Brukarråd 150512

Brukarråd 12 maj 2015
Protokoll
1.
Presentation av deltagare.
Områdeschef Valdemar Hansson är ordförande
i Brukarrådet framöver.
Cecilia Karlsson är sekreterare.
2.
Ordförande hälsar välkommen.
3.
Genomgång av förra protokollet
Cecilia kommer läsa in Mål och handlingsplan
så man kan lyssna på den.
Den kommer sparas på Landskrona stads hemsida.
Det blir klart till sommaren.
4.
Nyheter
Cheferna Sofia Andersson, Mathilde Petersson
och Helena Fegler har slutat hos oss under våren.
Lotta Sparrenius har börjat hos oss.
Hon har ansvar för Timmermansgatan, Minnet
och Pilåkersgatan.
Några deltagare från Brukarrådet träffade
Maria Lethin som sökt jobb som chef.
Maria börjar jobba hos oss i slutet av juli.
1
De som tidigare bott på Tränggatan har nu flyttat till Pilåkersgatan.
Boendet Kung Karl har stängt.
De som bott där har flyttat till andra boenden.
Även personalen jobbar nu på andra ställen
Snart kommer man fortsätta bygga om på Varggatan.
Under den tiden kommer vissa grupper vara på Kung Karl.
Till hösten är det dags igen för Brukarundersökning
med hjälp av Pict-O-stat.
Då kommer du få svara på frågor om daglig verksamhet.
Våren år 2016 kommer du få svara på frågor
om boende eller personlig assistans.
Personalen kommer berätta när tiden närmar sig.
5.
Mål och Handlingsplan år 2015 till 2017
Arbetet med det vi bestämt i planen går vidare.
Detta är något av det vi jobbar med.
Samarbete med Anhörigcentrum har börjat.
Några chefer har träffat personal där för att prata om
hur vi ska jobba tillsammans.
Anhörigcentrum ska kunna ge stöd till föräldrar eller syskon
till en person med funktionsnedsättning.
Det finns nu ett resursteam.
Där har man samlat de arbetsterapeuter och socialpedagoger
som jobbat på olika ställen tidigare.
Meningen är att de ska kunna ge stöd till brukare och personal på ett
bättre sätt än tidigare.
2
Maria Nyborg är chef för resursteamet.
Vi gör en uppföljning av hur vi arbetar med Genomförande plan.
Det är viktigt att du får bestämma målen.
Det är också viktigt att du vet vad som står i
genomförandeplanen.
Samtidigt behöver vi veta att vi följer de regler som finns
hur genomförandeplanen ska göras.
Vi arbetar också med titlar på personal.
Titeln stödassistent för de med kortare utbildning.
Titeln stödpedagog för de med lite längre utbildning.
Dessa titlar använder man på andra ställe i Sverige också.
Vi vill att Brukarrådet ska vara mer känt.
Både varför brukarrådet finns och vad man arbetar med
På nästa möte ska vi titta på den broschyr som finns och se om vi
behöver ändra på något.
Viktigt är också hur information om Brukarråd eller annat viktigt
ska komma ut till brukare.
Det behöver bli bättre än idag.
Alla deltagare får fundera på hur vi kan göra det bättre.
Nästa gång vi träffas pratar vi om det igen.
5.
Andra viktiga frågor
Hab-ersättning
Alla brukare i daglig verksamhet har fått brev om ändringar
vad gäller hab- ersättningen.
Brevet om regler för hab-ersättningen kommer läggas
på vår hemsida.
3
Man får inte hab-ersättning när man är hemma på ADL-dag.
Om man är med i möten genom Område funktionshinder år man
hab-ersättning om man annars skulle varit på daglig verksamhet.
Det är olika hur kvitton ser ut för hab-ersättningen.
Har man olika placeringar får man olika papper.
Någon tycker det hade varit lättare med bara ett kvitto.
Någon får informationen som SMS istället för ett kvitto.
Fråga personalen på daglig verksamhet om du har frågor om kvittot.
En deltagare föreslår att vi bjuder in någon politiker för att
ställa frågor och diskutera olika saker.
Till nästa gång får alla fundera på vilka frågor man vill ställa.
Vi kommer prata om detta på nästa Brukaråd.
Hab-ersättningen är en fråga någon vill ta upp.
Sedan gick brandlarmet och vi fick avsluta mötet och gå ut.
6.
Datum för nästa möte
Tisdagen den 9 juni klockan 13-15.
Vi träffas i rum 604 på Stadshuset.
Tack för ett bra möte!
Cecilia Karlsson/ sekreterare
Valdemar Hansson /ordförande
4