britt-Marie, handelslärare.
1996-1997
Viberg Bertil (1892-1975) adj i ma & fy, tidigare i Oskarshamn.
1939-1958
Widell Carl David (1875-1948) adj i sv & ty, senare Göteborg.
1912-1917
Wier Alf, ma & fy, ordinarie tjänst som lektor på Berzeliusskolan.
1996-1998
Wik Agneta (f. 1945) sv & ty, tidigare på Berzeliusskolan och ALG.
2008-2013
Willén Josua (1891-1959) adj i sv & ty. Har målat och skänkt flera tavlor till skolan.
1922-1954
Wingårdh Stig (f. 1924) civilekonom, lektor i ekonomi.
1971-1989
Wirsén Carl-Erik (1923-2000) fil lic, lektor i sv & eng, senare på St Lars.
Witt Gustav (1887-1947), fil dr, lektor i ma & fy, tidigare lektor i Skara.
Wiwe Ruben (f. 1971) fil, ty & latin, senare i Stockholm.
Vänerman Olof Hugo (1853-1923) adj i
Wännlund Gösta (f. 1931) handelslärare, tidigare på ALG.
Wänquist Rickard, data.
1968-1969
1920-1947
2003-2014
1885-1918
1982-1994
1997-1999
von Zeipel Fredrik (1916-1999) adj i eng & fr.
Zethson Samuel, musik.
1957-1981
1987-1988
Åberg Lisa, sh & sv, senare på Berzeliusskolan.
Åhrberg Arne, gymnastik.
2011-2013
1941-1942
Ödling Christina, ps.
Öfverström Christel (f. 1949) hi, sv & drama, senare vid LIU.
Öhrbom Carl-Erik (f. 1937) en & sv.
Örås Ralf, ekonomi.
Öster Johannes (1902-1975) fil.lic, geo & biol.
1976-1977
1984-1996
1976-1995
1983-1984
1938-1946
Lärare i aktiv tjänst 2015
Larsson Hans, nk, ma & ke.
Nord Marie, hi, sv & en.
Eriksson Jan, ma & fy, tidigare i Kisa.
Rehme Hedbäck Cecilia, nk & ke.
Struble Daniel, sh, sv & en.
Nyström Magnus, nk & ma, senare rektor och från 2015 enhetschef.
Appelgren Birgitta, bild, tidigare på Berzeliusskolan.
Kihlstedt Anne-Marie, sv & en.
Brynhildsen Lena, lektor i bi, ke & nk.
Lindmark Ingrid, musik & sv.
Selhammar Roger, ma & ke.
Uddhammar Hillevi, idrott & en.
Bate-Holmberg Elisabet, ty & sv.
Johansson Marie, nk & bi.
Morin Annika, en & fr.
Uhlin Lars, ma & fy, senare rektor. Tidigare i Tranås.
Granbom Cecilia, bi & nk.
Hammers Peter, ge & sh, tidigare i Norrköping.
Halldin Kerstin, ps, fr & en.
Nilsson Monica, en & sv, senare IB-koordinator.
Olander Kristina, en & sv, tidigare Birgittaskolan.
Sköld Gudrun, ma & fy, tidigare på komvux.
Byström Örjan, nk, bi & ke.
Hellqvist Gun, en, sp & fr, tidigare i Vetlanda.
Waldemar Marcus, en & sv, tidigare i Norrköping.
Östryd Dennis, en & sv, tidigare på de Geer i Norrköping.
Jouannet Francesca, it & fr.
Nyberg Johanna, ke & nk.
Engström Rickard, ma & fy.
Rindö Viktoria, en & sp, tidigare på Ånestadskolan och Folkungaskolan.
Engström Maria, hi & sh.
Lindén Irene, it, tidigare på Birgittaskolan.
Mobara Katrin, ma & ke.
Stefanovic Indira, sh & hi.
Wedin Karl, sh & hi, tidigare på Vasaskolan i Gävle.
Frisberg Michael, idrott, sv & sv2.
19811981, 198919891990199019931989-1990, 199519951997199719971985-1987, 1998199819981998199819991999200020002000200020022002200220022003200320032003200420042004200420042005-
Garemark Magnus, ge & hi, tidigare på Ånestadskolan.
Påhlsson Fredrik, fil lic, lektor i musik.
