INSPIRED LIVING & DESIGN

TEXTILES
POSTCARDS
PHOTO PRINTS
INSPIRED LIVING
& DESIGN
HOUSE OF BEATNIKS / PRODUCT CATALOGUE 2015 / 16
PHOTOGRAPHY, PRINTS
AND DESIGN BY P. ALGEDE
TEXTILES
xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
FOREST - TEA TOWEL
FOREST - TEA TOWEL
green
red
CLEMATIS - TEA TOWEL
MOLN - TEA TOWEL
FOREST - TEA TOWEL
blue
dusty blue
blue
MOLN - CUSHION COVER
MARELD- CUSHION COVER
SKYMNING- CUSHION COVER
dusty blue
gray
gray
CUSHIONS & TEA TOWELS WITH PHOTOGRAPHIC PRINTS / ORGANIC COTTON
TEXTILES
xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
CUSHIONS WITH PHOTOGRAPHIC PRINTS / SAMMET VELVET
MARELD- CUSHION COVER
SKYMNING- CUSHION COVER
blue
blue
MARELD- CUSHION COVER
SKYMNING- CUSHION COVER
green
green
TEXTILES
xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
CUSHIONS WITH PHOTOGRAPHIC PRINTS / SAMMET VELVET
MARELD- CUSHION COVER
SKYMNING- CUSHION COVER
red
red
TEXTILES
VIOLA - CUSHION COVER
khaki / pink
xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxx
CUSHIONS WITH HANDMADE ILLUSTRATIONS / LINEN 40% COTTON 60%
SVERIGE - CUSHION COVER
blue / yellow
POSTCARDS
The photographs expose the
elegance and pride of these
feathered creatures, presented
without surroundings and
background, making it look like
a sketch.
A5 CARDS / PHOTOGRAPHIC PRINTS / FEATHERS
#1 NECK-TIE
#2 NECK-TIE
#3 NECK-TIE
#4 NECK-TIE
pink
gray
pink
yellow
#5 FEATHER SKIRT
#6 FEATHER SKIRT
#7 FEATHER SKIRT
#8 FEATHER SKIRT
purple
natural
blue
pink
#9 OSTRICH
#10 OSTRICH
#11 OSTRICH
#12 OSTRICH
blue
pink
natural
pink
#2 SKOG
#3 SKOG
#4 SKOG
#5 SKOG
#6 SKOG
#7 SKOG
#8 SKOG
#9 SKOG
yellow
green
blue
pink
#10 SKOG
#11 SKOG
#12 SKOG
green
blue
pink
POSTCARDS
#1 SKOG
These motifs are
photographed in the
beautiful mountains of
Dalarna, Sweden.
A5 CARDS / PHOTOGRAPHIC PRINTS / FOREST
POSTCARDS
These motifs of thistle,
clematis and ball flowers
are photographed at
Österlen, the gorgeous
south peak of Sweden.
A5 CARDS / PHOTOGRAPHIC PRINTS / FLOWERS
#1 CLEMATIS
#2 CLEMATIS
#3 CLEMATIS
#4 CLEMATIS
#5 CLEMATIS
purple
blue
green
gold
pink
#6 THISTLE
#7 THISTLE
#8 THISTLE
#9 THISTLE
#10 THISTLE
natural
green
dark purple
light blue
purple
#11 BALL FLOWER
#12 BALL FLOWER
natural
light blue
PHOTO PRINTS
POSTERS / PHOTO PRINTS
GALLERIA VITTORIO EMANUELE II, MILANO P. ALGEDE
MOONLIGHT
50x70
THE BRIDGE
70x100
50x70
VA VA VOOM
70x100
50x70
MILANO
70x100
30x40
ISTANBUL
50x70
70x100
ORIGINAL BEAT
50x70
70x100
50x70
70x100
PHOTO PRINTS
30x40
DEEP WATER
30X40
50x70
VIEWPOINT
70x100
50x70
70x100
PHOTOGRAPHER
GIRL ON FIXIE
30x40
30x40
50x70 50x70
THE BRIDGE II
70x100
50x70
BEHIND GLASS
70x100
GÖTEBORG ROOFTOPS
P. ALGEDE
ROOFTOPS OF GOTHENBURG
ÖRESUND SUNSET
30x40
50x70
70x100
50x70
ÖRESUND BRIDGE
70x100
