Branschen som vill ha ungdomar

ETT LITET MAGASIN FÖR DIG
T 2016
SOM SKA BÖRJA GYMNASIE
Drömjobbet
blev verklighet
Branschen som
vill ha ungdomar
1
Yrkesutbildning ger
högskolebehörighet
Alla som läser ett yrkesprogram har möjlighet att
få högskolebehörighet. Detta gör du genom att
välja till ett antal kurser, antingen inom ramen för
det individuella valet eller som extrakurser utöver
Många möjligheter
att utvecklas vidare
Att gå en träutbildning på gymnasiet är en säker väg in i trä- och
möbelbranschen. Vill du sedan
vidareutbilda dig och förbättra
dina kunskaper kan du göra detta
inom Yrkeshögskolan (YH), som
har skräddarsydda träutbildningar
i nära samarbete med arbetslivet. Här varvas teori med praktik
och du blir en ännu skickligare
yrkesarbetare.
Yrkesintroduktion…
… är en relativt ny väg in i arbetslivet
för unga. Här har du möjlighet att på ett
”riktigt” jobb varva arbete och lärande
– med lön! För även om du har gått en
yrkesutbildning, är du sällan fullärd. I
yrkesintroduktionen utbildas du på företaget av mer erfarna kollegor. Lönen är
lite lägre, men du utvecklas snabbt och
får en bra start på karriären.
Yrkesintroduktionen kompletterar den
praktik som yrkesprogrammen innehåller. De ger eleverna goda möjligheter
att skaffa sig mycket kunskap och bra
kontakter.
2
dina programkurser. På så sätt får du både en
yrkesutbildning och möjilghet att studera vidare på
högskolan senare. Smart va?!
Det finns college
även i Sverige
Flera skolor i Sverige har blivit så
kallade ”Teknikcollege”. Det är en
sorts kvalitetsstämpel och innebär
att skolan har ett nära samarbete med företagen på
orten. Eleverna får kunskaper som verkligen efterfrågas i
arbetslivet och chansen till jobb efter studenten är stor.
Kvaliteten på utbildningen är hög och engagemanget för
skolan är stort hos både företagare och lärare.
Finns teknikcollege nära dig?
www.teknikcollege.se
ngar på
Läs mer om träutbildni
www.traplugg.se
Trä- och möbelindustri
– vad är det?
Några exempel på företag
i trä- och möbelbranschen:
Vedum
Är du intresserad av inredning? Eller att bygga och skapa? Ja, då
Tarkett
kommer du att gilla trä-och möbelbranschen. Om du tittar dig
NorDan
omkring i ett hem märker du att nästan allt du ser kommer från vår
Kabe
bransch: möbler, köksinredning, dörrar, fönster, trappor och ofta
huset självt.
Det här är en bransch som är fantastisk på många sätt. Dels finns
det många spännande yrken att välja på, dels finns det stora möjligheter till jobb.
Någon ska formge våra möbler, en annan ska konstruera dem, en tredje tillverka dem.
Dessutom behövs det folk som kan beräkna, marknadsföra och utveckla.
Att välja trä- och möbelbranschen är både ett tryggt och roligt val. För boendet kommer
alltid vara aktuellt och efterfrågat. Och det är våra företag som bygger och inreder Sverige!
Eksjöhus
Götenehus
Älvsbyhus
IKEA Industry
Kährs
Kinnarps
Swedese
Materia
Vad tjänar man?
Vad du tjänar är förstås beroende av vad du presterar, men här är
en fingervisning om vad du tjänar som yrkesarbetande inom träoch möbelindustrin.
Nyutexaminerad: Cirka 21 600 kr/månad.
Efter cirka fem års erfarenhet: Den som är duktig
och visar framfötterna tjänar cirka 26 000 kr/månad.
Den som också tar på sig mer a
­ nsvar kan räkna
med en högre lönenivå på sikt.
3
Dlovan Abdi
Ålder: 19.
Bor: Falköping.
Utbildning: Industriteknik
med inriktning trä på
Ållerbergsgymnasiet.
Gör: Jobbar på maskinverkstaden M2 på Kinnarps i
Falköping.
Intressen: Brottning och bilar.
Rätt utbildning
gav Dlovan rätt jobb
På Kinnarps går maskinerna varma, dygnet
runt. Här jobbar Dlovan Abdi, 19, sedan tre
år tillbaka och producerar bordsskivor och
skåpsdetaljer.
– Jag älskar lagarbetet och kommunika-
– Jag lärde mig självklart väldigt mycket under
min utbildning. Men det var inte förrän man kom
ut på praktik som man verkligen förstod hur det
ser ut i verkligheten, säger Dlovan Abdi.
