Till butiken! Faxa beställningen till 0155-20 20 20 O PT

OPTIMAL - Måttbeställda skjutdörrar
Skriv tydligt - texta gärna!
KUND
ÅTERFÖRSÄLJARE
Namn: Butik:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Telefon:
Ordernr:
Emailadress:
Godsmärke:
Samtliga uppgifter godkännes av kunden.
Ifylles av Lundbergs Produkter:
Lundbergs ordernr 1:
Datum
Signatur
Observera att beställningen är bindande!
Lundbergs ordernr 2:
Ha aktuell prislista till hands när du fyller i beställningssedeln!
2. SKJUTDÖRRSKOMBINATIONER:
1. MÅTT PÅ DITT FÖRVARINGSUTRYMME:
Se baksidan för instruktioner hur du ska mäta. Vi tillverkar dörrarna så att de
överlappar varandra.
Största invändiga bredd (B1):
Minsta invändiga höjd (H1):
(B2)
mm
(H2)
mm
(Det får skilja max 15 mm mellan minsta och största mått)
Totalt antal dörrar:
st
TAK- OCH GOLVSKENA
Vit
Aluminium
Måttanpassade dubbelspåriga tak- och golvskenor ingår i priset.
GAVEL
Standard 22 mm (2790 × 800 mm)
Vit Bas
Färg:
Standard 22 mm ABS (2790 × 800 mm) Vit Bas
Färg:
Standard 38 mm ABS (2790 × 1020 mm) Vit Bas
Färg:
Antal:
st.
22 mm
Vit Bas
22 mm ABS Vit Bas
38 mm ABS Vit Bas
TÄCKLIST
Karat
Citrin
Jade
Topas
Safir
Diamant
Smaragd
Rubin
Opal
Aqua
HANDTAG
Korall aluminium
Korall brons
Agat aluminium
Agat brons
JuvelAmetist
Kamé
Färg:
Färg:
Dörr 1
V
H
V
H
Färg:
Dörr 2
V
H
V
H
Dörr 3
V
H
V
H
mm
Antal dörrar:
Färg/fyllning:
PLACERING
Ange vilken sida som handtag och ev. softclose ska monteras på
resp. dörr. Fyll i färg/fyllning i ordning från vänster till höger. Dörrens
minimibredd för att kunna ha 1 softclose är 550 mm, för 2 är dörrens minimibredd 750 mm.
Handtag:
Softclose:
Måttbeställda gavlar:
Bredd:
Modell:
Höjd:
mm
Dörr 4 V
H
V
H
A Längd:
mm
Dörr 5
V
H
V
H
B Längd:
mm
Dörr 6 V
H
V
H
LAMPOR
Antal
Lampor, Sirius
Lampor, Vega
Lampor, Orion
HEMKÖRNING TILL YTTERPORT. Pris 595 kr Ja
Hemkörning innebär att beställningen levereras till
fastighetens ytterport. OBS! Endast dagtid!
ORDERSUMMA
Ordersumma TOTALT:
Till butiken! Faxa beställningen till 0155-20 20 20
lundbergs.com
TÄNK PÅ DET HÄR NÄR DU MÄTER DITT FÖRVARINGSUTRYMME:
(B2)
(H2)
(H1)
(B1)
Öppningshöjd
Maxhöjden är 2790 mm. (Pristillägg vid högre än 2400 mm).
Minimihöjden är 1400 mm. (* 800 mm)
Mät höjden mellan golv och tak på två ställen. Det får skilja max 15 mm
mellan lägsta och högsta höjd. Skiljer det mer, diskutera bästa lösning
med din återförsäljare.
Öppningsbredd
Mät bredden på förvaringsutrymmet på två ställen.
OBS!
Mät alltid i framkant, dvs inte längs bakväggen, utan där dörren ska
monteras.
Högsta bredd:
• 2 skjutdörrar:
• 3 skjutdörrar:
• 4 skjutdörrar:
• 5 skjutdörrar:
Antal dörrar
Maxbredd per dörr är 1020 mm. Minimibredd är 500 mm.
Eftersträva jämnt antal dörrar för att få så stor öppningsbredd som
möjligt.
DÖRRMODELLER
Diamant*
Smaragd
1990 mm
2970 mm
3950 mm
4930 mm
HANDTAGSMODELLER
Rubin
Opal*
Juvel
Höjd: 260 mm
Ametist
Höjd: 170 mm
Korall
Höjd: 160 mm
Agat
Höjd: 113 mm
Kamé
Höjd: 180 mm
Aqua
Handtagen monteras på 1050 mm höjd.
Dörr OPAL kan inte ha handtag.
Karat
Citrin
Färger:
Fyllning:
Vit Bas
Vit högblank
Elfenben
Agat grå
Matt antracit
Svart
Vit
Spegel brons
Spegel klar
Glas vit
Glas svart
Glas Cappuccino
Glas frostat
Jade*
Topas
Safir
A
Tjocklek: 20 mm
Maxlängd: 4100 mm
B
Tjocklek: 20 mm
Maxlängd: 4100 mm
Färger:
Vit Bas
Vit högblank
Elfenben
Agat grå
Matt antracit
Svart
Vit
Färger:
Vit Bas
Vit högblank
Elfenben
Agat grå
Matt antracit
lundbergs.com
Art.nr 99249 Sverige 2014.03
TÄCKLIST