PDF-fil

POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE
HUSBY - STJÄRNSUND - LÅNGSHYTTAN
Fotot är taget på Husby kyrkogård.
Med denna bild vill personalen på våra tre kyrkogårdar tacka gravägare och andra besökare för det
gemensamma strävandet att skapa en fin
miljö på platsen där de våra som ” gått före” vilar.
1
www.svenskakyrkan.se/husby
Kära församlingsbor!
Ny termin – nya möten!
En del av oss har hösten som sin favoritårstid. Det ligger
en känsla av nya förutsättningar i den här tiden. Allt börjar
liksom om och nu ska jag själv också satsa. På träning, att
springa, att umgås, att börja med…. något, vad det vara
må. Så kan jag tänka och jag tror andra gör likadant.
Hur sommaren än varit, om den har gett eller tagit energi,
nu är den slut. Nu tar den klara höstluften över och det är
något nytt i den också.
Jag vill slå ett slag för vad som händer i kyrka och församling. Varje söndag erbjuds en gudstjänst i någon av
kyrkorna, oftast klockan 11.00, ett klockslag som följer
med sen gammalt. Först sköta ladugården och djuren, sen
till kyrkan. En del säger: ingen söndag utan kyrka. Andra
har ingen tradition att gå till kyrkan på söndagen. Jag
skulle vilja påstå att söndagens gudstjänst har en betydelse
för vardagen som följer, som en plats att hämta ny energi
på, själslig ro, inspiration och vila i. Den är det, precis som
musiken, all fantastisk musik som utövas i våra kyrkor!
Det som händer under hösten i Husby församling presenteras här. Med en förhoppning om att det är något som
Du önskar ta del av. Jag ser fram emot att få mötas, i allt
det som är, i glädje och i sorg, i samtal och i bön!
Väl mött i höst!
Gunnel Wigg-Bergquist
Kyrkoherde
Ansvarig utgivare:
Gunnel Wigg-Bergquist
I redaktionen:
Gunnel Wigg-Bergquist
Kyrkliga arbetskretsen möts i
Långshyttans församlingshem
Torsdagar i jämn vecka kl 14.30
Syföreningen möts i
församlingshemmet, Smedby.
Torsdagar i jämn vecka kl 13.00
Till nyblivna föräldrar ...
... skickas en inbjudan till dop. Det är också församlingens välkommen till en ny liten människa.
Vanliga frågor som ställs vid bokning av dop.
Hur bokar jag ett dop?
Du kan boka via telefon, mail eller besök på pastorsexpeditionen.
Kostar det något?
Nej, dop är gratis.
Måste föräldrarna vara medlemmar i Svenska
kyrkan?
Nej.
Kan vi ha dopkalas i församlingens lokaler?
Ja, det går att boka församlingshemmen vid varje kyrka,
församlingshemmet Smedby, vid Husby kyrka, Långshyttans församlingshem i Långshyttans kyrka, Stjärnsunds församlingshem vid Stjärnsunds kyrka.
Det är kostnadsfritt att ha dopmottagning i våra
lokaler.
Hur långt i förväg bör jag boka?
De flesta bokar 1-2 månader innan. Men det går även
med kort varsel att ordna dop i våra kyrkor.
Har ni dopklänning att låna ut?
Ja, det finns dopklänningar i olika modeller och
storlekar. Fråga vid bokningen.
Alltid välkommen med frågor
omkring dopet och alltid
välkommen till dop!
Omslagsfoto,
Karin Hedlund
Grafisk produktion: www.hammarstryckeri.se
Årgång 37 - Nr 3 - 2015
2
www.svenskakyrkan.se/husby
Tack Enzo
Samtal om sorg
Vi inbjuder till samtal om sorg vid två
tillfällen under hösten.
för din tid i
Husby församling
Söndagen den 30 augusti avslutade Crescenzo Grifone
sin tjänst som kyrkomusiker i Husby församling. Han
gjorde det i en välbesökt sommarmässa och med postludiet välfyllt av musik.
Crescenzo Enzo Grifone började sin tjänst för ganska
precis tre år sedan, tre år med så mycket musik, både det
han själv framfört i gudstjänster och konserter och det
han bjudit in musiker att framföra.
Under de här åren har tre hembygds- och kyrkokörer
blivit en och hunnit med att göra både Elvis och Beatles.
Barnkören har haft en glad ledare i honom och sjungit så
fint i Husby kyrka.
Enzo har rört sig, ständigt, i församlingens tre kyrkor,
och hälsats med sin musik i alla grupper, syförening och
arbetskrets. Han har mött dopfamiljer och brudpar med
musik i många genrer, likaväl som i begravningsgudstjänsterna.
