Ritning över lekplatsen vid Stensveden ()

Sovholsgattu, Stensveden, Områdeslekplats
Föreslagna Produkter till Sovholsgattu, Stensveden.
-
A Lekbåten TOPU Art.nr MM 120
B Volträcke i Alumin. Två höjder Art.nr RK 02-AL
C Lekhuset Blomman Art.nr MM 301, 4 tim
D Pergola , KPLN Design
E 2 st. bänkar + ett litet fast bord, Kpln Design
F 2 st. Sandbakbord + 1 st hylla, KPLN Design
G 1 st. Sandbakbordet Blomman Art.nr LKL001
H 1 st. Fjädergungan FLOWER Ar.nr VLI44
I 1 st. Fjädergunga TIBBY Ar.nr VLO036
J Kompisgungan Art.nr K115TL AL
K URSA Major Art.nr Z001
L Fallskyddsplattor 30 mm, 24 m2 KPLN Design
F. 2 st. Tillgängliga Sandbakbord med tillhörande
hylla. (Sarg är separat).
2 st. Tillgängliga Sandbakbord med tillhörande
Genom
hylla. att integrera två av våra tillgängliga
sandbakbord
på detta sätt
skapas en helt ny typ
Genom att integrera
tvåsåtillgängliga
av
tillgänglighetsanpassad
sandlåda
för ALLA
sandbakbord
på detta sätt
så skapas
en helt
barn.
ny typ av tillgänglighetsanpassad sandlåda för
ALLA barn.
Nyheten ersätter den traditionella sandlådan
eftersom
denna kommer
typ skaparintill
en riktigt
Gemenskap för
i
Barn i rullstol
vid öppningarna
sandleken
förde
alla
barn.
Barn ibarnen
rullstol kommer
kommer
rullstol och
allra
minsta
intill
vidbakborden
öppningarnavia
förståbrädor
rullstol och
de allra
upp till
och
minsta
barnen kommer
upp till
bakborden
grepphandtag.
Samtidigt
bibehålls
denvia
ståbrädor
och sandleken
grepphandtag.
Samtidigt
bibehålls
traditionella
inne
i sandlådan.
den traditionella sandleken inne i sandlådan.
F.
K. Ursa Major är en multiaktivitetsprodukt som
kommer från vårt tema ”Zodiac”. Temat är fokuserat
på astronomi och den yttre rymden vilket har visat
komma till glädje för många barns fantasi.
J.
J. 3-plats Kompisgunga med extra plats
för traditionell enkelsits. Även här
föreslår vi en gunga i det lite mer
3-plats Kompisgunga med extra
exklusivare materialet Aluminium.
plats
för”korgen”
traditionell
enkelsits.
Genom
som sits
så får vi en
Genom
”korgen” somgunga
sits så
tillgänglighetsanpassad
somfår vi
en
tillgänglighetsanpassad
passa
extra bra för barn som hargunga
svårt att
som
passa
extra
bra för
barn
som
sitta upp
själva
eftersom
korgen
också
har
att sitta
upp
gör svårt
det möjligt
till ett
mersjälva
”ligg.läge”.
K.
Vi har fått höra att produkten ser ännu bättre
ut i verkligheten än vad 3D bilden visar, vilket
Ursa
ärmen
en multiaktivitetsprodukt
som
är ett Major
ovanligt
mycket bra betyg.
kommer från vårt tema ”Zodiac”.
Produkten
utmanarbarnen
barnen
påmängd
en mängd
Produkten utmanar
på en
olika olika
sätt,
ex via
viarutsch,
rutsch,rollekar
rollekar
samt
olika
sätt, tt ex
samt
olika
svårigheter
avklätter.
klätter.
Produkten
är också
svårigheter av
Produkten
är också
utformad
attintegrera
integrerayngre
yngre
barn
utformad att
barn
ochoch
lite lite
större
barni isamma
samma
lekredskap.
Detta
genom
större barn
lekredskap.
Detta
genom
att
avgränsad
mellan
de olika
att vara
vara avgränsad
mellan
de olika
plattformarna.
ex,påpå
den
lägre
plattformen
plattformarna. TTex,
den
lägre
plattformen
tar
ävende
deyngre
yngre
barnen
lättare
tar sig
sig även
barnen
uppupp
lättare
via envia en
ordentlig
trappasom
somharhar
dubbla
räcken
ordentlig trappa
dubbla
räcken
men men
för
denlite
litehögre
högre
plattformen
föratt
att nå
nå den
plattformen
sättssätts
klätterutvecklingen
litestörre
större
prov.
klätterutvecklingen påpålite
prov.
eftersom korgen också
gör det möjligt till ett mer
”ligg.läge”.
A.
A. Lekbåten TOPU skapar möjligheter för olika
Produkten är en modern tillgänglighetsanpassad
sandlåda. Så som alla sandlådor borde vara
utformade..
Lekbåten som skapar möjligheter för olika
rollekar. För vem har inte fantiserat om att vara
rollekar.
kapten på ett stort skepp som trotsar havets
stormar! TOPU har kommit att bli mycket
populär bland våra kunder och vi tror att denna
lek-båt kommer att uppskattas som en rolig men
också ”äventyrlig” lek för barnen.
B.
B. Volträcket är ett klassiskt lekredskap som
erbjuder barnen fysisk träning och/eller
Volträcket äroavsett
ett klassiskt
lekredskap
motorikträning
ålder
som erbjuder barnen fysisk träning
och/eller
motorikträning
En
produkt som
detta klassiskaoavsett
redskap är
ska
vara starkt och hållbart. Därför föreslår vi
ålder.
det klassiska volträcket i pulverlackerad
aluminium.
C.
C. Lekhuset Blomman är ett härligt färgglatt
litet hus med tak där barnen kan leka samt
Lekhuset Blomman är litet hus med
söka skydd från regn och sol!
Fjädergungan TIBBY (I) samt fjädergunga FLOWER (H) för fyra
platser. Även här föreslår vi fjädergungor då dom utvecklar barnens
balans och koordination maximalt eftersom musklerna i hela kroppen
aktiveras vid lek på dessa lekredskapen.
tak där barnen kan leka samt söka
skydd
frånfinns
regn
sol! längs med
Inne
i huset
detoch
två bänkar
Inne i som
huset
det6-8
tvåbarn.
bänkar
sidorna
gerfinns
plats för
På ena
längs
med
sidan
finns
också ett ovalt bord för att spela
sidorna
som ger plats för 6-8 barn.
spel
och leka.
På ena sidan finns också ett ovalt
På
den för
yttreatt
sidan
av huset
dessutom ett
bord
spela
spel finns
och leka.
snyggt designat ”rum”tillhörande bord som
ger en extra mysfaktor till barnens lek.
G. Sandbakbord ”Blomman” – ett
traditionellt sandbakbord att ha inne i
sandlådan för att baka sandkakor.
Vid frågor om Lekplatsen kontakta
Anders Backhans 0247-80290
Byggprojektledare Leksands Bostäder