LINQ 10 - Midroc

Nummer 10
SPÄNN
BÅGEN
– ta sikte på varför
Urtidskrafter skapade
EXTRA
UTMANING
Midroc är med och driver
NORDENS
största industriprojekt
Foto: Hans Berggren
Ta sikte på
varför
Ansvarig utgivare
Anna Ullenvik
Redaktion
Anna Ullenvik, Susanne Hamne,
Sofia Franzén
Produktion
Det, Box 15416, 104 65 Stockholm
08-556 091 90, www.detsthlm.se
AD
Marianne Heed Miskar
Omslagsfoto
Nicklas Thegerström
Skribenter
Sofia Franzén, Anna Rikner
Repro/tryck
Bildrepro Stockholm AB
Kontakt
Midroc Europe
Box 3002, 169 03 Solna
Tel: 010-470 70 00
[email protected]
www.midroc.se
Utgivning
Februari 2015
2
Som tjänsteföretag är en stark framgångsfaktor att våra leveranser ska
motsvara – eller ännu hellre – överträffa våra kunders förväntningar och
behov. Det vågar jag nog påstå att alla inom Midroc är överens om och
anser vara självklart.
Men, vet vi egentligen vilka behov våra kunder har? Är vi tillräckligt duktiga på att ställa rätt frågor för att bli bäst i klassen?
Anslaget i vår inledningsartikel är att vi måste bli duktigare på
att ställa oss frågan ”varför” oftare och på så sätt få en bättre
förståelse och kunskap om kundens behov. Både uttalade och
outtalade. Tar vi reda på kundernas bakomliggande behov och
vilket fokus kunden har får vi ett tydligare syfte med vårt uppdrag. Det hjälper oss i våra utmaningar och projekt.
Enligt den amerikanska ledarskapsutvecklaren Simon Sinek
har de riktigt framgångsrika företagen förstått vikten av att börja
med ”varför”. De drivs av en vilja att åstadkomma något och har
tydligt definierat vad deras syfte är.
Några som verkligen förstått det där med att formulera ett tydligt syfte
med sitt företagande och hittat sitt ”varför” är Wåhlin Fastigheter. I
Betraktelsen på sidan åtta kan du läsa en intervju med Fredrik Jansson,
vd sedan våren 2014. Han berättar om hur Wåhlins vill skapa hållbara hem
där människor trivs och hur han tror på att skapa detta tillsammans med
sina leverantörer.
Att alla som är delaktiga i ett projekt har samsyn och har samma bild
av slutmålet – när ”handen är i kaklet” som vår koncernchef Roger
Wikström uttrycker det – är också avgörande för projektets resultat.
Ett gott exempel där samsyn gav ett lyckat resultat kan ni läsa om på sidan
sex. När Preems raffinaderi i Göteborg genomförde ett underhållsstopp
i höstas var flera Midrocföretag engagerade och Midroc hade helhetsansvaret från start. Här fanns en tydlig samsyn med kunden om slutmålet.
Att formulera ett tydligt syfte kan fungera som drivkraft även i andra
sammanhang. Som att bli bäst i världen. I slutet av februari är det skid-VM
i Falun och vi har fångat skidåkarna Anna och Emil i deras uppladdning
inför den stora tävlingen. Läs om hur de tränar och har tränat under hösten för att bli bäst och hur viktig även den mentala träningen är.
Detta och mycket mer om olika utmaningar, projekt och spännande
människor med starka drivkrafter kan ni läsa om i detta nummer av
LINQ.
Jag hoppas att ni blir inspirerade. Och, kanske kan frågan ”varför”
hjälpa dig att hitta engagemanget och drivkraften, både i jobbet och privat.
Trevlig läsning!
Anna Ullenvik
Kommunikation
Midroc Europe
Innehåll:
SPÄNN BÅGEN – TA SIKTE PÅ VARÖR
Att ha kunden i fokus är en självklarhet för de flesta framgångsrika företag. Men
räcker verkligen det? Borde vi inte också alltid ta reda på vilket fokus kunden
själv har? Så alla inblandade förstår vad som ska bli slutresultatet av det gemensamma arbetet. Den samsynen nås lättast med hjälp av frågan varför.
SAMSYN GAV LYCKAT RESULTAT PÅ UNDERHÅLLSSTOPP
När Preems raffinaderi i Göteborg genomförde ett underhållsstopp i höstas
hade Midroc närmare 400 medarbetare på plats. Här har flera Midrocföretag
arbetat tillsammans, och Midroc hade helhetsansvaret från start.
ATTRAKTIVT LÄGE I LANDSKRONA
Midroc Property Development och HSB Landskrona bygger i ett gemensamt
projekt Landskronas högsta bostadshus, Västerpark. Med en spännande
arkitektur och sina 12 våningar blir byggnaden Landskronas nya landmärke.
URTIDSKRAFTER SKAPADE EXTRA UTMANING
Svartisens kraftverk ligger vid Norges näst största glaciär. Här forsar 70 kubikmeter vatten i sekunden förbi vattenturbinen. Urtidsisens vatten innehåller
mycket sten och grus så att turbinens delar i princip blir blästrade. En riktig
utmaning för Metalock Engineering Sweden.
VÄRLDSMARKNAD INOM RÄCKHÅLL FÖR POWERCELL
PowerCell har utvecklat en unik reformerteknik för att omvandla vanlig diesel
till el i sina bränsleceller. Med en börsnotering och miljövänliga produkter för en
marknad som beräknas öka till 40 miljarder dollar inom några år, är Midroc
New Technologys portföljbolag PowerCell Sweden AB, nu redo att satsa globalt.
ETT AV NORDENS STÖRSTA INDUSTRIPROJEKT LIGGER PÅ VÄRÖ
Ombyggnaden av sulfatmassafabriken Södra Cell Värö är ett av Nordens
största industriprojekt, med en budget på drygt fyra miljarder kronor. Midroc
Project Management är med och driver två av totalt tio parallella projekt.
PROFILEN – EMMA SÄTTER PROJEKTET I FOKUS
Att se en stor anläggning komma till liv efter långa förberedelser är en
av höjdpunkterna för Emma Jönsson i arbetet som verksamhetschef på
Midroc Automation.
HALLÅ DÄR – ANNA OCH EMIL
4
6
10
16
21
22
24
31
3
SPÄNN
BÅGEN
– ta sikte på varför!
Att ha kunden i fokus är en självklarhet för de flesta framgångsrika företag. Men räcker
verkligen det? Borde vi inte också alltid ta reda på vilket fokus kunden själv har? Så alla
inblandade förstår vad som ska bli slutresultatet av det gemensamma arbetet.
Den samsynen nås lättast med hjälp av frågan varför, menar Roger Wikström, koncernchef Midroc Europe.
– Bara om vi ställer oss frågan varför vi gör något uppnår vi ett äkta engagemang i arbetet.
Då skapas också utrymme för vardagsinnovation – viljan att göra det där lilla extra eller
hitta de riktigt smarta lösningarna, säger han.
Foto: Shutterstock
Grunden för ett tjänsteföretag är att förstå
kundens behov, både uttalade och outtalade. Att ställa frågor och vara intresserade av kundens slutresultat. Ett avtal
mellan två parter är en relation, och precis som alla relationer behöver den bygga
på ömsesidig förståelse.
Det kan låta enkelt, men Roger
Wikström menar att det här är något som
man måste jobba på hela tiden.
– Vi vet det, och alla pratar om det.
Men det är inte helt enkelt att omsätta i
praktiken. Man fastnar lätt i gamla hjulspår och gör som man alltid gjort, och det
man tror förväntas av en. Kunden berättar
kanske inte heller hela bilden, utan förutsätter att folk ska förstå vad man menar.
Det finns också en trygghet i att göra
som man alltid gjort. Det gör att vi känner
oss säkra och kompetenta.
– Men varje projekt har unika förutsättningar och vi måste veta vad det är som
är speciellt? Vad är vår utmaning, men
framförallt vad är kundens utmaning?
För att veta vad som är viktigt för kunden,
måste vi våga ställa frågan: varför gör vi
det här projektet? Vilka behov har kunden
och varför?
Framgångsrika företag börjar
med ”varför”
Simon Sinek, amerikansk ledarskapsutvecklare och författare, har satt fingret
på detta bland annat i boken ”Start with
Why” och i en enkel modell han kallar
för The golden circle. Cirkelns kärna består av varför, nästa ring av hur och den
yttersta av vad.
Alla vet vi vad vi gör, de flesta vet också
hur vi gör det – men hur många vet varför
vi gör det? Sinek menar att alla riktigt
framgångsrika företag, organisationer
och personer tänker, agerar
och kommunicerar inifrån
och ut, genom att börja med
varför – tvärtemot hur de allra
flesta gör.
Och nej, svaret på frågan
varför är aldrig att tjäna pengar
hos riktigt framgångsrika
företag. Svaret är istället vad företaget
tror på och drivs av. Att tjäna pengar är ett
resultat snarare än ett syfte enligt Sinek.
– Drivmotorn hos många är förstås
att tjäna pengar. Men det räcker inte för
att vara bäst i klassen, säger Roger
Wikström.
På Midroc jobbar man mycket med att
alla ska känna sig trygga i sin yrkesroll
och arbetssituation.
– Det är vår övertygelse att det är
mycket lättare att vara innovativ och våga
bryta mönster då. Och det är mycket
lättare att hitta motivation och känna
engagemang om alla vet varför man gör
jobbet och är överens om hur det ska
göras och när det är klart.
Företag och organisationer där
man har en stark medvetenhet om
sina värderingar och drivkrafter,
sina ”varför” – och lyckas förmedla
det – är mer innovativa, mer framgångsrika och har mer engagerade
medarbetare, menar Sinek.
– Det här tankesättet är förstås
smart även i enskilda projekt. Vet vi
varför vi gör projektet tillsammans,
och vad vi vill uppnå kommer vi att lyckas
bättre, säger Roger Wikström.
förrän investeringen lönat sig – och det
gäller för leverantören att ha förståelse
för det för att på bästa sätt kunna hjälpa
kunden att nå dit.
– Om samarbetet gäller byggande av
bostäder – är målet nått när sista våden
är tapetserad, eller först när den som
ska bo där har flyttat in och trivs?
Behöver förstå kundernas behov
– Jag hörde ett tal nyligen av vår kund
Wåhlin Fastigheters vd Fredrik Jansson,
där han på ett bygge inför alla berättade
vad som är viktigt för Wåhlins. Det andades omsorg, och jag tror att det kan göra
stor skillnad för hela projektet att inför
leverantörer och underleverantörer ta
”När är målet nått?
