Användarmanual

Användarmanual
QUICKnote 4
Innehållsförteckning
Snabbguide: Skapa en ny QUICKnote-mall.............3.
Översikt: QUICKnote 4...................................................3.
Tillgängliga fält................................................................4.
Lägg till ett fält.................................................................4.
De olika fälttypernas menypaletter
Text: Menypalett....................................................................4.
Rörlig text: Menypalett.........................................................4.
Datum: Menypalett...............................................................5.
Klocka: Menypalett................................................................5.
Bild: Menypalett.....................................................................5.
Form: Menypalett..................................................................6.
Bakgrund.................................................................................6.
Publiceringsrättigheter..................................................6.
Beskära bilder...................................................................7.
Vänstermenyn..................................................................8.
Gruppera.................................................................................8.
Egna filer...........................................................................8.
Rutnät, ångra och zooma..............................................8.
Support.............................................................................9.
3.
Skapa en QUICKnote-mall
Snabbguide: Skapa en ny QUICKnote-mall
1. Gå in på QUICKnote, välj vy och markera den yta som en ny mall ska skapas för.
2. Klicka på Ny.
3. Namnge och spara den nya mallen.
4. Klicka på Lägg till och addera de fält som ska finnas på
mallen.
5. Dra och släpp fälten dit de ska placeras och gör
eventuella övriga inställningar.
6. Spara den nya QUICKnote-mallen och klicka på Stäng.
Observera att mallar skapade med QUICKnote 3 fortfarande
finns kvar och kan redigeras som tidigare.
Mallar skapade med QUICKtextflow uppdateras automatiskt
till QUICKnote 4.
Översikt: QUICKnote 4
1. Lägg till fält
2. PLAYipp-meny
3. Klicka och byt namn
4. Ställ in spellängd
5. Spara och stäng
6. Filer, mappar och symboler
7. Skapade fält
8. Rutnät och Ångra
9. Zoom
10. Mallens arbetsyta
11. Menypalett för valt fält
3.
4.
Tillgängliga fält
Text: Vanlig text.
Rörlig text: Text som rör sig horisontellt.
Datum: Anger dagens datum (Ej datumstämpel).
Klocka: Anger aktuell tid (Ej tidsstämpel).
Bild: Ladda upp bilder eller välj bland tidigare använda bilder.
Form: Skapa grafiska element utifrån formerna i symbolbiblioteket.
Bakgrund: Mallens bakgrund.
Lägg till ett fält
1. Klicka på lägg till.
2. Välj den fälttyp du vill lägga till.
3. Klicka och dra fältet dit det ska placeras.
Med hjälp av rutnäten, som väljs till vänster om mallen, delas mallen
in i rutor för ökad precision vid placeringen av fält.
Rutnätet syns endast då ett fält flyttas över mallen.
De olika fälttypernas menypaletter
Text: Menypalett
1. Ändra: Öppnar de fördjupade inställningarna för fältet i vänstermenyn.
2. Typsnitt: Välj det typsnitt som ska användas.
3. Stil: Ange om texten ska vara vanlig, kursiv eller fet.
4. Storlek: Ange hur stor texten ska vara.
5. Justering: Ange om texten ska vara vänsterställd, centrerad, högerställd eller marginaljusterad.
6. Färg: Välj färg på texten.
7. Lorem Ipsum: Generera exempeltext.
8. Publiceringsrättigheter: Ange rättigheter för vad som kan ändras i fältet vid publicering.
9. Duplicera: Duplicera textfältet.
10. Ta bort: Ta bort textfältet.
Under de fördjupade inställningarna går det bland annat att ange maxlängd på texten, rotation, skiftläge
samt lägga en ram runt textfältet.
Rörlig text: Menypalett
1. Ändra: Öppnar de fördjupade inställningarna för fältet i vänstermenyn.