Garemark Gabriella, sp & en, tidigare på Ånestadskolan.
Johansson Torbjörn, sh & ps.
Nordbeck Therese, ma & fy.
Bater Stephen, ma & fy, tidigare på Berzeliusskolan.
Jansson Camilla, en & hi.
Rappe Viveka, ma & fy.
Vinnersten David, en & sv.
Blomquist Susanne, fr & sv, tidigare på Berzeliusskolan.
Forsberg Maria, fil dr, bi, ke & nk.
Fransson Johan, sv & eng, tidigare på de Geer i Norrköping.
Lindquist Maria, ge & hi, tidigare i Norrköping.
Petersson Xantakis Anna, ke, bi & nk, tidigare på Berzeliusskolan.
Alexandersson Andreas, ma & ge, tidigare på ALG.
Vaknin Ann-Katrin, ek, tidigare på ALG.
Zetterström Bennie, sv & en, tidigare på Berzeliusskolan.
de Leon Muscute Aleida, sp & en.
Forslund Annika, ma & fy.
Gustafsson Ing-Marie, sv & re, tidigare på Rydsskolan
Holm John, bi & ke.
Hällkvist Christer, ty & sv, tidigare i Norrköping.
Karlsson Dag, ek, tidigare vid LIU.
Hult Ingemar, ekonomi & sh, tidigare på Berzeliusskolan.
Lindkvist Johan, ps, fs & re, tidigare på Folkuniversitetet.
Almén Stefan, ma & fy, tidigare på ALG.
Stålhandske Pia, fil dr, bi & nk.
Törnquist Per, ma & fy, tidigare på Platenskolan i Motala.
Lindersson Maria, spec lärare & re, tidigare på ALG.
Bergman Peter, ma & fy.
Ek Rundqvist Lena, teckenspråk.
Helber Cecilia, sv & en, tidigare på ALG.
Hellmér Anders, hi, sh & kul. hi, tidigare på Berzeliusskolan.
Karlborg Lizelotte, sv & en, tidigare på ALG.
Nastradinis Johannes, idrott & sh.
Bringnäs Berger Ulrika, idrott.
Granath Hans, ma & fy, tidigare på Berzeliusskolan.
Grape Anna, sv & en, tidigare i Åtvidaberg.
Clasén Helén, en & ma, tidigare på ALG.
Klingstedt Lars, ekonomi, tidigare på ALG.
Rosenqvist Johan, sh & hi, tidigare på ALG.
Derefeldt Sophie, sp & sh, tidigare i Norrköping.
Borger Linda, fil lic, en & sv, tidigare på Rudbeckianska.
Catic Rajka, ma & fy, tidigare på Platenskolan i Motala.
Hill Frida, sv & ps tidigare på ALG.
Hohenthal Christian, latin, ty & re.
Petterzon Rikard, re & sv, tidigare på ALG.
Rosenlind Tobias, jap.
Sjöstrand Tomas, ma, fy& da, tidigare i Mjölby.
Verlage Max, sv & sv2.
Lindborg Anita, sv.
Erlandsson John, idrott.
Ljunge Jakob, ma.
Karlsson Isabella, ekonomi, tidigare i Sandviken.
Lygnegård Gustav, fil.
Särnhammar Petra, sv & en, tidigare i Norrköping.
Håkansson Lars, ekonomi, tidigare i Åtvidaberg
200520052006200620062007200720072007200820082008200820082009200920092010201020102010201020101980-1981, 93-94, 20102000-2001, 201020112011201120122012201220122012201220122013201320132013201320132012-2013, 2014201420142014201420142014201420142014201520152015201520152015-
Rektorer/gymnasiechefer
Vaernéus (Johansson) Gustaf Albert (1861-1938) fil dr, lektor i gr & latin 1891-1901. 1901-1926
Liljeblad Josef (1872-1942) fil dr, tidigare lektor i latin & gr i Kalmar & Göteborg.
1926-1937
Larsson Hugo (1887-1987) fil dr, lektor i ty & en, senare lektor vid folkskoleseminariet.1937-1940
Ekholm Ragnar (1892-1971) fil dr, lektor i sv & ty. Lektor på skolan 56-58.
1941-1956
Lögdberg Gunnar (1902-1997) fil dr, lektor i latin & gr. Tidigare rektor i Örnsköldsvik. 1956-1968
Nordell Erik (1913-1973) fil lic, lektor i Stockholm, rektor i Kalmar och Uppsala.