När slår vi handen
i kaklet?”
Förståelse för målet
För att systematisera detta gäller det att
skapa tid för kommunikation, och att
prata om slutresultatet redan från början.
– Det första vi ska prata om är hur vi
ska avsluta projektet. Det måste vi veta
för att kunna börja rätt. När är målet nått?
För att använda en simningsmetafor;
när slår vi handen i kaklet? Har alla inblandade i projektet samma bild av när
vi uppnått målen?, säger han.
För kunden är kanske inte målet nått
”Vi måste våga ställa
frågan: varför gör vi
det här projektet?”
sig tiden att verkligen förklara varför
man genomför just det projektet.
– Egentligen är det rätt självklart att
vi behöver förstå kundernas utmaning
och behov och förstå nyttor för slutanvändaren. Jag vill mena att det är lättare
om vi ställer oss frågan varför kunderna
har dessa behov? Det är ett tänk som
man absolut kan ta med sig även i mer
komplexa projekt.
Första steget är att bestämma sig
för att det är viktigt att tänka i de här
banorna menar Roger Wikström.
– På många håll i våra bolag görs detta
på ett bra sätt. Men min uppfattning är
ändå att vi jobbar för lite varför-drivet.
Vi jobbar aktivt för att bli ännu bättre på
att bjuda in våra kunder att tillsammans
prata om vilka mål vi har med projektet.
För vi vill verkligen uppnå ett arbetsklimat som drivs av engagemang och
där vi kan lyckas att överträffa våra
kunders förväntningar.
Samsyn gav lyckat resultat på
underhållsstopp
När Preems raffinaderi i Göteborg genomförde ett underhållsstopp i höstas hade Midroc
närmare 400 medarbetare på plats. Här har flera Midrocföretag arbetat gemensamt, och Midroc
hade helhetsansvaret från start. Tillsammans med en tydlig samsyn med kunden om slutmålet
blev det ett mycket lyckat arbetssätt.
Under fyra till fem veckor hösten 2014
genomfördes ett stort regenereringsstopp
på Preemraff i Göteborg, med huvudsyfte
att byta katalysatormassa och reaktormassa. Midroc hade som mest nära 400
medarbetare på plats, varav över 300 var
personal från Midroc Rodoverken.
– Totalt utfördes närmare 1200 arbetsordrar, varav Midroc stod för utförandet
av cirka 85 % av dessa. De här har varit
ett samarbetsprojekt mellan Midroc
Rodoverken, Midroc Electro och Midroc
Project Management, men vi har arbetat
tillsammans som ett företag i det här projektet, säger Glenn Karlsson, Midroc
Rodoverkens stoppchef.
Foto: Preem
Säkerheten framför allt
Midroc har också för första gången i dessa
sammanhang jobbat med en gemensam
organisation för hälsa, miljö och säkerhet
med mycket gott resultat.
– Vi har lyckats genomföra detta stopp
utan en enda frånvaroolycka vilket vi är
mycket nöjda med, med tanke på stoppets
storlek. Vi ser att budskapet från Preem
och Midroc gått fram: säkerheten först.
Rodoverken har utfört arbeten på värme-
6
växlare och luftkylare, rör och ventilation,
ugnar och pannor och torn och kärl. Midroc
Electro och Midroc Project Management
har gjort el- och instrumentarbeten. Även
rostskyddsföretaget Midroc Alucrom har
haft ett par medarbetare inne som gjort
bättringsmålningar.
Att vara med från början skapar en samsyn om slutresultat och ett gemensamt
fokus på kundens slutmål.
Rodoverken har samarbetat med Preem
under flera år, och har ramavtal som innebär att man alltid har ett 20-tal anställda
på plats i raffinaderier i Göteborg. Inne på
Preems område har Rodoverken en verkstad där man gör mindre förtillverkning och
löpande underhållsarbeten.
Under stoppet i höstas var anläggningen
i drift under tiden som arbetet pågick, och
raffinaderiet har bara släckts ner sektionsvis.
– Det innebar en extra utmaning. Säkerheten är naturligtvis alltid oerhört viktig,
men när verksamheten pågår under stoppet får man vara ännu mer på tårna.
Redan ett år innan fanns personal från
Midroc på plats för beredning och planering av höstens underhållsstopp.
– Annars är det vanligt att kunden berett
jobben själva när vi kallas in. Men den här
gången har vi tagit ett betydligt större ansvar för helheten.
Bra planering är a och o
Det har bland annat inneburit att Midrocs
projektledare haft större ansvar och insyn
redan från början i budgetarbetet i de olika
objektsjobben. Ett sätt att arbeta som
Glenn Karlsson tycker är väldigt bra.
– Det syns verkligen på utfallet, det
har gjort stor skillnad på ett positivt sätt.
Våra projektledare har fått en väldigt bra
förståelse för helheten och en bra inblick
i sina områden eftersom de varit med
och berett själva, och själva kunnat sätta
ramarna för tid och resurser. Det blir stor
skillnad när vi varit med från början.
Under beredning och utförande har man
haft kontinuerliga möten och ett bra samarbete med kunden. Samsynen om slutresultatet har varit tydlig från start.
– Vi måste ha kundens slutmål med oss
hela tiden. Om vi skulle bli försenade i vårt
arbete betyder det stora förluster för vår
kund varje dag. Ska vi lyckas hålla våra
tidsplaner är bra planering a och o, säger
Glenn Karlsson.
Noggrann funktionskoll ger
flyt i produktionen
Midroc Project Management har fått i uppdrag av Holmen Paper att öka driftsäkerheten på deras
pappersbruk i Hallstavik. Genom att noggrant gå igenom pappersmaskinens tusentals olika
funktioner och hur viktiga de är för produktionen lägger man upp en underhållsplan för att få
ett flyt i produktionen.
Dokumentation och implementering
Under 2014 har Midroc Project Management arbetat på en pappersmaskin,
under 2015 är det dags för nästa. Arbetet
består av att granska och komplettera
identifieringen av maskinens olika funktioner, och bedöma och riskgradera dem.
Målet är att dokumentera en underhållsplan och sedan implementera den i
verksamheten, med ökad effektivitet och
stabilare produktion som resultat.
– Vi använder oss av en metodik som
går ut på att vi går igenom hela flödet för
maskinen, och analyserar hur kritisk varje
funktion är för produktionen. Sedan delar
vi in funktionerna i olika klasser. Det innebär
att vi går igenom över 10 000 punkter på en
maskin för att bedöma konsekvenserna om
en funktion går sönder, gör riskanalyser
och väljer underhållsåtgärd.
Anders Norell förklarar riskgraderingsanalysen genom att jämföra med en bil.
Ratten skulle bedömas som mycket kritisk
i bedömningssystemet. Utan den kan man
inte köra bilen på ett säkert sätt.
Rätt resurser i rätt tid
– Slutar innebelysningen däremot att fungera, ja då gör inte det så mycket, bilen
funkar fint ändå. Enligt den principen sorterar vi upp de olika funktionerna och kan
göra bra underhållsplaner. Det gör att
man kan lägga rätt resurser i rätt tid på de
kritiska funktionerna utan att lägga onödig
tid på att åtgärda icke-kritiska funktioner
innan det är nödvändigt. Underhållsplanen
täcker även in köpta underhållstjänster,
som ofta är svåra att administrera och
planera om de inte finns med i planen.
Metodiken kallas RBUS, och är ett riskbaserat underhållsprogram, och är applicerbart på i princip vilken bransch som helst.
– Det passar för många olika affärs-
system. För oss är målet att kunden ska få
så stor nytta som möjligt av vårt arbete.
Pierre Aggarwal som är produktionschef
på Hallsta Pappersbruk menar att ett bra
förebyggande underhåll är en förutsättning
för att kunna producera papper kostnadseffektivt.
– En hög verkningsgrad sänker underhållskostnaden och rörliga kostnader
som kemikalier och energi. Dessutom
Asset
Manegement
Midrocs asset managementkonsulter arbetar bland annat med
att hjälpa kunder att genomföra
analyser, driva verksamhetsutveckling, sköta planering och
implementera underhållssystem
och EAM-system.
Asset Management är en
avdelning inom Midroc Project
Management.
förbättras kvalitetsutfallet och leveranssäkerheten. Midrocs pågående arbete är
en viktig del i att förbättra det förebyggande
underhållet. Nyttan av detta arbete förväntar vi oss se successivt under de
närmsta åren. Det här är en långsiktig
satsning snarare än en ”quick-fix”. Vi är
väldigt nöjda med Midrocs metodik och utförda arbete så här långt, säger han.
Holmen
Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper,
kartong och trävaror och bedriver
verksamhet inom skogsbruk och
energi.
Holmen Paper –tryckpapper
för dagstidningar, tidskrifter,
kataloger, reklam och böcker.
Tillverkningen sker vid två
svenska och ett spanskt bruk.
Foto: Holmen
Hallsta Pappersbruk i Hallstavik tillverkar
specialpapper som magasinspapper och
bokpapper.
– Vårt jobb är att få minskade störningar
och stopp i de befintliga maskinerna för
att producera papper, säger Anders Norell,
Asset Management konsult på Midroc
Project Management, och den som ansvarar för projektet på Hallsta.
7
Foto: Appelberg
”Jag upplever att de
flesta inblandade
tycker att det är
roligare att känna
att man bidrar till ett
hem, där människor
bor och trivs, firar
födelsedagar och jul.”
Fredrik Jansson
Gör: Vd på Wåhlin Fastigheter sedan 30/3 2014. Tidigare vice vd och marknadsdirektör på Cementa. Innan dess 14 år med husbyggnad på Skanska.
Familj: Fru och tre härliga barn mellan 8–14 år gamla.
Bor: 50-tals villa i Täby som vi byggt om och till i flera omgångar.
Intressen: Givetvis familj och vänner. Blir det tid över gärna lite träning och på
semestern skidåkning, skärgårdsliv och resor. Diverse renoveringsprojekt i huset
tillkommer alltid. Sen har jag ett superjobb där man faktiskt får vara med och
bidra till samhällsutvecklingen och förhoppningsvis till hem där människor trivs,
utvecklas och mår bra.
8
Han vill få alla att tänka
trivsamma hem – innan
projektet startar
Att alla inblandade har den gemensamma viljan att skapa
hem som hyresgästerna kan trivas länge i, och att våga investera
i bättre kvalitet än normalt. Det är Wåhlin Fastigheters recept
för ett hållbart byggande.
Hållbara hem där människor trivs
Att bygga hållbart ur ekonomisk, miljömässig och social vinkel står högt på agendan.