2. Typsnitt: Välj det typsnitt som ska användas.
3. Stil: Ange om texten ska vara vanlig, kursiv eller fet.
4. Storlek: Ange hur stor texten ska vara.
5. Hastighet: Ange hur snabbt texten ska rulla.
6. Justering: Ange om texten ska vara vänsterställd, centrerad, högerställd eller marginaljusterad.
7. Färg: Välj färg på texten.
8. Publiceringsrättigheter: Ange rättigheter för vad som kan ändras i fältet vid publicering.
9. Duplicera: Duplicera textfältet.
10. Ta bort: Ta bort textfältet.
Under de fördjupade inställningarna går det bland annat att ange maxlängd på texten, rotation, skiftläge
samt lägga en ram runt textfältet.
4.
5.
Datum: Menypalett
1. Ändra: Öppnar de fördjupade inställningarna för fältet i vänstermenyn.
2. Typsnitt: Välj det typsnitt som ska användas.
3. Stil: Ange om texten ska vara vanlig, kursiv eller fet.
4. Storlek: Ange hur stor texten ska vara.
5. Format: Välj det datumformat som ska användas.
6. Justering: Ange om texten ska vara vänsterställd, centrerad, högerställd eller fylla hela textfältet.
7. Färg: Välj färg på texten.
8. Publiceringsrättigheter: Ange rättigheter för vad som kan ändras i fältet vid publicering.
9. Duplicera: Duplicera datumfältet.
10. Ta bort: Ta bort datumfältet.
Under de fördjupade inställningarna går det bland annat att ange rotation, skiftläge samt lägga en ram runt
fältet.
Observera: Datum visar aktuellt datum och kan inte användas som stämpel över när publiceringen skedde.
Klocka: Menypalett
1. Ändra: Öppnar de fördjupade inställningarna för fältet i vänstermenyn.
2. Typsnitt: Välj det typsnitt som ska användas.
3. Stil: Ange om texten ska vara vanlig, kursiv eller fet.
4. Storlek: Ange hur stor texten ska vara.
5. Format: Välj det klockformat som ska användas.
6. Justering: Ange om texten ska vara vänsterställd, centrerad, högerställd eller fylla hela textfältet.
7. Färg: Välj färg på texten.
8. Publiceringsrättigheter: Ange rättigheter för vad som kan ändras i fältet vid publicering.
9. Duplicera: Duplicera klockfältet.
10. Ta bort: Ta bort klockfältet.
Under de fördjupade inställningarna går det bland annat att ange rotation, skiftläge samt lägga en ram runt
fältet.
Observera: Klocka visar aktuellt tid och kan inte användas som stämpel över när publiceringen skedde.
Bild: Menypalett
1. Ändra: Öppnar de fördjupade inställningarna för fältet i vänstermenyn.
2. Ändra bild: Välj bild från filbiblioteket eller ladda upp en ny bild.
3. Beskär: Aktivera beskärning.
4. Cropläge: Ändra beskärning.
5. Återställ proportioner: Återställ bilden till dess ursprungliga proportioner.
6. Publiceringsrättigheter: Ange rättigheter för vad som kan ändras i fältet vid publicering.
7. Duplicera: Duplicera bildfältet.
8. Ta bort: Ta bort bildfältet.
Under de fördjupade inställningarna går det bland annat att ange rotation, opacitet samt lägga skugga och
ram runt fältet. Klicka och dra i hörnen för att förstora eller förminska bilden.
5.
6.
Bildfält kan även läggas till genom att dra bilder direkt från datorn och släppa i den mall som för närvarande
är öppen. Filen sparas då i den mapp som angetts som defaultmapp bland Egna filer (den mapp som är
markerad med en stjärna.
Form: Menypalett
1. Ändra: Öppnar de fördjupade inställningarna för fältet i vänstermenyn.
2. Ändra form: Välj form från symbolbiblioteket.
3. Färg: Välj färg på formen.
4. Publiceringsrättigheter: Ange rättigheter för vad som kan ändras i fältet vid publicering.
5. Duplicera: Duplicera formfältet.
6. Ta bort: Ta bort formfältet.
Under de fördjupade inställningarna går det bland annat att ange rotation, opacitet samt till lägga skugga.
Klicka och dra i hörnen för att förstora eller förminska formen.
Bakgrund
Bakgrund har ingen menypalett. Om du klickar på bakgrundsfältet ute i
vänstermenyn dyker de inställningar som kan göras upp.
Ändra bild: Välj bakgrundsbild från filbiblioteket eller ladda upp en ny bild.