POSTERS / PHOTO PRINTS / PEOPLE, PLACES & ARCHITECTURE
50x70
70x100
50x70
ST KILDA BEACH
70x100
50x70
70x100
VAT T E N : / J a g b l i c k a r u t m o t h a v e t o c h k ä n n e r s o l e n s s t r å l a r i a n s i k t e t . B l ä n d a n d e o c h v ä r m a n d e p å s a m m a g å n g . Va t t n e t g n i s t r a r i t u s e n
nyanser av blått. Vågorna skvalpar och sveper in över stranden. Strandkantens små stenar omsluts av vattnet, försvinner i vågorna för att snabbt
b l o t t a s i g e n . R o f y l l t o c h ro g i v a n d e . V å g o r n a r u l l a r i n o c h t i l l b a k a u t t i l l h a v s i g e n . J a g a n d a s , f y l l e r l u n g o r n a m e d l u f t . H a v s l u f t . V i n d e n s m e k e r
m i n k i n d , m i n p a n n a o c h m i n a x e l , t a r t a g i m i t t h å r. E n h å r t e s t k i t t l a r m i n h a k a . J a g j a g a r v å g e n ö v e r s t e n a r n a . S t a n n a r. A n d a s i g e n . P l o c k a r
u p p e n s l ä t s t e n s o m s o l e n v ä r m t u p p . L ä g g e r d e n i h a n d f l a t a n , s l u t e r h a n d e n . B l u n d a r. K ä n n e r v å g o r n a s v e p a ö v e r m i n a f ö t t e r , k ä n n e r k r a f t e n
t a t a g i m i n a a n k l a r. K ä n n e r s a n d e n f ö r s v i n n a u n d e r f ö t t e r n a n ä r v å g e n r i n n e r u t t i l l h a v s i g e n . J a g f ö l j e r m e d . K a s t a r s t e n e n m e d e n l ä t t h a n d ,
h ö r e t t k l u c k a n d e l j u d n ä r d e n l a n d a r l ä n g re u t i v a t t n e t . B ö j e r m i g n e d o c h s m e k e r v a t t n e t s y t a , h u k a n d e s v i d s t r a n d k a n t e n . P l o c k a r u p p e n
n y s t e n o c h re s e r m i g u p p i g e n . A n d a s d j u p t . K ä n n e r d o f t e n a v a l g e r o c h s a l t , i n t e n s i v o c h f r i s k . D o f t e n a v h a v. S l ä p p e r g re p p e t o m s t e n e n
s o m s j u n k e r n e d i v a t t n e t . H o r i s o n t e n s u d d a s u t o c h h i m l e n b l a n d a s m e d h a v e t . J a g s e r i n t e l ä n g re v a r v a t t n e t s l u t a r o c h l u f t e n t a r v i d . B a r a
g n i s t r a n d e s t r å l a r f r å n s o l e n s o m d a n s a r p å v å g o r n a , re f l e k t e r a s o c h m u l t i p l i c e r a s . J a g f ö r l o r a r k ä n s l a n a v t i d o c h r u m , e l l e r k a n s k e v a r d e t
alltid en illusion? Jag känner stenarna under fötterna när jag långsamt låter mig dras med, ut i vattnet. Känner sanden ta vid och formationerna
s o m b i l d a t s a v v a t t e n s t rö m m a r n a . L å n g s a m t m e n b e s l u t s a m t l å t e r j a g v a t t n e t o m s l u t a m i n a b e n , m i n m a g e o c h m i t t b rö s t , l i k t e t t s i d e n l a k a n .
