Aktuelltbladet nr 8 2014

Aktuellt från
Smålandsidrotten
Nr 8 2014
Nytt material kring jämställdhet
Smålandsidrotten har tagit fram en guide kring jämställdhet och
idrott som ska vara till hjälp för föreningar och även SDF. Den
innehåller en ordlista, vad lagen säger, vad idrotten säger och
vad idrottsföreningen kan göra. Vill ni göra något arbete kring
jämställdhet kontakta er idrottskonsulent (kontaktuppgifter på
www.smalandsidrotten.se) eller kontakta Eva Persson,
tel. 036-34 54 10 så hjälper hon er med kontaktuppgifter.
Ladda ner jämställdhet och idrott här.
Ny omgång Idrottens himmel
och helvete
Första säsongen av Idrottens himmel och helvete, där svensk
barn och ungdomsidrott speglades, blev en succé. Den 21
januari drar säsong 2 igång på SVT1. Då kommer också alla
program att läggas upp på ur.se. Programmen bidrar till bra
diskussionsunderlag om era föreningar vill arbeta med dessa
frågor.
Se säsong 1 på ur.se
Ny kostnadsfri tjänst ska
förenkla för svensk idrott
Riksidrottsförbundet och Fortnox har tecknat ett samarbetsavtal
i syfte att förenkla administration för idrotts-Sverige. Avtalet
innebär att alla i idrottsföreningar och förbund som är anslutna
till Riksidrottsförbundet erbjuds kostnadsfri tillgång till Fortnox
webbaserade program för bokföring, fakturering och attest.
Programmen kommer från och med andra kvartalet 2015 att
finnas tillgängliga kostnadsfritt i IdrottOnline, svensk idrotts
gemensamma verksamhetssystem.
Läs mer om avtalet här
Nytt folkhälsoprojekt
Smålands Idrottsförbund har fått klartecken för en fortsättning av samverkan kring Idrott och folkhälsa med Landstinget
i Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län och Landstinget
Kronoberg under 2015-2017. Prioriterade verksamheter är
2014-12-18
satsningar på seniorer, funktionsnedsatta och Fysisk aktivitet
på recept (FaR). För seniorer och ledare för seniorverksamhet
kommer föreläsningar med tema ”Styrketräning för äldre” att
genomföras och idrottsskolor för seniorer där idrottsaktiviteter
blandas med föreläsningar kommer att starta i utvalda kommuner hösten 2015.
Utökad
-support
Från den 1 december erbjuds föreningar telefonsupport varje
måndag – torsdag mellan 12-16, i tillägg till det dessutom
chattsupport för föreningar måndag – fredag 12-16. Telefontiden för förbund har också utökats till måndag - fredag 9-16.
Sprid gärna denna information vidare till föreningar.
E-post: [email protected] eller telefon: 08-699 61 50 (knappval 3)
Ansökan om SDF-bidrag
Nu är det dags för SDF att ansöka om SDF-bidrag för 2015
baserad på 2014 års verksamhet. Ansökan ska vara Smålands
Idrottsförbund tillhanda senast 26 januari 2015.
Ansökningsblanketter finns på smalandsidrotten.se under
fliken stöd till SDF. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse. Om dessa
handlingar inte är klara i samband med ansökan, ska komplettering ske senare. Har du frågor kring ansökan kontakta Ann
Bergsten på tel. 036-34 54 03. Vi önskar även information om
vad som hänt i just ditt SDF när det gäller tävlingsverksamhet,
verksamhet, utveckling för att vi ska få ett samlat grepp om vad
som hänt i Småland 2014.
Anmälan för SDF inför
sommarläger
Smålands Idrottsförbund har under många år anordnat sommarläger i Västervik och Gislaved för de småländska SDF:n.
