Konfigurations- och användarhandbok

Konfigurations- och
användarhandbok
Innehållsförteckning
Välkommen till NeuLion IPTV ....................................................................................................................................................................................... 3
Utrustning......................................................................................................................................................................................................................... 4
Set-top-box (baksida) ....................................................................................................................................................................................................... 5
Set-top-box (framsida) ..................................................................................................................................................................................................... 6
Fjärrkontrollen.................................................................................................................................................................................................................. 7
Snabbkonfiguration .......................................................................................................................................................................................................... 8
Steg 1: Ansluta digitaldekodern till tv:n .......................................................................................................................................................................... 9
Ansluta direkt till din tv ..................................................................................................................................................................................... 10
Steg 2: Ansluta till Internet ............................................................................................................................................................................................ 11
Steg 3: Börja titta på IPTV............................................................................................................................................................................................. 12
HOME-menyn................................................................................................................................................................................................................ 13
Välja program................................................................................................................................................................................................................. 14
Konfigurera inställningar ............................................................................................................................................................................................... 15
Systeminställningar ........................................................................................................................................................................................................ 16
Det virtuella tangentbordet............................................................................................................................................................................................. 17
Använda det virtuella tangentbordet .............................................................................................................................................................................. 18
Vanliga frågor ................................................................................................................................................................................................................ 19
Vanliga frågor (fortsättning) .......................................................................................................................................................................................... 20
Bilaga A: Nätverksinställningar ..................................................................................................................................................................................... 21
Säkerhet..................................................................................................................................................................................................................... 22-24
2
Välkommen till NeuLion IPTV!
I den här handboken får du hjälp med att ansluta och använda din NeuLion IPTV set-top-box. Vi har tagit med enkla stegvisa
instruktioner som du kan använda till att snabbt börja titta på tv.
För användarhandbok på engelska se svt.se/svtworld
3
Utrustning
Följande levereras som en del av IPTV-tjänsten:
set-top-box
nätadapter
fjärrkontroll
nätsladd
2
A/V-kabel
Ethernet-kabel
S-Video- och
komponentkabel
4
Y/Pb/Pr-kabel
Set-top-box (baksida)
1 Av/på-omkopplare
4 S-Video- och komponentanslutning
7 SPDIF
2 Nätanslutning, 12 V likström
5 Videoanslutning
8 USB 2.0-anslutning
3 HDMI-anslutning
6 Ljudanslutning
9 Nätverksanslutning
5
Set-top-box (framsida)
1
POWER: Genom att trycka på den här knappen stänger du av eller sätter på signalen till tv:n.
2
STANDBY: Den här röda lysdioden är tänd när set-top-boxen är i vänteläge.
3
CONNECTED: Den här gula lysdioden är tänd när nätverkstrafik upptäcks i set-top-boxen.
4
IR: Den här blå lysdioden är tänd när ett kommando tas emot från fjärrkontrollen.
5
POWER: Den här gröna lysdioden är tänd när set-top-boxen är på och skickar en signal till tv:n.
LYSDIODSSTATUS
BESKRIVNING
POWER-lysdioden är tänd/STANDBY-lysdioden är släckt
Tv:n tar emot signalen.
POWER-lysdioden är släckt/STANDBY-lysdioden är tänd
Ingen signal skickas till tv:n.
POWER-lysdioden är släckt/STANDBY-lysdioden är släckt
Det finns ingen ström till set-top-boxen, eventuellt på grund av
att nätsladden inte är ansluten.
6
Fjärrkontrollen
- POWER: Växla set-top-boxen till vänteläge. Om du
gör det avaktiveras signalen till tv:n.
- HOME: Visa HOME-menyn.
- SHIFT: Visa ytterligare tecken, som versaler,
symboler och siffror, när du använder det virtuella
tangentbordet.
- Du kan använda sifferknapparna till att byta kanal.
- DELETE: Används inte.
- A: Visa inställningsskärmen ”System Settings”.
- När du förflyttar dig på menyer använder du
pilknapparna till att förflytta dig och OK för att välja.
- D: Avbryt uppspelningen av det aktuella innehållet.
- BACK: Gå till föregående sida (om tillgänglig).
- NEXT: Gå till nästa sida (om tillgänglig).
- VOL+/VOL-: Justera volymen.
- CH-UP/CH-DOWN: Byt kanal
- GUIDE: Visa programguiden (EPG).
- INFO: Visar kanalnamn på den kanal du tittar på.
- Stäng av ljudet.