F ö r t ro l l a d . J a g t r a m p a r i f r å n m e d f ö t t e r n a s a m t i d i g t s o m j a g t a r e t t s t o r t s i m t a g , h ö r l j u d e t a v v a t t n e t s rö re l s e r u n t m i n k ro p p . O m f a m n a s a v
havet. Salt och ljuvt. I nästa simtag går jag under ytan, dyker och glider genom vattnet, känner mig graciös. Ljudet ersätts av ett annat, mer
i s o l e r a t o c h a v v a k t a n d e . L u g n e t . T i d e n s t å r s t i l l a . J a g re s e r m i g m o t y t a n i g e n , t a r f a r t u p p å t . Va t t n e t s m e k e r m i n k ro p p , p re s s a s f ö r b i . V i d e l a r
k r a f t e n , h a v e t o c h j a g . J u s t n ä r h u v u d e t n å r l u f t e n i g e n ä r j a g e n n y m ä n n i s k a . P å n y t t f ö d d , f y l l d m e d n y o c h re n e n e rg i . D e n g a m l a s v e p s u t m e d
v å g o r n a , l å n g t u t t i l l h a v s , f ö r s v i n n e r. J a g k ä n n e r m i g l ä t t s o m e n f j ä d e r. I n s p i re r a d o c h re d o a t t s ä t t a i g å n g t i d e n i g e n , a t t m ö t a b r u s e t m e d
e t t l u g n s o m k o m m e r i n i f r å n . K ä n n e r s o l e n s s t r å l a r s o m v o re d e t f ö r s t a g å n g e n , s e r v a t t n e t s a l l a n y a n s e r a v b l å t t . S e r k l a r t o c h t y d l i g t a t t d e t
inte finns en början eller ett slut på varken himmel eller hav, känner magin och kraften som havet i mig sått.
E L D : / S o le n h a r j u st g å t t n e d b a ko m t r ä d to p p a r n a m e n v ä r m e n d rö j e r k va r i s k y m n i n g e n . R ö d h a ke n s s å n g p å m i n n e r o m a t t v å re n p å r i k t i g t ä r
h ä r m e d s i n a l å n g a , l j u s a k v ä l l a r. V i s a m l a s v i d e l d e n , d e t k n a s t r a r o c h s p r a k a r. L u f t e n ä r l a d d a d m e d s p ä n n i n g o c h f ö r v ä n t a n , m e n f ö r l ö s e s i
s a m m a ö g o n b l i c k s o m n å g o n k n ä p p e r p å st r ä n g a r n a a v n y lo n . L å n g s a m m a t i l l e n b ö r j a n , t reva n d e , f ö r a t t s e d a n b i l d a e n m e lo d i . F i o le n s m ö r k a
t o n e r t a r v i d o c h f ö r t r o l l a r. F y l l e r k r o p p e n m e d e n p i r r a n d e k ä n s l a , j a g r y s e r a v v ä l b e h a g . B l u n d a r o c h n j u t e r. S n a r t ä r a l l a i n s t r u m e n t e n m e d
o c h s k a p a r r y t m e r s o m f å r h e t ta n a t t st i g a . J a g d ra s u p p p å f ö t te r o c h f ö l j e r m e d . L å te r st r å k a r n a s r y t m e r ta öve r m i n k ro p p . L å te r k ä n s lo r n a
ta u t t r yc k i rö re l s e r s o m st i m u le ra r k ro p p o c h s j ä l . I n te n s i v t o c h e l d i g t . J a g rö r m i g p å e t t s ä t t s o m j a g a l d r i g g j o r t f ö r u t . S a m t i d i g t s o m j a g
tänkt tanken inser jag att det är en dans jag alltid kunnat. Ett språk jag förstår och kan tala. Tidlöst och världsligt. Jag känner de andras
n ä r v a ro l i k a t y d l i g t s o m m i g s j ä lv , v i d e l a r st u n d e n . J a g k ä n n e r a t t j a g lev e r , f å r n ä r i n g g e n o m d a n s e n . E n e rg i n f l ö d a r o c h j a g b e f i n n e r m i g i
e t t r u s a v l y c k a . P l ö t s l i g t k ä n n s d e t s o m a t t j a g l y f t e r. J a g h ö r t y d l i g t k j o l t y g e t s f r a s a n d e l j u d , j a g h ö r m i t t h j ä r t a b u l t a o c h b l o d e t p u l s e r a .
Jag förlorar känslan av tid och rum, jag svävar och virvlar runt som lågorna i elden. Passionen i min mage skapar gnistor i mina ögon. Det
finns bara denna stunden just nu och den behåller jag inom mig, djupt och starkt, för att alltid bära med mig. Jag kan alltid gå tillbaka till
d e n n a p l a t s i m i t t h j ä r t a , d ä r l y c k a n ä r t o t a l . J a g ä r l i v s g n i s t a n , k r a f t e n s o m v i l a t b a k o m t r ä d e n o c h n u v ä c k t s t i l l l i v.