1968-1970
Fahlén Olof (1918-2004) fil lic, tidigare lektor vid lärarhögskolan.
1971-1981
Björn Gösta (f. 1940) fil dr i ty.
1982-2005
Andersson Britt-Marie (f. 1949) lärare i ek, tidigare rektor i Söderköping.
2005-2015
Nyström Magnus, lärare och rektor.
2015Studierektorer/biträdande rektor eller rektor
Räntilä Viktor (1906-1990) adj i ma, fy & kemi, studierektor 66-71.
Fredriksson Per-Olof (1927-2006) adj i ma & fy.
Norman Olof (1909-1981) adj i sv & ty.
Ördell Carl (f. 1926) lektor,studierektor för vuxenutb.
Kempemo Per-Arne (f. 1938)
Hollqvist Vivian
Nordberg Birgit (f. 1944) lärare i en & ty, studierektor.
Josefsson Lars-Gunnar (f. 1947) lärare och studierektor.
Nyström Magnus, lärare och rektor.
Uhlin Lars, lärare och rektor.
1966-1971
1971-1992
1968-1974
1974-1976
1978-1979, 1982-1988
1987-1988
1988-1999
1993-2002
20022012-
IB DP Coordinator
Norling Ingrid (f. 1946) lärare och IB-koord.
Nilsson Monica, lärare, IB-koord och rektor.
2000-2007
2007-
Bibliotekarier
Jonsson Oskar (1865-1960) adj i sv & ty, tidigare i Vänersborg.
Petersson Viktor (1885-1963) fil lic, adj i geog & biol, tidigare i Eksjö.
Axelson Erik (1897-1957) adj i sv, hi & ge.
Norman Olof (1909-1981) adjunkt i sv & ty.
Djurfeldt Yvonne (f. 1928) fil kand.
Lundvall Kristina (f. 1957) bibliotekarie, senare på stadsbiblioteket.
Selbing Helena
Grahn Maria
Magnusson Tarja
Fogelberg Carlsson Lena
Eriksson Sofia
1912-1933
1933-1935
1935-1945
1945-1967
1967-1993
1993-2012
1994-1995
1995-1996
1999-2000
20002013-
Skolsköterskor
Flygare Agnes (1902-1990)
Christer Anna Maria (1909-1966)
Brittmark Bodil (1922-2004)
Önneby Stina (1917-2001)
Strotz Maj-Britt (f. 1938)
Westman Gunvor (1935-2007)
Hackelsjö Britt-Louise
1945-1947
1947-1966
1967-1969
1969-1982
1982-2003
1985-1987
2003-
Skolkuratorer
Elmquist Anne-Marie (f. 1925)
Falklöf Barbro (f. 1928)
Lindhé Inger (f. 1929)
Qvarsell Solveig (f. 1942)
Wilén Helena (f. 1946)
Glensk Karin (f. 1947)
1958-1961
1961-1965
1965-1966
1966-1969
1969-1972
1972-1976
Lundin Stefan (f. 1948)
Bergström Birgitta
Öberg Sofie (f. 1973)
Jeraeus Malin
1976-2005
1997-1999
2005-2014
2015-
Syo-konsulenter/ Studie- och yrkesvägledare
Sunesson Jonas (f. 1947)
Petersson Jan (1946-2012)
Lindh-Köhler Ulla
Kempemo Ingrid (f. 1936)
Eriksson Ulla-Britt
Wännlund Birgitta (f. 1945)
Hultman Bertil
Käll Merle
Larsson Monica
Dahlberg Johan
Ragnar Magdalena
Wallin Jennie
1972-1973
1973-2011
1981-1982
1982-1986
1983-1984
1985-1991
1989-1990
1991-1992
2011-2012
2011-2013, 201420132015-
Vaktmästare
Claeson Carl Johan (1855-1935)
Karlsson Ejnar (1900-1992)
Karlsson Karl Ludvig (1871-1943) gymnastikvaktmästare.
Nilsson/Nobäck Gustaf (1897-1959)
Samuelsson John (1904-1973) gymnastikvaktmästare.
Nordh Sture (1911-1999)
Gustavsson Åke (1913-2002)
Ahlsén Tage (f. 1928) gymnastikvaktmästare.