Avsikten med de gemensamma lägren är dels att göra administrativa, organisatoriska och ekonomiska samordningsvinster
och dels att träffas över idrottsgränserna och öka förståelsen och
kunskapen om andra idrotter och idrottsutövare. År 2015 så är
Västervikslägret planerat till 25-28 juni och Gislavedslägret 30
juli – 2 aug. Ni är nu välkomna in med intresseanmälningar
Box 485, 551 16 Jönköping Tel. 036-34 54 00 Fax 036-34 54 19
[email protected] smalandsidrotten.se
eller förfrågningar till [email protected] Senast 28 april vill vi ha in anmälningar från SDF:n. Det kommer
också att gå ut en separat inbjudan efter årsskiftet till kanslier
och ungdomsansvariga.
februari
fe
r
ua
br
fe b
ru
a ri
ari
ru
fe b
i
februari
LOK-stödsansökan senast 25
februari
Det är dags för alla föreningar som vill söka LOK-stöd att
sammanställa sina aktiviteter för hösten 2014. Ansökan gör
föreningen direkt via fliken LOK i IdrottOnline senast den 25
februari. De föreningar som ännu inte skaffat en IdrottOnlinesida finns all information om hur det går till på www.idrottonline.se. På www.svenskidrott.se finns all information om
LOK-stödet, vilka regler som gäller och hur föreningen skickar
in sin ansökan.
Vi är tacksamma om ni hjälper oss att påminna era föreningar
om att skicka in sin LOK-stödsansökan i tid.
NIU-konferens i Växjö
Småland är ett av tre distrikt som fått uppdraget av RF att arrangera en regional NIU-konferens. Konferensen ska vara ett
komplement till den centrala träff som genomförs vartannat år
av RF. NIU-konferensen kommer att arrangeras i Växjö den 25
mars. Målgruppen är tränare och anställda på NIU (nationella
idrottsutbildningar) runt om i Småland och fokus på träffen är
att diskutera aktuella frågor som rör NIU-verksamheten men
också erfarenhetsutbyte mellan tränare och olika skolor/idrotter.
Valen till Smålandsidrottens
styrelse
Nomineringstiden gick ut den 15 december. Valberedningen
tar fortfarande gärna emot förslag på nya ledamöter i styrelsen,
men skynda gärna på, och ta en kontakt med valberedningens
ordförande Jeanetté Eriksson Ljunggren som kontaktperson,
under adress [email protected] Vid eventuella frågor kan
också Christina Ericsson på Smålandsidrotten kontaktas på tel
036-34 54 05 eller mailadress: [email protected]
smalandsidrotten.se
2014-12-18
Linnéuniversitetet och
Högskolan i Jönköping
idrottsvänliga lärosäten
Umeå Universitet, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH)/
Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs Universitet/Chalmers får möjlighet att bli Sveriges första Riksidrottsuniversitet från och med hösten 2015 efter ett beslut i Riksidrottsstyrelsen.
Elva universitet och högskolor har anmält intresse att bli certifierade RIU. Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och
elva universitet och högskolor erbjuds istället för certifiering
som RIU att i nuläget få ställning som idrottsvänligt lärosäte.
Fritid Jönköping
omorganiserar
Den i januari 2015 slås fritidsnämnden och kulturnämden i
Jönköping samman till en gemensam nämnd för fritids- och
kulturfrågor. 1 början av januari tillträder också en ny chef för
den sammanslagna förvaltningen. Hon heter Karin Semberg
och kommer från en tjänst vid fritidsförvaltningen i Linköping.
Projektbidrag rugby
Smålands Rugbyförbund har blivit beviljade ett projektbidrag
på 25 000 kr från Smålands Idrottsförbund för projektet ”Andra chansen”, ett rekryteringsprojekt för tjejer 15-20 år. Projektet syftar till att erbjuda möjligheter för tjejer som nyligen slutat
med sin konventionella idrott att fortsätta med lagidrott under
nya premisser. Målet är att rekrytera minst 50 nya tjejer till de
småländska rugbyklubbarna.
Utbildningskatalogen 2015
Vår utbildningskatalog finns nu ute och här hittar ni kurser som
vänder sig till föreningar, förbund och alla idrottsintresserade i
Småland.