MOLN: / Ett moln är en synlig kolloid ansamling av små partiklar, i regel mycket små vattendroppar, iskristaller eller bådadera, som
sv ä va r f r i t t i a t m o s f ä re n . E t t m o l n k a n o c k s å i n n e h å l l a f ly ta n d e e l le r fa sta g a s - , rö k - e l le r sto f t p a r t i k l a r , s o m exe m p e lv i s h ä rsta m m a r f r å n
v u l k a n u t b r o t t e l l e r s a n d s t o r m a r. D i m m a s k i l j e r s i g f r å n m o l n e n d a s t g e n o m a t t d i m m a n n å r ä n d a n e r t i l l m a r k e n . M o l n b i l d n i n g u t g å r v a n l i g e n
från mycket små partiklar, kondensationskärnor, på vilka vattenånga antingen kondenserar och bildar små droppar eller deponerar och
b i l d a r s m å i s k r i s t a l l e r. I s k r i s t a l l e r k a n ä v e n b i l d a s f r å n f r u s n a m o l n d r o p p a r. E n s å d a n d r o p p e e l l e r k r i s t a l l i h o p m e d m i l j o n e r a n d r a ä r f ö r
o ss s y n l i g s o m m o l n . S o m re g e l s k a p a s m o l n e n i s a m b a n d m e d ve r t i k a l a l u f t rö re l s e r , s o m exe m p e lv i s ko n ve k t i o n , l u f t s o m t v i n g a s öve r e n
h ö g r e l i g g a n d e t e r r ä n g e l l e r s t o r s k a l i g a l u f t r ö r e l s e r i s a m b a n d m e d v ä d e r f r o n t e r. M o l n b i l d n i n g ä r e n f ö l j d a v a t t a t m o s f ä r e n ä r e n b l a n d n i n g
av ämnen med olika aggregationstillstånd. Därför är det inte bara jorden som har moln, utan många himlakroppar med atmosfär har det.
Beroende på atmosfärens sammansättning och temperatur kan de bestå av andra ämnen än vatten. Även i utrymmet mellan stjärnorna, i det så
k a l l a d e i n t e r s t e l l ä r a m e d i e t , f ö r e k o m m e r s å k a l l a d e i n t e r s t e l l ä r a m o l n . M o l n v e t e n s k a p e n ä r e n d e l a v m e t e o r o l o g i n . K Ä L L A : h t t p s : / / s v. w i k i p e d i a . o r g / w i k i / M o l n
WINGS I
MOLN (CLOUD)
30x40
50x70
VATTEN (WATER)
70x100
50x70
DANDENONG FOREST
70x100
30x40
50x70
FOREST CIRCLE
70x100
30X40
50x70
ELD (FIRE)
70x100
SKOG II (FOREST)
50x70
70x100
30X40
J a g l ä m n a r m i t t v a k u u m o c h k ä n s l a n a v t o m h e t . Ta r b e s l u t s a m m a s t e g m o t p l a t s e n d ä r s o l e n l y s e r. D e t g ö r o n t n ä r j a g s l ä p p e r i n
mina känslor men bara tillfälligt. Jag tänker, jag känner och jag börjar leva. Jag känner mycket och starkt. Växer och stärks. Jag ser
färger och en levande värld runt omkring mig. Ser allt det frodiga och levande i naturen. Ser det vackra i allt runtomkring mig, och
f ö r s t å r a t t d e s s s k ö n h e t ä r a l l t a n n a t ä n y t l i g . A l l t i n a t u r e n s a m v e r k a r o c h j a g v i l l v a r a e n d e l a v d e n n a h e l h e t . J a g s e r a l l t j a g h a r.
Har dom alltid funnits där? Känner stor tacksamhet för alla i min närhet och för de som korsat min väg. Känner tacksamhet för att
finnas och för att andas, för att kunna känna och att älska. Att kunna älska mig själv, precis som jag är, och därför kunna älska andra.
E n k ä r l e k u t a n e g o i s m , s o m v a r k e n d ö m e r e l l e r k r i t i s e r a r. R e n o c h ä r l i g . J a g s ä n d e r u t k ä r l e k o c h f å r e n l e e n d e v ä r l d t i l l b a k a . D e t ä r
den världen jag väljer, med själ och hjärta. Jag fylls med glädje och en stark vilja att inspirera. Jag målar min egen värld, en vacker
värld. Ur den är jag själv skapad och därför finns skönheten även i mig. Nu är jag redo för nästa möte och för att uppleva magin när
våra vägar korsas. Jag lyssnar på min intuition. En vacker dag, det är då det kommer att hända.