– Man kommer till insikt om vad man tycker
tionen inom arbetsgruppen, säger han.
om och känner direkt om utbildningen man har
valt är rätt.
I juni 2015 tog Dlovan Abdi, från Falköping,
examen i industriteknik med inriktning trä på
Ållebergsgymnasiet. Han beskriver sig själv som
praktisk och kreativ, med ett stort intresse för
skapande, vilket avgjorde hans val av utbildning.
– Jag var säker på vad jag ville jobba med
ganska tidigt. Jag tycker det är viktigt att ha ett
tydligt mål, säger Dlovan Abdi.
4
Vägen till arbetet på Kinnarps började med en
praktikperiod redan under det första läsåret på
gymnasiet. Dlovan trivdes väldigt bra och hans
arbetsledare var nöjda med hans insats. Det
ledde till att Dlovan fick sommarjobb på fabriken
tre somrar i rad. Efter examen erbjöds Dlovan
en provanställning på sex månader. Och där är
Dlovan Abdi arbetar tvåskift, varannan vecka
dag och varannan vecka kväll. Han är operatör
vid en kantlistmaskin som kantlistar och bearbetar bordsskivor och skåpsdetaljer. I slutändan blir de skrivbord och skåp som skickas till
olika myndigheter, organisationer och företag.
På Kinnarps är kommunikation, planering och
samarbete A och O, förklarar Dlovan. Och det är
också det som gör att han trivs så bra.
– Jag kom in i gruppen snabbt och känner att
jag kan rådfråga de andra när som helst. Jag får
samma förtroende som alla andra, trots att jag
är yngst, säger Dlovan.
– Jag trivs verkligen med det jag gör och
kommer väldigt bra överens med mina arbets-
han idag.
kamrater.
Morgan om trätekniska programmet:
”Jag vill skapa en
egen möbelserie”
Morgan Engkvist, 18, har ett tydligt mål: Att i
framtiden producera en egen möbelserie. Att
få arbeta med händerna, designa och skapa
är det bästa han vet. Därför valde han en
träteknisk gymnasieutbildning.
– Här får man göra mycket av allt.
Morgan Engkvist går tredje året på gymnasiet.
Teori varvas med praktiskt arbete och tre längre
arbetsplatsförlagda praktikperioder. Oftast
erbjuds eleverma på Ållebergsgymnasiet praktikplats på någon av Kinnarps avdelningar, men
man kan också söka fritt.
– Valfriheten är stor, både när det gäller det
praktiska arbetet i skolan och valet av praktikplats. Här får man verkligen utlopp för sin fantasi
och man lär sig allt man behöver kunna, säger
Morgan.
Under de två första åren har Morgan bland
annat fått tillverka en tv-bänk, en byrå och ett
soffbord.
– Vi fick mallar att utgå ifrån, men vi fick också
justera lite fritt tills vi blev nöjda. Resultatet blev
Morgan Engkvist
Ålder: 18.
Bor: Falköping.
Utbildning: Industriteknik med
inriktning trä på Ållerbergsgymnasiet.
Intressen: Att lyssna på musik,
träna och laga mat.
bättre än vad jag trodde. Jag kan faktiskt tänka
mig ha möblerna hemma, säger Morgan.
I år ska alla elever skapa en möbel som
de själva får designa. Morgan ska tillverka en
chiffonjé. Möbeln ska göras i modern stil med
detaljer från 1800-talet.
– Inspirationen har jag hämtat från gamla
möbler. Jag älskar detaljerna och allt handarbete
som utfördes på den tiden, säger Morgan.
– Jag vill hitta en teknik där man kan blanda
modern stil med inslag från förr.
Är du nöjd med ditt val
av program?
– Ja, absolut. Jag har
lärt mig väldigt mycket.
Dessutom har jag valt
två extra kurser, svenska
och engelska, för att få
högskolebehörighet.
Mitt mål är att
söka jobb direkt efter utbildningen.
Här är programmen för dig
!
YRKESPROGRAM
De här utbildningarna är precis rätt om du vill
ha jobb inom trä- och möbelindustrin:
UTBILDNING
VAD BLIR MAN?
VAD GÖR MAN?
Industritekniska programmet
Maskinoperatör, verkstadssnickare, underhålls­tekniker,
ytbehandare, CNC-operatör
Du får sköta snickerimaskiner
och läsa ritningar, programmera och köra maskiner, eller
se till att produkter lackeras.
Hantverksprogrammet
Möbelsnickare, inredningssnickare, verkstadssnickare
Du snickrar möbler, inredning och annan finsnickeri.
Du kan också bli maskinoch CNC-operatör.
