Här står det oftast stilla

TISDAG 17 MARS 2015. MITT I BOTKYRKA-SALEM 5
Tumba I detaljplanen för det
planerade bygget i centrala Tumba,
där bland annat en ny Coop-butik
och tennishall ska byggas, finns
det även planer på förändringar i
trafiken.
För att möta den ökande trafiken
som utbyggnaden beräknas bidra
till, behöver man bygga om vägen
i korsningen Huddingevägen/
Bryggarvägen. Huddingevägen ska
breddas cirka 100 meter öster om
korningen för att vägen ska bli tvåfilig och Bryggarvägen måste även
den breddas för att göra plats åt ett
extra körfält för högersväng.
Samhällsbyggnadsnämnden
har antagit detaljplanen, men vem
som ska stå för vägbygget och dess
kostnader är inte bestämt.
Foto: Botkyrka kommun
Fler bilfiler krävs för ny tennishall
Skissen för den tänkta handelsoch idrottsbyggnaden.
Vill visa ”Trevligt folk”
för politker och elever
SALEM Inte bara på biografer-
na gör filmen ”Trevligt folk” av
komikerparet Filip och Fredrik
succé. Nyligen visades filmen
om integrationsprojektet med
det somaliska bandylandslaget från Borlänge i riksdagen.
Nu ser filmen ut att visas
även för kommunfullmäktige
i Salem, lärare, föreningsledare
och i ett senare skede för skolbarn i årskurs 4–9. På torsdag
väntas kultur- och fritidsnämnden rösta för visningarna.
Marcus Järfalk och Francois Gryson tycker att problemen med rulltrapporna i Hallunda har eskalerat. ”De här låter mycket och de luktar konstigt”, säger Francois.Foto: Pekka Pääkkö
Här står det oftast stilla
l Först i december kan resenärer i Hallunda hoppas på nya rulltrappor
Problemen med trasiga
rulltrappor i Hallunda
och Norsborg har varit en
långkörare. Det är också
dessa t-banestationer
som har felanmälts mest
det senaste året.
Men Hallundaborna
får vänta ytterligare nio
­månader på nya rull­
trappor.
Stationen i Hallunda ser mer ut
som en byggarbetsplats än en tunnelbanestation just nu. Arbetet
med att byta ut en av rulltrapporna mot Eriksberg och rulltrappan
mot plattformen är i gång.
– Det är bra att de byter ut de
gamla rulltrapporna. De här låter
mycket och de luktar konstigt, säger Francois Gryson.
Vi träffar honom på stationen
tillsammans med hans vän Marcus
Järfalk som berättar att problemen med stillastående rulltrappor
bara blivit värre och värre.
– Men de försöker i alla fall. Det
brukar vara en rulltrappa som är i
gång upp mot berget, annars sätter de in bussar, säger han.
Lokaltidningen Mitt i har tittat
på SL:s statistik över vilka tunnelbanestationer som felanmäls oftast på grund av stillastående rulltrappor och hissar. Värst är läget
enligt siffrorna i Hallunda.
gånger per
vecka felanmäldes hissarna eller
rulltrapporna 2014 – totalt 240
felanmälningar. Det är nästan 100
fler än Norsborgs som hamnar på
andra plats i feltoppen.
– Anledningen till att de felanmäls så ofta är att de länge varit i
dåligt skick. De sattes in 1975 och
behöver bytas ut, säger Jesper Pet-
Mellan fyra och fem
tersson, presskommunikatör på
SL.
I februari förra året kunde Mitt i
berätta att SL skulle påskynda bytena av rulltrapporna i Norsborg
och Hallunda, eftersom läget var
akut. Tidigare hade man planerat
att göra det under 2016.
Trots det kommer det att dröja ytterligare nio månader innan rulltrapporna är utbytta i Hallunda. I
Felanmäldes 240
gånger på ett år
Station
fel rulltrappa hiss
Hallunda 240
125
115
Norsborg 141
65
76
Alby
108
54
54
Fittja
70
61
9
Källa: SL:s statistik för 2014
Norsborg ska de bytas ut i juli i år.
– Eftersom rulltrapporna måste
byggas från grunden tar det lång
tid att byta ut dem. Hallunda och
Norsborg ingår i ett utbytesprogram som SL håller på med där vi
ska byta ut en stor mängd trappor
inom tre år, säger Jesper Pettersson.
Fram tills nya rulltrappor har
satts in försöker SL att hålla minst
en rulltrappa i drift tillfälligt. Att
de gamla rulltrapporna stannar
beror på många faktorer.
– Det kan bokstavligt talat
handla om grus i maskineriet,
men även elfel och att folk trycker
på nödstoppsknappen, säger Jesper Pettersson.
När rulltrapporna s
tått stilla har
de som har svårt att gå i trappor
fått förlita sig på hissen – så länge
inte den också krånglar, vilket inte
är helt ovanligt. 115 gånger förra
”Anledningen till att
de felanmäls så ofta
är att de länge v
­ arit
i dåligt skick. De
­sattes in 1975 och
behöver bytas ut.”
Jesper Pettersson, SL:s
­presskommunikatör
året felanmäldes hissen i Hallunda.
– Hissen är ett tråkigt kapitel.
Själv klarar jag mig bra, men det
finns ju äldre med rullatorer som
får lida när den står still. Det är
tragiskt att se, säger Marcus Järfalk.
l  Olof Andersson
[email protected]
tel 550 550 86