– När vi bygger nytt tänker vi att den här
kåken ska vi ha länge. Att vi investerar
några kronor extra vid bygget har vi tillbaka
många gånger om. Vi sätter till exempel
alltid in granitbänkar i köken. Värdet i hållbarheten och vad det gör för våra hyresgästers upplevelse av sitt hem överstiger
vida investeringen.
Grundtanken att bygga hållbara hem där
människor trivs gör att ambitionsnivån i nybyggnads- och renoveringsprojekten är hög.
– Vi vill bli bättre och bättre när vi bygger.
Det blir vi genom att bygga långsiktiga
relationer med våra leverantörer, hitta de
som delar våra värderingar och kan förvalta
dem. Vi förväntar oss att våra entreprenörer
ska ha förmågan att verkligen kunna se
helheten, det är väldigt viktigt för oss.
Att få till ett riktigt bra slutresultat är
egentligen inte svårare än så, menar Fredrik
Jansson. Men det kräver att det finns utrymme i projektet för alla yrkesgrupper att
komma till tals, och att de får tid och rätt
förutsättningar att göra sitt jobb.
– Om man ser till att alla känner delaktighet och respekterar varandras yrkesgrupper skapas utrymme för nya idéer. Det
är då det kommer smarta lösningar som
främjar hela projektet. Den som känner
att man blir lyssnad på vågar komma med
förslag på förbättringsåtgärder.
Saknas en kugge rullar inte hjulet
Projektledare, byggledare, snickare,
betongarbetare, elektriker, målare och
rörmokare. Alla måste ha en helhetssyn för
att det ska bli riktigt bra.
– Alla är en viktig del i slutprodukten.
Görs det ett dåligt betongjobb så att det
blir lyhört spelar det ingen roll om det andra
blir bra. Är det en kugge som saknas i hjulet
så rullar det inte.
Här handlar det en hel del om yrkesstolthet menar Fredrik.
– Det syns så tydligt när det är stolta
yrkeskunniga som gör jobbet. De ser helheten och har fokus på slutresultatet, inte
bara på sin enskilda del. Den som känner
sig delaktig och har förstått vad slutresultatet ska bli sätter inte fel färg på den sista
biten fog om fogmassan är slut, utan man
fixar ny i rätt färg.
Men om inte alla jobbar mot samma mål,
och bara ser sin isolerade del som viktig är
risken stor att individer inte tar ansvar för
helheten.
– Det är väldigt frustrerande att komma
på en slutbesiktning och upptäcka att det
är stora repor på ett helt nytt parkettgolv
för att någon inte lagt skydd över det nya
golvet till exempel.
Tankeförflyttning runt hörnet
Anledningen till att det ibland blir så menar
han är att det är alltför vanligt idag att företag tänker vad som är bra för dem – inte
vad som är bäst för slutkunden.
Han tror att det beror på en tradition av
att titta i den egna plånboken, och jaga
vinst, men också på att man rullar på i gamla hjulspår och gör på samma sätt som
man alltid har gjort. Det kanske blir bråttom
och det finns inte tid att stanna upp och
reflektera över vad som gick bra eller dåligt.
– Kvartalsrapportshysterin som finns
i många bolag tror jag är väldigt problematisk, det är viktigt att tänka långsiktigt.
Jag brukar säga att man ska göra en
tankeförflyttning runt hörnet, tänka att man
ska flytta in själv i lägenheten.
För när alla inblandade har samma syn
på vad som är slutmålet, blir det i regel bra
resultat.
– Vi har sett att det fungerar väldigt bra
när vi hittar bra sätt att samarbeta med
våra leverantörer. Jag tror på att skapa
tillsammans, och nyttja varandras kunskaper, till exempel genom partnering eller
andra nära samarbeten. Då kan vi få ut det
bästa av varandra.
Illustration: Rosenbergs arkitekter.
Wåhlin Fastigheter äger och förvaltar cirka
3 000 lägenheter i Stockholm, och bygger
mellan 100 och 200 nya lägenheter per år
för egen förvaltning.
– Vi verkar i Stockholm och bostadsmarknaden ser ut som den gör här. Vi
skulle säkert få våra lägenheter uthyrda
hur vi än bygger. Men vi vill att våra hyresgäster ska vilja bo kvar och trivas i sitt hem.
Våra fastigheter ska vara en beskrivning
av vilka vi är och vad vi gör.
– Vi vill gärna se oss som en privat allmännytta och vara en bred värd. Vi försöker dra
vårt strå till stacken, säger Fredrik Jansson.
Det gör man bland annat genom ett nära
samarbete med Skyddsvärnet i Stockholm,
vilket innebär att Wåhlins hjälper till med
träningslägenheter för människor i behov
av stöd för att komma vidare i livet. Företaget har också avtal med Solna stad och
Sundbybergs stad om att förse dem med
lägenheter för sociala ändamål.
BETRAKTELSEN
Wåhlin Fastigheter tänker gärna nytt – som här med moderna radhus på taket av en kontorsbyggnad i Solna.
9
Attraktivt läge
i Landskrona
Midroc Property Development och HSB Landskrona bygger i ett gemensamt projekt
Landskronas högsta bostadshus, Västerpark. Med en spännande arkitektur och sina 12 våningar
blir byggnaden Landskronas nya landmärke, och alla bostadsrätter får milsvid utsikt mot
Öresund och över det skånska landskapet. Fastigheten kommer att bestå av både bostadsrätter
och ett vårdboende vilket är ett helt nytt koncept i Landskrona.
Intresset för den nya fastigheten är stort.
Priserna på bostadsrätterna är konkurrenskraftiga och målgruppen blandad, tanken
är att det ska vara ett boende för alla. Försäljningen av bostadsrätterna gick i raketfart redan från start. Bara en månad efter
försäljningsstart var hela 17 av 22 lägenheter sålda.
– Försäljningen överträffade våra förväntningar. Bostäderna är attraktiva, och trots
rådande konjunkturläge är nästan 80%
av bostadsrätterna sålda, säger Johan
Svedström, projekt - och fastighetschef
i HSB Landskrona.
Majoriteten av kunderna kommer från
HSB:s bosparkö, både i och utanför
kommunen.
– Våra kunder uppskattar det rimliga
priset och den goda standarden, med till
exempel inglasade balkonger. Det ser vi
som ett bidragande skäl till försäljningsframgången, menar Johan Svedström.
Nytt landmärke
Byggnaden blir 12 våningar hög och
därmed det högsta bostadshuset i Landskrona. I den nya byggnaden samsas blandade funktioner. De sex nedersta våningarna kommer att bestå av ett vårdboende
med 45 lägenheter. Först på plan sju börjar
bostadsrättsdelen, vilket ger alla bostadsrätter en strålande utsikt. De första fem
bostadsvåningarna har fyra lägenheter
på varje plan, som ritats med öppna ytor
mellan kök och vardagsrum för att maximera ljusinsläpp och utsikt. På den översta
våningen finns två större lägenheter.
De flesta bostadsrätterna får väl tilltagna,
inglasade balkonger och ett antal lägenheter får stora terrasser. Den största ligger
högst upp i huset och är 105 kvadratmeter
stor.
Fastigheten ligger med gångavstånd till
både centrum och havet, och får två olika
byggnadsdelar med tydliga arkitektoniska
uttryck och varsin separat entré. Fasadmaterialet består av flera sorters tegel,
skivmaterial och glas och binder samman
de båda delarna.
Blandade funktioner ger rörelse
Midroc Property Development har utvecklat
fastigheter med flera funktioner i andra
städer, men den här typen av mixad nyproduktion har hittills varit ovanlig i Landskrona.
– Tack vare funktionsmixen blir det en
levande fastighet där det rör sig människor
hela dygnet. Det blir inte tyst och stilla när
alla går till jobbet som det kan bli i ett traditionellt bostadsområde, säger Carl von
Strokirch, affärschef på Midroc Property
Development.
Bygget är ett samarbetsprojekt mellan
Midroc Property Development och HSB
Landskrona.
– Vi tycker att det är bra att samarbeta
med stadens tyngsta bostadsaktör, HSB,
Midroc utvecklar i samarbete
med HSB Landskrona ett helt
nytt koncept för nybyggnation
i Landskrona.
Illustration: Jais Arkitekter
10
Illustration: Jais Arkitekter
FAKTA
Västerpark kommer bli ett exempel på hållbar stadsutveckling. I en andra etapp ingår kedjehus och radhus.
Bostadsrätterna får stora ljusinsläpp och milsvid
utsikt, i väster vetter de mot Öresund.
Illustration: Exaktvision
Byggherre: HSB Landskrona och
Midroc Property Development
Arkitekt: Mats White och Martin
Seitzberg, Jais Arkitekter.
Totalhöjd: 35 m
Vårdboende: 45 lägenheter.
Bostadsrätter: 22 lägenheter
med balkong eller terrass.
Inflyttning under 2016.
och vill gärna bidra till hållbar stadsutveckling genom det här nya konceptet.
– Det är roligt att vi kan vara med och
tillföra centrala bostadsrätter i Landskrona,
det har inte varit så vanligt här och efterfrågan är mycket stor, säger Carl von
Strokirch.
Bostadsrätterna började säljas under
hösten 2014 och kommer att stå klara för
inflyttning sommaren 2016. HSB Landskronas och Midrocs investering i den första
etappen är på cirka 140 miljoner kronor.
11
VASA
museet har fått nymålade
röda master på taket
Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima museer
På taket till Vasamuseet i Stockholm ståtar tre knallröda master som syns långt över fjärden.
Tack vare Midroc Alucrom har de under sommaren fått tillbaka sin ursprungliga färg.
På de 30 år som gått sedan masterna
målades första gången har tidens tand
och de salta vindarna förvandlat den röda
färgen till ljust lila. Ursprungsfärgen behövde
därför återställas, så för två år sedan kopplades rostskyddsföretaget Alucrom in för
att undersöka stålmasternas tillstånd och
se över det befintliga rostskyddet – vilket
visade sig ha fungerat som det skulle.
– Därefter fick vi i uppdrag att göra en
ny rostskyddsmålning, där vi även tog
kulörbeständigheten i beaktande, säger
projektledare Vigen Zohrabian.
Målade 20 meter över takhöjd
Innan själva målningen drog igång behövdes dock en del tekniska svårigheter lösas.
– Det är ett ganska högt tak och den
högsta masten når nästan 20 meter över
takhöjd, vilket gör en bra bit till marken.
Dessutom är det trångt. Så även om det
har varit ett väldigt roligt projekt, har det
också varit ganska komplicerat.
