BANDAVKORTNINGS ANVISNINGAR - Eco

PONDUS 2015
www.eco-tracks.com
BANDAVKORTNINGS­
ANVISNINGAR
För att kunna se till att dina Eco-Tracks alltid är
rätt spända har vi en enkel lösning för att korta
av banden. Naturligt slitage får alla band att
börja lossna med tiden, men om de kortas av
ökar bandens livslängd och kapacitet.
Max 50 mm
Litet
bandlås
Exempel 294-644421 EVO 710 x 26,5"
STEG 1
Litet bandlås
Medelstort bandlås
STEG 2
Medelstort
bandlås
Stort
bandlås
www.eco-tracks.com
Litet bandlås
STEG 3
Stort bandlås
STEG 4
Ta bort 1 st.
tvärjärn och bygel
Medelstort bandlås
UPPREPA STEG 1–4 OM DU
BEHÖVER KORTA AV MER
Make your own way
www.olofsfors.com