Kristina_Jonang_VGR

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas
i Sveriges ledande industriregion
på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader ?
Brist på modern struktur präglade
Västsverige på 80- och 90-talen
Brokig struktur. Stort behov av samordning
Tre små län och tre små landsting i en av Europas
största industriregioner. Göteborgs stads invånare fick
sjukvård via kommunen.
Eftersatt infrastruktur. Ineffektiv offentlig
verksamhet
Behov av att skapa en effektivare struktur i sjukvården.
Behov av att möta upp strategiska behov i näringslivet
för ökad konkurrenskraft.
Västra Götalandsregionen
• Bildades 1 jan 1999. Bohuslandstinget, Älvsborgs
läns landsting och Landstinget Skaraborg upphörde.
Göteborgs stads sjukvård gick över till Västra
Götalandsregionen.
• Direktvald region. Först på försök, permanentades
2010.
• Budgetomslutning ca 45 miljarder kronor och ca 50
000 anställda.
• Regionfullmäktige är högsta beslutande organ. 149
ledamöter som utses i allmänna val vart fjärde år.
• Egen beskattningsrätt, till skillnad från många
regioner i övriga Europa.
Läget i Västra Götaland idag.
• Snabb återhämtning efter finanskrisen. Under
2010-2011 tillkom 45 000 nya jobb i Västra
Götaland.
• Starkt ökning i nyföretagande de senaste 10-12
åren
• En av de ledande FoU-regionerna i Europa
• Stora investeringar i transportinfrastruktur de
senaste 10-12 åren
• Arbetslösheten sjunker, men fortfarande regionala
skillnader. Kompetensbrist i vissa yrken.
Reflektioner om skillnader mellan stor
region och litet landsting
Ett landsting finansierar drift
En region leder utvecklingen
En större region får större skatteunderlag än ett
litet landsting. Om det ökade skatteunderlaget
används till enbart drift blir skillnaden liten.
Om det ökade skatteunderlaget används som
insats i stora EU-program eller som
medfinansiering i statliga initiativ där vi tidigare
stängts ute blir skillnaden stor.
Kommuner och
näringsliv i nära
samarbete för
ökad tillväxt.
Samordning av
näringslivsinsats
er och nya
resurser till
infrastruktur.
Möjliggör ökad
konkurrenskraft.
Fyra kraftcentra
Bengtsfors
Åmål
Strömstad
Dals-Ed
Gullspång
Tanum
Mellerud
Färgelanda
Mariestad
Munkedal
Töreboda
Karlsborg
Götene
Vänersborg
Sotenäs
Skövde
Lidköping
Trollhättan
Tibro
Uddevalla
Skara
Grästorp
Lysekil
Hjo
Trollhättan
Orust
Tjörn
Stenungsund
Vara
Essunga
Lilla
Edet
Falköping
Ale
Alingsås
Tidaholm
Herrljunga
Vårgårda
Kungälv
Lerum
Öckerö
Göteborg
Partille
Borås
Ulricehamn
Bollebygd
Härryda
Mölndal
Göteborg
Tranemo
Mark
Svenljunga
Borås
Skövde
Samverkansplattformar på fyra
Tillväxtmiljöer
ortermed:
 Arena för större FoU-satsningar inom
spetsområden
Bengtsfors
Åmål
Strömstad
Dals-Ed
Gullspång
 Mötesplats och support för små och
medelstora företag
Tanum
Mellerud
Färgelanda
Mariestad
Munkedal
 Inkubator för nya företag
Innovatum
Teknikpark
 VGR finansierar basverksamhet för
dessa pattformar
Götene
Skövde
Lidköping
Tibro
Uddevalla
Skara
Grästorp
Lysekil
Science Park
Hjo
Trollhättan
Orust
 Därutöver finansiering av
styrkeområden, FoU mm Lindholmen
Tjörn
Stenungsund
Vara
Essunga
Lilla
Edet
Falköping
Ale
Alingsås
Tidaholm
Herrljunga
Vårgårda
Kungälv
Lerum
Öckerö
Göteborg
Partille
Borås
Ulricehamn
Bollebygd
Borås
Härryda
Näringsliv
Karlsborg
Gothia Science Park
Vänersborg
Sotenäs
Töreboda
Johanneberg
Science Park
Mölndal
Sahlgrenska
Science Park
Mark
Tranemo
Svenljunga
Akademi
Samhälle
“These platforms place Västra Götaland on the European research map as a region that is
innovative, entrepreneurial and “thinks outside the box”.
OECD Territorial Review Sweden
Långa processer i en stor region är
bättre än uteblivna processer i ett litet
landsting.
En stor region har resurser att stödja
många små aktörer i en lång
process.
Om 49 kommuner i Västra Götaland är
oeniga hamnar vi på efterkälken.
Om 49 kommuner är överens om insatser
skapar vi ett stort försprång.
Det finns en struktur för att vara mötesplats för
entreprenörer, forskare och kommuner. Det är
grunden för ökad västsvensk konkurrenskraft.
Vilka är resurserna ?
Vad är uppgiften nu och framåt?
Gles struktur och stora
naturresurser
•
•
•
•
•
Europas längsta kuststräcka
Europas största gruva
Skogsindustri
Stor andel tillverkningsindustri
Stora företag med stor andel
utvecklingsresurser
Europa regionaliseras. Resurser
finns i EU
• Horizon2020 Världens största
forskningsprogram 70 mdr Euro
• Många EU-program riktar sig till
småföretag.
• EU:s sammanhållningspolitik
ska hålla ihop glesa strukturer
• Sverige har krångliga regler för
att ta emot EU-medel
Hur mobiliserar vi innovationer och
utveckling från skogen, åkern, industrin
och dess restprodukter när kommuner
mest ägnar sig åt drift och
forskningsmiljarderna finns i Bryssel ?
En region kan fylla funktionen som
-En processägare för bred samverkan
-En aktör för medborgardialog
- Mottagare av utvecklingsresurser
En region för alla
En region som tar
globalt ansvar
En region som
syns och
engagerar
En ledande
kunskapsregion
Faktaexempel:
600 miljoner kronor 2014
varav drygt 200 miljoner från VGR för
att stärka innovationsförmågan i syfte
att stärka västsvensk konkurrenskraft.
Därutöver finns exempelvis 1 miljard
kronor i EU:s socialfond och en halv
miljard kronor i EU:s regionalfond
under perioden 2014-2020.
Konkurrensfördelar finns i förmågan
att samla aktörer
att hitta processer för att skapa enighet om
inriktningen
att fatta beslut om resurserna som kan
motfinansiera forskningsmedlen och
strukturfonderna
att ta tillvara nya idéer och uppfinningar som
kan testas i demonstrationsanläggningar
att uppmuntra nya företag som ger jobb och
skatteintäkter
Tack för mig!
[email protected]
Tel 0708-671621