Mini-Röris 5 - Ålands Idrott

Välkommen till Mini-Rörisutbildning
med Friskis&Svettis i Mariehamn. Torsdag den
29/10 2015 kl 8.30-12. Vi är i judosalen på
Idrottsgården.
FÖR BARN OCH LEKFULLA VUXNA
Mini-Röris 5 är lekfull jympa för barn
mellan tre och sex år. Är du förskollärare kan du leka och jympa med barnen på jobbet.
Är du förälder, mormor, farfar eller äldre syskon kan
du köra programmet hemma.
För barn och lekfulla vuxna
Mini-Röris 5 är ett lekfullt rörelseprogram för barn mellan
två och sex år. Är du förskolepedagog kan du leka och jympa med
barnen på jobbet. Är du förälder, mormor, farfar eller äldre syskon
kan du köra programmet hemma.
Rörelseglädje tillsammans
Mini-Röris 5 är enkelt och passar lika bra ute som inne. Temat är tillsammans och vi rör oss i djungeln.
Grundpasset är uppdelat i fem delar: start, på golvet, uppe, varva ner och vila. Delarna kan användas var för
sig eller tillsammans. Hela programmet är cirka 20 minuter. Inga träningskläder behövs.
Yoga och Hör & Gör
Förutom grundpasset innehåller Mini-Röris 5 två bonuspass:
Kompisyoga är ett cirka 13 minuters lekfullt yogapass som bjuder in till fokus och lugn. Med fokus på andning och närvaro ger passet plats för ett möte med både sig själv och kompisarna utan inslag av prestation.
Hör & Gör utmanar och överraskar med ljud kopplade till olika rörelser. Här tränas framförallt uppmärksamhet och hörselsinnet.
Rörelsekort
Som ytterligare ett verktyg för att få in korta rörelsepauser under dagen finns rörelsekorten.
SVARSKORT
Anmälan och frågor
Ålands Idrott, Lena Eriksson tel. 018 - 172 27 eller via
e-post: [email protected]
Kostnad: 70 euro/person.
Ja, vi kommer till Mini-Röris utbildningen i Mariehamn
den 29/10 2015.
Arbetsplats:
_______________________________________________________________________
Fakturaadress:
_______________________________________________________________________
Kontaktperson:
_______________________________________________________________________
Tel:
_______________________________________________________________________
Mailadress:
_______________________________________________________________________
Deltagare
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________
Sista anmälningsdag: 15 oktober 2015.
Maila svarskortet till: [email protected]
Bekräftelse kommer att skickas till den mailadress som uppgivits i anmälan.
Välkommen till en kul dag med Friskis&Svettis Norrtälje!