Bildläge: Välj hur din bakgrundsbild ska repeteras för att fylla upp ytan.
Färg: Välj färg på bakgrunden - antingen bland Företagsfärger eller, om
man har rättigheter, via Colorpicker, RGB-värden eller HEX-koder.
Opacitet: Ange huruvida bakgrunden ska ha någon transparens.
Publiceringsrättigheter: Ange rättigheter för vad som kan ändras i fältet vid
publicering.
Publiceringsrättigheter
Med Publiceringsrättigheter anges vad som ska gå att redigeras och ändras i mallen vid publicering. Varje
fälttyp har anpassade rättigheter. Bocka för fälten för de ändringar som den som publicerar ska kunna
genomföra.
Genom att arbeta aktivt med rättigheter säkerställs att inga oönskade ändringar av mallen och utseende
görs vid publicerandet.
I exempelt nedan kan den som publicerar enbart ändra texten i fältet:
6.
7.
Beskära bilder
1. Klicka på Lägg till Bild.
2. Klicka och dra bildfältet dit det ska placeras.
3. Justera bildfältets storlek och proportioner genom att klicka och dra i de enskilda rampunkterna.
4. Markera bildfältet och klicka Ändra bild.
5. Välj bland befintliga bilder eller ladda upp en ny bild.
6. Klicka på dubbelcirkeln i mitten av bildytan.
7. Klicka på den blå markeringen och dra i bildens rampunkter för att ändra dess storlek. Observera att
hörnen skalar bilden proportionerligt.
7.
8.
8. Klicka och dra bilden dit du vill placera den i bildfältet.
9. Klicka på dubbelcirkeln så visas bilden så som den kommer visas
bildfältet. Den del av bilden som
ligger utanför bildfältet har nu beskurits bort.
Återställ proportioner utgår från bildens aktuella storlek, men gör den proportionerlig igen. Användbart ifall du dragit i bildens höjd eller bredd.
i
Vänstermenyn
Vänstermenyn består av två flikar: Fält samt Inställningar. Menyn kan döljas
genom att klicka på krysset.
Under fliken Fält listas alla de fält som har placerats på mallen. Klicka på
ett fält för att se de fördjupade inställningarna. Här kan varje fälts position
ändras på pixelnivå via värdena för X- respektive Y-axeln
Byt ordning på fälten genom att ta tag i det och dra det till den position
där det ska placeras. Tänk på att fält som ligger ovanpå andra fält skymmer
underliggande fält.
Via fliken Inställningar kan mallens namn, speltid och info ändras. Det går
även att låsa mallen till olika grupper och platser.
Gruppera
Genom att i vänstermenyn dra ett fält och släppa det på ett annat fält går
det att skapa grupperingar. De enskilda fälten kan fortfarande redigeras och flyttas, men det går även att
förflytta hela grupperingen och då följer samtliga grupperingens fält med.
Egna filer
I Egna Filer samlas alla QUICKnote-bilder.
1. Ladda upp filer genom att dra och släppa dem eller genom att klicka på Välj filer.
2. Klicka på Ny mapp och döp den nya mappen.
3. Klicka på Flytta filer och välj den nya mappen i den vänstra menyn.
4. Klicka och dra den fil du vill flytta till den markerade mappen.
Filer kan även flyttas från en mapp till en annan. Genom Välj mapp nås Mediabiblioteket i PLAYipp och de
filer som är uppladdade dit.
Rutnät, ångra och zooma
Under Lägg till-knappen finns några användbara verktyg.
De fyra kvadraterna indikerar rutnät. Om något rutnät har valts syns detta i bakgrunden då ett fält dras för
att placeras på ett särskillt ställe i mallen. Med hjälp av rutnätet ökar precisionen i placeringarna. Det finns
tre olika storlekar av rutnät. Det går även att välja att arbeta utan rutnät i bakgrunden.
Med den krökta vänsterpilen ångras utförda åtgärder.
I nedkant finns två pilar samt en angivelse av hur stor den aktuella inzoomningen är i procent. Genom att
klicka på dessa går det att zooma in upp till 200% av den faktiska storleken.
8.
9.
PLAYipp Support
[email protected]
+46 (0)75 - 75 00 100
9.