Jag försöker bestämma mig - Equmeniakyrkan Kaxholmen

nr 4. december 2015 - februari 2016
Jag försöker bestämma mig
Ibland tror jag att man behöver bestämma
sig. (Och att man gärna kan göra det tillsammans)
Bestämma sig för det man egentligen vet är
viktigt.
Som att vara tillsammans.
Som att ha tid för barn och vänner.
Som att ge tid till någon, kanske okänd, som
verkligen behöver mig.
Som att sänka kraven och ha rimliga förväntningar.
Som att inte luras med i julstress och klappköpar-hets.
Eller som att bestämma sig för att ta emot
julen som den gåva den är.
Adventstiden är från början en fastetid. En
tid att förbereda sig för att göra just det - ta
emot julen. Att bereda plats för den högtid
där Gud, som är gränslös, evig och helig, gör
sig gripbar för oss människor. Gripbar i ett
litet barn som liksom läggs i vår famn.
Många av oss vet det – att det är nästan
magiskt – hur ett litet barn i famnen kan få
tiden att stanna. Hur ett par små knubbiga
händer kan göra mig fullständigt närvarande,
stilla och hjärteglad.
Så jag försöker bestämma mig för det i år.
Att göra lite mer plats bland julmat, klappar
och tv-program för det jag innerst inne vet är
viktigt. För det enda som jag vet tillfredsställer en längtande själ: Mötet med Gud som
kommer till mig. Mitt i mitt liv. Där jag är.
Som kan göra mig fullständigt närvarande,
stilla och hjärteglad.
Eller så blir det inte alls
så. Om jag bereder plats
i mitt liv kanske någon
annan liksom läggs i min
famn. Som Gud lägger
där. Som behöver mig
och min tid.
”Jungfrun ska bli havande och
föda en son, och man ska ge honom namnet
Immanuel – det betyder Gud med oss” Matteusevangeliet 1:23
Med önskan om en fin adventstid och jul och en god inledning på nyåret!
/Andreas Sköldmark, Pastor
Någon att samtala med?
Vi samtalar gärna om allt det som hör livet till. Vi har avgett tystnadslöfte. Ring eller skicka ett
mejl till någon av oss så bestämmer vi en tid.
Personalen i kyrkan: Andreas Sköldmark, Frida Hellsing och Hanna Bogren
november
29 söndag10.00
Adventsgudstjänst
Andreas Sköldmark, sång av
Adventskör. Adventsinsamling
till församlingen.
december
4 fredag 18.00
13 söndag 10.00
Luciagudstjänst. Frida
Hellsing, Hanna Bogren m fl.
Festligt kyrkkaffe med sånger.
20 söndag 10.00
Gudstjänst. Andreas Sköldmark, sång av Anna Eriksson.
24 torsdag 11.00
Traditionell julmarknad,
Julbön. Frida Hellsing, m fl.
5 lördag 15.00
Missionsgudstjänst.
café och lotterier. Andakt kl
21.00.
Traditionell julmarknad,
café och lotterier. Luciatåg kl
18.00. Julauktion kl 18.40
Utgångskollekt till RIA.
26 lördag10.00
Missionskommittén och Frida
Hellsing. Insamling till Mission
i andra länder
6 söndag 10.00
Nattvardsgudstjänst
Andreas Sköldmark, sång av
Sylvia Hermansson.
11 fredag 18.00
Vandring i Juletid. Se separat information.
BILSKJUTS TILL KYRKAN
Ring så hjälper vi dig gärna!
Christer Hultman 036 505 78
Lars Ekman 036 505 70
Bo Salsborn 036 503 29
Vandring i juletid
11 december från kl
18.00. Upplev mystiken
i Julens berättelse, möt
karaktärer, vandra tillsammans och få en känsla av
hur det var den natten då
Jesus föddes. Vandringen
passar lika bra för barn
som för vuxna. Stigen är
ca 1 km.
