Läs artikeln, publicerad den 28.februari i Huvudstadsbladet här.

10
Hufvudstadsbladet
lördag 28 februari 2015
Finland
Flygande start. Åbobaserade
teknologiföretaget Walkbase började som en universitetskurs. Björn
Sjölund (t.v.) och Niclas Jern ser
framför sig 10 000 potentiella kunder i flygplatser runtom i världen.
Foto: Lars Sjöblom
fakta
Walkbase
●●Grundat: 2010 (som Mobio).
●●Ägare: Grundarna (inklusi­
ve Tuomas Wuoti och Gabriel
Nyman), investerare och an­
ställda.
●●Anställda: 17.
●●Kontor: Åbo (forskning och
utveckling), Helsingfors (mark­
nadsföring och försäljning) och
London (försäljning).
●●Finansiärer: Ryska SBT Ven­
ture Capital, Tekes, Uppfin­
ningsstiftelsen (vid starten).
Åbo lyser i analysbranschen
Åboföretaget Walkbase har sålt sin positioneringsteknologi till bland annat Helsingfors-Vanda flygplats.
Den hjälper flyplatsen att hålla koll på strömmen av
resenärer. Med hårt jobb och risktagande har Åboföretaget fått ett rejält lyft.
Walkbase hjälper företag att kartlägga hur kunder rör sig i butiker för
att optimera köpbeteendet, och bistår flygterminaler för att göra reseupplevelsen smidig och undvika
köbildningar.
Företagsidén har sitt ursprung
vid Åbo Akademi 2009. Datateknikstuderande har en obligatorisk projektkurs med målet att förvandla
en idé till ett projektarbete. Niclas
Jern bildade en grupp med studiekompisarna Björn Sjölund och Gabriel Nyman.
– Jag valde killarna eftersom jag
visste att de är duktiga på att koda.
Vi har alla olika bakgrund. Till exempel Björn hade tidigare studerat vid
Yrkeshögskolan Novia, säger Vasabördige Jern som sitter i mötesrummet i Åbo tillsammans med Sjölund,
född i Ekenäs.
Idén var att använda trådlösa nätverk för att bygga ett system för inomhuspositionering där man följer
med exakt hur folk rör sig i en byggnad. I samband med projektkursen
ordnar professorn i datateknik, Jerker Björkqvist, varje år en idétävling
för högskolorna i Åbo. Killarna deltog och kom tvåa.
Knagglig start
Snart ordnade Boost Turku, en lokal förening för unga entreprenörer,
för första gången en så kallad pitchtävling där unga bolag slagkraftigt
presenterar sin idé. Denna gång blev
framgången ett faktum.
– Ärligt talat visste vi inte vad en
pitchtävling var för något. Boost Turku var en ny förening som nyss hade etablerat sig. Vi deltog, vann och
fick en belöning av uppfinningsstiftelsen på 2 000 euro, säger Sjölund
med glimten i ögat.
Samtidigt blev de bekanta med
Tuomas Wuoti, ekonomistuderande
vid Åbo yrkeshögskola. Tillsammans
grundade de Walkbase med 2 600
euro som startkapital. De har jobbat heltid med bolaget sedan sommaren 2011. Under de första åren
satsades enbart på produktutveckling. Starten var jobbig och innehöll
många fallgropar, men snart började bitarna falla på sin plats.
– När vi hade problem var investerarna till hjälp. Vi hade svårt att hitta en nisch för vår produkt, men genom att hålla kontakt med kunderna gick produktutvecklingen framåt. Konkurrensen inom branschen
var inte hård när vi började. Därför
kom vi snabbt in på marknaden, berättar Sjölund.
Walkbase erbjuder analystjänster åt butiker och större utrymmen.
Mjukvaran hjälper kunderna att
undersöka konsumentbeteende,
bland annat kan de följa upp vilka
avdelningar som är de mest besökta. Reklam- och spelindustrin är andra potentiella tillämpningsområden. Walkbases största kunder finns
i England där bolaget även har ett
kontor.
Som entreprenörer motiveras
Jern och Sjölund av viljan att jobba
självständigt och att växa.
