Klassificering av synskadekategorier

Rutindokument
Arbetsområde, t ex klinik
Godkänd av
Sida
1 av 2
Godkännadedatum
Ansvarig för uppdatering
Version
Klassificering av synskada
WHO:s synskadekatagorier och omarbetning av Eva Lindstedts synnivåer
Synprestation
Läser vanlig text på normalt läsavstånd.
Ser TV och svarta tavlan.
Mycket små leksaker och föremål. Byggsatser
Detaljer i bilder. Trä pärlor. Sy större stygn.
Strössel, smulor. Bokstäver, siffror,ej liten text
Synsfär
Ej märkbart
reducerad
Synskärpa
> 0,3
Kategori
0
max mindre än - min
synskärpa
Benämning av synhandikapp
lätt synnedsättning
< 0,8 - 0,3
Rätt god
men ej detaljer
på långt håll
> 0,1 - 0,3
1
<0,3 - 0,1
måttlig synsvaghet
3-4m
> 0,05 - 0,1
2
< 0,1 - 0,05
uttalad synsvaghet
”Titta-nära”-beteende. Ser inte bilnummer på
långt håll. Sätter sig nära TV, vissa problem
med att se på svarta tavlan i skolan.
Mindre leksaker, Kulor och bollar. Pussel och
större bilder. Kortspel. Lego. Russin, flingor,
chokladlinser. Strössel klaras ibland.
Rutindokument
Arbetsområde, t ex klinik
Godkänd av
Sida
2 av 2
Godkännadedatum
Ansvarig för uppdatering
Version
Ledsyn ganska bra. Bollspel kan vara tveksamt.
Cykling går ibland. Vid synpuppgifter på
nära håll: ”Titta-nära”-beteende.
Känner igen ansikten på nära håll. Stora leksaker,
t.ex. mjuka djur, dockor, bollar, matservis,
nappflaska, bestick, möbler, kläder. Ledsyn,
tveksam, nivåskillnader svårt. Som regel ej
bollspel.
Känner igen ansikten på mycket nära håll.
Stora, färggranna föremål. Ledsyn tveksamt
0,5 - 1 m
< 0,5 m
Blind
0,02 - 0,05
P - 0,02
3
4
5
9
< 0,05 (Fr 3 m) - 0,02
och/eller synfältsinskränkning
5-10 från centrum
(10 - 20 )
grav synskada med små
synrester
grav synskada med
<0,02 (Fr 1 m) P(ljuspermycket små synrester
ception) och/eller synfältsinskränkning
med central rest <5, 10

grav synskada
ej P
inga synrester
osäker