Etablera dig i Skara!

”Vi når 80% av Sveriges befolkning
inom en radie på 40 mil”
Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB
Etablera dig i Skara!
Etableringsguide med länkar
Vårt mål är Sveriges bästa dialog”
Mat, transporter och logistik, handel, nöjen och musik
naturligtvis associerar man också Skara med musik
är viktiga branscher för Skara. Här finns företag som
vilket återspeglas i ortens näringsliv.
Skara Frys, Svenska Lantägg, Slöjddetaljer, EA Åkeri,
Här finns också flera värdefulla nätverk och ett
Borga Plåt och Grönlunds Plåt som alla har tagit
näringslivsråd. Skara näringslivsråd arbetar för att
vara på de styrkor Skara erbjuder och översatt dem
skapa de bästa förutsättningarna för nya företag att
i framgångsrikt företagande.
etablera sig och för att de befintliga ska kunna utvecklas
International Automotive Components ( IAC) och
” I framtiden kommer de flesta av
våra nya varuhus att öppna utanför
Sveriges gränser.Men med varje
Julavaruhus som etableras ges jobb
i Skaraborgsregionen eftersom vårt
huvudsäte är här. Skara har ett
utmärkt logistiskt läge för fortsatt
expansion i Europa.”
Joachim Frykberg, VD Jula AB
och växa. Näringslivsrådet arbetar i nära samarbete
Scan är tillsammans med Jula de största företagen
med kommunens medarbetare och målet är att ha
i kommunen. Rosers står för stadens stadshotell och
Sveriges bästa dialog mellan kommun och näringsliv.
Länk till Näringslivsrådet i Skara >
Ett mångsidigt näringsliv
Med mer än 1800 företag inom olika branscher har Skara
en omfattande och mångsidig företagsamhet. Här ligger
bland annat Julas centrallager med en imponerande
lageryta på närmare 150 tusen kvadratmeter.
I Skaras trivsamma stadskärna finns små och medelstora unika butiker och i stadens ytterområden hittar
du aktörer som Coop Forum, City Gross, Jysk och Jula.
Spännande planer är på gång och tanken är att
fortsätta utöka kommunens handelsytor.
Kunskapscentrum för mat
och gröna näringar
Lunchmöte med Näringslivsrådet bestående av
lokala företagare, kommunala tjänstemän och politiker
som tillsammans bestämt sig för att arbeta för Sveriges
bästa dialog mellan näringsliv och kommun.
Redan på medeltiden var Skara en stad som gjorde sig
vida känd som lärdomsstad. I Skara finns bland annat
Naturlig utgångspunkt för distribution
Oslo
Örebro
Göteborg
1h
Skara
E6
Jönköping
E20
E6
E4
2h
E20
Stockholm
Skara ligger mitt i Skaraborg. Här möts E20 mellan
Stockholm och Göteborg, och riksväg 49 som knyter
samman flera orter på sträckan. Både nya och kommande
satsningar på infrastruktur i vår närhet gör det enkelt
att ta sig hit med både bil och buss.
Ingen annan ort i Skaraborg är mer kostnadseffektiv än Skara om du vill nå företag och
människor i regionen. Inom en halvtimma når du cirka
225 000 invånare, inom 40 mil når du 80 procent av hela
Sveriges befolkning och dessutom våra nordiska storstäder Oslo och Köpenhamn. Det förklarar varför Skara
idag har flera stora lager- och distributionsverksamheter
lokaliserade just här.
”Vår teknikhöjd är vår
framgångsfaktor”
Mikael Andersson, platschef
på IAC i Skara.
Vi vet att en bra
grogrund resulterar
i fler framgångsrika
entreprenörer som
3Familjen Blanks varuhusimperium Jula
samt Sveriges största privata samling av konst
som Zorn, Carl Larsson och Brusevitz m fl.
3Bert Karlssons företagande i musikbranschen
och skapandet av Skara Sommarland
den gröna sektorns största kunskapsaktörer såsom
Lantmännens Riksförbund (LRF), Hushållningssällskapet
(HS), Statens Lantbruksuniversitet (SLU), Biologiska
Yrkeshögskolan (BYS) sida vid sida med Green Tech Park
som är utvecklingscentrum för de gröna näringarna.
