Råd för en giftfri förskola

Råd för en
giftfri förskola
Giftrensa i f
Barn är den grupp i samhället som är mest känslig. Därför är det viktigt att
sträva mot att minska ohälsosamma ämnen i barnens miljö.
Rensa bort i lekrummet
1. Gallra bland plastleksakerna
Rensa bort gamla leksaker och ta inte emot begagnade eftersom att innehållet i dessa ofta är okänt.
Bollar, dockor, badankor med mera i mjuk eller klibbig plast kan innehålla ftalater. Undvik även leksaker som luktar starkt av plast eller parfym. De kan
innehålla ämnen som är allergiframkallande.
2. Fasa ut skumgummi
Äldre skumgummi i madrasser, skötunderlägg, möbler och leksaker kan innehålla flamskyddsmedel. För
sovmadrasser med plastöverdrag bör även överdraget bytas ut om det är tillverkat av PVC-plast då det
bland annat kan innehålla ftalater.
Vid nyinköp, försäkra dig om att madrasser och
överdrag är fria från ftalater och flamskyddsmedel.
Vid blöjbyte är det bättre att använda torktrasa av
papper istället för skumgummi.
3. Rensa bland ickeleksaker
a. Utklädningskläder
Rensa bort väskor eller andra saker i konstskinn
eftersom de ofta innehåller PVC-plast med ftalater
och ibland bly. Billiga smycken som känns tunga
kan innehålla hälsoskadligt bly. De kan även innehålla nickel och kadmium.
b. Rensa bort gammal elektronik
Tangentbord, mobiltelefoner och annan elektronik
omfattas inte av lika skarpa kemikaliekrav som
leksaker. Elektronik innehåller farliga ämnen, som
tungmetaller och flamskyddsmedel. De passar
därför inte som leksaker. Lärplattor kan användas i
pedagogiskt syfte.
c. Skapande- och pysselmaterial
Kablar, elektronik, metall och byggmaterial som
PVC-rör är inga leksaker och ska därför undvikas.
Att pyssla med saker från naturen, oimpregnerat trä
eller återanvänt material såsom kartonger är att föredra. Säkerställ att färg och lim är vattenbaserade.
Håll rent
4. Tvätta händerna
Damm och kemikalier fastnar på barnens händer.
Därför är det viktigt att barn och personal ofta
tvättar händerna. Handtvätt är ett effektivt sätt
att minska barnens kontakt med exempelvis flamskyddsmedel. Om du använder handskar välj sådana
av nitril.
5. Tydliggör rutiner för städning
Ohälsosamma ämnen samlas i dammet och särskilt
de yngre barnen får i sig damm från golv och
händer. Dammtorkning, moppning och vädring bör
ske när barnen inte är i lokalen. För att underlätta
städning och undvika ansamling av damm bör
material som inte ska vara tillgängligt förvaras
tillslutet i exempel-vis lådor med lock och skåp med
dörrar.
6. Fasa ut kemikalierna
Rensa bort onödiga rengöringsmedel och andra
kemikalier. De produkter som behövs i förskolan
ska förvaras inlåst och kemikalierna ska vara dokumenterade. Säkerhetsdatablad för varje kemikalie ska
finnas tillgänglig.
7. Tvätta nyinköpt
Tvätta nyinköpta gosedjur, textilier, filtar, kuddfodral och frottéöverdrag samt torka av nya möbler
och leksaker. Det minskar risken för exponering av
rester från olika kemikaliebehandlingar.
förskolan
8. Välj parfymfritt och miljömärkt
Barn bör undvika doftande produkter eftersom det
kan framkalla allergier. Enligt Solna stads städavtal
och upphandlingar ska miljömärkta och parfymfria
städprodukter, tvål och tvättmedel väljas.
Välj rätt i köket
9. Välj ekologisk mat när det är möjligt
Ekologisk mat innehåller mindre rester från bekämpningsmedel. Solna stad har 2014 gjort en
upphandling av matleveranser till förskolor som
innebär att 30 % av maten ska vara ekologisk.
10. Undvik plast vid matlagning
Plast som upphettas eller kommer i kontakt med
varm mat släpper ifrån sig kemiska föreningar som
kan hamna i maten. Värm, laga, förvara och ät
också gärna mat på porslin, glas eller rostfritt. Använder du plastprodukter, se till att de är godkända
för livsmedel.
11. Spola i vattenkranen
Vattenledningar kan bland annat laka ur bly och
koppar i vattnet. En grundregel är därför att spola
tills vattnet är riktigt kallt när du ska dricka.
Vid inköp
12. Handla enligt avtal
Upphandlingar som Solna stad genomfört innehåller krav på produkterna. Om du handlar varor
utanför avtalet vet du inte vilka kemikalier dessa
produkter innehåller. Råd vid inköp till förskolor
som drivs i stadens regi finns att hämta i gruppen
Giftfri förskola på intranätet.
Välj rätt symbol
När du handlar har ofta produkterna någon sorts märkning. För att förenkla
inköpet kan nedanstående symboler ge dig stöd att välja rätt produkt.
Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning av produkter och tjänster.
För kemiska produkter ställs strikta krav på t.ex. parfymer och produkter som
riktar sig till barn ska vara helt parfymfria
Astma- och allergiförbundets märkning av produkter är en vägledning för att hitta
produkter som är bra ur allergisynpunkt.
Svanen är Nordens officiella miljömärkning och tar hänsyn till produkters
miljöbelastning under hela livscykeln, det vill säga från råvara till avfall eller
återvinning.
EU Ecolabel (EU-blomman) är EU:s officiella miljömärkning med gemensamma
riktlinjer för alla EU-länder. EU Ecolabels krav fungerar på samma sätt som
Svanen.
KRAV verkar för ekologisk produktion av livsmedel. KRAV-märkta livsmedel har
odlats utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO, och innehåller
endast naturliga tillsatser. Märkningen står också för god djuromsorg, socialt ansvar
och ett hållbart klimat.
EU:s märke för ekologiska produkter. För att få använda märkningen krävs bland
annat att produkten innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser och att
produktionen är kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan.
Symbolen finns på produkter som är godkända att komma i kontakt med livsmedel.
Symbolen av en mikrovågsugn finns på produkter som klarar uppvärmning.
Råden har tagits fram i samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen och tekniska förvaltningen i Solna stad.
För mer information om giftfri förskola:
www.solna.se/giftfri