Vi möts på Equmeniakyrkans parkering mellan
18.00 och 18.30 för avfärd
med traktor och släp upp
till Karsnäs. Efter vandringen äter vi kvällsmat
tillsammans i kyrkan.
Kostnad för den är 30
kr för barn och 60 kr för
vuxen. Kvällen avslutas
med en gemensam andakt
i all enkelhet.
januari
1 fredag 18.00
Julmarknad 4-5 december
Varje år anordnar Equmenia
en julmarknad i Equmeniakyrkan Kaxholmen, en tradition sedan många år tillbaka.
Intäkterna från marknaden
används sedan för att driva
vår ungdomsverksamhet under det kommande året och
på detta sätt kan vi hålla nere
våra medlemsavgifter. 10 %
utav vinsten skänks även till
välgörenhetsprojektet Uganda
Child Care där Equmenia
just nu är med och stöttar ett
skolprojekt.
Fredag
18.00Lotteriförsäljning
21:00Andakt
Lördag
15:00Lotteriförsäljning
18:00Luciatåg
18:40Julauktion
21:00Avslutning
Varmt välkomna!
Nyårsbön med nattvardsfirande. Andreas
Sköldmark, m fl.
6 ons 15.00
Trettondags julfest med
julens sånger och tomtebesök.Musikutskottet, Andreas
Sköldmark, m fl. Insamling till
Mission i andra länder.
10 söndag 10.00
Gudstjänst. Andreas Sköld-
mark, sång av Piah och Anders
Sandberg.
17 söndag 10.00
Gudstjänst. Frida Hellsing,
sång av Sofia Carlstedt.
20 onsdag 17.30
Öppen onsdag. Fika, An-
dakt (18.30) och möjlighet till
möten. Välkomen in!
22-23 fredag-lördag
18.00 - 18.00
Ekumeniskt bönedygn i
Ölmstads kyrka. Inleds med
samling kring bönens olika
språk i Klockargården.
24 söndag 10.00
Ekumenisk gudstjänst i
Skärstads kyrka. Medverkande
från de olika kyrkorna i Skärstadsdalen.
27 onsdag 17.30
Öppen onsdag. Fika, An-
dakt (18.30) och möjlighet till
möten. Välkommen in!
29 fredag 19.00
Equmenias årsmöte Förhandlingar, fika, andakt.
29 söndag 10.00
Gudstjänst med ljuständning för under året födda barn.
Andreas Sköldmark, Frida
Hellsing, Församlingsfaddrar.
Sång av Miriam Sköldmark,
Ida Carlsson och Agnes Lann.
Utgångskollekt till mission i
andra länder.
februari
3 onsdag 17.30
Öppen onsdag Fika, An-
dakt (18.30) och möjlighet till
möten. Välkommen in!
7 söndag 10.00
Nattvardsgudstjänst, års-
högtid, sopplunch och årsmöte.
Andreas Sköldmark, Frida
Hellsing, Hanna Bogren
Öppen onsdag
Varje onsdag från 20 januari till 27 april kommer kyrkan att
vara öppen mellan kl. 17.30 och 21.00. En mötesplats där
du kan fika, få en pratstund, bläddra i en bok eller be. Några
kanske är där för sammanträde, andra för att fixa med något
praktiskt eller för samtal kring söndagens tema och någon
vill bara ha en kopp te. Kl. 18.30 har vi en andakt. Under
fastetiden (10 feb - 26 mars) kommer vi ha nattvardsandakt
tillsammans med Svenska kyrkan, onsdagar kl 19.00. Jämna
veckor hos oss och ojämna veckor i Landsjökyrkan.”
9 tisdag 14.30
Syföreningen termins
start. Varmt välkommen
till handarbete, högläsning,
kaffe och samtal. Jämna veckor
under våren.
10 onsdag 17.30
Öppen onsdag
Fika, möjlighet till möten
Askonsdagen - 19.00 Nattvard
i fastetid.