För att komma åt masterna valde man
efter en del funderande att sätta upp byggnadsställningar runt varje enskild mast,
vilket på grund av blåst och begränsat
Med sina tre master som sticker upp från taket har
Vasamuseet blivit en självklar del av Stockholms
siluett. Miljontals människor har besökt museet för
att se regalskeppet Vasa som sjönk år 1628 och 2011
slog museet besöksrekord.
12
Foto: Midroc
utrymme var lite klurigare än vanligt.
– Först funderade vi på att ta ner masterna och måla dem på vår målningsstation
i Jordbro, men ganska snart insåg vi att
detta skulle medföra stora risker samt
väldigt höga kostnader. Så vi bestämde
oss för att måla på plats och i stället sätta
upp byggnadsställningar.
Projektet inleddes i mitten av maj och
så fort byggnadsställningarna var på
plats runt den första masten påbörjades
målningsarbetet.
– Vi fick bygga ställningarna utan att
täcka in dem eftersom vindomfånget
hade förvandlat dem till ett segel vilket
hade skapat en risk att hela museitaket
skulle blåsa av. Så det var tur att vi hade
en fin sommar.
Högtryckstvättade masterna
Själva byggandet av ställningarna tog totalt
fyra veckor och att demontera dem cirka
två veckor. Under större delen av denna
period pågick det övriga arbetet parallellt.
– Vi började med att ta bort alla löst
sittande färgrester. Att blästra var inte att
tänka på eftersom vi dels hade öppna ställningar, dels befann oss på ett tak där det
ständigt var mängder av människor nedanför som besökte museet och sevärdheterna
runt omkring. Så i stället valde vi vad vi
kallar för en halv vattenblästring, det vill
säga vi tvättade av masterna med en
högtryckstvätt med 800 bars tryck och
hetvatten.
Efter det rengjordes masterna såväl
mekaniskt som med stålborste, innan alla
frilagda ytor målades med rostskyddsfärg.
Därefter målades hela ytan en gång och
alla särskilt utsatta ytor fick dessutom
ytterligare en strykning.
– Sedan sprutade vi alla håligheter, fogar
och svåråtkomliga ställen med vax, vilket
förhindrar att det kryper in fukt.
Därefter gjordes två strykningar med den
röda färgen.
– En av de viktigaste aspekterna i hela
projektet var att masterna skulle målas i
en kulörbeständig färg. I samarbete med
International Färg valde vi därför ut en
1-komponent polysiloxantäckfärg som
håller sin kulör väldigt länge och där det
ställs höga krav på det estetiska utseendet.
Arbetet avslutades i slutet av juni.
Berättar om arbetet för andra
– Det här är ett väldigt speciellt projekt.
Ofta är man fokuserad på affären, men
här lade man också ner sin själ i själva utförandet. Vasaskeppet är en nationalklenod och det är något väldigt speciellt med
att se masterna lysa röda över hela staden.
Jag måste erkänna att jag har berättat för
många, både kunder och bekanta, att
Alucrom varit med och gjort det här, säger
Vigen Zohrabian.
Alucroms förslag var att använda ”Polysiloxan” som
täckfärg. Polysiloxan är det absolut senaste inom
färgteknologi som har en överlägsen glans- och kulörbeständighet jämfört med traditionella Polyuretan
färger som normalt används vid liknande projekt.
13
Metalock Engineering
nyckelspelare
i lyckat storstopp
Foto: Tata Steel
Metalock Storbritannien utförde projektet på Tata Steels anläggning i Port Talbot i södra Wales –
en order värd över 1,25 miljoner brittiska pund – med hjälp av tekniker från Metalockbolag i
Sverige och Sydafrika och lyckades att få jobbet gjort snabbt.
Valsuppställningen hos Tata Steel.
14
Midrocföretaget Metalock Engineering UK
är en del av Metalock-gruppen och är experter på underhåll, mobil bearbetning,
reparationer och mekaniska installationer.
Företaget erbjuder sina tjänster till ett brett
spektra av olika industrier världen över.
I somras genomförde stålverket Tata
Steel Port Talbot ett stort planerat underhållsstopp där Metalock Engineering UK
hade till uppdrag att utföra bearbetning på
sju valsverk och ett förvalsverk.
– Det här var ett enormt stort underhållsstopp, och ett stort jobb för oss. Som mest
hade vi 40 medarbetare på plats, som
arbetade dygnet runt. Hela jobbet tog 28
dagar, säger Martyn Green, koncernchef
för Midrocs Metalock-grupp.
Samarbete mellan företagen
Metalockgruppen har i dag företag
representerade i Sverige, Storbritannien,
Frankrike, Tyskland, Sydafrika, Indien,
Foto: Tata Steel
Tiden en viktig faktor
Som vid alla stora driftsstopp är det oerhört
viktigt för kunden att minimera tiden som
anläggningen står stilla.
– För att vi skulle kunna utföra arbetet på
minsta möjliga tid kallade vi in tekniker från
våra Metalockbolag i Sverige och Sydafrika
för att stötta Metalock Engineering UK. Det
gjorde att vi kunde slutföra jobbet en dag
före utsatt tid, vilket kunden var mycket
nöjd med.
– Metalocks arbete på de sju valsstativen
har gett en enorm förbättring i verkets prestanda tack vare korrigeringen av verkets
geometri. Att i kombination med detta
anpassa fyra av valsstativen för drift med
hydrauliska buffertrullar, är ett viktigt steg
framåt. Det ger oss möjlighet att fortsätta
installationen av hydrauliska buffertrullar på
ett löpande schema, vilket så småningom
ska leda till ett förbättrat produktutbud,
säger Craig Dummer, Asset Development
Engineer på Tata HSM, Port Talbot.
Förenade Arabemiraten och Saudiarabien.
Martyn Green menar att projektet i Port
Talbot är ett stimulerande exempel på
Metalocks policy att företagen ska samarbeta sinsemellan.
– Att vara en del av Midroc Metalockgruppen möjliggör för våra företag att ta sig
an stora projekt och ändå behålla sin kundbas genom att använda personal och utrustning från systerföretagen. Det här ger
oss en klar fördel gentemot våra konkurrenter, säger han.
Den stora spridningen av Metalockföretag över världen understöder också en av
de grundläggande affärsidéerna – att vara
tillgängliga dygnet runt och ha korta inställelsetider vid akuta reparationer – var som
helst.
– Våra kunder värdesätter vår förmåga
att agera snabbt på både planerade och
akuta mekaniska tjänster och reparationer
över hela världen, säger Martyn Green.
Metalock
Gruppen
Huvudkontor i Coventry, England.
Företag i Sverige, Storbritannien,
Frankrike, Tyskland, Sydafrika,
Indien, Förenade Arabemiraten
och Saudiarabien.
Tjänsterna innefattar bland annat
Mobil bearbetning, Termisk sprutning, Bultsträckning, Metalockning, Konstruktion, Reparationer
och Svetsning.
Tata
Steel
Tata Steel producerar stål i 26
länder och har försäljningskontor i
över 35 länder
Europas andra största stålproducent.
Anläggningen i Port Talbot i South
Wales producerar stålämnen,
varmvalsad, kallvalsad och galvaniserad plåt på rulle.
Med Metalocks mobila utrustning bearbetades valsstativen för att kunna installera nya slitplåtar.
15
Urtidskrafte
extra utman
Midrocbolaget Metalock Engineering
Sweden är specialiserat på underhåll och
reparationer inom industri och shipping,
både på plats hos kund och i egna verkstäder. Basverksamheten är mobil bearbetning, termisk sprutning och metalockning.
Redan för drygt tio år sedan gjorde
Metalock Engineering Sweden en renovering av Svartisens kraftverks vattenturbin
med bearbetning och termisk sprutning
av ytorna med volframkarbid, ett mycket
hårt ytskikt.
Vid en inspektion i våras konstaterades
att man hade stora problem med kavitationsskador runt de så kallade gland-hålen
16
på turbinens lock.
– Den beläggning som vi renoverat tidigare var helt intakt, men ett designfel på
ledskovelsfoten hade orsakat stora kavitationsskador runt gland-hålen, säger Lenny
Halling, projektledare. Metalock Engineering Sweden fick i uppdrag av RainPower
som installerat turbinen att renovera turbinernas lock och ta bort den gamla beläggningen, och spruta ytorna igen.
– Det var en stor utmaning att få bort den
stenhårda ytbeläggningen. Ytan var så hård
att det inte gick att fräsa eller svarva på konventionellt sätt, diamantslip var det enda som
bet på ytan. Och det gick åt många band.
UTMANINGEN
Foto: Torsten Pohl
Svartisens kraftverk som ligger vid Norges näst största glaciär
har ett vattenmagasin på 3,5 miljarder kubikmeter vatten.
Här forsar 70 kubikmeter vatten i sekunden förbi vattenturbinen
med en fallhöjd på 585 meter. Urtidsisens vatten innehåller så
mycket sten och grus så att vattenturbinens delar i princip blir
blästrade. En riktig utmaning för Metalock Engineering Sweden.
Svartisen, Norges näst största glaciär.
Foto: Miriam Jackson
ter skapade
aning
Urtidsisen i
Svartisen/Norge
Svartisen ligger i Nordland fylke i
Norge. Vestre Svartisen är Norges
näst största glaciär. En av glaciärarmarna, Engabreen, är fastlandsEuropas lägst liggande, cirka 120
meter över havet. Smältvatten från
glaciären samlas i ett antal tunnlar
och används i vattenkraftverk.
Glaciären försvann helt efter
senaste istiden, men klimatförändringar gjorde att den återbildades
för ca 2 500 år sedan. Efter hand
delades isfältet i de två nuvarande
glaciärerna Vestre och Østre.
Fram till 1930-talet gick Österdalsisen ända ned till Svartisvattnet,
men har sedan dess dragit sig
kraftigt tillbaka.
Specialdesignade riggar
Men det fanns inte plats att göra bearbetning och sprutning inne på kraftverket,
utan locken behövde forslas till en verkstadslokal i Glomfjord. Det innebar att
75 ton lock skulle fraktas två mil i det nordnorska bergslandskapet. Bara att hitta en
specialtrailer som kunde ta 160 ton var
en utmaning.
– Vi fick bygga två specialdesignade
transport- och bearbetningsriggar på vår
verkstad i Göteborg för att kunna frakta
locken ner till Glomfjord. Vi fick frakta mitt
i natten eftersom vi var tvungna att stänga
av båda körfälten för att få plats. Det är inte
många raksträckor på den vägen kan jag
säga. Av de två milen är 1,2 kilometer
trånga tunnlar genom bergen och tunnlarna är inte mer än sex meter breda på det
smalaste stället.
