PILOTPROJEKT -‐ Testmarknad: Litet & Go# – e# ny# koncept för

 PILOTPROJEKT -­‐ Testmarknad: Litet & Go: – e: ny: koncept för små målCder på sjukhus PROJEKTPARTNERS: UTMANINGEN ”PaCenter på sjukhus som äter för lite under vårdCden riskerar ökad vårdCd, försämrad sårläkning, återinläggning och sämre livskvalitet.” FOKUS Mellanmål eller mindre målCder kan bidra Cll en väsentlig del av energi och näring vid lågt intag eller dålig apCt. Komplement Cll frukost, lunch och middag. UPPLÄGG •  Workshop med sjukhuspersonal och entreprenörer •  PaCenter om sjukhusmat •  Marknadsanalys •  Kundtest MEDVERKANDE TESTMARKNADER Nio sjukhuspersonal från menygruppen på sjukhus i egen regi -­‐ Region Skåne. •  Helsingborg •  Hässleholm •  Landskorona •  Ystad •  Ängelholm MEDVERKANDE TESTPRODUKTER • 
+ DRYCK – Energirik dryck med olika smaker (Aventure AB) • 
Energirikt mellanmål (Hafi AB) • 
Mjölkfri mellanmålsdryck (OATLY AB) • 
Laktosfri glass (OATLY AB) • 
Proteinrik glass (SiA Glass) • 
200 g målCder (Micvac) MINDRE MÅLTID PÅ SJUKHUS • Välsmakande • Näringstät för maximal energi och näring • Smidig i hanteringen • Flexibel förpackning • Gärna salta alternaCv • Svensk leverantör • Personalens actyder och kunskaper • Ekonomi SLUTSATS Fel actyd hos personalen kan ingen produkt lösa, men väl en flexibel förpackning och e: välsmakande innehåll, gärna något salt alternaCv. Mellanmålet på sjukhus behöver vara näringstä: för a: ge maximal energi samt vara smidigt i hanteringen för personalen. FRAMTIDEN • 
Möjlighet a: använda digital teknik och applikaConer för läspla:a och/eller mobil. • 
Vinst för paCenten, personal och samhället. TACK! Vidare frågor: [email protected]