NORRLANDS STÖRSTA TRAVGÅRD

Skogssällskapet
Bergsgatan 130
853 50 Sundsvall
Tel 0771-22 00 44
Fax 0611-214 82
NORRLANDS STÖRSTA TRAVGÅRD
Fastighet
Fastigheten Sundsvall Häljum 17:4
Adress
Häljum 111, 862 94 Njurunda. Belägen i Sundsvall kommun och Njurunda församling.
Skattesats 34,62.
Wolmsta Gård
Norrlands största travgård med unika träningsmöjligheter i Njurunda strax söder om
Sundsvall och Bergsåker. Här finns rakbanor och träningsvägar på hela 11 km. Stallar
med 77 boxar, hästwalk, kontor och större bostadshus i två plan. Egen hästklinik med
veterinär på anläggningen. Totalt ca 11 ha mark. Välkommer att ringa för visning.
Arealer
Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 10 ha, fördelat på bete 10 ha.
Taxeringsvärde
Totalt 3 424 000 kr fördelat på tomtmarksvärde 107 000 kr, bostadsbyggnadsvärde
363 000 kr, betesmarksvärde 49 000 kr, ekonomibyggnadsvärde 2 905 000 kr.
Ekonomi
Pris: 6 000 000 kr.
Bostadsbyggnad
Byggnadsår 1929. Boarea 170 m². Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.
Bostadsbyggnad i två plan från början av 1900-talet (170 kvm). Uppvärmning via
vattenburet system via kulvert från pantcentral. Kommunalt vatten. Eget avlopp: 3kammarbrunn.
Nedre plan: rymlig hall, kök med utgång till veranda, badrum, vardagasrum med
kakelugn och ett sovrum/allrum.
BL-000161
Sida 1 (3)
FORTS OBJEKTBESKRIVNING
forts
Övre plan: Hall, tre sovrum, badrum och förrådsutrymmen.
Stall nr 1
Häststall på 540 kvm med 25 boxar byggt år 1983. Plåtfasad och tak av plåt.
Hästduschar, selkammare och personalrum. Frånluftsventilation, aerotemper och
stallavfuktare.
Stall nr 2
Häststall på 325 kvm med 12 boxar byggt år 1983. Plåtfasad och tak av plåt. Hästdusch
och selkammare. Frånluftsventilation, aerotemper och stallavfuktare.
Stall nr 3
Häststall på 310 kvm med 14 boxar byggt år 1983. Mellanväggar av trä och tak av plåt.
Hästdusch, selkammare och personalrum. Frånluftsventilation, aerotemper och
stallavfuktare.
Stall nr 4
Häststall på 220 kvm med 11 boxar byggt år 1991. Väggar av trä och tak av plåt.
Hästdusch, selkammare och personalrum. Frånluftsventilation, aerotemper och
stallavfuktare.
Stall nr 5
Häststall på 270 kvm med 13 boxar och två uteboxar, byggt år 1983. Hästdusch
selkammare och personalrum. Frånluftsventilation, aerotemper och stallavfuktare.
Hästklinik
Hästklinik med byggår 2006. Byggarea ca 238 kvm. Väggar av trä och plåt på tak.
Undersökningsrum, löpargång och tre hästboxar. Personlutrymmen och väntrum.
Konferenslokal.
Kontorsbyggnad
Kontorslokal för Essen Bygg AB. Byggår 2006 med byggarea ca 80 kvm. Väggar av trä
och plåt på tak. Inrymmer lunchrum, fyra kontorsrum och hygienutrymmen.
Konferensrum i separat byggnad. Kallförråd.
Värmecentral
Värmecentral för stallbyggnader och bostadshus, även bostadshus för Häljum 17:5.
Bergvärmeanläggning från 2013 och kompletterande vedpanna.
Träningsbanor
Träningsbanor att tillgå med servitutsrätt: två rakbanor på 500 meter och 800 meter.
Totalt 11 km träningsbanor i olika slingor.
Jordbruksmark
10 ha inhängnade rasthagar.
Visning
Väkommen att ringa för visning 060 - 64 14 68 eller via mail:
[email protected]
Försäljningssätt
Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 6 000 000
kr. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom
auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Besiktning av fastighet
Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka
fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och arealer före köpet.
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att
tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är
ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför
normalt inte heller grunda skadeanspråk mot mäklaren om uppgifter i
fastighetsbeskrivningen avviker från verkliga förhållanden.
BL-000161
Sida 2 (3)
FORTS OBJEKTBESKRIVNING
forts
Information i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat
tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För
händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar
ansvaras ej. Skogssällskapet Förvaltning AB förbehåller sig rätten att ändra
beskrivningen, dess omfasttning eller förutsättningar i den mån det anses erfoderligt,
utan särskilt meddelande.
Betalningsvillkor
10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och
resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad
budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och
kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.
Öystein Tjomsland
Norske kallblodsspecialisten Öystein Tjomsland är i startgroparna för sin svenska filial
på Wolmsta Gård. Han har en plan för en utökad satsning i Sverige och tycker att
Wolmsta Gård ligger central till och har de pefekta träningsmöjligheterna med
träningsvägar som få andra gårdar har. Tanken är att han ska hyra in mellan 20-30
hästar på gården.
Pantbrev
Det finns 2 st pantbrev uttagna om sammanlagt 4 530 000 kr.
Servitut,
planbestämmelser,
gemensamhetsanläggningar m m
Servitut: Rättigheter-förmån: Avtalsservitut Väg Mm(2 st)
Rättigheter-last: Avtalsservitut Elledning; Avtalsservitut Skogsbilväg; Avtalsservitut Väg;
Ledningsrätt Starkström; Officialservitut Utrymme; Officialservitut Väg Vattentäkt;
Officialservitut Väg(2 st)
Övr gravationer: Avtalsservitut Skogsbilväg, Avtalsservitut Väg, Avtalsservitut Elledning
Planbestämmelser: Fornlämning , VÄGARB (2013-05-08) , Detaljplan (1993-08-26) ,
Detaljplan (2009-06-17)
Vägbeskrivning
Från Sundsvall kör E4:an söderut ca 2 mil och sväng av vid avfart Njurundabommen.
Fastigheten är belägen 500 meter från E4:an till höger, sväng in vid skylten Wolmsta
Gård.
Närhet till travbanor: Bergsåker 1,7 mil, Hagmyren 6 mil, Dannero 11 mil, Solänget 15
mil, Bollnäs 16 mil, Östersund 18 mil och Gävle 20 mil.
Övrigt
Tillträde efter överenskommelse.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av
fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Nuvarande ägare
Ansvarig
fastighetsmäklare
Essen Bygg AB
Birgitta Löthman, tel 060-64 14 68, mobil 072-542 91 58.
E-post: [email protected]
Kontakta oss för boendekalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera
säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.
BL-000161
Sida 3 (3)