- Ej tillgängligt
- Ej tillgängligt
- Ej tillgängligt
- Ej tillgängligt
- Ej tillgängligt
- Ej tillgängligt
7
Snabbkonfiguration
Anslut de medföljande ljudkablarna (vit och röd) till den vita respektive röda anslutningen på baksidan av set-top-boxen. Anslut den andra änden av
kablarna till AUDIO LINE IN på tv:n. Se till att färgerna på kablarna överensstämmer med färgerna på anslutningarna.
1
2 Anslut den medföljande videokabeln (gul) till den gula anslutningen på baksidan av set-top-boxen. Anslut den andra änden till den gula
VIDEO LINE IN-anslutningen på tv:n.
Anslut den medföljande Ethernet-nätverkskabeln till LAN på set-top-boxen. Anslut den andra änden till ditt kabel-/DSL-modem, eller till din
Internet-router.
3
4 Anslut nätsladden till ett vägguttag. Sätt av/på-omkopplaren på baksidan av set-top-boxen i läget ON. Därefter kan du låta omkopplaren vara kvar i
läget ON och använda fjärrkontrollen till att sätta på och stänga av set-top-boxen.
8
Steg 1: Ansluta set-top-boxen till tv:n
På följande sida visas hur du ansluter set-top-boxen till tv:n för följande
situationer:
z Ansluta en analog A/V-anslutning
z Ansluta en analog komponentanslutning
z Ansluta en analog S-Video-anslutning*
z Ansluta en digital A/V-anslutning (HDMI)**
* Ingen S-Video-kabel medföljer.
** Ingen digital HDMI-kabel medföljer.
9
Ansluta direkt till din tv
Ansluta en analog A/V-anslutning
Ansluta en analog komponentanslutning
eller
Ansluta en analog S-Video-anslutning
Ansluta en digital A/V-anslutning (HDMI)**
eller
HDMI - Ger bättre ljudoch bildkvalitet
10
Steg 2: Ansluta till Internet
1
2
Anslut den ena änden av den medföljande Ethernet-nätverkskabeln till anslutningen LAN på baksidan av set-top-boxen.
I de flesta fall finns det ingen tillgänglig port på ditt kabel-/DSL-modem eftersom den redan är ansluten till en annan
nätverksenhet som kallas router. Med hjälp av routern kan du ansluta till Internet med hjälp av andra enheter, som din dator.
Anslut den andra änden av nätverkskabeln till en tillgänglig port på routern.
Nu är du ansluten och kan börja titta.
11
Steg 3: Börja titta på IPTV
I det här avsnittet bekräftar du att konfigurationen av NeuLion set-top-boxen är slutförd.
Om HOME-menyn visas kan du börja titta på dina IPTV-program. Mer information om hur du använder
IPTV-tjänsten finns på nästa sida.
HOME-menyn
Om ett felmeddelande visas prova att starta om er set-top-box med av/på-omkopplaren på baksidan
av set-top-boxen. Om detta inte hjälper kan det bero på att set-top-boxen inte kan ansluta till IPTVtjänsteleverantören. Detta beror troligtvis på problem med Internet-inställningarna.
Om du vill kontrollera nätverksinställningarna går du till systeminställningsskärmen genom att trycka
på den blå funktionsknappen A. Om du vill ha mer hjälp läser du i de vanliga frågorna i slutet av den
här handboken.
Felmeddelande
12
HOME-menyn
HOME-menyn är den första bilden som visas när du sätter på set-top-boxen. Du kan få åtkomst till
den när du vill genom att trycka på HOME på fjärrkontrollen. Om du vill förflytta dig på skärmen
använder du piltangenterna på fjärrkontrollen, om du vill välja trycker du på OK.
HOME-menyn
Kanaler – Tillgång till kanalen SVT World och Nyhetstelegram från SVT Text
Inställningar – System Settings (nätverks- och systemkonfiguration) och Personal Settings (språk,
tidsformat och tidszon)
Kontakt: programfrågor – SVT World, +46 (0)8 7842500, [email protected]
Kontakt: abonnemang & support – ConNova TVX, +46 (0)141 203930 vardagar 08.00-17.00 CET,
[email protected]
13
Välja program
Välja program
Set-top-boxen visar alltid den kanal du tittade på när du avslutade den föregående sessionen. Om
du vill växla kanal använder du knapparna CH+ och CH-. Alternativt, om du känner till numret för
den kanal du vill titta på, anger du det med hjälp av sifferknappsatsen på fjärrkontrollen.
Om du vill visa programguiden när du tittar på en tv-kanal trycker du på GUIDE på fjärrkontrollen.