God natt- musiken i samband med folkmusikfesten i
Sjtärnsund har han gjort till tradition och ett stämningsfullt inslag i kyrkan. Och mycket mycket mer.
Alla förstår att Enzo lämnar ett stort tomrum efter sig!
Tack vår kära musikdirektör och lycka till i framtiden,
var det än är, och nu först i Hudiksvall.
Onsdagen den 28 oktober kl 16.00-7.45
Onsdagen den 4 november kl 16.00-17.45
i församlingshemmet Smedby.
Vi möts omkring en enkel kopp kaffe.
Samtalsledare är
Anna Eriksson, socionom och kyrkvärd
Gunnel Wigg-Bergquist, präst
Föranmäl dig till pastorsexpeditionen
0225 410 12 före den 27 oktober.
Läsa tillsammans
Nu inbjuder Husby församling till en
träff omkring boken, en typ av läsecirkel.
Det vi läser kan vara kortare noveller, essäer eller
levnadshistorier. Det finns många fina berättelser
med vackra budskap. Ett kravlöst möte 1 gång/
vecka, ingen bokning, bara att komma.
Söndagar kl 15.00-16.30 i församlingshemmet intill Stjärnsunds kyrka med
början den 27 september.
Fika 20 kr.
Vid första tillfället läser
Friánde Erkhagen.
Välkommen!
Varva ner på retreat
Kyrkoherde Gunnel
Retreat – att öva sig att vara med sig själv.
En vilodag för kropp, själ och ande.
För återhämtning, fördjupning och stillhet.
Tystnad, möjlighet att måla, att röra sig,
meditation, fotmassage, musik, vilsam
kyrkpark.
Lördagen den 14 november kl 10.00 – 16.00
i Långshyttans kyrka och församlingshem.
Anmälan senast 11 november till pastorsexpeditionen 0225-410 12 eller
mail: [email protected]
Kostnad 100 kr (lunch och frukt ingår).
www.svenskakyrkan.se/husby
3
Kalendariet för Husby församling Hösten 2015
September
HUSBY LILLKYRKA
Söndag 13
kl 11.00 Sommarmässa
LÅNGSHYTTANS KYRKA
Söndag 20
kl 11.00 Gudstjänst
Fredag 25
kl 18.00 Sinnesro, enkelt fika från 17.30
Söndag 27
kl 16.00 Suomenkielinen messu - Finsk gudstjänst
HUSBY KYRKA
Lördag 26
kl 16.00 Konsert med Crescenzo Grifone vid orglarna
STJÄRNSUNDS KYRKA
Söndag 27
kl 11.00 Sommarmässa
Oktober
HUSBY KYRKA
Söndag 4
kl 11.00 Internationella barndagen firas i kyrkan
Söndag 11
kl 14.00 ”ÄLGMÅLSBÖN” – med dragspelsduo Anders Jiveskär
och Lars-Åke Gustafsson. Macka och öl serveras.
Lördag 17 kl 16.00 Konsert med manskörer från Hedemora och
Sundbyberg, ledare Bo Hedås.
STJÄRNSUNDS KYRKA
Lördag 10
kl 18.00 Helgsmålsbön inför Tacksägelsedagen med sånggruppen Stjärnklart.
Söndag 18
kl 11.00 Enkel mässa, manskörer från Hedemora och Sundbyberg, ledare Bo Hedås
LÅNGSHYTTANS KYRKA
Lördag 3
kl 16.00 ”Människor möts” Sång och musik med Åsa Lejonclou. Änglatillverkning.
Fredag 23
kl 18.00 Sinnesro, enkelt fika från 17.30
Söndag 25
kl 16.00 Suomenkielinen messu - Finsk gudstjänst
HUSBY LILLKYRKA
Söndag 25
kl 11.00 Söndagsmässa
November
STJÄRNSUNDS KYRKA
Söndag 1
kl 11.00 Söndagsgudstjänst om hopp!
Söndag 22
kl 15.00 Gudstjänst på kyrkoårets sista söndag.
HUSBY KYRKA
Söndag 8
kl 11.00 Söndagsmässa på Fars dag
LÅNGSHYTTANS KYRKA
Söndag 15
kl 11.00 Temagudstjänst ”Vår framtid”
Fredag 27 kl 18.00 Sinnesro, enkelt fika från 17.30
Söndag 29
kl 16.00 Suomenkielinen messu - Finsk gudstjänst
Med reservation för ändringar. Se veckovis annonsering i Annonsbladet, oftast sid 9.