3Familjen Roser som byggt upp ett cateringföretag i världsklass med egen teater och som
har utnämnts till Kunglig Hovleverantör
2,
M
IL
TI
LL
LI
SLU och
Green Tech Park
Krämaren
Ny handelsyta
IN
G
OCKHOLM
ÖP
DK
Är du intresserade av att utöka befintlig verksamhet
eller går i tankar om nyetablering? Kontakta oss så
hjälper vi dig att hitta en lämplig tomt.
32 MIL TILL ST
2
Mark för etablering!
Utvecklingscentrum
för de gröna
näringarna
Planläggning av
ca 10 000 m2
E20
2 ,6
MIL
DE
KÖV
S
L
TIL
49
184
Bernstorp
E20 och väg 49 är Skaraborgs
mest trafikerade korsning
200 000 m2 mark
för etablering
Vilans
fritidsområde
Vilan lockar en halv miljon
besökare om året från hela
landet. Vilans fritidsområde
är också platsen för drygt
65 idrottsläger varje sommar.
Skaras kompletta
fritidsanläggning
E20
Skara
stadskärna
handel
Hästhagen
LG
13 MIL TIL
100 000 m2 mark
för etablering
ÖT E B O RG
Bostäder
184
3M
IL T
I
KÖP
FAL
Nära till Falköpings
torrhamn och tågförbindelse mellan
Falköping– Göteborg
Fritidsområde
ILL
Volymhandel
Centrum/handel
Industri/etablering
NG
En miljon besökare årligen
Leva och bo i Skara
I dag har Skara kommun drygt 18 700 invånare. Här finns kulturen, kunskapen, måltiden, musiken och naturen
i en lagom skön blandning. I den karaktärsfulla stadskärnan finns, förutom handel, flera kulturella sevärdheter
med historia som drar sig lång tillbaka och givetvis stadens stolthet, domkyrkan.
Skaras besöksmål är kända runt om i Sverige och
kommunens största dragare är Skara Sommarland som
ensam svarar för omkring 350 000 besökare. Och det
finns mer! Axevalla Travbana, tranturism, medeltida
besöksmål, ”världens vackraste väg” i Valle, konstnärer,
gårdsbutiker, caféer och flera Bed & Breakfast lockar
många besökare år efter år.
Klickbara länkar
för etablering i Skara
Skara kommun
Vi hjälper dig gärna med frågor!
Bygglov
Miljö- och hälsoskydd
Serveringstillstånd
Lediga lokaler och markupplåtele
www.skara.se
MEGA
Anna Sundbom
Näringslivschef
Tel 0511-320 06
[email protected]
Samverkan för stadskärnans utveckling
www.megaskara.se
Nyföretagarcentrum
www.nyforetagarcentrum.se/skaraborg (Välj Skara)
Skara energi
www.skaraenergi.se
Richard Sånnek
I Skara uppskattar vi de korta avstånden
och vår idyllisk stadskärna.
Här har människor funnit en plats att bo
sedan drygt tusen år tillbaka
Runt knuten väntar den sköna naturen; Vallebygden med sex
olika naturreservat, Varnhems klosterkyrka, Hornborgasjön med
ett rikt fågelliv, fornminnen och många fina vandringsleder.
Brytpunkten mellan E20 Stockholm till Göteborg och
riksväg 49 knyter samman flera småstäder på sträckan. Här är
det lätt att mötas, byta varor, tjänster och erfarenheter.
I Skara har du nära till fritid, arbete och service på orten, inte
sällan inom gång- och cykelavstånd. Här finns också ett
starkt och engagerat föreningsliv och fantastiska pendlingsmöjligheter. Det ger dig tillgång till en spännande arbetsmarknad samtidigt som du kan njuta av att bo i en charmig
småstadsidyll eller i landsbygdsmiljö.
Vi vet att möjligheterna till en god livskvalitet är
avgörande för var man vill leva och bo. Därför arbetar vi
aktivt för att göra Skara ännu mer attraktivt.
Mark och exploateringsingenjör
Centrumbostäder/industrifastigheter
Tel 0511-324 43
[email protected]
www.centrumbostader.se
Skaras mervärden!
Lars Nystedt
Ordf Näringslivsrådet
Tel 0511-34 66 90
[email protected]
3Läget och kommunikationerna
3Små avstånd och korta beslutsvägar
3Mer boende och mer tid
På landet, i staden och
mittemellan – här kan företag gro och växa.
Precis som för tusen år sedan.
Och i tusen till. För där människor trivs
blomstrar affärerna.”
Skara kommun, Stortorget 2, 532 88 Skara. Telefon 0511-320 00. Webbplats: www.skara.se