11 torsdag 14.30
Träffpunkten i Equmeniakyrkan, sång och musik
Nick Borgen
14 söndag 17.00
Andrum En gudstjänst med
tid för stillhet, eftertanke och
bön. Frida Hellsing, Hanna
Bogren m fl
17 onsdag 17.30
Öppen onsdag
Fika, möjlighet till möten
19.00 Nattvard i fastetid. OBS
i Landsjökyrkan
21 söndag 10.00
Gudstjänst. Andreas
Sköldmark m fl. Sång av Sylvia
Hermansson.
23 tisdag 14.30
Syföreningen
24 onsdag 17.30
Öppen onsdag
Fika, möjlighet till möten
19.00 Nattvard i fastetid
26 fredag 14.00
Förskolan Smulan 25 år,
Öppet hus
28 söndag 10.00
Gudstjänst med Smulan.
Frida Hellsing, Förskolans barn
och pedagoger. Utgångskollekt
till Mission i andra länder.
Equmenia - barn och ungdomsarbete
Vårterminen startar vecka 3
Söndagsskola, från 4 år, söndagar under förmiddagsgudstjänst
Spårarscout, från åk 2, torsdagar 18.30
Upptäckarscout & Äventyrsscout, från åk 4, torsdagar 18.30
Tonår, från åk 7 fredagar 19.30
Konfirmation, från åk 8, varannan torsdag
Fortsättningskonfa, åk 9, varannan torsdag 16.30
Smågrupp / hemgrupp, gymnasiet – kontakta Hanna Bogren
Smulans förskola fyller 25 år!
26 februari 2016 firar vi 25-års
jubileum på Smulan!!
Smulan vill vara den lilla förskolan med det stora hjärtat.
En förskola som vill ge barnen
en trygg och rolig förskoletid,
med många upplevelser och
erfarenheter. Där varje barn får
vara unikt och värdefullt. På
Smulan vill vi respektera varje
barn för dess unika egenskaper, tankar och uppfattningar.
I samarbete med barnens
föräldrar vill vi ge barnen goda
förutsättningar att växa och
utvecklas i sin personlighet
och i sitt lärande. Förskolans
läroplan Lpfö 98/10 och våra
FÖRSAMLINGEN
kristna värderingar ligger till
grund för vårt arbete på förskolan. Med dem som redskap och
genom våra pedagoger vill vi
ge barnen tro och hopp inför
framtiden. Smulans Förskola
öppnade 1 mars 1991. Hösten
2003 utökade vi vår verksamhet till två avdelningar och från
och med hösten 2013 har vi
barnen uppdelade i 3 grupper.
Vi har totalt 37 barn i åldrarna
1-5 år.
Välkommen att fira med oss
den 26 februari. Vi kommer
att ha Öppet Hus på eftermiddagen!!
Pastor, föreståndare
Andreas Sköldmark
Exp. tid tisd 10-12
tel: 0722-13 27 00
e-post: [email protected]
equmeniakyrkankaxholmen.se
Församlingspedagog
Frida Hellsing
tel: 0723-84 91 60
e-post: [email protected]
equmeniakyrkankaxholmen.se
Ungdomsledare
Hanna Bogren
tel: 0761-45 02 90
e-post: [email protected]
equmeniakyrkankaxholmen.se
Ordförande
Astrid Pfaff Rudenstam
tel: 036-50991
Kassör
Roger Siverth
tel: 036-504 09
BankGiro
239-0565
Konto nr (Swedbank)
81505-44108363
Swish
123 551 21 16
EQUMENIA
Ordförande
Jonas Rudenstam
tel: 0703-57 00 24
BankGiro
525-2325
Swish
123 123 74 03
sponsorer:
Smulans förskola
Johanna Dareus
tel: 036-50656
www.forskoleinfo.com/smulan
kyrkan: 036-500 08
www
equmeniakyrkankaxholmen.se
[email protected]
Sociala medier (facebook, instagram)
f
in
equmeniakyrkan kaxholmen
@equmeniakyrkankaxholmen