Vill vi ha fastighetsstyrd verksamhet eller verksamhetsstyrd fastighet

En samlad process i samverkan för planering
och byggnation av särskilt boende inom
äldreomsorgen –
Erfarenheter från Umeå kommun
Här är vi
• Åsa Zackrisson fastighetsförvaltare Fastighet.
Har lokalägare- och hyresvärdsroll
• Åsa Jernbom samordnare Socialtjänsten.
Framställer socialtjänstens behov ur
verksamhetsperspektivet
• Agneta Nilsson byggprojektledare Fastighet.
Har byggherreroll
Nya kulturhuset
IKEA bygger nu ….
Befolkningsprognos
9 500 fler Umebor till 2023
Äldregruppen 80+ växer mest
2 200
2 000
1 800
1 600
Förändring
1 400
1 200
1 000
800
2013-2017
600
2017-2023
400
200
0
-200
-400
-600
-800
65-79
80-
5 km
Kommunala markytor
Begränsningar
markerade med rött
Här fick vi tomten
Detaljplan process
Kommentarer Åsikter från grannar
Länsstyrelsens beslut
Var ska hackspetten ta vägen?
Så här jobbar vi
Vår värdegrund- vår vision
• Omtanke
• Öppenhet
• Medskapande
Utformning
•
•
•
•
•
•
Enkel och logisk planlösning
Överblickbarhet
Visuell tydlig miljö
Utblickbarhet med högt dagsljusinsläpp
Berikande utemiljö
Omsorgsfull inre miljö
Fokus på planering
• Trygg miljö för brukare
• God arbetsmiljö för medarbetare
• Långsiktigt hållbara materialval
• Teknik som stöd och trygghet
• Brandsäkerhet
• God hygien
….……våga sia in i framtiden
Vi tänkte vidare…..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Färgsättning & belysning som stöd
Miljö att delta eller iaktta
Teamkontor
Väl tillagna hygienrum
Lounge
Rum-i-rummen
Fråga mig funktion
Chefen på plats
Värme, ljus & aktivitet
Säker utemiljö
Information
Inredning
Förväntningar
Krav
Engagemang
Våga
Lust
Kreativitet
Lyhördhet
Samverkare
Intresse
Förståelse
• Tydliga underlag och beslut
• Väl insatt i förutsättningar
• Intresse för- och kring
brukare och verksamhet
• Påläst kring lagar och krav
• Smarta tekniska möjligheter
• Brukaren i fokus
Äldreboende 2014
Utemiljö
Brukarens bostad
Nästa projekt
Samverkanshus med äldreboende och förskola i ett
Nyckel till framgång