Programguiden är ett rutnät med kanalerna till vänster och tiderna överst. Program med blå
bakgrund sänds just nu. Program med grå bakgrund är inte tillgängliga. Använd
navigeringsknapparna till att navigera i tablån – gul markering. Genom att trycka på OK kommer
du till vald kanal. Om du snabbt vill förflytta dig i guiden kan du bläddra en sida uppåt eller nedåt
genom att trycka på CH+ respektive CH-.
Programguide (EPG)
14
Konfigurera inställningar
Du kan använda skärmarna under Settings till att anpassa set-top-boxen. Under System Settings
finns nätverks- och systemkonfigurationen. Under Personal Settings finns inställningar för språk,
tidsformat och tidszon.
Börja genom att välja Inställningar på HOME-menyn. Settings-menyn visas.
Ändra inställningarna under Personal Settings
Välj Personal Settings på Settings-menyn. Bland de inställningar du kan ändra är språk, tidsformat
och tidszon. Du kan använda riktningsknapparna till att förflytta dig mellan inställningarna. När du
har markerat den inställning du vill ändra aktiverar du alternativmenyn för inställningen genom att
trycka på högerriktningspilen.
Language: Det standardspråk som används är engelska.
Settings-menyn
Time Format: Det tidsformat som används i programguiden. Du kan välja mellan 24- och 12timmarsformat.
Time Zone: Standardtidszonen för platsen för digitaldekodern. Ändra till din tidszon. Alla
programtider i programguiden ändras när du ändrar tidszonen.
Välj den nya inställningen och bekräfta sedan genom att trycka på OK.
När du är klar går du tillbaka till menyn Home genom att trycka på Home på fjärrkontrollen.
Ändra språk
15
Systeminställningar
Ändra inställningarna under System Settings
Börja genom att välja Inställningar på HOME-menyn. Settings-menyn visas.
Välj System Settings på Settings-menyn. Alternativt kan du visa sidan System Settings
genom att trycka på den blå funktionsknappen A på fjärrkontrollen. Du kan använda
riktningsknapparna till att förflytta dig mellan inställningarna. Välj den inställning du vill
ändra och tryck sedan på OK.
Du kan använda den här skärmen till att ange nätverkskonfigurationen för set-top-boxen,
samt hemsidan för innehållsleverantören.
Systeminställningar
Homepage: Hemsideadress för IPTV-tjänsten.
Obs! Set-top-boxen är konfigurerad med rätt hemsideinställning för tjänsteleverantören.
Du bör INTE ändra det här värdet om inte tjänsteleverantören anger att du ska göra det.
Static IP/DHCP (om du vill ha mer information om hur du ändrar de här inställningarna
läser du i bilaga A.)
DHCP: Ange den här inställningen om du använder DHCP.
Static IP: Ange den här inställningen om du använder en statisk IP-adress.
Version: Den aktuella versionen av programvaran för set-top-boxen (skrivskyddat).
MAC Address: Det unika ID:t för set-top-boxen (skrivskyddat).
16
Det virtuella tangentbordet
Om du behöver mata in något under System Settings trycker du på OK och då visas det
virtuella tangentbordet. Där matar du in information med hjälp av fjärrkontrollen. Det
virtuella tangentbordet är ett skärmtangentbord som du använder till att mata in tecken
med hjälp av fjärrkontrollen. I följande avsnitt finns mer information om hur du använder
det virtuella tangentbordet.
Virtuellt tangentbord för inmatning av
IP-inställningar
17
Använda det virtuella tangentbordet
Använda det virtuella tangentbordet
• Använd uppåt-, nedåt-, vänster- och högerpiltangenterna på fjärrkontrollen till att förflytta dig på tangentbordet och markera
tangenter. Om du vill ”skriva” ett tecken trycker du på OK.
• Om du vill flytta markören mellan olika inmatningsfält trycker du på VOL+ eller VOL-.
De viktigaste knapparna anges nedan:
• Om du vill mata in den information du har angett väljer du Enter. Enter är knappen med en pil som visas i det nedre vänstra hörnet
av tangentbordet.
• Om du vill ta bort ett tecken väljer du Del.
• Om du vill ignorera alla ändringar och stänga det virtuella tangentbordet väljer du Esc.
• Det finns fler tangenter, som tangenter med versaler, siffror och symboler. Du kommer åt de tangenterna genom att trycka på
SHIFT på fjärrkontrollen. Du kan växla mellan de två tangentborden genom att trycka på SHIFT.