– Det var svettigt, men det gick väldigt
bra, även om det tog några timmar, säger
Lenny Halling.
Stängt kraftverk kostar
oerhörda pengar
Ytorna bearbetades och sprutades sedan
med volframkarbid, som bara blir hårdare
av friktion.
– Det gör att vi kan undvika skador i
framtiden, trots de mycket tuffa förutsättningar som de här turbinerna utsätts för.
För att få planheten så nära noll som
möjligt användes en robot för sprutningen.
– Planhetstoleransen på ledskenplanet
var 0,05 mm, och på så här stora ytor är det
en förutsättning att använda en robot vid
ytbeläggningen.
Under arbetets gång upptäcktes ytterligare skador som gjorde att jobbet blev
väldigt omfattande och innebar en hel del
tilläggsjobb och svetsreparationer.
– Även om vi körde in mycket tid och
ibland låg före tidsschemat, gjorde de extra
jobben att vi hade personal på plats under
fyra månader istället för ursprungsplanen
en månad. Som mest var vi tio man på plats.
Men bearbetningen och sprutningen
gick väldigt bra, och både Rainpower och
slutkunden Statkraft var mycket nöjda
med resultatet.
– På ett kraftverk är det långa ställtider
och det krävs en väldigt bra planering för
att få allt att flyta.
Vi jobbar hårt för att planera och lägga
upp jobbet på ett sådant sätt att vi ska
klara jobbet på så kort tid som möjligt.
För vår slutkund kostar det oerhörda
pengar för varje dag som kraftverket inte
kan vara igång.
VAD ÄR...
Termisk sprutning – metod att
belägga en yta från 20 mikrometer
till flera millimeter beroende på
process med till exempel olika
metaller, volframkarbid, plast eller
olika legeringar för att reparera
och förädla en yta. Exempel på
metoder är plasma-, trådbåge-,
flam- och höghastighetssprutning
(HVOF). På Svartisen användes
HVOF (high velocity air fuel).
Metalocking – kall metod för att
reparera sprucket gjutjärn.
Volframkarbid – hårdmetall,
mycket hårt och motsåndskraftigt
ämne som består av volfram och
kol och tål hög friktion av mekanisk påverkan.
Metalock
Engineering
Sweden
Kavitationsskador – hålrumsskador.
Midrocföretaget ≈w erbjuder
tjänster som kvalificerad mekanisk
installation i process- och tillverkningsindustrin samt mobil bearbetning och termisk sprutning.
Metalock Engineering finns representerade med bolag i Sverige,
England, Frankrike, Tyskland,
Sydafrika, Indien, Förenade
Arabemiraten och Saudiarabien.
Gland-hål – eller ledskenehål,
är ett lagerläge där ledskovlarna
lagras i övre- och nedre lock för
att kunna öppna och stänga ledskovlarna och därmed reglera
vattenflödet. (Svartisens Francisturbiner består av 24st/turbin.)
Ledskovelfot – är den del av
ledskovlarna som sitter närmast
lagringen mot gland-hålen.
Foto: Midroc
Roboten
belägger ytan
med volframkarbid.
18
Christian
Jakobsson
från Metalock
i Malmö.
Sprutroboten är riggad efter att maskinbearbetningen
är färdig.
Midroc bygger för
hållbar energi
Foto: Ulf Berglund
Midroc Project Management bygger för E.ON Värmes räkning
ett nytt fjärrvärmeverk som ska förse invånarna i Åkersberga
med långsiktigt hållbar energi.
Det nya värmeverket innebär väsentligt
mindre utsläpp tack vare modern förbränningsteknik. Dessutom kommer det enbart
att eldas med en mix av biobränslen; bioolja, skogsflis och pellets.
Alla installationer är nu klara och driftsättning och avprovningar pågår inför övertagande av E.ON under mars månad. Men
redan i december 2014 var delar av verket
klart att sättas i drift.
– Tillståndsförfarandet har pågått
under många år, men nu när det är klart
är det kort om tid tills det nya värmeverket
måste tas i drift, eftersom tillståndet på
det nuvarande snart löper ut, säger Bo
Hagman, projektledare på Midroc Project
Management.
En utmaning som Midroc Project
Management har helt rätt kompetens för.
– Vi har rätt kunskaper för kundens
behov. Det som krävs är bland annat god
planering och stort engagemang, vilket
gör att vi klarar den här typen av projekt
även på kort tid.
Midroc Project Management har varit
med i projektet redan från projekterings-
”På mindre än
ett år var delar
av det nya verket
redan klart att
tas i drift.”
stadiet och har varit delaktiga i upphandlingen av bygg- och maskinentreprenad,
transformator med hög- och lågspänningsentreprenad, bränslevågsystem samt ett
antal mindre delsystem.
– Förutom upphandlingarna har vi också
haft projektledningsansvar för hela byggoch maskinentreprenaden. Det är också
vår personal som haft samordningsansvar
och varit byggarbetsmiljösamordnare
(BAS-U).
Midrocs medarbetare på toppen av E.ON:s fjärrvärmeverk i Åkersberga.
19
Midrocmedarbetare
hedersmedborgare
i Vikenge
Christer Ohlsson och Rikard Sjöqvist är numera hedersmedborgare i byn Vikenge i Tanzania
efter att de reparerat byns vattenuppsamlingssystem – en insats inom ramen för Midrocs Good
Water Project.
I oktober 2014 reste Christer och Rikard
som Midrocambassadörer till Morogoroområdet i Tanzania för att besöka Midrocs
tre vattenreningsanläggningar. Anläggningarna som finns på två skolor och en sjukstuga drivs tillsammans med SolarWave.
I skolan i Vikenge har man ibland haft
problem med brist på vatten, på grund
av trasiga vattenledningar. Christer och
Rikards uppgift var att tillsammans med
lokal personal ordna ett fungerande system
för uppsamling av regnvatten.
– Det kan tyckas enkelt att hänga upp
några hängrännor och dra några rör,
men det var inte så lätt som man kan tro.
Speciellt inte när byggnaderna både var
skeva och sneda och vår utrustning var
begränsad. Vi arbetade hårt i tre dagar
innan vi testade att anläggningen verkligen
levererade vatten, vilket den gjorde till allas
belåtenhet, säger Christer.
– Det känns bra att vi kunde göra ytterligare en insats för barn och vuxna i Vikenge.
På några dagar gjorde våra proffsiga kollegor en avsevärd skillnad, säger Marina
Vangstad, kommunikationschef Midroc
Europe.
Foto: Midroc
››SE FILMEN FRÅN MIDROCS GOOD WATER PROJECT:
WWW.MIDROC.SE/OM-MIDROC/CSR/GOOD-WATER-PROJECT
20
Världsmarknad
inom räckhåll för
PowerCell
Miljöteknikföretaget PowerCell har utvecklat en unik reformerteknik för att omvandla vanlig diesel till el i sina bränsleceller.
Med en börsnotering och miljövänliga produkter för en marknad
som beräknas öka till 40 miljarder dollar inom några år, är
Midroc New Technologys portföljbolag PowerCell Sweden AB,
nu redo att satsa på global nivå.
Nyemission och notering
I slutet av förra året genomförde PowerCell
Sweden AB en nyemission på över 100
miljoner kronor och noterades på First
North vid Nasdaq i Stockholm. Med det
kapitaltillskottet är planen att starta industriell produktion av sina produkter. Först
ut i satsningen är elgeneratorn PowerPac,
och fokus ligger initialt på elförsörjning till
telekom-master.
– Det finns en stor marknad för denna
produkt i exempelvis Afrika, där det inte
finns ett heltäckande eller driftsäkert elnät,
samtidigt som man byggt upp ett stort beroende av mobiltelefoni. Det finns flera hundra
tusen basstationer som behöver elförsörjning bara på den Afrikanska kontinenten.
Ett pilotprojekt där elgeneratorn Power-
Pac har stått för elförsörjningen till basstationer för telekommunikation har gjorts i
samarbete med mobiloperatören Vodafone.
– Beräkningarna visar att PowerPac
konkurrerar ut alla tänkbara alternativ, till
och med miljöbovar som billiga dieselgeneratorer. PowerCells generator halverar
bränsleförbrukningen och reducerar de
totala driftskostnaderna för elaggregat med
en tredjedel samtidigt som bränslecellens
miljöfördelar bibehålls.
Giftiga utsläpp elimineras
Marknaden för stationära el-aggregat med
bränsleceller är enorm i både utvecklingsoch industriländer och bedöms växa från
1,4 miljarder USD 2013 till 40 miljarder USD
år 2022.
PowerCells teknik kan också användas
i mobila aggregat för till exempel lastbilar,
som ofta körs mycket på tomgång – inte
minst i USA. En mobil elgenerator, kallad
APU (Additional Power Unit), gör att last-
Foto: Midroc
Kombinationen av hög verkningsgrad och
harmlösa utsläpp gör att bränsleceller länge
har ansetts vara framtidens energiteknik.
– I 30 år har man sett potentialen i
bränsleceller. Om man klarar att göra det
rätt är de oerhört energieffektiva, säger
Göran Linder, vd för Midroc New Technology som är en av PowerCells ägare.
– Det unika med PowerCells systemlösningar är den reformer som gör det
möjligt att driva bränslecellerna med vanlig
diesel som omvandlas till vätgas.
När reformern omvandlat dieseln till
vätgas, omvandlar bränslecellstackar i sin
tur vätgasen till el utan att generera några
andra restprodukter än vatten och koldioxid. Men detta är inte lätt. De flesta
andra system driver sina bränsleceller
direkt med vätgas, ett bränsle som fortfarande saknar fungerande infrastruktur.
Men i PowerCells egenutvecklade aggregat
för elförsörjning, används helt vanlig diesel.
Detta klarar ingen annan, och diesel är till
skillnad från vätgas lättillgängligt och har
en heltäckande infrastruktur världen över.
bilen inte måste gå på tomgång när den
står still för att driva kylskåp, radio och
klimatsystem. Med PowerCells lösning
reduceras bränsleförbrukningen väsentligt
och de giftiga utsläppen elimineras helt.
I förlängningen hoppas man också kunna
utveckla bränslecellstekniken för direkt fordonsdrift. Bränsleceller för fordonsdrift har
en stor potential att minska farliga utsläpp,
och stora biltillverkare har på senare år bildat
ett antal allianser för att påskynda kommersialiseringen. PowerCell deltar exempelvis
i ett EU-projekt tillsammans med bland
andra BMW, VW och Volvo där PowerCell
har ansvaret för att utveckla nästa generation bränslecells-stackar för fordonsdrift.
