Fiber till hemmet

VALFRIHET
– helt i din smak
BESTÄLLNING - Söderhamn NÄRA Fiber till hemmet
Personnummer
Namn
Faktureringsadress
Postnr & Ort
Mobiltelefon
Telefon
E-post
Leveransadress inkl fastighetsbeteckning
Jag är redan kund hos Söderhamn NÄRA
och vill byta uppkoppling till fiber. Mitt kundnummer
Anslutningskostnad. (Reservation för hus med flera hushåll, kontakta Söderhamn NÄRA)
Jag betalar 7 500 kr vid anslutningen
Fast boende
Fritidsboende
Kunden står för grävning samt förläggning av optoslang och markeringsband på sin egen tomt. Söderhamn NÄRA står för slang, markeringsband, skarvning av kanalisation, håltagning och
inblåsning av fiber samt montering av fiberkonverter. Söderhamn NÄRA lämnar av i fiberkonverter, och ansvarar inte för kundens fastighetsnät.
Söderhamn NÄRA bredband och TV via fiber
Lananslutning (0,5/0,5 Mb)
Lananslutning (10/10 Mb)
Lananslutning (30/10 Mb)
Lananslutning (100/10 Mb)
Månadsavgift 169 kr
KabelTV-anslutning
Månadsavgift 102 kr
Månadsavgift 235 kr
Månadsavgift 285 kr
Månadsavgift 345 kr
Avtalsperiod
Avtalet är ett tillsvidareavtal med en månads uppsägningstid för båda parter. Beställningen är bindande och jag godkänner att
Söderhamn NÄRA lagrar mina uppgifter för databehandling enligt personuppgiftslagen. För att leverans ska kunna ske krävs att tekniska
förutsättningar råder. Leverans sker inom skälig tid efter sedvanlig kreditprövning.
I övrigt hänvisar vi till Söderhamn NÄRA, allmänna villkor – privat samt allmänna villkor. Samtliga priser är angivna inklusive moms.
Ort & Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Box 94, 826 22 Söderhamn. Telefon 0270-766 00. Fax 0270-411 03.
[email protected] • www.soderhamnnara.se
Tejp
Söderhamn NÄRA
ger hushåll och företag tillgång till
Internet, TV och telefoni
från en och samma fiberkabel.
Vik
Söderhamn NÄRA
Svarspost
800 040 800
826 20 Söderhamn
Tejp