– Kritiskt tänkande är något som
vi fyra har gemensamt. Vi har en tendens att ifrågasätta vanliga modeller
och att komma med nya idéer, vilket inte riktigt passar in i rollen som
arbetstagare. Därför tycker vi att ha
eget företag passar oss perfekt, förklarar Jern.
Skynda långsamt
Målet är att växa ytterligare. De unga
krafterna bakom Walkbase tycker
att ett tillväxtföretag ska sträva att
nå så långt som möjligt. Däremot är
det inte brådskande att etablera sig
på börsen.
– Någon börsnotering är inte aktuellt, särskilt inte på Helsingforsbörsen. Vi har samlat ihop bra med
kapital från våra investerare som är
med i olika fonder för uppstartsföretag. Deras intressen ligger i finanssektorn men de är villiga att backa
upp företag med produkter som stöder branschen, menar Jern.
Då Walkbase var ungt uppdaterade Apple sitt operativsystem och
införde ändringar till trådlöst internet i smartmobiler. Samtidigt måste Walkbases produkt justeras för
att filtrera bort så kallad skräpdata
som Apples telefoner plötsligt började emittera. Jern suckar och förklarar att det inte var så allvarligt som
det låter, man tvingades endast ändra enskilda detaljer i mjukvaran. Sjölund tillägger:
profiler
Niclas Jern
●●Född: 1986 i Koskö,
Korsholm.
●●Familj: Syster och två
föräldrar, sambo i Åbo.
●●Utbildning:
Teknologie kandidat.
●●Arbetserfarenhet: Egenfö­
retagare, utvecklare vid Åbo
Akademi, spelutvecklare vid
Tribe flame, Gästföreläsare
vid Åbo Akademi (inom mobil­
utveckling).
●●Fritidsintressen: Motions­
idrott, matlagning och att
umgås med sambon.
Björn Sjölund
●●Född: 1985 i Ekenäs,
Finland.
●●Familj: Fru och barn i Åbo.
●●Utbildning:
Diplomingenjör.
●●Arbetserfarenhet: Egenfö­
retagare inom webbeditering,
administratör på Yrkesinstitu­
tet Sydväst, webbutvecklare
vid Yrkeshögskolan Novia och
programmerare på Sydwebb
och utvecklare vid institutio­
nen för datateknik vid ÅA.
●●Fritiden: Umgås med
familj­en, gymträning, mat­
lagning, elektronik.
– Vi har inget emot att Apple valde
att uppdatera sina operativsystem,
tvärtom ser vi allvarligt på personlig integritet. Tillsammans med andra analysföretag har vi bildat föreningen privateSIG.org, som har till
uppgift att främja personskydd på
internet. I vår marknadsföring lyfter
vi fram att våra produkter respekterar kundernas personliga integritet.
I egna händer
Walkbase har övertygat bland annat
före detta Nokia-chefen Olli-Pekka
Kallasvuo, som har investerat i bolaget. Dessutom har en grupp ryska
investerare hjälpt till ekonomiskt.
Samarbetet har löpt väl, de unga
entreprenörerna på Walkbase fäller idel positiva kommentarer om
sina affärsänglar. Varken Ukrainakonflikten eller rubelns störtdykning påverkar bolaget eftersom investerarna är stationerade i Storbritannien.
Det gynnsamma läget för uppstartsföretag i Åbo är till stor hjälp.
Föreningen Boost Turku ger nytta åt
unga som är intresserade av att starta eget och gör det möjligt att bygga nätverk som är viktiga för framtiden. Krafterna bakom Walkbase
hoppas att fler unga och studerande tar saken i egna händer och blir
företagare.
– Man borde satsa på företagande
överlag i Finland. När jag för en tid
sedan höll ett anförande för studerande vid Åbo Akademi var det inte
många som visade intresse för att bli
entreprenör. Vi behöver företagare
som levererar innovativa produkter
och som vågar ta risker. Att vara företagare handlar om att försöka sitt
bästa, säger Sjölund.
Lars Sjöblom
Affärsmagasinet Forum
www.forummag.fi