Berger Arne (1915-1996)
Drangel Åke (f. 1936)
Ulvan Henry (f. 1930)
Grönlund Claes
Wegman Stefan (f. 1961) senare på Berzeliusskolan.
Nilsson Kent (f. 1949)
Lindholm Arne
Sölvberg Joakim (f. 1979)
Brahim Bobil skolvärd/vaktmästare
Karlsson Thomas
Karlsson Tom
1881-1931
1921-1966
1922-1939
1931-1956
1940-1969
1957-1975
1966-1978
1969-1970
1974-1980
1978-2002
1980-1996
1984-1985
1998-2006
2002-2014
2006-2009
2006-2014
200720102014-
Institutionstekniker
Lindholm Lars-Erik (f. 1929)
Nilsson Carl-Axel (f. 1950)
Larsson Åke
Möller Nils (f. 1944)
Gyllenbreider Lars
1967-1992
1985-1991
1989-1991
1991-2009
2005-2007
Administrativ personal
Grönlund Inga (f. 1925) skolassistent.
Hackl Birgit (f. 1935) biblioteksassistent.
Steiner Ekström Anna, HR-konsult/ekonom
Henningsson Gunilla (f. 1947) adm ass.
Broms Britt (f. 1950) adm ass.
Johansson Liselott, adm ass.
Lönn Pia, adm ass.
Karlsson Sara, adm ass.
Johansson Tina, adm ass.
1963-1990
1968-1999
19861999-2010
1999-2013
2001200820112013-
Andersson Jakob, bibl ass.
Hahn Bodil adm ass.
Eriksson Marie adm ass.
201420152015-
Statistisk kuriosa
Lite kort statistisk kuriosa kan alltid lätta upp så här på slutet av en matrikel.
Antal år på skolan
Av alla lärare på skolan är det fyra som har arbetat i hela 41 år på skolan. Det är Per-Olof
Fredriksson, Maire Landervik, Marianne Edlund och Christer Weinardt. I 40 år arbetade Ulla-Stina
Eskilsson och i 39 år Astrid Edlund. I 38 år arbetade Ingrid Andersson och i 37 år Sven Lilliedahl
och Catharina Boo.
Men de två som arbetat allra längst är dock vaktmästare. Lärjungarnas faderlige vän Carl Johan
Claesson arbetade hela 50,5 år på skolan och hans kollega Ejnar Karlsson var 46 år på skolan. Syokonsulenten Jan Petersson var 39 år på skolan.
Släktskap
Flera lärare som arbetat på skolan har varit släkt med varandra på olika sätt. Exempelvis lektor
Björn Rehme har liksom sina båda döttrar Sofi och Cecilia arbetat på skolan. Domprostinnan Viola
(Vivi) Hammers har arbetat här liksom hennes sonson Peter Hammers. Ett stort antal äkta par har
också funnits på skolan genom åren. I tiden för jubileet är det mig veterligen tre par på skolan.
Många lärare har också genom åren själva varit tidigare elever på skolan. Av idag aktiva lärare kan
nämnas Marie Nordh, Anne-Marie Kihlstedt, Daniel Struble, Christer Hällkvist, Torbjörn Johansson,
Camilla Jansson, John Holm, Dag Karlsson och Lars Håkansson.
Ålder
Av före detta kollegor så är det några som blivit mycket gamla. Äldst av alla är förra
gymnastikdirektören Inga Skarfors följd av rektor Hugo Larsson, båda blev dryga 100 år. Nästan 99
år blev Göta Löfgren. Ragnar Skarfors och Gunvor Landgren blev 97 år och Karl Josef Sundberg 96
år.
Den äldsta läraren i aktiv tjänst torde vara 82-åriga Alf Hansson som fortfarande under
jubileumsåret arbetat och haft stödundervisning i engelska.
Äldsta katedralläraren i livet hösten 2015 torde vara Rune Kvist som blir 93 år veckan före jubileet.
Yngst är Max Verlage, blott 26 år gammal.
För olika sorters ovärderlig hjälp vill jag slutligen tacka Hans Larsson, Cecilia Rehme Hedbäck,
Anna Steiner Ekström, Marie Nordh, Karl Wedin och Marie Eriksson.
Linköping oktober 2015
Anders Hellmér