Tangenten Esc: Du kan använda den här
tangenten till att ignorera eventuella ändringar
Tangenten Del: Du kan använda den här
tangenten till att radera informationen ett tecken i
taget.
Tangenten Enter: Du kan använda den här
tangenten, efter att du har matat in information,
till att spara informationen och stänga det
virtuella tangentbordet.
18
Vanliga frågor
ALLMÄNT
OBS! Vid eventuella problem börja alltid med att:
• kontrollera att alla kablar sitter i/fungerar
• starta om er set-top-box med av/på-omkopplaren på baksidan.
Fråga: Det går inte att sätta på set-top-boxen.
Svar: Kontrollera set-top-boxen är korrekt inkopplad och att av/på-omkopplaren på baksidan av set-top-boxen är i läget ON samt att kontakten
sitter i eluttaget.
Fråga: Ett felmeddelande visas när jag startar set-top-boxen.
Svar: Digitaldekodern kan inte få åtkomst till tjänsteleverantören. Det här beror vanligtvis på att det inte går att upprätta en Internet-anslutning. Se
”Varför kan inte min set-top-boxen ansluta till Internet?” nedan.
INTERNET-ANSLUTNING
Fråga: Varför kan inte min set-top-boxen ansluta till Internet?
Svar: Om digitaldekodern inte kan ansluta till Internet visas ett felmeddelande. Kontrollera att du har anslutit set-top-boxen till ditt kabel-/DSLmodem eller till din router.
1. Om du använder en router:
a) Kontrollera om det finns andra enheter som är anslutna till routern, till exempel din dator, som har åtkomst till Internet.
b) Prova att byta Ethernet-port i routern. Starta sedan om set-top-boxen med av/på-omkopplaren.
c) Kontrollera alla kabelanslutningar.
2. Om du ansluter ett kabelmodem direkt till set-top-boxen:
a) När du ansluter eller kopplar från olika enheter till/från ett kabelmodem måste du eventuellt starta om det. När du har satt på det
väntar du tills alla lampor har slutat blinka innan du ansluter några enheter.
b) Kontrollera alla kabelanslutningar.
Fråga: Ett felmeddelande med "Access Denied" visas när jag sätter på min set-top-box?
Svar: Set-top-boxen har inte aktiverats. Prova först att starta om set-top-boxen med av/på-omkopplaren på baksidan. Om detta inte hjälper,
kontakta vår kundtjänst ConNova TVX www.connova.se . Ha din användarinformation, inklusive MAC-adress till set-top-boxen redo eller ange den i
e-mail då du kontaktar ConNova. Mac-adressen hittar du på undersidan av din set-top-box.
19
Vanliga frågor (fortsättning)
Fråga: ”Retrieving” visas hela tiden när jag försöker titta på ett program. I vissa fall avslutas programmet när ”Retrieving” visas.
Svar: Gå till din dator med Internet-anslutning och öppna en webbläsare. Ange följande i adressfältet i webbläsaren:
http://speed.neulion.com/neulion_tools.html
Klicka på Neulion Speedtest och sedan Begin Test.
Vänta tills testet har slutförts. Anteckna hämtningshastigheten. Om värdet är mindre än 1 000 kbit/s har du troligtvis inte den bandbredd som krävs
för att kunna titta på innehåll utan avbrott. Det här problemet kan bero på flera olika saker:
1. Det finns andra enheter som använder en stor del av din Internet-bandbredd. Kontrollera om det finns någon annan i familjen som
hämtar musik eller filmer när du försöker titta på tv. Den här typen av aktiviteter tar upp en hel del av din nätverksbandbredd. Normalt
surfande på Internet och chattande bör vara ok.
2. Din bredbandsanslutning är för långsam, vilket eventuellt kan bero på din bredbandsleverantör. Du bör ha en bandbredd på 1 000 kbit/s
eller snabbare. Om du vill kontrollera anslutningshastigheten kontakter du supporten för Internet-leverantören.
20
Bilaga A: Nätverksinställningar
Kontrollera och ange DHCP-inställningar
DHCP är standardnätverksinställningen. Om du vill använda DHCP använder du
fjärrkontrollen till att välja menyalternativet DHCP och sedan trycker du på OK. Om
digitaldekodern kan kommunicera med en DHCP-server i ditt nätverk visas en IP-adress.
Om det inte gick att hämta en IP-adress visas ett meddelande om att DHCP-processen
misslyckades.