Hemsidan www.svenskakyrkan.se/husby Affischering närmast kyrkorna
4
www.svenskakyrkan.se/husby
I första advent
LÅNGSHYTTANS KYRKA
Lördag 28
kl 18.00 Adventssånger och psalmer
HUSBY KYRKA
Söndag 29
kl 11.00 Högmässa med trumpet, kör och kyrkkaffe
STJÄRNSUNDS KYRKA
Söndag 29
kl 15.00 Adventskonsert
LÅNGSHYTTAN KIRKKO
Suomenkielinen toiminta:
Sunnuntai 27/9 klo 16.00 Sunnuntaimessu
Sunnuntai 25/10 klo 16.00 Sunnuntaimessu
Sunnuntai 29/11 klo 16.00 Sunnuntaimessu
Sunnuntai 13/12 klo 16.00 Kauneimmat Joulu
laulut, Pappi Eine Ranta
Söndag 27 sept.
Söndag 25 okt.
Söndag 29 nov.
Söndag 13 dec.
kl 16.00 Söndagsmässa
kl 16.00 Söndagsmässa
kl 16.00 Söndagsmässa
kl 16.00 De vackraste julsångerna,
finsk musikgudstjänst i Juletid
Präst Eine Ranta
Allhelgonahelgen på kyrkogård och i kyrka
LÅNGSHYTTANS KYRKOGÅRD, KAPELLET
Fredag 30 oktober kl 17.00 Allhelgonatid i musik och meditation
Alla
helgons dag
Stjärnsunds kyrka kl 15.00
Lördag 31 oktober Minnesgudstjänster. Ljuständning och
Husby kyrka
kl 17.00 läsning av namnen på dem som avlidit sedan allhelgonatiden
Långshyttans kyrka kl 19.00 2014. Musik, meditation, stillhet och bön.
På Husby kyrkogård bjuds på kaffe vid parkeringen
längs kyrkogården, Samuel Columbus väg,
mellan kl 15.00 – 17.00.
Sinnesro i Långshyttans kyrka fredagar kl 18.00
En stilla kvällssamling som är uppbyggd kring sinnesrobönen:
”Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra, mod att
förändra det jag kan och förstånd att
inse skillnaden.”
Ursprunget till den här bönen finns i den så kallade tolvstegsmetodens erfarenhet av sinnesro
och stämmer väl in i mindfulness tankegångar.
Här kan människor med olika bakgrund och erfarenhet mötas för att tillsammans be om
sinnesro och om hopp inför framtiden!
Det är i Långshyttans kyrka som vi valt att ha den här kvällssamlingen sista fredagen i månaden.
under september och november, och i oktober fredagen den 23.
Se datumen i kalendariet.
Ett enklare fika serveras från kl 17.30 i församlingshemmet 1 trappa upp.
www.svenskakyrkan.se/husby
5
Klockan i Husby kyrka har
visat fel tid och stått stilla
en längre tid.
Det ska nu åtgärdas, berättar Bengt-Olof Lollo Hedlund.
Han har många gånger varit uppe i klocktornet och försökt
att få klockan att visa rätt tid. Det är ett gammalt urverk
och vem som helst kan inte ett sådant hantverk. Nu ska
även tidsslagen bli åtgärdade, det vill säga, att klockan slår
varje kvart, halvtimme och heltimme, eller åtminstone heloch halvtimme.
Urverket i tornet är tillverkat i Stjärnsund. Klockorna
i tornet hängde tidigare i en klockstapel, men sattes upp i
tornet när detta byggdes. Lillklockan, som är nyast, är gjuten i Husby 1667. Mellanklockan är från 1606, omgjuten
1656. Storklockan är gjuten på plats 1657, omgjuten 1818.
Allt det här kan Bengt-Olof Lollo Hedlund berätta mycket om. Om skillnaden i teknik när kyrkklockorna ringer,
exempelvis vid gudstjänst, och när klockan kommer att slå
vid en tidsangivelse. Så med tiden kommer alltså klockan
att både gå och slå.
Den som är rädd för förändring är
också rädd för livet.
Kinesiskt ordspråk
De flesta tillbringar tiden.
Förståndiga försöker använda den.
Karl Gerhard
!!!
Framtiden!
Kyrkorådet inbjuder till möten om framtiden för
Husby församling angående sammangående med
Hedemora-Garpenbergs församling.
22/9 kl. 18.30 i Stjärnsunds församlingshem
29/9 kl. 18.30 i Smedby församlingshem
1/10 kl. 18.30 i Långshyttans församlingshem
Välkomna!
Leif Hedlund
Kyrkorådets ordförande
6
Om tid skriver Predikaren, en av Bibelns
gammaltestamentliga böcker, i kapitel 3.
