Läs artikel - Skandinaviska Ledarhögskolan

 Utvärderingar från Certifierad Coach Örebro aug 2015 Certifierad International Coach En utbildning av Skandinaviska Ledarhögskolan Här nedan följer utvärderingar från de som deltagit i denna utbildning! Helen Röhnisch Ulf Gerold ”Kursen har lärt mig mer än vad jag överhuvudtaget kunde tänka mig.” OM LARS-­‐ERIC Så duktig. Kan så mycket. ELENE Så skarp. Värme. OM Ledarskap/Affärsmannaskap ”Mycket, mycket bra! Gav insikter, framtidstro och kunskap.” OM LARS-­‐ERIC Lugn och klok framtoning. Både teoetisk och praktisk. Givande, in lyssnande och kunnig. OM ELENE Levandegörande! Tydlig, energisk och hands-­‐on. Marjali Nordöf Student/Egen företagare/Coach ”Givande, inspirerande, utvecklande och innehållsrik.” OM LARS-­‐ERIC Öppen, in lyssnande, närvarande och kunnig. OM ELENE Inspirerande, motiverande, förstående, envis. Andreas Lindvall Konsult ”Utvecklande, ögonöppnande, utmanande, positiv förändring, ökad livsglädje och hopp!” OM LARS-­‐ERIC Lugn, eftertänksam, vis och erfaren. OM ELENE Energiknippe, tuff, värme, kärlek, omtänksam och rak. Skandinaviska Ledarhögskolan – www.slh.se Anders Hull Mona Johansson Mellan 2 jobb ”Inspirerande. Fick insikter som utvecklat mig.” OM LARS-­‐ERIC Lugn, berättande, klok, livserfarenhet. OM ELENE Energi, glädje, pådrivande, ständigt i rörelse. Maria Ergül H R Manager ”Intensiv, lärorik och början på ett nytt liv.” OM LARS-­‐ERIC Intressant berättare med djup gedigen kompetens. Närvarande. Använder sig av många idrotts metaforer vilket är en fördel för mitt lärande då jag älskar idrott. OM ELENE Fantastisk! Bra energi! Bjuder på sig själv. Tydlig och strukturerad. Utmanar. Utbildare, PT, Gymägare ”Ett förtydligande och spetskompetens i att coacha fram tydliga positiva, mätbara, tidsbestämda mål.” OM ELENE Sprakande energi med stora variationer. Förtydligar det hon lär ut med metaforer och anekdoter. Inspirerar. OM LARS-­‐ERIC Lugnt tempo utan variationer. Guru i sitt ämne. Ger respekt! Annica Härrsjö ”Fantastiskt bra! Utvecklande på ett personligt och även andra plan. Innehållsrik och lärande!” OM L ARS-­‐ERIC Lugn och positiv. Kunnig med otroligt lång och bred erfarenhet. OM ELENE Härlig & energisk. Proffsig coach och otroligt skicklig, Kunnig inom många områden. Inspirerande! Skandinaviska Ledarhögskolan – www.slh.se