– Det slutliga målet är att uppnå ett utsläppsfritt ”vätgassamhälle”, men på vägen
dit bidrar reformertekniken i omställningen
och gör så att vi kan nå målet snabbare,
säger Göran Linder.
PowerCell deltar också i ett projekt för att
bygga en stationär tankstation för vätgasfordon tillsammans med bland andra finska
gasteknologiföretaget Oy Woikoski och
Vätgas Sverige. Tankstationen byggs under
2015 intill PowerCells lokaler i Göteborg och
kommer att vara öppen för allmänheten.
De första serietillverkade bränslecellbilarna börjar nu komma ut på marknaden,
och stationen kan användas för att utvärdera effekten och utvecklingen. PowerCells
laboratorium för bränsleceller blir en central
resurs i projektet, och förhoppningen är
att företag och offentliga aktörer med verksamhet i närheten ska motiveras att börja
använda bränslecellsfordon.
På gång hos PowerCell
Rester från olivoljetillverkning är både
giftigt och dyrt att göra sig av med. I det
EU-finansierade projektet Biogas2PEMFC, har PowerCell koordinerat arbetet med
att utveckla ett system som i tre steg omvandlar det giftiga avfallet till elektricitet
och värme. I första steget produceras biogas, i det andra steget konverteras biogas
till gas rik på väte och i det sista används
ett bränslecellssystem för att producera
elektricitet. En pilotanläggning har byggts
vid en olivgård i Andalusien i Spanien
tillsammans med samarbetspartners
från Spanien, Grekland, Sverige och
Storbritannien. Läs mer om projektet på
www.biogas2pemfc.eu
PowerCell
Sweden
Miljöteknikbolag som utvecklar
miljövänliga elgeneratorer med
bränsleceller och reformerteknologi, lämplig för både existerande
och framtida bränslesystem.
PowerCell grundades 2008.
Baserat i Göteborg och ägs av
Volvo Group Venture Capital,
Fouriertransform, Midroc New
Technologies och Finindus.
21
Ett av Nordens största
industriprojekt ligger på Värö.
Ombyggnaden av sulfatmassafabriken Södra
Cell Värö är ett av Nordens största industriprojekt med en budget på drygt fyra miljarder
kronor. Midroc Project Management är med
och driver två av totalt tio parallella projekt.
De kommande två åren ska Södra Cell Värö
öka sin kapacitet med 65 procent, från
425 000 ton massa per år till 700 000 ton
massa per år. Utvecklingen sker inom
ramen för den befintliga fabriken och för
att genomföra ombyggnaden så effektivt
som möjligt har arbetet delats upp i tio olika
delprojekt, som i princip drivs helt självständigt. Undantag är det projekt som
ansvarar för den övergripande logistiken,
som av naturliga skäl samordnas med
samtliga projektledare.
– Det är en utmaning att koordinera med
alla andra projekt, samtidigt som jag har
mitt eget projekt med alla krav det innebär.
Det är självklart både på gott och ont, men
det är väldigt lärorikt och innebär en stor
yrkesmässig utveckling. Jag har inte jobbat
så här tidigare och tycker det är fantastiskt
roligt att få vara med i det här projektet,
säger projektledare Rickard Axelsson
22
på Midroc Project Management.
Hans delprojekt innebär ansvar för rening av avloppsvattnet, vilket främst innebär att skapa en ny biologisk reningslinje
från fabrik till utsläpp.
– Jag har även ansvar för några mindre
projekt inom ramen för det större projektet,
men i huvudsak jobbar jag med att skapa
en process där bakterier äter upp restavfallet, det vill säga kol- och kväveföreningar
och liknande. Även om det sedan sker
ytterligare filtrering är det huvudprocessen.
Arbetet är i upphandlingsfasen, så det är
ännu inte bestämt exakt vilken metod som
kommer att användas.
– Processmässigt gäller det att hitta rätt
teknik, som uppfyller miljökraven.
Bra planering krävs
Oavsett vilken metod det blir kommer det
dock att byggas ett antal bassänger inom
fabriksområdet, där den största kommer
att bli över 50 meter i diameter.
– Det blir cirkulära bassänger som ska
in på en väldigt begränsad yta, så det krävs
bra planering för att få allt att gå ihop, menar Rickard Axelsson.
– Området där de ska stå kommer även
att användas på andra sätt innan byggstart,
så samarbete och kommunikation är verkligen nyckeln för det här arbetet.
Bassängutrymmet är långt ifrån det enda
som kommer användas till olika saker under
olika faser av ombyggnaden, för att sedan
ha en helt annan funktion när allt är klart.
Fullständigt stopp i fyra veckor
– Varenda kvadratmeter är uppbokad,
både i tid och rum och eftersom vi rör oss
på en så begränsad yta så gäller det verkligen att alla håller schemat. För att det ska
gå så smidigt som möjligt samlar vi projekt-
Foto: Midroc
Foto: Midroc
Foto: Midroc
TIDPLAN
Februari 2014 – beslut om investering
September 2014 – byggstart
April 2015 – inkopplingar och start maskinmontage
Maj 2016 – fabriksstopp fyra veckor, slutmontage
Tredje kvartalet 2016 – produktionsstart utökad fabrik
ledare ihop alla krav från underleverantörerna och sedan samordnas de av de
ansvariga för logistiken, säger Rickard
Axelsson.
Flera andra Midrocföretag finns representerade bland underleverantörerna:
Midroc Alucrom, Midroc Electro och
Midroc Ställningar.
– Nu har vi drygt ett år på oss att få allt
klart. I maj 2016 blir det ett fullständigt
stopp av anläggningen under fyra veckor.
Det är ett ovanligt långt stopp ur produktionssynpunkt, men det behövs eftersom
det är så mycket olika teknik som ska samköras. Sedan räknar man med full drift
under tredje kvartalet 2016.
Det andra projektet på Värö som drivs av
en projektledare från Midroc Project Management berör kausticering samt kemisk
rening av inkommande vatten. Det leds av
Fredrik Johansson.
Rickard Axelsson,
Midroc, tycker det är
utvecklande och roligt
att arbeta med projekten
på Södra Cell.
Södra Cell Värö
Fabriken blir en av världens största för produktion
av barrsulfatmassa och levererar endast grön energi
(utan användning av fossila bränslen).
Massaproduktionen och energieffektiviteten ökas.
Flisfabriken utökas med en ny linje för rensning, sållning och torkning. Det skapas också ett nytt kokeri
med kompletterande utrustning samt en ombyggnad
av torkmaskinen, utbyggnad av lagringsutrymmen
och bullerdämpande åtgärder.
På sikt skapas ett tjugotal nya arbetstillfällen på bruket.
23
Foto: Nicklas Thegerström
”Det blir så konkret att
se saker på plats, vilket
är en av anledningarna
till att jag brinner för
just industriprojekt.”
Emma Jönsson
Född: i Huddinge 1974 – mamma
är från Göteborg och pappa
från Skåne, så jag är en klassisk
stockholmare.
Bor: I en tvåa i centrala Stockholm.
Familj: Ja. Jag är relativt nybliven
faster.
Intressen: Förutom att fixa med
lantstället dansar jag tango en gång
i veckan, på sommaren spelar jag
golf och så tycker jag om att gå ut
och äta middag. Jag har väldigt
mycket sportutrustning i min lägenhet som jag använder väldigt lite.
Läser: Jag är ljudboksfanatiker och
använder läsning som avslappning,
så det blir mycket deckare.
Lyssnar på: Förr hade jag alltid
radion igång när jag satt i bilen, men
nu sätter jag på en ljudbok i stället.
Men jag går gärna ut och lyssnar på
musik och då blir det gärna jazz.
Och jag älskar Janis Joplin, henne
plockar jag gärna fram.
Utbildning: Civilingenjörsexamen
i Industriell ekonomi vid Linköpings
Universitet – det var den utbildning
som var bredast.
Tidigare arbete: olika positioner
på Siemens, varav två år i Tyskland.
På Midroc:
sedan den 1 december 2013.
24
Emma
sätter projektet
i fokus
Att se en stor anläggning komma till liv efter långa förberedelser är en
av höjdpunkterna för Emma Jönsson i arbetet som verksamhetschef på
Midroc Automation.
När vi pratas vid har Emma varit på Midroc
i nästan exakt ett år, efter lite drygt 15 år på
tyska Siemens, där hon anställdes direkt
efter examen. Hon arbetade företrädesvis
med anläggningsverksamhet med inriktning mot pappersindustrin, i en verksamhet
som på många sätt påminner om Midrocs.
– När jag efter 15 år ville se något nytt
letade jag efter en arbetsplats där projekt
stod i fokus och man gärna jobbade med
helhetslösningar. Det företag jag trodde var
bäst på projekt var just Midroc, så när det
dök upp ett lämpligt jobb högg jag direkt.
Hon menar att det som verkligen får
Midroc att sticka ut är satsningen på kontinuerlig utbildning av personalen.
Alla får gå projektkunskapsutbildningen
– Helt avgörande är att alla får gå projektkunskapsutbildningen. Det är lite som
projektledning light och gör att det finns
en helt annan förståelse för hur man driver
projekt även hos personal som egentligen
arbetar med annat. Det är otroligt bra för
hela verksamheten.
Under samtalet återkommer hon flera
gånger till hur hon brinner för själva skapandeprocessen i ett industriprojekt och
det är tydligt att det är just helheten hon
lockas av.
– Jag tycker det är mycket roligare att
ta betalt för något som verkligen löser hela
problemet än för bara en liten bit. Dessutom gillar jag flexibiliteten, att man aldrig
gör exakt samma sak.
Som verksamhetschef har hon tagit över
en relativt ny avdelning, där hon efter några
månaders utbildning och introduktion fick
hoppa in som projektledare för ett projekt
på Igelsta Värmeverk (se artikel sidan 26).
– Det är egentligen inget jag ska göra
i min nuvarande roll, men alla andra var
upptagna så jag tog det. Något som jag är
väldigt glad att jag gjorde för jag lärde mig
oerhört mycket om hur Midroc arbetar
med projekt. Det blev som en naturlig fortsättning på projektkunskapsutbildningen.
Men nu går jag tillbaks som chef på heltid.
