programmet - Fyrbodals kommunalförbund

INBJUDAN
Företagande, kapital, miljö
och förnybar energi #5
Framtidssäkra dina goda affärer!
I gränssnittet mellan ökat välstånd med accelererande råvarubehov och insikt om jordens ändliga
resurser sker just nu en global omställning från linjär till cirkulär ekonomi.
Begrepp som symbiotiska koncept, kretsloppsekonomi och är heta ämnen på den globala ekonomiscenen. Det handlar om att vara fokuserad på lönsamhet med ett positivt synsätt för att framtidssäkra sin verksamhet genom smarta material- och energilösningar. Här sitter lönsamhet och
miljönytta bokstavligt i samma båt – med vind i seglen dessutom.
Den 23 juni samlar vi företagare och företrädare
för den nya synen på ekonomi och resursflöden
på Smögen. Det blir såväl global trendspaning
som exempel på lokala satsningar från företag
och kommuner i Västra Götaland.
Här finns en imponerande framsynthet inom
detta kunskapsfält! Kom och låt dig inspireras
under årets mest energigivande dag för
näringslivet i regionen.
Seminariet är en utveckling och fortsättning på
de tidigare seminarierna sedan 2010 på temat
”Företagande och riskkapital”.
Tisdag 23 juni kl 08.30-16.00
Hotell Smögens Hafvsbad
”
De maritima näringarna är motor
för en levande kust- och skärgårdsbygd.
Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan [email protected], 0523‐66 45 84 eller 070‐312 45 84
Först till kvarn gäller… Dock senast den 16 juni! Meddela om särskild kost önskas.
Välkommen!
ANDERS CARLBERG
PROGRAM 08.30-16.00
Moderator: Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund
Utställning av olika innovativa utvecklingsprojekt i regionen
08.30 Registrering – kaffe & smörgås med mingel/utställning
09.00 Välkommen
Mats Abrahamsson, kommunalråd, Sotenäs kommun
Per Nordberg, Fouriertransform
4 av 5 anställningar skapas av små och medelstora företag
Günther Mårder, Företagarna Västkustens affärsänglar 3 år
Jan-Åke Jonsson, tidigare SAAB Automobil
BENSTRÄCKARE – kaffe & kaka
Framtida energilösningar
Tomas Kåberger, professor Industriell energi policy, Chalmers
Industriell symbios för innovation och tillväxt, paneldebatt Mats Eklund, professor Industriell miljö teknik, Linköpings
Universitet
Riskkapital, en viktig byggsten i företagets utveckling
Per Nordberg, Fouriertransform Crowdfunding – folkrörelsen som gör kunder till affärspartners
Henrik von Stockenström, FundedByMe
Framtidens energimarknad
Stefan Karlsson, RenSo
12.30LUNCH
Det livslånga lärandet är en del i Sotenäs Symbioscentrum
Per Svensson, Det livslånga lärandet i Sotenäs
Maritima kluster, satsningen i Västra Götaland
Anders Carlberg, Västra Götaland regionen
Samverkan och konkurrenskraft – affärsmöjligheter
genom forskning, innovation och demo
Magnus Olsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Testbädd för värdehöjning av marina råvaror
- utveckling av en ny bransch?
Mia Dahlström, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
BENSTRÄCKARE – kaffe & kaka
Fordon drivna med el eller vätgas samt deras samverkan
med förnyelsebar energi
Magnus Karlström, Svenskt Hybridfordonscentrum
Solenergi med Sterlingmotor
Lars Jacobsson, SunSystems
”
Många går och väntar på
att något revolutionerande
ska hända som kan rädda
miljön. Men tekniken finns
redan.
”
”
”
lars jacobsson
2014 var året då världens
energiproblem visade sig
möjliga att lösa.
tomas kåberger
Om vi lyckas kommer vi
få ett ”folkrörelserus”
där man känner att hela
organisationen går i takt
mot ett samlat mål.
günther mårder
Naturvårdsverkets vision
om noll i nettoutsläpp
klimatgaser för Sverige
2050 innebär även att
transportsektorns utsläpp
bör vara nära noll.
”
magnus olsson
Vi är ute efter att titta på
den fulla potentialen och
stötta företaget i deras
utveckling.
per nordberg