FODMAP* behandling vid IBS**

FODMAP*
behandling vid IBS**
Kokboken Lugn
mage med god mat
Köp den på ibsfri.se
Behandlingsupplägg
Vad är FODMAP?
FODMAP är en kostbehandling
där man tar bort fermenterbara kolhydrater, de som jäser i
tarmen. Behandlingen kommer
från Australien där man använt
den sedan 2001. Resultat från
studier visar att behandlingen
hjälper ca 80 % av personer med
IBS. Behandlingen minskar gaser,
uppblåsthet och smärta hos de
flesta. Vissa blir bättre inom 24
timmar, medan det tar längre tid
för andra. Resultaten beror på hur
stor del av symtomen som hänger
ihop med kost, stress och ätbeteende. Därför rekommenderas att
samtidigt arbeta med stresshantering i form av andningsövningar,
medicinsk yoga eller mindfulness.
Begreppet FODMAP står för
Fermenterbara Oligo- Di- och
Monosackarider och sockeralkoholer (polyols på eng). Det omfattar
kategorierna fruktos, laktos, oligosackarider och sockeralkoholer.
Gemensamt för dessa är att de hos
personer med IBS är dåligt absorberade, snabbjästa och påverkar
vätskebalansen i tarmen, vilket ger
upphov till symtom.
Behandlingen inleds med två
veckors elimineringskost. Då äter
du endast det som är tillåtet, grönmarkerat, på listorna.
Elimineringsfasen rekommenderas i minst två veckor, och gärna
sex till åtta veckor, beroende på hur
symtomen förändras. Ju striktare
kost, desto bättre resultat. Det är
viktigt att du låter magen bli så bra
som möjligt innan du går vidare.
Om du får i dig rödmarkerade
livsmedel under elimineringsfasen
är du inte tvungen att börja om.
Däremot kan det ta lite längre tid
för magen att stabiliseras.
Efter två veckor kan du prova
livsmedel som är begränsade,
orangemarkerade. Dessa tolererar de flesta i angivna mängder.
Återinförandet innefattar sedan
de icke-tillåtna, rödmarkerade,
livsmedlen kallade FODMAPs.
Återinförandet är till för att
kosten inte ska bli alltför ensidig
och för att undvika att utesluta
livsmedel i onödan. De flesta
med IBS klarar någon av de fyra
kategorierna bättre. Summan av
FODMAPs avgör om det uppstår
symtom. Magen kan liknas vid en
hink. Genom att endast äta tillåtna
livsmedel hålls hinken tom. Den
fylls beroende på hur mycket
FODMAPs som intas under dagen.
Vissa livsmedel fyller hinken mer
än andra t ex lök, vitlök, vete och
råg. Hinken töms cirka en gång
per dygn. Ska du t ex ut och äta
på kvällen kan du äta tillåtna
livsmedel under dagen för att öka
utrymmet i hinken och ha större
marginal på kvällen.
Tips för att komma igång
• Läs igenom listorna noggrannt.
• Se över dina måltider och vad du behöver förändra.
• Satsa på råvaror som ris, potatis, quinoa, kött, fisk, fågel, ägg samt tillåtna
frukter och grönsaker.
• Planera inköp. Skriv en lista på vad du ska ha innan du går och handlar.
• Planera din dag. Lägg ner mellanmål i väskan och ta med mat till jobbet.
• Se kostomställningen långsiktigt – ett undantag gör inte behandlingen
overksam.
• Fråga efter lök- och vitlöksfri mat när du är på restaurang.
• FODMAP-vänliga recept finns på hemsidan ibsfri.com.
Version: februari 2015
1
IBSfri som app!
Vill du ha listorna i din smartphone,
ladda ner appen IBSfri.
* Fermentable, Oligo-, Di-, Mono-saccharides and Polyols. ** Irritable bowel syndrome
Grönmarkerade livsmedel – kallas tillåtna
Orangemarkerade livsmedel – kallas begränsade
Rödmarkerade livsmedel – kallas icke-tillåtna eller FODMAPs
STEG 1 – Elimineringsfas. Ät endast tillåtna livsmedel i minst 2
veckor och gärna 4–6 veckor. Därefter symtomutvärdering. Om magen
blivit betydligt bättre, gå till steg 2. Annars fortsätt med elimineringskost i ytterligare 2 veckor.
STEG 2 – Återinförande av begränsade livsmedel. Ett livsmedel
per dag i angiven mängd. Inta endast tillåtna livsmedel förutom det
livsmedel som provas. Flera begränsade livsmedel kan därefter intas
samma dag.
Steg 3 – Återinförande av icke-tillåtna livsmedel. Välj de
livsmedel som känns prioriterade att få tillbaka i kosten. Ta en kategori
i taget och ett livsmedel i taget. Välj livsmedel som endast ligger i en
kategori för att kunna spåra eventuella symtom.
Dag 1: En portion. (Se föreslagen startmängd under återinförande.)
Dag 2: Dubbel startportion
Dag 3: Trippel startportion
Om du får symtom; avbryt och gå tillbaka till endast tillåtna livsmedel
i tre dagar. Därefter kan du prova en ny kategori. Håll dig till tillåtna
livsmedel förutom det livsmedel du återinför.
Lök, vitlök, vete och råg är de största symtombildarna och det som de
flesta reagerar på. Laktos eller fruktos kan ibland återinföras helt.
Laktos, fruktos och sockeralkoholer ger vanligen symtom inom ett par
timmar. Sädesslagen kan ge mer långdragna symtom.