Ser medarbetarnas verklighet
– Vi sitter i ett öppet kontorslandskap, så
vi har mycket naturlig kontakt, men jag
försöker att varje dag gå runt och prata en
stund med var och en. Även om de alltid
kan komma till mig blir det en helt annan
sak när jag kommer till dem och ser deras
verklighet. Jag får en helt annan känsla för
vem som har lite för mycket att göra eller
sitter och funderar på något.
Just nu handlar arbetet huvudsakligen
om att hitta nya uppdrag. Ett stort antal
PROFILEN
offerter finns ute och under tiden finslipas
strategier och man tittar på allt från nyrekryteringar till nya affärsområden.
– För mig är det en väldigt ovan sits
att vara på jakt, men vi har inte funnits tillräckligt länge än för att få så många återkommande kunder som vi vill ha. Samtidigt
är det en möjlighet att satsa lite extra på
de områden vi verkligen vill jobba med.
Branschen behöver fler tjejer
Som kvinna i ett mansdominerat yrke har
hon sedan utbildningstiden vant sig vid att
vara i minoritet, även om det har hänt väldigt mycket sedan hon började i branschen
i slutet av 1990-talet.
– Men jag tycker fortfarande vi är många
om det är mer än 20–25 procent kvinnor på
ett möte, vilket säger en del. Så även om
det har blivit väldigt mycket bättre är det en
bit kvar. Men det positiva är att de tjejer
som jobbar i branschen är väldigt duktiga.
Privat brinner Emma för en annan typ av
projekt – att rusta upp familjens lantställe.
Sedan många år bor hennes mamma där
permanent, men Emma tar sig med glädje
an hammaren eller spackeln för att hjälpa
till att fixa det som behövs.
– Det är ett gammalt trähus från 1910-talet
så det finns hur mycket som helst att göra.
25
Tillsammans
löste Midrocföretag
utmaningen
Trots en ovanligt tajt tidsplan lyckades Midroc Automation tillsammans med en rad andra
Midrocföretag byta ut rökgasreningens kalkhantering på Igelsta värmeverk i Södertälje precis
i tid. Men det var en bilresa ifrån att det inte gick.
Vi hade bara tre veckor på oss
Totalt hade man tre veckor på sig från
beställningen till det att första ingreppet
skulle göras i anläggningen, vilket var
stressigt nog. Men den kritiska punkten
kom sista helgen i juni då vattensystemet
skulle sättas igång. För kalken fanns ett
provisoriskt system, men utan vatten
26
skulle produktionen stå stilla.
– Jag fick ett telefonsamtal på fredag
eftermiddag om att reglerventilen uppe på
toppen hade brunnit, samt att styrmoduler
saknades på reglerventilerna till samtliga
pannor, och kände bara ”det här går inte”.
Men efter stort engagemang från alla inblandade satt en programmerare i bilen från
Malmö med en nytillverkad ersättningsventil
redan på lördag förmiddag. Lördag kväll var
vattnet igång och efter lite trimning kunde
produktionen starta som planerat på söndagen. Så det var kritiskt, men vi grejade det.
Foto: Nicklas Thegerström
Projektet drog igång med en rivstart i
månadsskiftet februari/mars 2014 och
redan från början var alla parter medvetna
om att det var en ovanligt tajt tidsplan.
– Tidsplanen var brutal, den värsta jag
sett, så det var bara att ställa in sig på att
det inte fanns några som helst marginaler,
säger Emma Jönsson, verksamhetschef på
Midroc Automation, som ledde projektet.
Anledningen var att värmeverkets kalkhantering blivit ett arbetsmiljöproblem,
något som behövde åtgärdas så fort som
möjligt.
– Vi vann uppdraget genom offentlig
upphandling och då är det ju en viss procedur som måste fullföljas innan det går
att starta upp. Men vi satte igång så fort
vi kunde.
Igelsta värmeverk har tre hetvattenpannor som eldas med bio- och returbränsle och från var och en av pannorna
leder sedan en rökgasreningslinje som
mynnar ut i skorstenen. Uppdraget bestod
i att byta ut det gamla kalkhanteringssystemet för rökgasanläggningen till två
separata system, för att undvika processen
där släckt kalk blandades med vatten.
Första delen består av ett vattensystem
för att hålla en lämplig temperatur.
– Vi byggde en stor vattentank varifrån
vatten pumpas upp till toppen av de tre
reaktorerna, för att tillsammans med tryckluft sprutas in som en dimma och därigenom reglera temperaturen.
Andra delen är ett system för att blåsa in
kalkblandningen direkt i rökgaskanalen.
Eftersom detta är ett slutet system minskar
riskerna med hanteringen avsevärt med
det nya systemet.
Engagemang från alla parter
– Som jag har förstått är kunden väldigt
nöjd. Det har inte varit ett smärtfritt projekt
för någon, men med ett väldigt engagemang från alla parter har det ändå fungerat
bra. Det har också varit roligt att så många
Midrocföretag funnits med som underleverantörer.
Utöver Midroc Automation har Midroc
Project Managament, Midroc Electro,
Midroc Rodoverken och Metalock Engineering deltagit i arbetet.
Företag som
arbetat med
uppdraget:
MIDROC-BOLAG:
Midroc Automation: Projektledning, delprojektledning el och styr,
elektrisk konstruktion.
Midroc Electro: Elinstallation och
rivning.
Midroc Project Management:
Processdesign och delprojektledning mekanik och process.
Midroc Rodoverken: Tank och
rörsystem.
Stirep (dotterbolag till Metalock
Engineering): Mekanisk rivning.
STÖRRE EXTERNA
LEVERANTÖRER:
Tomal: Kalkblåsningssystem.
Midrocs och Söderenergis bägge projektledare
Emma Jönsson och Bert Paganus inspekterar en del
av kalkblåsningen.
IT Automation: SattLine programmering.
Uppdrag Volvo:
Full rulle i Torslanda
Tack vare hängivna Midrocmedarbetare som jobbade både helger och semester för att hinna
klart i tid, är nu produktionen av andra generationens Volvo XC90 igång för fullt i fabriken
i Torslanda.
Under industrisemestern skulle två äldre
monteringsbanor monteras ner och två nya
anpassade för tillverkningen av nya XC90
installeras. Ett omfattande arbete med
många kritiska moment. Och det fanns
bara fyra veckor att tillgå.
– Det här var en tidplan som bara måste
hållas. Normalt sett har vi tio medarbetare
som arbetar med det här, men under den
här månaden var vi 33 personer, alla utom
sex från Midroc. Så alla som flyttade sina
semestrar och jobbade extra kvällar och
helger för att det här skulle gå, är verkligen
värda en stor eloge, säger Tomi Glavenhult,
projektledare på Midroc Electro Installation.
Justeringar och nya installationer
Eftersom arbetet var tvunget att utföras
när produktionen stod still fanns det inga
marginaler och därför var det en spänd
förväntan när de nya banorna provkördes.
– Vi hann inte bara färdigt i tid, utan när
de drog igång produktionslinan behövdes
inga justeringar göras och det är inte ofta
det händer. Vi har fått väldigt mycket beröm
från Volvo för det sätt vi genomfört våra
åtaganden.
Att den här typen av arbete utförs under
industrisemestern är norm, eftersom det
är då produktionen står still och man kan
sköta underhåll och uppgraderingar utan
att påverka produktionstakten. Men de
enskilda arbetsuppgifterna brukar inte vara
så här omfattande, vilket gör årets insats
extra värdefull.
– I somras var vi flera hundra man som
var i gång inom olika områden, vilket det
är varje sommar, men inte i den här omfattningen. I år har det varit nya saker hela
tiden och det fortsätter att komma in mer.
Så vi fortsätter att jobba för fullt för att allt
ska bli klart i tid.
Tillverkningen av en ny bilmodell innebär ständiga förändringar i tillverkningsprocessen. Även om det mesta arbetet
gjordes under sommaren har ytterligare
stora insatser gjorts under hösten. I mitten
av oktober gick exempelvis 33 man åter
in för att göra justeringar och nya installationer runt de nya banorna.
– Processen ändras ju hela tiden när
man bygger bil och när något plötsligt ska
sättas ihop i en annan ordning måste också
delarna vara på ett annat ställe och då
behöver vi genomföra en flytt. Den här
gången stannade de banden på torsdag
kväll och så hade vi till söndag kväll på oss
att flytta utrustning och göra omställningar.
Det var tajt, men det gick.
Nya Volvo XC90 en plug-in-hybrid
Som projektledare menar Tomi Glavenhult
att den tuffaste utmaningen är just att hitta
folk som har möjlighet att ställa upp under
de intensivaste perioderna.
– Vi är tio man som jobbar på årsbasis
ute på Volvo Torslanda och vi arbetar
gemensamt för att möta de utmaningar
som finns. Men för att det ska fungera
behöver vi ibland ta in ännu mer personal
och då gäller det att hitta kompetent personal som har möjlighet att ställa upp
under väldigt specifika perioder. Det kostar
Volvo otroliga summor om de blir stående,
så det är inte ett alternativ.
När personalen sedan är på plats är
det mängder av uppgifter som ska utföras.
– Det är inte ovanligt att jag har utrustningslistor på 80 sidor med åtaganden,
menar Tomi Glavenhult.
Andra generationens XC90 är en utveckling av Volvos stora SUV-modell, vilken
blivit en av Volvos största försäljningsframgångar. Den uppgraderade modellen finns
bland annat som plug-in-hybrid, vilket
innebär att den antingen kan köras helt
på el eller alternera mellan el och bensin.
27
Ny högteknologisk
station öppnar upp
för ny marknad
Midroc Alucrom växer snabbt i Polen. I höstas öppnades ytterligare två målningsstationer,
den ena med inriktning på avancerad ytbehandling av detaljer till personbilsindustrin.
Därmed tar Alucrom Polen sikte på en ny, och tekniskt mer avancerad marknad.
Midroc Alucrom är Sveriges största entreprenör inom blästring, rostskyddsmålning
och industrilackering. Kärnverksamheten
är blästring och målning på fasta anläggningar i Sverige och Polen, och ute i fält
över hela Sverige och utomlands.
För drygt tio år sedan startades den
första målningsanläggningen i Polen.
Detta tack vare att många av Alucroms
svenska kunder då flyttade sin produktion
till Polen, och Alucrom flyttade efter. Under
åren har verksamheten i Polen växt snabbt,
och från att ha varit helt beroende av sina
svenska kunder står nu Alucrom Polens
verksamhet på egna stabila ben. För
medan marknaden i Sverige för tung rostskyddsmålning i viss mån stagnerat, är
Polen däremot en tillväxtmarknad.
