Skogsmulles naturstig

Skogsmulles naturstig
Friluftsfrämjandet är en ideell organisation som genom Skogsmulle
vill ge barnen möjlighet att uppleva naturen året om.
Vår idé är att barn tillsammans med ledare ska uppleva glädjen i att upptäcka och utforska saker i naturen.
Allemansrätten är en sedvanerätt.
Det innebär att det finns regler för hur man uppträder i naturen.
VAR RÄDD OM NATUREN!
Säger Skogsmulle!
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen
Box 9023
126 09 Hägersten
Tel: 08-556 307 40
e-post: [email protected]
www.friluftsframjandet.se/regionmalardalen
Skogsmulle är barnens vän och fantasifigur i skogen.
Skogsmulleverksamheten inspirerar barnen att uppleva, upptäcka
och undersöka naturen.
Här vill vi visa några platser på Skansen där du kan använda din
nyfikenhet och upptäckarglädje.
Leta reda på de olika stationerna på kartan. Genom att använda
alla dina sinnen får du prova på att möta naturen på samma sätt
som vi gör i Skogsmulleverksamheten.
Gösta Frohm Skogsmullestiftelse
www.friluftsframjandet.se/skogsmullestiftelsen
Program- och evenemangsavdelningen n Box 27807 n 115 93 Stockholm
Tel 08-442 80 00 n www.skansen.se
2014-11-14/ILH
Ibland kan du träffa Skogsmulle själv på Skansen.
Skogsmulle finns vid Skogsarbetarkojan följande lördagar 2015:
28 februari, 11 april, 3 oktober samt 7 november kl 12-14
SKOGSARBETARKOJAN - här kan du träffa Skogsmulle
28 februari, 11 april, 3 oktober samt 7 november 2015 kl 12-14
Station Stora träd
•
•
•
•
•
•
•
Gå till älgarnas hage.
I backen mitt emot grinden in till hagen finns många
träd i olika storlekar.
Leta rätt på ett träd som du kan nå runt.
Finns det något träd som ni måste vara många för att nå runt?
Vilket träd är tjockast?
Titta upp mot toppen av ett träd. Ser du något träd
som är högre?
Känn på trädets bark. Hur känns det?
Vilka kan bo i trädet?
Station Fåglar
• Gå till vägkorsningen vid
Soldattorpet vid vägen mot
Bellmansroporten.
• Det finns ett buskage med
träd och buskar.
• Stå alldeles stilla och tyst.
• Hörs det något från buskaget?
• Hur låter det – härma.
• Var kommer ljudet ifrån?
• Var finns fåglarna?
• Vad gör dom?
• Hur många fåglar är det?
Station Mossa
• Gå förbi Linberedningsverket och sväng vänster och stanna
vid de stora stenarna med mossa på. Mossan på stenarna
ett värmande täcke för små
kryp och rötter.
• Känn med händerna på
mossan, hur känns det, är det
torrt eller blött, varmt eller kallt.
• Hur luktar mossan?
• Titta ner i mossan, vem tror du bor där?
Station Kottar
• Gå in på stigen bakom
Älvrosgården.
• Framme vid stenhällen kan du se
kottar på marken.
• Vem har suttit här och ätit på
kottarna?
• Hur har kottarna kommit hit?
• Vet du vad kottarna kommer
från för träd?
Station Ängen
• Gå till ängen bakom
Ekshäradsgården.
• Här finns en fin plats för att äta matsäck.
• Här finns spår av djur som ätit.
• Undersök, vem kan det ha varit?
• Känner du igen något spår av djur?
• Blommor, gräs och träd finns också här.
• Vilka känner du igen?
• Titta nära, kryp ner på backen.
Station Vatten
•
•
•
•
•
Följ stigen mot Motjärn.
Här finns en liten damm där
flera fåglar brukar simma och
bygga sina bon.
I vattnet finns flera småkryp
som blir mat till fåglar.
Kan du se några fåglar som
du känner igen?
Vad gör dom vid dammen?