Allt har sin tid
Allt har sin tid, allt som sker under
himlen har sin stund.
Födas har sin tid
och dö har sin tid,
plantera har sin tid
och rycka upp det som planterats har sin tid.
Dräpa har sin tid,
och hela har sin tid.
Bryta ner har sin tid,
och bygga upp har sin tid.
Gråta har sin tid,
och le har sin tid.
Sörja har sin tid,
och dansa har sin tid.
Kasta bort stenar har sin tid,
och samla ihop stenar har sin tid.
Ta i famn har sin tid
och avhålla sig från famntag har sin tid.
Söka upp har sin tid,
och tappa bort har sin tid.
Förvara har sin tid,
och kasta bort har sin tid.
Riva sönder har sin tid,
och sy ihop har sin tid.
Tiga har sin tid,
och tala har sin tid.
Älska har sin tid,
och hata har sin tid.
Krig har sin tid,
och fred har sin tid.
www.svenskakyrkan.se/husby
Facit till
Sommarkrysset 2/2015
Många inskickade lösningar, av dem
26 rätta. Av de rätta lösningarna har vi
lottat fram 5 vinnare.
Grattis till
Inger Hedlund, Vikarbyn
Margot Olsson, Dala-Husby
Ulla Eriksson, Vikmanshyttan
Leif Hjelte, Svinö
Ann-Sofie Lundqvist, Amshyttan
Vinnarna drogs den 27 augusti av
Mats Pettersson och
Anita Bergqvist Uhr.
Presentkort kommer med posten!
Tack alla kryssare och lycka till med
höstens korsord!
DEN VÄG DU VILL
KONTAKTUPPGIFTER
Husby församling
Samuel Columbus väg 5 – 776 97 Dala-Husby
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/husby
Bg 5658-1309
Församlingsexpedition
Kanslist Anita Bergqvist Uhr
Tel. 0225 410 12 - Fax 0225 411 86
Epost [email protected]
Besökstider för expeditionen i Smedby:
Måndag och onsdag 10 – 12
Besökstid för expeditionen i Långshyttan:
Tisdag 10 – 12
Telefontider för expeditionerna
Måndag – torsdag 10 – 12.
Kyrkoherde Gunnel Wigg-Bergquist
Tel. 0225 413 66, 070 338 95 33
[email protected]
Kyrkomusiker vikarie Birgitta Törnros
073 84 31 995
1:e Kyrkovaktmästare
Bengt-Olof Lollo Hedlund
Tel. 070 220 00 18
[email protected]
Kyrkogårdsexpeditionen/Gravadministration
Exp tid: tisdag 9-12
Tel/fax: 0225 41325
Kyrkorådets ordförande Leif Hedlund
Tel. 070 649 50 54
Kyrkofullmäktiges ordf. Carin Oljans Åberg
Tel. 0225 413 04, 070 649 82 48
www.svenskakyrkan.se/husby
7
STAD
MED
TRAGISKT
SLUT
DE ÄR TILL FÖR BÖN
OCH
EFTERTANKE
SOPRAN
MÖRNE
I
REOLEN
CHICA
AIDA
HERDE
SOM BLEV
KUNG
PUTINJA
JORDBUNDET
KYRKODEL
APART
VITRIN
HEDERSSALVA
PÅ
BRICKA
GRANNLÅT
ELDAR
OTTOMAN
HAR
INGET
EGET
LAND
GÖMDA
VÄNT
FARA
TILL
SJÖSS
FATTIGKVARTEREN
LÄRJUNGE
KNOG
EJ
FUNGERA
SKULDRA
FÖRR
FÖR
TILLSTÅND
ROLLS
ROYCE
BYRÅ
TAFATT
HERMELIN
TRADEMARK
ÄDELSTEN
FJÄRD
BRAHEHUS
HELIOPOLIS
HET
GARFUNKEL
SKIFT
ÄR
ÄNG
STYRKA
P SA L MEN
LÅT GULNA VARJE BLAD PÅ KVIST,
LÅT FALNA VARJE STRÅ;
GUDS RIKA NÅD, DET VET JAG VISST,
DEN SKIFTAR EJ ÄNDÅ.
PARTI
TVEKSAMT
FÖR SJUKA I EKEN
HACKA
SOM
FÅGEL
Skicka eller lämna in lösningen senast den 15 november 2015 till
Husby församling, Samuel Columbus väg 5, 776 97 DALA-HUSBY
så kommer ett antal presentkort att lottas ut bland vinnarna av Höstkrysset!
Namn
Adress
Postadress
8
www.svenskakyrkan.se/husby
JOK
F53