Du som väljer ett yrkesprogram kan välja till ämnen så att du får högskolebehörighet.
Det betyder att du både utbildas till ett yrke – och har möjlighet att läsa vidare efter
studenten. Smart va!
!
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Det här programmet kan ge jobb direkt efter gymnasiet
– men du får också högskolebehörighet:
UTBILDNING
Teknikprogrammet
6
VAD BLIR MAN?
Ett brett program som gör dig redo
för jobb direkt efter studenten,
men du kan också läsa vidare på
högskola eller yrkeshögskola. På
vissa håll i landet införs ett fjärde,
frivilligt, år på detta program.
VAD GÖR MAN?
Här finns massor av
alternativ, beroende
på vad du har läst.
Självklart finns det andra utbildningar som kan
ge jobb inom trä- och möbelindustrin.
Väljer du till exempel el- och energiprogrammet kan du få jobb som elektriker på husföretag, som industrielektriker eller som service­
möjligheter att få jobb som installatör inom
husbranschen.
Förutom dessa finns till exempel Byggprogrammet och Ekonomiprogrammet, som
Den som läser VVS-programmet har alla
tekniker.
också kan ge jobb hos trä- och möbelföretag.
Litet lexikon:
Verkstadssn icka re
Mask i nsn icka re
Du bearbetar trä och andra material med
maskiner. Materialet ska sedan bli dörrar,
fönster, möbler med mera.
Möbelsn icka re
Du tillverkar möbler i mindre serier, här krävs
ofta ganska hög grad av manuellt arbete och
hantverkskunnande.
Sä lja re
Inom industrin krävs många olika typer av
säljare. Kunderna kan vara byggvaruhandel,
möbelaffärer, grossister, husföretag eller
privatkunder. Här är det bra med både
tekniska kunskaper och rätt ”approach”.
Ytbeha nd la re
Nästan alla produkter ytbehandlas (målas, lackas
eller oljas). Som ytbehandlare sköter du utrustningen och blandar lack och färg. Du kan arbeta
för hand med sprutpistol eller med maskiner.
Produ ktionstek n i ker
Produktionstekniker ser till att produktionen på
en fabrik fungerar. Du är ofta ledare för andra i
företaget. Ett sådant här jobb kräver oftast en
påbyggnadsutbildning.
Produ ktutveck la re
Arbetar med att utveckla företagets produkter.
Det kan handla om nya idéer eller att lösa
uppgifter som kunden ställer. Kräver ofta
teknisk vidareutbildning.
CNC-operatör
Är specialist på att köra datastyrda maskiner
som fräser, borrar och sågar.
Ingenjör
Som ingenjör i trä-och möbelindustrin kan du
ha en mängd olika arbetsuppgifter. Eftersom
många företag är mindre så får du oftast roliga
och varierade dagar.
7
Vill du gå en träutbildning? Kolla med SYV och din
skola om vilka utbildningsmöjligheter som finns.
För uppdaterad info om gymnasier, se traplugg.se
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Strömbackaskolan Piteå
Trägymnasiet i Ljusdal
Voxnadalens Gymnasium, Edsbyn
Leksands Gymnasium
S:t Martins Gymnasium, Sundbyberg
S:t Eriks Gymnasium, Stockholm
Presterudsgymnasiet, Kristinehamn
Vadsbrogymnasiet, Mariestad
Uddevalla Gymnasieskola
Orust Gymnasieskola
Ållebergsgymnasiet, Falköping
Dackeskolan/Mjölby Gymnasium
Holavedsgymnasiet, Tranås
Västerviks Gymnasium
Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd
Njudungsgymnasiet, Vetlanda
Sunnerbogymnasiet, Ljungby
Traineegymnasiet/Hylte Gymnasieskola
Åkrahällskolan, Nybro
Rönnowska Skolan, Helsingborg
Wendesgymnasiet, Kristianstad
Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby
Agnesfrids Gymnasium, Malmö
Vill du veta mer?
Kontakta Henrik Smedmark,
utbildnings­ansvarig TMF.
E-post: [email protected]
Tel: 08-762 72 61
2
3
4
5
6
7
10
8
9
12
11
13
14
15
18
20
16
17
19
21
22
23
TMF är en förkortning av Trä- och
Möbelföretagen. TMF är en branschoch arbetsgivar­organisation och
företräder cirka 700 medlemsföretag
med cirka 30 000 anställda i Sverige.
Trä- och Möbelföretagen | Besöksadress: Storgatan 19, 102 04 Stockholm
08-762 72 50 | [email protected] | www.tmf.se
Mediaspjuth
Finns en trä- eller
teknikutbildning nära dig?
1