Läs vår utbildningskatalog 2015 här
Nya idrottsföreningar i
Småland
- Futsal Club Tranås, Tranås
- Markaryd Taekwon-do ITF Förening, Markaryd
Box 485, 551 16 Jönköping Tel. 036-34 54 00 Fax 036-34 54 19
[email protected] smalandsidrotten.se
SDF-konferens hösten 2015
Under 2015 kommer vi att arrangera en större mötesplats/SDFkonferens preliminärt, 2015-11-14-15 i Växjö. Vi kommer då
att fokusera på idrottens utvecklingsfrågor inför 2016-2017, samt
förändringar avseende Smålands Idrottsförbunds fördelning av
regionalt stöd/SDF-bidrag till Specialdistriktsidrottsförbunden
(SDF) i distrikten.
Smålandsidrotten på
Instagram
Från 1 januari sätter Smålandsidrotten igång sitt Instagramprojekt
som går ut på att någon i Småland sköter Smålandsidrottens instagramkonto under en vecka. Dessa kommer fungera som idrottsambassadörer för Småländsk idrott där man delar med sig av sitt
idrott. Först ut kommer vi få följa Hallby handboll som inleder året
med Hallbybollen där över 400 lag deltar.
Vi är ständigt ute efter tips på personer som vill vara idrottsambassadör under en vecka. Skriv till [email protected] om ni vill vara idrottsambassadör eller har tips att lämna.
Vårt användarnamn är @smalandsidrotten på Instagram, följ oss
gärna.
ötet
Distriktsidrottsm
stämma för
med gemensam års
nd.
ttsutbildarna Småla
SU
bund och SI Idro
.00
13
Smålands Idrottsför
18/4 2015 kl.
När? Lördagen den
hotell, Växjö
rk
Pa
ite
El
Var?
stadgarna.
lig
Dagordning en t
drotter som har en
ali
eci
sp
r
OBS! När det gälle
sdistriktets gränser,
går utanför Småland
som
ing
eln
ind
kts
tri
dis
till årsstämman för
triktet utse ombud
får föreningen i dis
bildarna Småland.
och SISU Idrottsut
nd
bu
för
tts
ro
Id
s
Småland
er vi att bjuda på
middagen, då komm
för
på
s
ed
inl
tet
t tema.
Distriktsidrottsmö
fördjupning i aktuell
föreläsning och/eller
2014-12-18
Isac Ericsson och Rasmus Ax
vikarier i Jönköping
Isac Ericsson kommer att vikariera för Smålandsidrottens kommunikatör Therese Karlsson som kommer att vara föräldrarledig. Isac flyttar hem till Jönköping efter några år i Stockholm
där han just nu jobbar som kommunikatör på Frälsningsarmen.
Rasmus Ax kommer vikariera som idrottskonsulent för Terese
Sandberg som under våren ska ha tjänsteledigt för att studera.
Rasmus kommer från Boxholm men bor just nu i Huskvarna
där han jobbar som pedagog på ett gruppboende.
Följ oss på sociala medier
@smalandsidrott
Smålandsidrotten
@smalandsidrotten
På gång i Smålandsidrotten
15/1 Skattekvällar och kontrolluppgifter, Västervik
15/1 Skattekvällar och kontrolluppgifter, Eksjö
19/11 Skattekvällar och kontrolluppgifter, Oskarshamn
21/1 Skattekvällar och kontrolluppgifter, Kalmar
22/1 Skattekvällar och kontrolluppgifter, Ljungby
26/1 Skattekvällar och kontrolluppgifter, Vimmerby
27/1 Skattekvällar och kontrolluppgifter, Gnosjö
27/1 Skattekvällar och kontrolluppgifter, Växjö
28/1 Skattekvällar och kontrolluppgifter, Jänköping
28/1 Skattekvällar och kontrolluppgifter, Målilla
28/1 NYA MÖJLIGHETER, informationsträff om EU-stöd, Ljungby
Box 485, 551 16 Jönköping Tel. 036-34 54 00 Fax 036-34 54 19
[email protected] smalandsidrotten.se