– Idag står Alucrom Polen för 30 % av vår
verksamhet, och målet är att Alucrom Polen
ska fortsätta att växa, och bli dubbelt så
stort, säger Ralph Halldin, vd för Alucrom.
Två nya stationer öppnade
Totalt har Alucrom nu 19 anläggningar
för ytbehandling i Sverige och Polen, och
de två senaste tillskotten ligger i Polen.
I Janów Lubelski har Alucrom flyttat
ur sin tidigare lokal och byggt en helt ny
målningsstation för tungt rostskydd.
Detta för att kunna tillgodose önskemål
från finska Fortaco (bildat genom sammanslagning av Komas och Ruukki Engineering
2012). Här ytbehandlas stora delar för
Fortaco och Caterpillar.
Under 2014 öppnade Alucrom Polen
också en helt ny helautomatiserad anläggning för ytbehandling av detaljer till personbilsindustrin i Bykow, Wroclaw i södra Polen.
I den nya anläggningen behandlas drivaxlar för fyrhjuldrift åt kunden GKN Driveline, tillverkare av system för fyrhjulsdrift.
28
– I anläggningen i Bykow använder vi en
helt annan målningsteknik än i våra andra
stationer, för mindre delar och hög volym,
säger Tomasz Gajek, vd för Alucrom Polen.
Satsning på nytt affärsområde
I Bykow används avancerade målningstekniker med hjälp av bland annat robotmålning som kan måla detaljer med
komplicerade former med hög precision.
Kvalitetskraven för den här typen av arbete
är mycket höga.
– Att ytbehandla mindre detaljer åt
personbilsindustrin är ett helt nytt affärsområde för oss, som vi kommer att fortsätta satsa på. Många underleverantörer
till bilindustrin har flyttat sin tillverkning
till Polen. För oss är det mycket inressant,
eftersom många av våra konkurrenter
i Polen inte har den storlek och kapacitet
som krävs för den här typen av avancerad
målning, säger Tomasz Gajek.
Anläggningen i Bykow är i full drift och
idag ytbehandlas 1 200 drivaxlar per skift,
vilket ger en årstakt på ca 600 000 axlar/år.
Den totala investeringen för anläggningarna
var på cirka 30 miljoner kronor. För att
ytterligare satsa på att slå sig in på marknaden för delar till personbilsindustrin finns
redan nu planer på att under 2015 öppna
ytterligare en station som klarar målning
med pulvermålning.
Tomasz Gajek och Ralph Halldin inviger den nya helautomatiserade anläggningen i Bykow.
Invigning av den nya anläggningen Bykow.
Foton: Midroc
Invigning av anläggningen i Janów Lubelski.
Tomasz Gajek vd Alucrom Polen.
Den nya målningsstationen i Janów Lubelski stod öppningsfärdig hösten 2014.
29
Storsatsning på
säkerhet
Midroc Electro kan erbjuda heltäckande säkerhetslösningar
med storsatsningen Security. Sex avdelningar finns fördelade
över landet och inom några år kommer kapaciteten att ha
fördubblats.
– Vi vill vara en efterfrågad spelare i den
här branschen och nu storsatsar vi genom
att marknadsföra en renodlad säkerhetslösning. Det som skiljer oss från specialföretagen är att vi inte erbjuder någon viss
produkt, utan utgår från vad som passar
just den specifika kunden, oberoende av
produkt eller märke, säger Mikael Vestlund,
vd Midroc Electro.
Just genom att sätta lösningar före enskilda produkter och varumärken erbjuds
kunderna ett bredare utbud än vad många
specialinriktade företag har möjlighet till,
något som ger kunderna alla möjligheter
att hitta en lösning som passar just deras
behov.
– Vi säljer inte en viss vara utan en funktionslösning som passar just där, oavsett
teknikområde. Vi jobbar som en systemintegratör mot slutkunden med förväntat
långvariga relationer.
Vill serva hela Sverige
Redan i dag finns egna securityavdelningar
på sex orter, fördelade över landet. Dessa
kan även ge stöd till omkringliggande orter
där säkerhetstjänsterna efterfrågas.
– Nu vill vi växla upp och täcka in hela
Sverige på ett ännu bättre sätt. Vi behöver
inte finnas på alla orter, men genom att
varje ort täcker in ett större geografiskt
område vill vi kunna serva hela Sverige.
Det som saknas i dag är att även kunna
erbjuda våra tjänster från några orter neråt
landet. Så på sikt kommer vi att finnas på
fyra, fem orter till, varav några i söder.
Redan nästa år hoppas man kunna
inviga nya securityavdelningar på några
nya orter.
– Sedan gäller det att hitta personal
och medarbetare att satsa på, vilket innebär att det förmodligen blir aktuellt att nyanställa, men det tar vi eftersom. Den
nya handlingsplanen är precis klar, så det
viktiga är att vi definitivt kommer att göra
ytterligare satsningar, avslutar Mikael
Vestlund.
HÄR FINNS
SECURITY:
Borlänge
Gävle
Karlstad
Skellefteå
Stockholm
Örebro
Foto: Visuell PR
Viktigt vara nära kunden
Det kan handla om brandlarm, inbrottslarm, passkontrollsystem, videosäker-
het (CCTV), driftlarm, trygghetslarm eller
liknande. Midroc Electro är dessutom
sedan många år anläggarfirma enligt
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering,
SBSC, med certifikat för inbrottslarm,
brandlarm och CCTV.
– Vi har certifierad personal med bred
kompetens samt även lång erfarenhet inom
säkerhetsbranschen. Genom att göra den
här satsningen inom Midroc Electro håller
vi ihop helheten och får de unika samarbetsresultaten.
Satsningen är ett sätt för Midroc Electro
att utveckla sig ytterligare.
– Säkerhetsmarknaden är nästan lika
stor som elmarknaden, så det finns en
otrolig potential inom det här området.
Vi ser också att den här biten redan i dag
finns med i nästan alla andra projekt vi
håller på med, så det känns väldigt bra
att nu kunna erbjuda hela paketet.
Midroc Electro satsar dessutom på
att utöka service och underhåll inom såväl säkerhet som elinstallation och man
hoppas att de båda affärsområdena
ska få en skjuts av varandra.
– Jag tror det är bra att vidga sig och
då är det viktigt att vara nära kunden med
de tjänster vi har. Därför har vi nu spikat
en handlingsplan där vi hoppas kunna fördubbla vår kapacitet inom några år, säger
Mikael Vestlund.
Friends Arena är en av kunderna som köpt säkerhetslösning av Midroc Electro.
30
HALLÅ
DÄR...
...Anna och Emil
Midroc stöder skidåkarparet Anna Haag & Emil Jönsson i deras gemensamma skidsatsning.
Precis som på Midroc tror de att man kan åstadkomma mer om man arbetar tillsammans.
De älskar utmaningar och drivs av en vilja att ständigt utvecklas, förändra och förbättra.
Under uppladdningen inför VM i Falun fick LINQ byta några ord med Anna Haag.
Det ryktas om att Emil tagit hjälp av
en mental coach utöver sin vanliga
fysiska träning. Varför är det viktigt?
– Ja, sedan i maj har Emil jobbat med Stig
Wiklund som mental coach. Efter så många
Känner ni er extra laddade eftersom
år i världseliten finns det inte lika mycket att
VM går på hemmaplan 2015? Känns
ta på i utvecklingen rent fysiskt. Därför
det som en större utmaning?
väljer många, och däribland Emil, att börja
– Självklart känns det extra häftigt när
jobba med
mentala svagheter som kan
bromsa för att
nå målen. Det
handlar om att
våga utmana
och pressa sig.
Varje träningspass är också
en möjlighet
att jobba med
det mentala
bara man har
redskapen, det
Marina Vangstad, kommunikationschef på Midroc
är det som Stig
ger Emil. Det
ger honom möjlighet att vara så mentalt
VM går på hemmaplan i Falun, bara ett par
laddad han bara kan vara inför VM.
mil ifrån där vi båda två har vuxit upp. Att få
möjlighet att delta på ett VM i sitt eget hemland är få förunnat. Efter de framgångar
som det svenska laget hade på OS så
känns det extra spännande att få åka till
Falun, eftersom vi tror och hoppas på
mycket publik!
– Det kommer att bli en folkfest och det
kommer att bli en utmaning att fokusera
på det man är där för att göra. Och själva
tävlingarna i sig kommer vara riktigt tuffa
utmaningar som vi ser väldigt mycket
fram emot!
”Anna och Emil står för
entusiasm, passion, energi
och framåtanda – något
som vi på Midroc gärna
förknippas med.”
Foto: Jonas Kullman
Hur går laddningen till inför säsongen
i allmänhet och VM 2015 i synnerhet?
– Generellt så gör man inte så stora förändringar i träningen från år till år, man försöker
förbättra sina svagheter och stärka sina
styrkor. Försöker komma in i ett bra flow
och få ett bra självförtroende. Under hela
säsongen ligger VM som en dimma över
allt det man gör och fokus ligger där, för
oss, långt framme i februari.
– De sista veckorna in mot VM handlar
det om att lyssna på kroppen och göra rätt
saker, göra det man tror på och det som
gör att man känner sig starkare för varje
dag. Man går in i sin bubbla helt enkelt!
Vi visualiserar loppet och jobbar mentalt för
att stärka oss själva inför den utmaningen
som kommer.
Vad händer efter VM? Vad är nästa
stora utmaning?
– Efter VM kommer det en säsong utan
mästerskap men med flera spännande
tävlingar i bland annat USA och Kanada.
Men redan till nästa säsong börjar de
riktiga förberedelserna mot OS i Sydkorea
2018, dit vi hoppas komma så väl förberedda det bara går. Vi har spännande
år framför oss med andra ord!
››FÖLJ ANNA OCH EMILS FRAMFART PÅ
DERAS BLOGG: WWW.ANNAOEMIL.SE
31
VI ÄR STOLTA ÖVER ATT ÄVEN I
ÅR UTSES TILL ETT AV SVERIGES
100 BÄSTA KARRIÄRFÖRETAG!
Karriärföretagen utser varje år de 100 mest spännande företagen
att göra karriär på i Sverige. Midroc är stolta över att för andra
året i rad vara med på den listan!
Vi har fått utmärkelsen för att vi premierar jämställdhet, interna
utbildningar och trivsel på arbetsplatsen. Och för att vi genom
vårt individanpassade arbetssätt ger medarbetarna stor frihet att
utvecklas inom koncernens olika funktioner.
Vill du läsa hela motiveringen och blir nyfiken på att veta mer om
hur det är att arbeta på Midroc, besök gärna www.midroc.se/jobb. Välkommen!