50x70
70x100
PHOTO PRINTS
LU F T : / S o m e n ö m s i n t s m e k n i n g d r a r v i n d e n f ö r b i , s v e p e r m e d s i g h ö s t e n s k y l a s o m l ä g g e r s i g s o m e t t t ä c k e ö v e r m a r k e n . G r a d v i s f ö r ä n d r a s
l a n d s k a p e t o c h s e n s o m m a re n s v a r m a k v ä l l a r ä r f ö r b i . L ö v e n g å r f r å n g rö n t t i l l b r u n t o c h rö t t , k r u l l a r i h o p s i g , t o r k a r o c h f a l l e r s å s m å n i n g o m a v
sitt träd. Fåglarna flyger söderut, låter några fjädrar släppa i luften som stilla faller till marken. Jag sitter på en klippa, känner den kalla stenen
u n d e r m i g o c h a n d a s i n e n n y å r s t i d . T i t t a r u p p m o t h i m l e n o c h f å r u n d e r e t t ö g o n b l i c k f ö r n i m m e l s e n o m h u r a l l t h ä n g e r i h o p . Ve t e n s k a p o c h m a g i .
F y l l e r l u n g o r n a m e d s y re o c h s j ä l e n m e d i n s p i r a t i o n . D e t ä r e n f ä rg s p r a k a n d e v ä r l d j a g n u b l i c k a r u t ö v e r o c h j a g k ä n n e r d e t n y a , f ö r ä n d r a d e i
v a r j e d e l a v m i n k ro p p . K ä n n e r k re a t i v i t e t e n f l ö d a o c h k r a f t e n i n o m m i g , d e n s o m p å m i n n e r m i g o m a t t j a g k a n g ö r a v a d j a g v i l l . J a g t a r i n d e t
vackra i min omgivning, hänförs och inser att i varje tid, på varje plats och hos allt levande runt omkring mig finns magin att upptäcka. Jag bär
d e n v e t s k a p e n m e d m i g n ä r t e m p e r a t u re n s j u n k e r r u n t o m k r i n g m i g . J a g n j u t e r a v d e n f r i s k a l u f t e n , a v a t t f å u p p l e v a f ö r ä n d r i n g e n s m a g i o c h a v
att känna mig levande. Jag behöver inget annat. Jag är just nu i den rätta stunden, på den rätta platsen. Här och nu.
D I M M A : / D i m m a ä r e n t y p a v k o l l o i d , d ä r v ä t s k e p a r t i k l a r ä r f i n f ö rd e l a d e i g a s o c h u p p s t å r a n t i n g e n n ä r f u k t i g l u f t a v k y l s t i l l d a g g p u n k t e n ( s t r å l n i n g s d i m m a
o c h a d v e k t i o n s d i m m a ) e l l e r n ä r l u f t e n s f u k t h a l t ö k a s ( f ro n t d i m m a o c h s j ö rö k ) . F ö r a t t d i m m a s k a b i l d a s k r ä v s a t t l u f t e n ä r m ä t t a d m e d v a t t e n å n g a .