Static IP
Om du vill använda en statisk IP-adress väljer du det här alternativet. Använd det
virtuella tangentbordet till att mata in information i fälten. Om du vill förflytta dig mellan
de olika fälten trycker du på VOL+ eller VOL-.
Skaffa en DHCP-adress
Konfigurera en statisk IP-adress
21
Säkerhet
Säkerhetsinformation
Innan du börjar bör du läsa igenom den viktiga säkerhetsinformationen nedan.
Säkerhetsvarningar om växelström
Nätadaptern är förinställd för det land/område där du köpte set-top-boxen. Om du flyttar till ett annat land/område bör du kontrollera spänningskraven för settop-boxen innan du ansluter den till ett vägguttag.
Du bör placera digitaldekodern nära ett vägguttag. Sladden till nätadaptern är huvudfrånkopplingsenhet för set-top-boxen och den måste alltid vara lätt att
komma åt.
Av säkerhetsskäl har den nätsladd som medföljer set-top-boxen en jordanslutning. Du bör alltid använda ett jordat vägguttag för att undvika risken för stötar.
Konventioner som används i den här handboken
VARNING: Information för att förhindra att du skadar dig när
du utför en uppgift.
FÖRSIKTIGHET: Information för att förhindra att du skadar komponenterna när
du utför en uppgift.
Elektrisk säkerhet
„
För att förhindra att du får stötar bör du koppla från nätsladden från vägguttaget innan du flyttar på set-top-boxen.
„
DU FÅR INTE ÖPPNA HÖLJET PÅ DIGITALDEKODERN.
22
Handhavandesäkerhet
„ Innan du använder set-top-boxen måste du kontrollera att alla kablar är anslutna och att nätsladdarna inte är skadade. Om du hittar några skador kontaktar
du omedelbart tjänsteleverantören.
„ Undvik att det uppstår kortslutningar genom att se till att inte vidröra anslutningar, öppningar eller kretsar med gem, skruvar eller häftklamrar.
„ Undvik damm, hög luftfuktighet och höga temperaturer. Placera inte produkten där den kan bli våt. Placera produkten på ett stabilt underlag.
„ Den finns öppningar för ventilation av produkten, för att förhindra att den fungerar på rätt sätt och inte blir överhettad. De här öppningarna får inte
blockeras eller täckas över. Den här produkten får aldrig placeras nära eller över ett element eller annan värmekälla.
FCC-störningsmeddelande (Federal Communication Commission)
Den här utrustningen har testats och uppfyller gränserna för en digital enhet med klass B enligt del 15 av FCCs regler. De här gränserna är utformade att utgöra
rimligt skydd mot skadliga störningar vid användning i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi. Om den inte
placeras och används i enlighet med instruktionerna kan den störa radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå.
Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar av radio- eller tv-mottagning, vilket du kan fastställa genom att stänga av och sedan slå på utrustningen,
kan du försöka åtgärda problemet genom att göra något av följande:
„
„
„
„
ändra riktning på eller flytta på mottagningsantennen
öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till
kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker
FCC-varning: Eventuella ändringar av utrustningen som inte är uttryckligen godkända av den part som är ansvarig för efterlevnaden av de här reglerna kan
medföra att du inte längre får använda utrustningen.
Den här enheten följer del 15 av FCCs regler. Följande två villkor gäller för användandet: 1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och 2) enheten måste
kunna hantera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att enheten inte fungerar på rätt sätt.
VIKTIGT MEDDELANDE
Meddelande om FCC-strålningsexponering
Den här utrustningen uppfyller de FCC-strålningsexponeringsgränser som har angetts för okontrollerade miljöer.
Den här sändaren får inte finnas på samma plats som eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
23
Individuellt licensierad kod
För vissa komponenter som ingår i den programvara som medföljer NeuLion-digitaldekoder gäller särskilda licensieringsvillkor.
Det gäller både kostnadsfri programvara och öppen källkod-programvara. Enligt vad som krävs i villkoren för de olika licenserna kan
den här koden, och eventuella ändringar av den här koden, hämtas kostnadsfritt från NeuLions webbplats (http://www.neulion.com).
Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
@2009 NeuLion, Inc. Med ensamrätt.
All återgivning utan skriftligt tillstånd från NeuLion, Inc. är förbjuden.
NeuLion IPTV är ett varumärke som tillhör NeuLion, Inc. Andra varumärken eller -namn används i det här dokumentet till att referera
till de entiteter som äger varumärkena och -namnen för respektive produkter. NeuLion, Inc. frånskriver sig alla upphovsrättsanspråk
vad gäller varumärken och -namn, förutom sina egna.
E728971003
24