D e t m å s t e d e s s u t o m f i n n a s s å k a l l a d e k o n d e n s a t i o n s k ä r n o r ( m i k ro s k o p i s k a p a r t i k l a r i l u f t e n s å s o m rö k , s t o f t , d a m m ) p å v i l k a v a t t e n å n g a n k a n
k o n d e n s e r a . D i m m a i n n e b ä r a t t l u f t e n ä r s å b e m ä n g d m e d s m å v a t t e n d ro p p a r a t t s i k t e n ä r m i n d re ä n 1 k m . Ä r s i k t e n m e l l a n 1 k m o c h 1 m i l t a l a r
m a n i s t ä l l e t o m d i s . O m d i m m a n b e s t å r a v i s k r i s t a l l e r k a l l a s d e n f ö r i s d i m m a . D i m m a ä r v a n l i g a re u n d e r v i n t e r n ä n u n d e r s o m m a re n o c h ä r n o r m a l t
tätast runt soluppgången. I Sverige är dimma vanligast i fjällkedjan, över sydsvenska höglandet, i Hanöbukten och vid Upplandskusten. Den enda
s k i l l n a d e n m e l l a n m o l n o c h d i m m a ä r a t t m o l n i n t e n å r m a r k e n . Ve t e n s k a p e n o m d i m m a ä r e n d e l a v m e t e o ro l o g i n . K Ä L L A : h t t p s : / / s v. w i k i p e d i a . o rg / w i k i / D i m m a
DIMMA (FOG)
50x70
70x100
J O R D : / J a g s e r p l a t s e n , s å m y s t i s k o c h s t i l l a d ä r f r a m m e . S t i g e n le d e r m i g l å n g s a m t n ä r m a re , j a g h ö r g r u s e t k n a s t r a u n d e r m i g . S o le n ä r j u s t p å v ä g
a t t g å n e d o c h s k y m n i n g e n l ä m n a r e t t d j u p t m ö r ke r i s ko g e n . M a r ke n s l u t t a r n e d m o t s t r a n d k a n t e n d ä r v a t t n e t s t i l l a v a g g a r v a s s e n . N ä c k ro s b l a d e n
g u p p a r v i d y t a n . Tr y g g h e t . J a g t i t t a r u p p m o t h i m le n , a n d a s o c h f ö l j e r t r ä d e n m e d b l i c ke n f r å n t o p p a r n a n e d t i l l d e s s s t a m m a r. Ty c ke r m i g k ä n n a
d e s s rö t t e r r i n g l a s i g u n d e r m i n a b a r a f ö t t e r o c h f ö l j e r s p å re t n e d t i l l v a t t e n b r y n e t . K ä n n e r d e n m j u k a j o rd e n m e l l a n t å r n a . J a g s t ä l le r m i g p re c i s
d ä r s ko g e n s l u t a r o c h v a t t n e t t a r v i d o c h b l i c k a r u t ö v e r s j ö n . E n t ro l l s l ä n d a s u r r a r f ö r b i o c h f ö r m i n b l i c k n e d å t . D ä r , i v a t t n e t , s e r j a g e n re f le k t i o n .
H å r , a n s i k t e o c h k l ä d e r m e d g rö n s k a n s o m i n r a m n i n g . J a g b ö j e r m i g f r a m o c h s e r t v å n y f i k n a ö g o n , f ö r v å n a d e . J a g s e r e n v a c ke r m ä n n i s k a , u n g
o c h g a m m a l p å s a m m a g å n g , m e d v i s h e t i b l i c k o c h m u n g i p o r s o m v i t t n a r o m e r f a re n h e t . J a g f y l l s a v v ä r m e o c h ö m h e t . K o m m e r t i l l i n s i k t a t t
s p e g e l b i l d e n ä r j a g . J a g ä r l i k a fa n t a s t i s k s o m l j u s e t s o m s p i r a r m e l l a n t r ä d e n , s o m s ko g e n s v a c k r a s k r u d o c h s o m a l l t le v a n d e i s j ö n . J a g ä r e t t
m e d t r ä d e t , d e ss rö t t e r o c h m a r ke n . J a g ä r e n d e l a v n a t u re n o c h n a t u re n ä r e n d e l a v m i g . J a g ä r m o d e r j o rd .
WINGS II
SKOG III (FOREST)
30x40
30X40
WIND POWER
FLAMINGOES
30x40
30x40
50X70
50x70
50x70
POSTERS / PHOTO PRINTS / FRAGMENTS OF NATURE
PERSPECTIVE
70x100
70x100
50x70
SJÖN (LAKE)
70x100
SKOG I (FOREST)
JORD (EARTH)
50x70
50x70
70x100
30X40
50x70
LUFT (AIR)
70x100
MIDVINTER
70x100
70x100
50x70
70x100
www.algede.se
www.algede.se
FEATHER SKIRT (WHITE)
CLEMATIS (BLUE)
NECK-TIE (YELLOW)
30X40
30X40
30X40
50X70
50X70
PHOTO PRINTS
50X70
www.algede.se
CLEMATIS (BLUE)
NECK-TIE (GRAY)
THISTLE (BLUE)
30X40
30X40
30X40
50x70
www.algede.se
www.algede.se
POSTERS / PHOTO PRINTS / FEATHERS & FLOWERS
FEATHER SKIRT (SOFT PINK)
THISTLE (DARK PURPLE)
NECK-TIE (SOFT PINK)
30X40
30X40
30X40
50X70
50X70
50X70